Kursuserklæring - CA a-kasse

ca.dk
  • No tags were found...

Kursuserklæring - CA a-kasse

KursuserklæringNavnCPR-nr.*kursuserklaring 09.11Øvrige oplysningerKursets/uddannelsens betegnelseKursets/uddannelsens navn (vedlæg gerne print/beskrivelse af kurset)Evt. kursusnummerKursusarrangørArrangørens hjemmesideKursusperiodePå hvilke dage foregår undervisningen? mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndagOplys antallet af lektioner per dagForegår undervisningen som fjernundervisning? Ja NejEr der en årsnorm? Måles ofte i ECTS-points. Ja NejHvis ja, angiv ECTS-pointForegår undervisningen under lov om Åben Uddannelse eller lov om universiteter? Ja NejForegår kurset/uddannelsen efter Folkeoplysningsloven? Ja NejGiver uddannelsen ret til SU? Ja NejIndgår uddannelsen i en heltidsuddannelse med ret til SU? Ja NejGiver uddannelsen ret til VEU-godtgørelse? Ja NejIndgår der praktik i uddannelsesforløbet? Ja NejIndgår der udlandsophold i uddannelsesforløbet? Ja NejUnderskriftJeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte, og at jeg har læst reglerne for, hvilke betingelser der er for at deltage i undervisningsamtidig med, at jeg får dagpenge. Samtidig erklærer jeg, at jeg omgående vil give CA a-kasse besked om eventuelle ændringer, der kan havebetydning for min ret til dagpenge. Endelig erklærer jeg, at jeg kan og vil overtage arbejde, der kan formidles af Jobcentret, CA a-kasse elleranden aktør, og at jeg er aktivt jobsøgende, mens jeg deltager i undervisningen.DatoUnderskrift*AK 018*Smakkedalen 2Postboks 502820 Gentoftetlf. 3314 9045ca@ca.dkCA.dk


Uddannelse mens du modtager dagpengeIfølge § 20 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. januar 2012 om rådighed kan man som hovedregel ikke deltage i uddannelse,mens man modtager dagpenge.Undtagelser fra denne hovedregel er1. Traditionel aftenskoleundervisning, som ikke er kompetencegivende og hvor der ydes støtte ifølge Lov om støttetil folkeoplysning.*kursuserklaring 09.112. Uddannelse under 20 lektioner om ugen, hvis kurset ikke indgår i en uddannelse, der giver ret til SU i detomfang, at den udbydes som heltidsuddannelse.3. Kurser på fuld tid i op til to uger, hvis kurserne er arrangeret af CA a-kasse eller Jobcentret.4. Enkelt fagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 lektioner om ugen.5. Undervisning der svarer til folkeskolens 8.–10. Klassetrin.6. Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse under følgende forudsætninger:a) du har gennemført en uddannelse af minimum 18 måneders varighedb) du er i din første ledighedsperiode (se note)*c) Undervisningen har tilknytning til din uddannelse/faglige område og ikke er led i en ny uddannelse.d) Undervisningens varighed må maksimalt være 6 lektioner eller svarende til 1/3 studenterårsværk.Jobsøgning og rådighed mens du deltager i uddannelsenMens du deltager i uddannelsen, skal du aktivt søge job og være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal værevillig til at afbryde uddannelsen, hvis du får tilbudt arbejde af Jobcentret eller CA. Siger du nej, får det konsekvenserfor din ret til dagpenge.* De første seks måneder af ledighedsperioden, hvis du er under 30 år eller over 60 år, og de første 9 måneder af ledighedsperioden,hvis du er mellem 30 og 59 år.Smakkedalen 2Postboks 502820 Gentoftetlf. 3314 9045ca@ca.dkCA.dk

More magazines by this user
Similar magazines