Klik her for at downloade - Mica ApS

micaproductions.dk

Klik her for at downloade - Mica ApS

En mEgafon analysE af dialogrEjsEn 2010

EvaluEring

TRAENeREN

1


Indhold

2 3

5. Forord

6. Et øjenvidnes beretning

– dialogrejsen virkede!

8. Udtalelser fra eleverne

12. Kampagnetest

‘Træneren i Skolen’

14. Megafon undersøgelse

Elever

18. Megafon undersøgelse

lærer

19. Kuno Sørensen

21. Jan darfelt

22. Stor tak til

23. links og adresser


Lars Kristian Mikkelsen, Instruktør

Denne analyse er lavet af Megafon i samarbejde med Trygfonden og findes som tillæg i en komplet baggrundsrapport udarbejdet af analyseinstituttet Megafon.

< Carsten Holst, Producer

4 5

Forord

Seksuelle overgreb mod børn og unge er et af Danmarks helt

store tabuer. Mange mennesker, unge som ældre, bærer rundt

på frygtelige hemmeligheder både som offer og misbruger.

Hemmeligheder, som tynger de implicerede gennem et helt liv

- og som kræver mange daglige kræfter og overvindelser for at

kunne klare dagen og vejen.

En stor del af ofrene for pædofili er så fyldt af skyld, at de ikke

fortæller nogen - heller ikke de nærmeste - om overgrebene.

Denne tavshed og ekstreme skyldfølelse kan resulterer i langstrakte

konsekvenser for dem selv og dermed samfundet.

Social- og undervisningskampagnen TRÆNEREN I SKOLEN, som

er baseret på den prisvindende novellefilm TRÆNEREN af Lars K.

Mikkelsen, er skabt ud fra et ønske hos instruktør og undertegnede

om at ville bryde denne tavshed og give børn og unge, deres

lærere og familier indsigt i problematikkerne og en viden til at

kunne sige fra, inden det er for sent.

Ud over filmen består TRÆNEREN I SKOLEN af et undervisningsmateriale

til samtlige 7.-10. klasser på alle efterskoler, privatskoler

og folkeskoler i Danmark, en samlende hjemmeside med

kontaktinformation til relevante børnehjælpeorganisationer og

de kommunale socialkontakter i hele landet samt en landsdækkende

dialogrejse.

Vi har med et team bestående af psykolog, instruktør, specialkonsulent

og en voksen, som selv har været udsat for overgreb

i teenageårene, været på dialogrejse rundt i hele landet og vist

filmen samt holdt foredrag på over 24 skoler i 22 kommuner.

I alt har vi mødtes med 7.300 elever og lærere og har i forbindelse

med foredragene efterfølgende modtaget mange positive tilkend–

egivelser om brug af undervisningsmaterialet i undervisningen. Vi

har valgt at udarbejde denne analyse 6 måneder efter udsendelse

af undervisningsmaterialet og afslutning af dialogrejsen.

Dette har vi bevidst gjort som et led i undersøgelsen af kampagnens

langtidseffekt, således vi undgår et euforisk øjebliksbillede

og i stedet sikre, at analysen står som et bevis på kampagnens

holdbarhed.

Ekspertgruppen, som har fulgt projektet og sikret fagligheden i

hele kampagnen, består af psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen,

Ba. Psyk. Mette Dam Hansen, Birgitte Baktoft fra Danmarks

Lærerforening, Dorte Østergren-Olsen fra Centre for Undervisningsmidler,

specialkonsulent Jan Darfelt fra Danmarks Idræts-

Forbund og tekstforfatter Line Hornslet Falcke.

Målet med kampagnen har været at give børn og unge nogle redskaber

til at sige fra uden at føle skyld. Ikke at gøre dem bange!

Med denne Megafonanalyse i baghånden og de markante udtalelser

fra de implicerede samarbejdspartnere - samt de mange

hundrede breve og tilkendegivelser vi har modtaget uopfordret

fra lærere og elever - kan vi med rette sige, at kampagnen og

projektet er lykkedes til fulde.

Den positive feedback giver håb om, at lignende kampagner med

tilsvarende vigtige og alvorlige temaer i fremtiden kan hjælpe

børn og unge og deres familier i Danmark til en mere tryg og sikker

opvækst.

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til endnu engang at takke de

mange fonde, ministerier og private, som har støtte dette nødvendige

projekt. De har alle været med til at skabe mulighed for, at

børn og unge i Danmark får viden om og hjælp til at tale åbent om

et stort og tabubelagt problem, før det er for sent.

Lad os bryde tavsheden!

Carsten Holst, Producer


ET øJEnvIdnES bErETnIng

– dIalogrEJSEn vIrKEdE!

aF METTE daM hanSEn

ba pSyK.

Under Dialogrejsen sad jeg de første mange gange sammen med

eleverne og så filmen - jeg hørte på indlæggene fra Lars, Niels

og Kuno. Ved at sidde sammen med eleverne var jeg en del af

den fællesoplevelse, vi havde som tilhører. Lige netop fællesoplevelsen

for eleverne, mener jeg, har været utrolig vigtig for, at

Dialogrejsen virkede så godt – for det gjorde den!

En af de største styrker ved den form, vi brugte, ved Dialogrejsen

var, at vi åbnede med film, hvor børnene skulle sidde sammen i

et stort mørkt rum – som straks gav positive associationer til at

være i biografen. I biografen er vi vant til at læne os tilbage og

bare opleve på vores egne præmisser. Bagefter falder det meget

naturligt, at vi diskuterer og analyserer emnet og filmen. De

parader, vi normalt har oppe, når et pinligt emne berøres, blev

mindsket enormt, når eleverne sad dér sammen og blot oplevede

filmen. - Det er nu engang nemmere at bære et svært emne

sammen med andre, end hvis de havde set filmen alene hjemme

i stuen.

Ved filmfremvisningerne var der på nogle tidspunkter så stille,

at man kunne høre en knappenål falde til jorden! - På andre

tidspunkter fælles fnisen eller fælles spontane kommentarer om,

hvor klam en adfærd, der blev udvist på lærredet. I det øjeblik

filmen var færdig og lyset blev tændt, klappede alle ivrigt hver

eneste gang.

Jeg betragter filmen Træneren som en kolossal ”åbner” til at

en tæt dialog med de unge - en dialog, som jeg ikke tror, kan

opnås uden filmen.

Den tætte dialog efter filmen var der også hver eneste gang. Der

blev spurgt ivrigt til oplægsholderne og det væsentlige heri er, at

det var information på de unges præmisser - og det er netop dét,

eleverne lærer allermest af. Hver eneste gang blev der spurgt og

diskuteret meget åbent om emnet. Det kom også frem, at enkelte

af tilhørerne selv var blevet krænket.

- Men det var naturligvis ikke kun på grund af filmen, at Dialogrejsen

virkede så godt. Der var mange andre faktorer, som gjorde

sig gældne:

• At Niels selv stod frem og fortalte sin egen historie om,

hvordan han var blevet krænket som barn – det var til

ham, de unge havde flest spørgsmål.

• At en organisation som Red Barnet medvirkede – en

organisation, som de fleste kun tænker positivt om

og som stort set alle er velvillige overfor.

• At idrættens verden var repræsenteret, som også på

forhånd er defineret som ”de gode”.

• At de unge kunne få noget ”insider information” om,

hvordan man producerer film.

• At tiden var moden til, at emnet blev taget op – der var

sideløbende adskillige sager i medierne om seksuelle

krænkelser; blandt andet i den katolske kirke.

• At pressen var med os – lokalaviserne var der stort set

hver gang, og vi var også på landsdækkende tv.

FornEdrElSEn


En drEng lIggEr I En SEng EFTEr En våd FEST. vEd SIdEn

aF lIggEr En pIgE. TrænErEn lIggEr IMEllEM dEM. drEngEn

FaldEr I Søvn, MEn vågnEr vEd aT TrænErEn har TagET hanS

TISSEMand I MUndEn. drEngEn Tør IKKE SIgE nogET, ladEr

SoM han SovEr. rEJSnIngEn FaldEr, og TrænErEn gIvEr op.

dE FølgEndE dagE Forløb, SoM InTET var hændT.


drEngEn var blEvET 36, Før han ForTalTE dET TIl nogEn

6 7


drEng, 9. KlaSSE, Fyn


Da jeg så filmen, rørte den mig dybt. Jeg fik helt ondt i maven, da jeg indså at dette var virkeligheden.

Da offeret stillede sig op og fortalte om sine oplevelser, blev jeg på en måde imponeret. Det er sejt, at han kan

stille sig op efter sådan en oplevelse og fortælle om det hele.

Filmen var rigtig god og realistisk, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, den har åbnet mine øjne op for hvor

stort et problem, dette er. Jeg kunne rigtig godt lide, at Niels var så ærlig, da vi måtte stille ham spørgsmål.

Jeg vil gerne takke jer for den gode oplevelse, det var både at se filmen og at høre historien fra en, der virkeligt

har prøvet det på egen krop.

Jeg mener, der bør sættes hårdere ind over for disse problemer, for det er ikke rimeligt, at det kan ske i så stort

omfang, som det ser ud til at gøre. Man kunne sætte ind allerede i børnehaveklassen med at fortælle om, hvad

man skal gøre, hvis man oplever det. Det lyder måske hårdt, men hvis det nu er det, der gør forskellen? Tak for

den rørende oplevelse!


pIgE, 9. KlaSSE, Fyn


Først vil jeg lige sige, at jeg synes, filmen var helt fantastisk dybdegående, realistisk og samtidig meget

skræmmende. Nu spiller jeg selv håndbold dagligt, og derfor gav stemningen, håndbold hallen og stævnet mig

et helt specielt indblik i det. Man kunne virkelig føle stemningen – som om man var der selv. Det var fortalt på

sådan en måde, at man nærmest følte, man var ham. Det var en super, super god film, som jeg ville ønske var

længere og kom i biografen.

Dét at Niels kom og fortalte sin historie – fortalte om sit liv – var helt vildt! Det gav virkelig meget – og det satte

en masse spekulationer i gang. Det gør ofrene til mennesker, hvis man kan sige det sådan… At Niels bare kunne

åbne op og svare på spørgsmål var super sejt! Det var meget rørende og vi har talt en del om det både på klassen

og i pauserne.

Tusind tak for en super film og et godt foredrag! Glæder mig til at se og høre mere fra jer. Det har været super

spændende – kæmpe ros!


pIgE, 8. KlaSSE, MIdTJylland


FIlMEn rørTE MIg voldSoMT. dEn FrEMKaldTE ogSå En

EnorM IndrE vrEdE. dEn har opMUnTrET MIg TIl aT SnaKKE

oM dE TIng, JEg SElv har værET UdSaT For. JEg ønSKEr nIElS

al ForM For hEld og lyKKE FrEMovEr.


drEng, 7. KlaSSE


Da jeg hørte at vi skulle se en film der handlede om pædofili, havde det allerede sat mine tanker i gang

omkring det. Jeg har hørt om pædofili før, fx i idrætsklubber, børnehaver, fritidshjem osv. Men da jeg så filmen

blev jeg overrasket over, at det også kan gå ud over store drenge på den alder. Jeg har ikke selv oplevet pædofili,

og jeg kan heller ikke forestille mig at det skulle ske for mig, men jeg har da tænkt tanken, men ikke at det

var så slemt som i filmen og som det blev fortalt af Niels, som selv har oplevet det. Men hvis jeg skal sige noget

lidt mere positivt, så synes jeg at det var rigtig spændende at høre instruktøren fortælle om hvordan de har lavet

filmen og hvilke konsekvenser det har fået for skuespillerne der har været med i filmen.

Niels i badet efter

det første overgreb.

Alt i alt, en god og spændende film.


8 9


pIgE, 9. KlaSSE, Fyn

“ Jeg

synes, at filmen var god, og jeg synes, det var godt, at vi også kunne snakke med et pædofilioffer.

Det gjorde det nemmere at forstå det hele og fik fanget rigtig mange, tror jeg.

Selve projektet, synes jeg, er helt vildt vigtigt! I frikvarterne mellem filmfremvisningen, jeres foredrag og nu,

hvor vi skal skrive dette brev, har jeg fået snakket med min veninde og fortalt hende om noget ubehageligt, jeg

engang har oplevet.

Det har fyldt enormt meget i mit hoved og jeg har været bange for at sige det til min veninde, hvis nu hun ikke

ville forstå mig. Jeg har også tænkt, at det nok var mig, der overreagerede. – Så derfor vil jeg takke dette projekt

for at jeg nu turde betro mig til min veninde. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at der er nogen, der har lavet et sådant

projekt. Det har virkelig betydet meget for mig!

I har hjulpet mig rigtig meget! Min største taknemmelighed.


drEng, 8. KlaSSE, SøndErJylland


halløJSa! dET var ET MEgET rørEndE ForEdrag og

JEg lærTE MEgET! JEg FølEr lIdT Ind IMEllEM, Man MåSKE

blIvEr lIdT I TvIvl oM, hvor grænSEn går. JEg ”Slår” Jo

SoMMETIdEr MInE vEnnEr I rUMpEn, UdEn dET Er MEnT SoM

andET End vEnSKab; MEn dET SagdE dE var ForKErT.

JEg blEv MEgET rørT ovEr FIlMEn og haM, nIElS, dEr For-

TalTE FloT og ærlIgT oM SInE oplEvElSEr. alT MUlIg hElT

og lyKKE FrEMovEr! JEg håbEr, I KoMMEr dET TIl lIvS!


drEng, 9. KlaSSE, Fyn


Da jeg så filmen, rørte den mig dybt. Jeg fik helt ondt i maven, da jeg indså at dette var virkeligheden.

Da offeret stillede sig op og fortalte om sine oplevelser, blev jeg på en måde imponeret. Det er sejt, at han kan

stille sig op efter sådan en oplevelse og fortælle om det hele.

Filmen var rigtig god og realistisk, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, den har åbnet mine øjne op for hvor

stort et problem, dette er. Jeg kunne rigtig godt lide, at Niels var så ærlig, da vi måtte stille ham spørgsmål.

Jeg vil gerne takke jer for den gode oplevelse, det var både at se filmen og at høre historien fra en, der virkeligt

har prøvet det på egen krop.

Jeg mener, der bør sættes hårdere ind over for disse problemer, for det er ikke rimeligt, at det kan ske i så stort

omfang, som det ser ud til at gøre. Man kunne sætte ind allerede i børnehaveklassen med at fortælle om, hvad

man skal gøre, hvis man oplever det. Det lyder måske hårdt, men hvis det nu er det, der gør forskellen? Tak for

den rørende oplevelse!


10 11


KaMpagnETEST ’TrænErEn I SKolEn’

I SaMarbEJdE MEd MIKKElSEn+Ko, globUS apS & ZEnTropa

- En MEgaFon analySE

oM UndErSøgElSEn

1.1 UndErSøgElSEnS ForMål

Mikkelsen+ko, Globus ApS samt Zentropa ønsker med denne

undersøgelse at afdække den langsigtede effekt af undervisningsmaterialet

Træneren i Skolen. Mikkelsen+ko, Globus ApS

samt Zentropa har ønsket at afdække både lærer og elevers

holdninger til og bedømmelse af undervisningsmaterialet.

1.2 UndErSøgElSESMETodE og TEKnIK

Undersøgelsen er gennemført som en internetundersøgelse.

En ren internetundersøgelse er valgt, fordi det giver mulighed for

at gennemføre interview med et større antal respondenter inden

for de givne økonomiske rammer end en undersøgelse baseret på

telefoninterview eller personlige interview.

Undersøgelsen er gennemført særskilt for Mikkelsen+ko, Globus

ApS samt Zentropa (projektledelsen), så ingen uvedkommende

spørgsmål kan påvirke besvarelsen af projektledelsens spørgsmål.

Deltagerne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af

anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i

besvarelserne. Dette gælder særligt ved følsomme emner, og

derfor er denne metode særlig velegnet for en ærlig evaluering af

undervisningsmaterialet Træneren i Skolen.

Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse

med 3 interviews til brug for kontrol af spørgeskema og

metode.

Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet

i afsnit 4.

1.3 gEnnEMFørElSEn aF UndErSøgElSEn

Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og tilfredsstillende

i perioden 6. september til 13. oktober 2010.

Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med projektledelsen

fastsat til elever på 8. og 9. klasse trin samt lærer, der har

deltaget i kampagnen Træneren i Skolen. Da kampagnen blev

gennemført i foråret 2010 er de tidligere 9. klasser ikke længere

elever i folkeskolen, og de daværende 7. og 8. klasser er nu 8. og

9. klasser.

Undersøgelsen er gennemført i tæt samarbejde med skolernes

kontaktperson, der har fået tilsendt links til undersøgelsen. Metoden

er valgt, da skolerne ikke udlevere lærernes kontaktinformation.

Derfor er kommunikationen med skolen gennemført med

den anviste kontaktperson, der efterfølgende har informeret lærerne

og klasserne. Det skal understreges, at kontaktpersonerne

gennem hele forløbet har været meget entusiastiske og reageret

positivt på MEGAFONs opfordringer om at motivere lærerne og

klasserne til at deltage i undersøgelsen.

Skolernes kontaktperson er kontaktet telefonisk og har derefter

fået tilsendt en e-mail med login-informationer. De udsendte emails

er gengivet i afsnit 5.

20 skoler er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen ud fra

lister leveret af projektledelsen. Af de 20 skoler har 14 skoler deltaget

i undersøgelsen, hvilket giver en tilfredsstillende spredning.

MEGFAON har været i tæt kontakt med de 8 skoler, der ikke

har svaret på undersøgelsen, og generelt har alle skoler været

særdeles positive overfor undervisningsmaterialet Træneren i

Skolen, og de har gerne ville deltage i evalueringen. Af ressourcemæssige

årsager har de ikke haft mulighed for at deltage.

Der er i alt gennemført 294 interview med elever og 25 interview

med lærer. For en undersøgelse af denne art er 294 interview

med eleverne et passende antal interview til at give tilstrækkelig

statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. For lærerne skal

der tages forbehold for, at der kun er 25 besvarelser med deraf

følgende større statistisk usikkerhed for resultaterne.

1.4 TabEllErnE

De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende

spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen

viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet.

Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål:

Spm. 01. I hvilken grad kan du huske filmen ”Træneren”

om seksuelle overgreb,der er blevet fremvist

på din skole?

Spm. 21. Hvad er dit køn

I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet

af respondenter, der har angivet det pågældende svar og

procentandelen af det samlede antal besvarelser.

1.5 STaTISTISKE USIKKErhEdEr

I nedenstående tabel A er de statistiske usikkerheder angivet på

et 95% signifikans niveau for forskellige svarpopulationer med

tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment

accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng.

Tabel A. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95%

signifikansniveau

popUlaTIon, n

25 50 100 150 300 500 800 1000 1500 2000

Usikkerheder, %

95 5 8,54 6,04 4,27 3,49 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0,96

90 10 11,76 8,32 5,88 4,80 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1,31

85 15 14,00 9,90 7,00 5,71 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1,56

80 20 15,68 11,09 7,84 6,40 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1,75

75 25 16,97 12,00 8,49 6,93 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1,90

70 30 17,96 12,70 8,98 7,33 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 2,01

65 35 18,70 13,22 9,35 7,63 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 2,09

60 40 19,20 13,58 9,60 7,84 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 2,15

55 45 19,50 13,79 9,75 7,96 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 2,18

50 50 19,60 13,86 9,80 8,00 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 2,19

Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige

svarfordelinger. Gennemføres der f.eks. 1.000 interview, og 15%

af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori,

ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede

+/- 2,21 procentpoints.

De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning

ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler.

Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n


MEgaFon UndErSøgElSE - ElEvEr

Fra dIalogrEJSEn

01

I hvilken grad kan du huske filmen ”Træneren” om seksuelle

overgreb,der er blevet fremvist på din skole?

I Meget høj grad 40 14%

I høj grad 87 30%

I nogen grad 103 35%

I mindre grad 32 11%

Slet ikke 9 3%

Var ikke til stede under arrangementet 23 8%

Total

Hvad synes du var godt ved filmen?

02

294 100%

Tydeligt budskab 155 66%

giver noget at tænke over 172 73%

Anderledes og overraskende 70 25%

Godt og vigtigt budskab 116 42%

Barsk/voldsom 93 37%

Fanger ens opmærksomhed 117 54%

Gode skuespillere 70 33%

Meget realistisk 94 41%

Filmen er flot lavet 48 19%

Andet, noter 1 1%

Intet godt 6 2%

Ved ikke 4 2%

Svar i alt 946 361%

Total 262 100%

03

I hvilken grad har filmen givet dig en bedre forståelse for

og indsigt i emnet pædofili og seksuelle overgreb?

I meget høj grad 49 19%

I høj grad 82 31%

I nogen grad 96 37%

I mindre grad 17 6%

Slet ikke 9 3%

Ved ikke 9 3%

Total 262 100%

Har du tænkt over filmen, efter du har set den?

04

Ja 171 65%

Nej 91 35%

Total 262 100%

05

Har du efterfølgende snakket med nogle af dine

venner om indholdet i filmen?

Ja 152 58%

Nej 110 42%

Total 262 100%

06

Hvad har I talt om?

At den var god/realistisk 45 30%

At den har et godt budskab 75 49%

At den var barsk/voldsom 66 43%

at den var tankevækkende 102 67%

At den var dårlig 5 3%

Om den har nogen effekt 26 17%

Andet 8 5%

Ved ikke/Husker ikke 8 5%

Svar i alt 335 220%

Total 152 100%

07

Føler du, at filmen har været med til at fjerne eller mindske

eventuelle barrierer overfor ”emnet”, således at det er

blevet lettere at tale om emnet med andre?

Ja 111 42%

nej 151 58%

Total 262 100%

Har du foreslået nogle af dine venner at se filmen?

08

Ja 37 14%

nej 225 86%

Total 262 100%

09

Synes du, at foredraget dialogrejsen, hvor instruktør,

en psykolog og en person, der selv har været udsat for

overgreb kom på skolen, var godt eller dårligt?

Meget godt 99 38%

Godt 87 33%

Hverken godt eller dårligt 31 12%

Dårligt 4 2%

Meget dårligt 8 3%

Ved ikke/ Husker ikke 33 13%

Total 262 100%

10

Har du været inde på hjemmesiden, www.traeneren.dk efter,

at du har set filmen?

Ja 28 11%

nej 234 89%

Total 262 100%

11

Har du på hjemmesiden set en eller flere af interview-filmene

med personer, der har været udsat for seksuelle overgreb?

Ja, en enkelt 4 14%

Ja, flere 19 68%

Nej, har ikke set interviewfilmene 4 14%

Husker ikke 1 4%

Total 28 100%

1.6 MEgaFon’S vUrdErIng aF UndErSøgElSEnS rESUlTaTEr

Mikkelsen+ko, Globus ApS og Zentropa har lavet et stærkt og

unikt undervisningsmateriale med en markant langsigtet effekt

på både elever og lærer.

Undersøgelsen dokumenterer særdeles gode resultater – særligt

set i lyset af, at det er den langsigtede oplevelse af undervisningsmaterialet

Træneren i Skolen (mere end 6 og op til 8 måneder

efter deltagelsen), der bedømmes - og ikke den kortsigtet begejstring

lige når man har været med i et arrangement.

Således angiver 77% af lærerne at de i høj grad (18%) eller meget

høj grad (59%) kan huske indholdet af filmen, mens 44% af

eleverne angiver i høj grad (30%) eller meget høj grad (14%).

Der er meget stor tilfredshed hos både lærerne og elever med, at

skolen har behandlet emnet om pædofili og seksuelle overgreb

samt på den måde kampagnen er sammensat.

Således mener 69% af eleverne, at det er godt (36%) eller meget

godt (36%) at skole valgte at bringe emnet om pædofili og seksuelle

overgreb på banen, mens kun 4% angiver at det er dårlig (2%)

eller meget dårlig (2%).

Ligeledes angiver 100% af lærerne, at det er godt (38%) eller

meget godt (63%) at skole valgte at bringe emnet om pædofili og

seksuelle overgreb på banen, mens ingen angiver at det er dårlig

eller meget dårlig.

Undersøgelsen viser, at kampagnen gennem sin unikke profil

med en sammensætning af hjemmeside, dialogrejse, film og

undervisningsmateriale har været en end dog meget stærk kommunikator

i et ofte diffust mediebillede, som dagens børn og unge

skal forholde sig løbende til.

14 15


MEgaFon UndErSøgElSE - ElEvEr

Fra dIalogrEJSEn

12

I hvilken grad har Fiktionsfilmen ”Træneren” været med til at

skabe en god og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 51 19%

I høj grad 74 28%

I nogen grad 77 29%

I mindre grad 20 8%

Slet ikke 6 2%

Ved ikke 34 13%

Total 262 100%

13

I hvilken grad har Foredraget dialogrejsen været med til at

skabe en god og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 71 27%

I høj grad 72 27%

I nogen grad 53 20%

I mindre grad 13 5%

Slet ikke 8 3%

Ved ikke 45 17%

Total 262 100%

14

I hvilken grad har www.traeneren.dk været med til at skabe

en god og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 7 3%

I høj grad 12 5%

I nogen grad 47 18%

I mindre grad 22 8%

Slet ikke 34 13%

ved ikke 140 53%

Total 262 100%

15

i hvilken grad har Opfølgning i klassen (hvor man taler om

emnet og filmen) været med til at skabe en god og sammenhængende

oplysningskampagne?

I meget høj grad 14 5%

I høj grad 28 11%

I nogen grad 73 28%

I mindre grad 49 19%

Slet ikke 35 13%

Ved ikke 63 24%

Total 262 100%

16

Synes du, at kombinationen af disse forskellige kampagneelementer

samlet set er en god eller dårlig måde at tage et

alvorligt emne om seksuelle overgreb op på?

Meget god 77 29%

god 85 32%

Både god og dårlig 72 27%

Dårlig 2 1%

Meget dårlig 4 2%

Ved ikke 22 8%

Total 102 100%

17

Hvad var godt ved den samlede kampagne ”Træneren”

bestående af de forskellige kampagne-elementer?

Noter svar: 84 32%

Intet godt 37 14%

ved ikke 141 54%

Total 262 100%

18

Er der noget som du synes har været dårligt ved kampagnen

”Træneren” og som du gerne vil fremhæve?

Noter svar: 28 11%

Intet dårligt 126 48%

Ved ikke 108 41%

Total 262 100%

19

Synes du, at det var godt eller dårligt, at din skole valgte at

bringe emnet om pædofili og seksuelle overgreb på banen?

Meget godt 87 33%

godt 95 36%

Både og 49 19%

Dårligt 4 2%

Meget dårligt 4 2%

Ved ikke 23 9%

Total

Hvilken skole går du på? 20

262 100%

Bredagerskolen 54 18%

Filstedvejens Skole 45 15%

Fourfeldtskolen 8 3%

Gentofte Skole 18 6%

Jyllinge Skole 20 7%

lille næstved Skole 68 23%

Lind Skole 21 7%

Overlund Skole 19 6%

Randers Realskole 1 0%

Rødkilde Skole 1 0%

Solvangskolen 1 0%

Strandskolen 16 11%

Sundhøjskolen 23 22%

Total

Hvad er dit køn? 21

262 100%

pige 168 57%

Dreng 126 43%

Total 294 100%

lærErnE

Langt de fleste lærer angiver, at kampagnen Træneren i Skolen

har et godt og vigtigt budskab (63%), giver noget at tænke over

(79%) og at kampagnen fanger elvernes opmærksomhed (79%).

Hele 88% af lærerne har drøftet kampagnen med deres elever og

75% mener, at den har fjernet eller mindsket barrieren overfor

problematikken. Derudover angiver hele 96% at filmen/kampagnen

har gjort det lettere at skabe dialog med eleverne.

I forhold til kampagnens enkelte elementer fremhæver lærerne

specielt filmen og foredraget dialogrejsen, som de mest betydningsfulde.

Samlet angiver hele 96% af lærerne at kombinationen

af kampagne-elementerne er god (25%) eller meget god (71%).

ElEvErnE

Langt de fleste elever angiver at kampagnen Træneren i Skolen

har et tydeligt budskab (59%) og giver noget at tænke over (66%).

Hele 87% af elever angiver i nogen grad (37%), i høj grad (31%) og

i meget høj grad (19%), at filmen har givet en bedre forståelse for

og indsigt i emnet pædofili og seksuelle overgreb. Kun 9% angiver

i mindre grad (6%) og slet ikke (3%).

65% af eleverne angiver, at de har tænkt over filmen efterfølgende

og 58% angiver, at de har talt med venner om indholdet af

filmen.

Kun 11% af elverne angiver, at de har været inde på hjemmesiden

www.træneren.dk efter at have set filmen ”Træneren”.

Man kan derfor fremadrettet på lignende kampagner med fordel

styrke denne del for at sikre en større brug af hjemmesiden.

Dette kan evt. ske ved at indlemme brugen af hjemmeside i

større grad i undervisningsmateriale og foredrag. Vi anbefaler,

at indlægge opgaver som skal løses i en kombination mellem det

skriftlige materiale som udsendes til alle landets skoler og hjemmesiden.

I forhold til kampagnens enkelte elementer fremhæver eleverne

specielt filmen og foredraget dialogrejsen, som de mest betydningsfulde.

Samlet angiver 61% af eleverne at kombinationen af

kampagne-elementerne er god (32%) eller meget god (29%).

Undersøgelsen viser overordnet, at kampagnen har større effekt

på piger end på drenge, og at de efterfølgende har brugt signifikant

mere tid og tankevirksomhed på kampagnen.

Pigerne oplever i signifikant større grad, at kampagnen leverer et

godt og vigtigt budskab og at den fanger deres opmærksomhed.

Ligeledes har pigerne i større udstrækning tænkt over kampagnen,

samt drøftet den med venner. Derudover anbefaler de i

signifikant større udstrækning at venner ser filmen.

Da der i samfundet er over dobbelt så mange piger som udsættes

for seksuelle krænkelser og overgreb – 2 mod 0,5 i hver klasse

over hele landet – må dette siges at være en yderligere succes for

hele kampagnen.

16 17


MEgaFon UndErSøgElSE - lærEr

Fra dIalogrEJSEn

01

I hvilken grad kan du huske filmen ”Træneren” om seksuelle

overgreb,der er blevet fremvist på din skole?

I Meget høj grad 14 56%

I høj grad 5 20%

I nogen grad 5 20%

I mindre grad 0 0%

Slet ikke 0 0%

Var ikke til stede under arrangementet 1 4%

Total

Hvad synes du var godt ved filmen?

02

25 100%

Tydeligt budskab 13 54%

giver noget at tænke over 19 79%

Godt og vigtigt budskab 15 63%

Barsk/voldsom 9 38%

Fanger elevernes opmærksomhed 19 79%

Gode skuespillere 9 38%

Meget realistisk 11 46%

Filmen er flot lavet 7 29%

Andet 0 0%

Intet godt 0 0%

Ved ikke 0 0%

Svar i alt 102 425%

Total 24 100%

03

I hvilken grad har filmen givet dine elever bedre forståelse

for og indsigt i emnet pædofili og seksuelle overgreb?

I meget høj grad 3 13%

I høj grad 9 38%

I nogen grad 11 46%

I mindre grad 0 0%

Slet ikke 0 0%

Ved ikke 1 4%

Total 24 100%

04

Har du drøftet filmen med dine elever efter fremvisningen

af filmen?

Ja 21 88%

Nej 3 13%

Total 24 100%

05

Tror du, at filmen har været med til at fjerne eller mindske

evt. barrierer overfor ”emnet” blandt eleverne?

Ja 18 75%

Nej 6 25%

Total 24 100%

06

Synes du, at filmen har gjort det lettere at skabe en dialog

med eleverne omkring emnet?

Ja 23 96%

Nej 1 4%

Total 24 100%

Har du anbefalet filmen til lærerkolleger på andre skoler?

07

Ja 9 38%

nej 15 63%

Total 262 100%

08

Synes du, at det har været givtigt at få film og undervisningsmateriale

at arbejde ud fra i din undervisning?

Ja 11 46%

Nej 0 0%

har ikke modtaget undervisningsmaterialet 13 54%

Total 24 100%

09

Synes du, at det faglige niveau i undervisningsmaterialet

er højt eller lavt?

Meget højt 0 0%

Højt 2 18%

hverken højt eller lavt 6 55%

Lavt 0 0%

Meget lavt 0 0%

Ved ikke 3 27%

Total 11 100%

Har du anvendt undervisningsmaterialet i din undervisning?

10

Ja meget 0 0%

Ja delvist 8 73%

Nej 3 27%

Total 102 100%

11

Vil du anvende filmen og undervisningsmaterialet i din

undervisning fremover?

Ja 10 91%

Nej 1 9%

Total 11 100%

12

Har du været inde på hjemmesiden, www.traeneren.dk,

efter du har set filmen?

Ja 8 33%

Nej 16 67%

Total 24 100%

ErFarIngEr og anbEFalIngEr på baggrUnd

aF proJEKTET ”TrænErEn I SKolEn”

Jeg blev, som fagperson inden for området seksuelle overgreb

mod børn og som repræsentant for en børneorganisation, der har

særlig fokus på udsatte børn, inviteret med til at udarbejde kampagnematerialet

til Træneren i Skolen og deltage i dialogrejsen

rundt på forskellige folkeskoler.

Gennem projektforløbet blev det tydeligt for mig, at filmen Træneren

har en utrolig gennemslagskraft og troværdighed, fordi der

indgår så mange forskellige elementer der tilsammen understøtter

og supplerer hinanden.

For det første er det en utrolig styrke, at der er produceret en

fængslende kortfilm i fiktionsform, som indeholder alle de væsentligste

faglige budskaber. Filmen fungerer som øjenåbner i

forhold til emnet, og med filmen som fælles forståelses-platform

er det lettere at introducere de mere faglige aspekter i undervisning

og i dialog med de unge.

For det andet styrken af de troværdige vidnesbyrd fra ofrene. Dels

interviews på hjemmesiden, dels ”et ægte voksent menneske”,

der tør stå frem på dialogrejsen og gøre ”offer-identiteten” menneskelig,

nuanceret og nærværende.

For det tredje det trykte materiale til brug for læreren, som hurtigt

kan blive klædt på til at tage temaet op, dels kan se hvordan

dette kan integreres i årets læseplan, så emnet ikke bliver noget

ekstra der skal lægges til; men indgår som et element i årets

planlægning.

Endelig hjemmesiden med budskaber og information som alle

kan vende tilbage til, hvis der bliver behov for lige at læse igen og

blive bekræftet i, at man er på rette vej. Når vi skal behandle så

følsomme og tabubelagte emner som f.eks. seksuelle overgreb,

er det vigtigt, at vi kommunikerer budskaber ad så mange kanaler

som muligt, for at nå ind til hjertet og følelserne hos de børn og

unge, som har brug for viden, indsigt, håb og handlemuligheder

i forhold til deres egen situation eller den situation, som de ved,

deres gode ven eller veninde befinder sig i.

Tilsvarende er det også vigtigt, hvis vi vil have lærerne i grundskolen

til at kaste sig ud et emne, som er så følelsesladet og

tabubelagt, at de får leveret en samlet pakke med materiale, der

kan motivere og engagere de unge samtidig med, at det faglige

indhold er på plads og let kan integreres i årets læseplan.

Jeg er derfor utrolig glad for at Lars Kristian Mikkelsen og

Carsten Holst nu vil lægge kræfter i projektet ”Tryg i Hjemmet -

støtte til børn og unge” efter samme skabelon som Træneren i

Skolen og derved få sat fokus på andre vigtige, følsomme og tabubelagte

emner som vold, misbrug og psykiske lidelser i hjemmet.

Med mine erfaringer fra projektet Træneren i Skolen er jeg sikker

på, at projektet ”Tryg i Hjemmet - støtte til børn og unge” vil få en

enorm gennemslagskraft over for målgruppen.

Med venlig hilsen

Kuno Sørensen

Psykolog & programkoordinator

rEdbarnET

18 19


13

Har du på hjemmesiden set en eller flere af interview-filmene

med personer, der har været udsat for seksuelle overgreb?

Ja, en enkelt 2 25%

Ja, flere 3 38%

Nej, har ikke set interviewfilmene 1 13%

Husker ikke 2 25%

Total 8 100%

14

I hvilken grad har Fiktionsfilmen ”Træneren” været med til at

skabe en god og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 12 50%

I høj grad 9 38%

I nogen grad 3 13%

I mindre grad 0 0%

Slet ikke 0 0%

Ved ikke 0 0%

Total 102 100%

15

I hvilken grad har Foredraget dialogrejsen været med til at

skabe en god og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 13 54%

I høj grad 6 25%

I nogen grad 1 4%

I mindre grad 0 0%

Slet ikke 1 4%

Ved ikke 3 13%

Total 262 100%

16

I hvilken grad har www.traeneren.dk været med til at skabe

en god og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 1 4%

I høj grad 2 8%

I nogen grad 5 21%

I mindre grad 2 8%

Slet ikke 0 0%

ved ikke 14 58%

Total 24 100%

17

I hvilken grad har Undervisningsmaterialet (hæfte med baggrund

og forslag til opgaver) været med til at skabe en god

og sammenhængende oplysningskampagne?

I meget høj grad 0 0%

I høj grad 2 8%

I nogen grad 6 25%

I mindre grad 0 0%

Slet ikke 0 0%

ved ikke 16 67%

Total 24 100%

18

I hvilken grad har Opfølgning i klassen (hvor man taler om

emnet og filmen) været med til at skabe en god og sammenhængende

oplysningskampagne?

I meget høj grad 1 4%

I høj grad 8 33%

I nogen grad 9 38%

I mindre grad 3 13%

Slet ikke 0 0%

Ved ikke 3 13%

Total 24 100%

19

Synes du, at kombinationen af disse forskellige kampagneelementer

samlet set er en god eller dårlig måde at tage et

alvorligt emne om seksuelle overgreb op på.

Meget god 17 71%

God 6 25%

Både god og dårlig 0 0%

Dårlig 0 0%

Meget dårlig 0 0%

Ved ikke 1 4%

Total 262 100%

20

Hvad synes du var godt ved den samlede kampagne ”Træneren”

bestående af de forskellige kampagne-elementer?

noter svar: 13 54%

Intet godt 0 0%

Ved ikke 11 46%

Total 24 100%

21

Er der noget som du synes har været dårligt ved kampagnen

”Træneren” og som du gerne vil fremhæve?

Noter svar: 4 17%

Intet dårligt 14 58%

Ved ikke 6 25%

Total 24 100%

22

Synes du, det var godt eller dårligt, at du og din skole valgte at

bringe emnet om pædofili og seksuelle overgreb på banen?

Meget godt 15 63%

Godt 9 38%

Både og 0 0%

Dårligt 0 0%

Meget dårligt 0 0%

Ved ikke 0 0%

Total

Hvilken skole er du lærer på?

23

24 100%

bredagerskolen 4 16%

Filstedvejens Skole 1 4%

Fourfeldtskolen 3 12%

Gentofte Skole 1 4%

Jyllinge Skole 1 4%

Lille Næstved Skole 3 12%

lind Skole 4 16%

Overlund Skole 3 12%

Randers Realskole 3 12%

Rødkilde Skole 2 8%

Total 25 100%

Danmarks Idræts-Forbund indgik i 2009 et samarbejde med

producer Carsten Holst og instruktør Lars Kristian Mikkelsen om

kortfilmen ”Træneren”, der er en historie om en sportstræners

seksuelle overgreb mod en dreng på holdet.

Arbejdet med forebyggelse af seksuelle krænkelser er ofte svært,

da emnet er tabubelagt. Det kan derfor være meget svært i skriftlig

form eller ved foredrag og lignende at nå modtagerne med de

budskaber, viden og holdninger, som vi som idrætsorganisation

gerne vil.

Med samarbejdet om fiktionsfilmen ”Træneren” har vi oplevet,

at vi for det første er nået ud til de unge, som vi tidligere havde

meget svært ved at nå. Samtidig kan vi også konstatere, at vi med

fiktionsfilmen som kommunikationsform har langt lettere ved at

skabe forståelse om emnet.

- Og endelig kan vi se, at filmen meget let skaber basis for debat

mellem unge og voksne, træner og udøver, forældre og børn mm.

Fiktionsfilmen overhaler pjecer, foredrag, artikler og anden oplysning

med mange længder, idet emnet gennem historien bliver

virkelig og nærværende for alle parter.

ErFarIngEr Fra proJEKT

”TrænErEn I SKolEn”

I Danmarks Idræts-Forbund har vi været meget tilfredse med

kampagnen ”Træneren i Skolen”, som vi oplever har bidraget væsentligt

til det samlede forebyggelsesarbejde omkring seksuelle

krænkelser og pædofili.

Tillige har vi været meget glade for samarbejdet med Carsten

Holst og Lars Kristian Mikkelsen. Vi har oplevet professionalisme,

høj faglighed og en fantastisk god og flot filmet film.

Med venlig hilsen

Jan darfelt

Specialkonsulent

danMarKS IdræTS-ForbUnd

20 21


STor TaK TIl

FIlMEn ’TrænErEn’ Er STøTTET aF:

Danmarks Idræts- Forbund, NDS, DFI, DR, TV2, Trygfonden, Tuborgfondet, FilmFyn og Zentropa

UndErvISnIngSKaMpagnEn ’TrænErEn I SKolEn’ Er STøTTET aF:

Trygfonden, Danmarks Idræts- Forbund, Red Barnet, Undervisningsministeriet v/ Tips- og Lottomidler,

OAK Foundation Denmark, Centret for Undervisningsmidler, Danmarks Lærerforening, Zentropa

Idé TIl SKolEproJEKTET:

Lars Kristian Mikkelsen (Mikkelsen+Ko)

Carsten Holst, (Globus ApS)

InSTrUKTør:

Lars Kristian Mikkelsen

prodUcEr:

Carsten Holst

prodUKTIonSSElSKab:

Zentropa Entertainments26

proJEKTKoordInaTor:

Adriana Filipczuk

TEKSTForFaTTEr:

Line Hornslet Falcke (Mikkelsen+ko)

dESIgn:

Daniel Rasmussen (Mikkelsen+ko)

FIlMFoTograF:

Lars Vestergaard, DFF

b-FIlMFoTograF:

Jesper Roland

porTræT FoTo:

Ole Japp (Mikkelsen+ko)

WEbdESIgn:

Lasse Nørby (Mikkelsen+ko)

KonSUlEnTbISTand vEd:

Birgitte Baktoft, Danmarks Lærerforening

Jan Darfelt, Danmarks Idræts-Forbund

Dorte Østergren-Olsen, Center for Undervisningsmidler

Kuno Sørensen, Red Barnet

lInKS og adrESSEr

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker yderligere informationer om de emner,

Skolepakken berører, kan du benytte dig af følgende links og nyttige adresser:

børnErådET

Vesterbrogade 35

1620 København V

www.boerneraadet.dk

børnS vIlKår

Trekronergade 126 F

2500 Valby

www.bornsvilkar.dk

børnS vIlKår

BørneTelefonen

Tlf.: 116 111.

danMarKS IdræTS-ForbUnd

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

www.dif.dk

dET danSKE FIlMInSTITUT

Gothersgade 55

1123 København K

www.dfi.dk

rEd barnET

Rosenørns Allé 12

1634 København V

www.redbarnet.dk

SIg dET IKKE TIl nogEn

www.sigdetikketilnogen.dk

TrænErEn

www.traeneren.dk

SIKKEr chaT

www.sikkerchat.dk

SIKKEr FlIrT

www.sikkerflirt.dk

SISo

Videncentret for sociale indsatser

ved seksuelle overgreb mod børn.

Skibhusvej 52B

5000 Odense C

www.siso-boern.dk

SoS-hElplInE – 38 110 110

Borgergade 38, st.

1300 København K

www.soshelpline.dk

STøTTEcEnTEr Mod IncEST I danMarK

Thorvaldsensvej 3

1871 Frederiksberg C

www.incest.dk

vorES anSvar

Servicestyrelsen

Edisonsvej 18, 1.

5000 Odense C

www.voresansvar.dk

22 23


Sig fra!

instruktør, dff lars kristian mikkElsEn manuskript mogEns rukov, ChristoffEr BoE, lars C. dEtlEfsEn EftEr idE af lars k. mikkElsEn fotograf lars vEstErgaard

klip pErnillE BECh lyd alEx pavloviC, johannEs dam skuEspillErE jEns alBinus, Christian WiEnBErg, sarah juEl WErnEr m.fl. produCEr CarstEn holst

produktionssElskaB ZEntropa EntErtainmEnts26

24

PRODUCTIONS APS

More magazines by this user
Similar magazines