Kirkeblad-2006-3.pdf - 487KB - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2006-3.pdf - 487KB - Skalborg Kirke

H vad venter du på?Af Rik k e Th om assen” M e n de t sk aldu vide , at i de sidste dage sk alde r k om m e h årde tide r. For da vilm e nne sk e rblive e ge nk æ rlige , pe nge glade , prale nde , ove r-m odige , fulde af h ån, ulydige m od de re s forældre , utak ne m lige , spotte re , uk æ rlige , uforsonlige, sladde ragtige , um åde h oldne , brutale ,fje nde r af de t gode , forræ de re , fre m fuse nde ,h ovm odige , de vile lsk e nyde lse r h øje re e ndGud.”Je ge r ve je n og sandh e de n og live t;inge n k om m e rtilFade re n ude n ve d m ig


Ny præ sti tre m åneder i Sk alborg sogn


Spirek or & Korsk ole


Ny sognem edh jæ lperAf H enning BentzenBabysalm esang


Gudstjenester


Kirk ens k alender

More magazines by this user
Similar magazines