Download hele casehistorien her - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Download hele casehistorien her - Schneider Electric

Region SyddanmarkRegion Syddanmark går foran med fremtidssikret KNX-løsningKNX og DALI lysstyring spiller perfekt sammen med løsning fra Schneider Electric,der sikrer intelligent og energibesparende styring af lys, varme og ventilationPROJEKTOVERSIGTRegion Syddanmark, VejleENERGIBESPARENDE LØSNINGKNX FUGAKUNDEFORDELE• Markant reduktion af energiforbrug• Optimal udnyttelse af dagslys• Fleksibelt system, der kan konfigureresefter behov• Tæt integration med DALI-armaturerog eksisterende CTS-anlæg• BUS-baseret kabling betyder færrekabler og mindre føringsveje• Fremtidssikret teknologi med åbenstandard• Komponenter i kendt designEn åben, fremtidssikret løsning, baseret på KNX fra SchneiderElectric, der sikrer optimalt samspil mellem flere forskelligeteknologier. Det er et af de vigtige elementer, der holder energiforbrugetnede i Region Syddanmarks hus i Vejle.Regionshuset er for nylig blevet udvidet med en 1.755 kvadratmeterstor tilbygning i tre etager, og målet var klart helt fra begyndelsen:At opføre en kontorbygning i lavenergiklasse, hvilketogså er lykkedes, fortæller Poul Anker Frederiksen fra RambøllDanmark, der var rådgiver på byggeriet:INTEGRERET MED CTS-ANLÆG“En væsentlig del af arbejdet med at energieffektivisere er atoptimere de tekniske installationer som lysstyring, varme ogventilation. I projekteringsfasen kom vi i dialog med SchneiderElectric og valgte sammen med installatøren, Tre-For Entreprise,en KNX-baseret løsning, der står for lysstyringen i samspilmed energieffektive DALI-armaturer.”


Region SyddanmarkEnergibesparelserMed softwareprogrammet SeeTool fra Schneider Electric er detmuligt at kalkulere energibesparelsespotentialet i bygningen.Kalkulationen er baseret på 31 forskellige KNX styringer på rumniveau.Afhængig af bl.a. brugsmønstret i bygningen samt omfangetaf automatik er det muligt at opnå besparelser på mellem 30%og 65%.30-65%PIR MED LYSSENSORKNX-løsningen fra Schneider Electric består afomkring 90 loftmonterede KNX PIR-følere medindbygget lyssensor. Sensoren måler niveauet afnaturligt dagslys og tænder/slukker/dæmper lysetfra DALI-armaturerne efter behov, så de godt 70medarbejdere i den nye bygning altid har denrigtige mængde lys på kontorer, i gangarealer ogsmårum som fx toiletter, tekøkkener og kopirum.Systemet slukker også automatisk for de loftpendeler,der er monteret over mødeborde i kontorerne,hvis medarbejdere har holdt møde og tændt forloftpendelen uden at slukke igen. Loftpendelernetændes, dæmpes og slukkes via KNX-tryk i det velkendteLK FUGA ® -design til manuel overstyringaf automatikken.Kommunikationen mellem selve KNX-installationenog DALI-systemet klares af KNX/DALI gateways fraSchneider Electric, monteret i gruppetavlerne.DEN RIGTIGE LØSNINGHos Region Syddanmark er man ikke i tvivl om,at man har valgt den rigtige løsning, siger afdelingslederOle Christiansen. Han står i spidsen forRegionshusets serviceafdeling, der selv bebor dennye bygning. “KNX sammen med DALI er en fleksibelløsning. Vi kan selv ændre på konfigurationen aflysstyringen i hvert rum, og vi kan tilpasse indstillingerneefter vores behov. Det passer godt til os,blandt andet fordi vi ofte flytter rundt internt i huset.Jeg er overbevist om, at KNX er den rigtige vej atgå,” siger Ole Christiansen.Tekniske dataAnvendelseMonoblok KNX FUGA tryk en integreretenhed KNX FUGA betjeningstryk til manuelbetjening af flere funktioner som lys,INFORMATION TIL BRUGERNE ER VIGTIGHan anbefaler andre virksomheder og institutioner,der implementerer en så avanceret lysstyring medKNX og DALI, at gøre ekstra meget ud af atinformere brugerne af bygningen meget grundigt:“Man skal vænne sig til, at lyset indenfor styres af,hvor lyst det er udenfor. Mange tænker ikke overdet, men har en indgroet vane med at tænde lyset,når de kommer ind på kontoret - uanset hvor lysteller mørkt der er. Så information er meget vigtigt.”“Og så skal man regne med en vis indkøringsfase.Både til at finjustere indstillingerne - og til at brugernegradvist vænner sig til systemet. Selvfølgelighar vi også haft nogle udfordringer i indkøringsfasen.Men vi har fået ekstremt god support fraTre-For Entreprise og Schneider Electric. De harværet der med det samme, hver eneste gang vi harhaft brug for hjælp,” siger Ole Christiansen.PERLER PÅ EN SNORInstallatør Peter Rasmussen fra Tre-For Entrepriseer også godt tilfreds med, at valget faldt på KNX.“Ganske vist er KNX noget forholdsvis nyt for defleste af os. Men når man først har sat sig ind i det,er det faktisk nemt at gå til. Og rent monteringsmæssigter det virkelig en fordel. Når kablingen er BUSbaseret,sidder alle enhederne som perler på ensnor, og hver enhed har sin egen, unikke adressepå netværket.” “Det er en kæmpe fordel, fordi manikke skal trække så meget kabel til og fra hverenhed. Så udgifterne til kabel og føringsveje blivermindre, samtidig med at man får et system, der kantilpasses fuldstændigt til kundens ønsker,” sigerPeter Rasmussen.persienne, scenarier, mm. En LED pr. trykkan vise status eller forskellige driftmodus© 2010 Schneider Electric. All rights reserved.Læs mere i LK katalogetSchneider Electric Denmark A/SIndustriparken 32Telefon 44 20 70 00www.schneider-electric.dkwww.lk.dkOktober 2010

More magazines by this user
Similar magazines