Ned med omkostningerne - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Ned med omkostningerne - IBC Euroforum

K o n f e r e n c eKøbenhavn11. og 12. juni 2009Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/costSPARkr. 2.000,-ved tilmelding senest 24. aprilNed med omkostningerne– metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en sund forretning• Hvilke strategier og modeller for omkostningsreduktionvirker bedst her og nu og er holdbare i fremtiden?• Hvordan laver du en lynhurtig spareplan, som ikke er tilskade for den fremtidige forretning?• Få inspiration til, hvordan din virksomhed bliver endnumere omkostningseffektiv• Hør, hvordan du prioriterer i dine omkostningsbesparelser• Hvordan håndteres det store spørgsmål om likviditet ogjagten på kapital?• Få opskriften på en succesfuld omkostningsreduktionE k s t r a p å k o n f e r e n c e n :Miniworkshop om metoder til omkostningsreduktionH ø r T A L E R N E :Chairman of the board at EncaseNiels de Coninck-Smithtidligere CEO ved Ferrosan A/SDirector, Strategy, Attorney at Law, MarketingHans Henrik FischerSauer-Danfoss ApSVicedirektørLene MortensenATPChief Financial OfficerChris BiglerIC Companys A/SØkonomidirektørMikael FrederiksenMicrosoft DanmarkPersonalechefStig FlindtNovo Nordisk A/SKoncernøkonomidirektør / CFOPeter NordgaardBerlingske MediaDirector Capital Markets ServicesLars MunkDeloitteVice President Global Distribution LogisticsEgil Møller NielsenLEGO System A/Swww.ibceuroforum.dkCheføkonomCarsten ValgreenBenderly Economics, Inc.


T a l e r l i s t e :Chairman of the board at EncaseNiels de Coninck-Smithtidligere CEO ved Ferrosan A/SBæredygtigomkostningsminimeringIBC Euroforum er stolte af at kunne byde velkommen til årets konference omomkostningsreduktion for virksomhedsledere og direktører.• Hvilke strategier og metoder er p.t. optimale i forbindelse med omkostningsreduktioner?• Hvordan kommer man fornuftigt igennem 2009?• Hvilke omkostninger kan nedskæres, så det ikke er til skade for forretningen?• Hvordan håndteres bankerne og spørgsmålet om likviditet og jagten på kapital?• Hvad kræver dette hurtige skifte fra vækst til recession af virksomhedsledere iforbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af omkostningsreduktioner?• Hvordan bliver vi mere omkostningseffektive og i stand til at profitere af etkommende opsving?Dette er blot nogle af de mange spørgsmål og udfordringer, som virksomhedslederesidder med i dag. På denne konference har vi samlet en række praktiskecases fra toppen af dansk erhvervsliv, hvor talerne deler ud af deres erfaringermed omkostningsminimering. Deltag derfor på konferencen og bliv klogerepå, hvad du kan gøre for at sikre din virksomhed overlevelse og gå fremtiden imøde med en sund forretning.Konferencen sætter bl.a. fokus på:• Omkostningsminimering, som også er holdbar i fremtiden• Risici forbundet med spareplaner• Procesoptimering og effektivisering• Jagten på kapital• Succesfuld turnaround• Tendenser for 2010• Cost CuttingEkstra på konferencen:På konferencen afholdes en miniworkshop, hvor du får indsigt i metoder til,hvordan du blandt andet identificerer mulighederne for omkostningsminimering,tilrettelægger et omkostningsreduktionsforløb og sikrer et løbende fokuspå omkostningsreduktion. Workshoppen ligger op til diskussion og erfaringsudvekslingmed ligestillede på tværs af brancher.Vel mødt på konferencen den 11. og 12. juni 2009.Director, Strategy, Attorney atLaw, MarketingHans Henrik FischerSauer-Danfoss ApSVicedirektørLene MortensenATPChief Financial OfficerChris BiglerIC Companys A/SØkonomidirektørMikael FrederiksenMicrosoft DanmarkPersonalechefStig FlindtNovo Nordisk A/SKoncernøkonomidirektør / CFOPeter NordgaardBerlingske MediaDirector Capital Markets ServicesLars MunkDeloitteVice PresidentGlobal Distribution LogisticsEgil Møller NielsenLEGO System A/SMed venlig hilsenMargit Frøjk LindProjektlederIBC EuroforumCheføkonomCarsten ValgreenBenderly Economics, Inc.O r d s t y r e r :ChefkonsulentKnud Arnum HansenPA Consulting Group A/S2


D A G 1 • T o r s d a g d e n 1 1 . j u n i 2 0 0 9Ned med omkostningerne08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermaterialeKaffe/te og morgenbrød09.00 Åbning af konferencenProjektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum09.05 Introduktion ved ordstyrerenChefkonsulent Knud Arnum Hansen, PA Consulting Group A/SOmkostningsreduktion i et nyt perspektiv09.10 Fra umiddelbar overlevelse til en holdbar fremtid• Hvad er anderledes ved omkostningsminimering i dag?• Hvordan overlever man 2009 og kommer ind i 2010 med ensund forretning?• Hvilke muligheder har man for hurtigt at lave omkostningsreduktioner?• Hvordan foretager man omkostningsminimering, som ogsåer holdbar i fremtiden?• Kortsigtet vs. langsigtet overlevelse – hvor skal man fokusere?Chairman of the board at Encase Niels de Coninck-Smith,tidligere CEO ved Ferrosan A/S10.05 Pause med kaffe/te og frugt10.20 Hvordan bliver vi endnu mere omkostningseffektive nu ogi fremtiden?• Hvilke processer og forandringer kræves for at blive mereomkostningseffektive?• Hvilke omkostninger skal der fokuseres på for at opnå holdbareomkostningsreduktioner og være i stand til at profitereaf et kommende opsving – hvor skal der primært fokuseres?• Hvordan får man det bedste ud af situationen, når virksomhedensomkostninger reduceres?• Hvordan kan man udnytte den nuværende situation til atfå sat fokus de steder i organisationen, hvor der krævesoptimering og effektivisering?Director, Strategy, Attorney at Law, Marketing,Hans Henrik Fischer, Sauer-Danfoss ApS11.10 Pause med kaffe/teOmkostningsminimering i praksis – hør 3 forskellige cases11.25 Procesoptimering i ATPHør, hvordan ATP ved at fokusere på optimering af processerCASEkan realisere besparelser på de løbende omkostninger.• Hvordan kan man opnå Cost Cutting via optimering af processer?• Hvilke strategier ligger bag?• Hvordan realiseres effektiviseringerne i praksis?Vicedirektør Lene Mortensen, ATP12.15 Frokost13.15 Omkostningsbesparelse hos IC CompanysEt indlæg, hvor udgangspunktet er et worst case scenarie, hvorCASEvirksomheden kan komme til at generere underskud og negativtcash-flow.• Hvad driver behovet for omkostningsbesparelsen?• Hvordan gennemfører IC Companys en Cost reduction?• Hvilke risici er forbundet med spareplanen?• Hvilket fokus har IC Companys, og hvordan prioriterer de iarbejdet med omkostningsbesparelser?Chief Financial Officer Chris Bigler, IC Companys A/S14.45 Pause med kaffe/te15.00 Jagten på indtjening og produktivitet i organisationen• Hør om projekt ”Go hunting or be hunted” – revenue huntersCASEog productivity hunters• Controllerens nye rolle med fokus på at tilføre værdi til virksomheden• Gør en omkostning til en værdi for organisationenØkonomidirektør Mikael Frederiksen, Microsoft Danmark15.55 Pause med kaffe/te, kage og frugtPersonalereduktioner16.10 Afskedigelser i praksis• Hvordan gennemfører man en vellykket personalereduktion?• Hvordan klæder man sig selv og andre ledere på til at skulleafskedige ansatte?• Hvordan håndterer man medarbejdernes reaktioner?• Hvordan får man organisationen til at køre godt videre efterafskedigelser?Personalechef Stig Flindt, Novo Nordisk A/S17.05 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren17.15 Konferencens første dag slutterNetværksmiddag på Hotel Skt. PetriNyd en middag i en afslappet atmosfære meddine kolleger fra andre virksomheder.17.30 – 18.00 Velkomstdrink på Bar Rouge påHotel Skt. Petri18.00 – 20.30 3-retters menu inkl. 3 glas vin/ølog kaffe i Brasserie PetriHusk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønskerat deltage i netværksmiddagen – pris kr. 525,- ekskl. moms.NB! Det er kun muligt at deltage i middagen, hvis du deltagerpå selve konferencen.M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n :CEO, CFO, CIO, COO, Vice Presidents, underdirektører, HR-direktører, IT-direktører, kommunikationsdirektører,bestyrelsesformænd / -medlemmer, Business Process Managers, Proceskonsulenter, managers inden for forretningsudvikling,Business / Corporate Development & Strategy, divisionsdirektører / -chefer, organisations- og afdelingschefer, business / financialcontrollere samt andre med interesse i og ansvar for arbejdet med omkostningsreduktion.E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n ?Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).3


D A G 2 • K oF rn ef ed ra eg n cd e n D1 A2 G . j2u n i 2 0 0 9Ned med omkostningerne08.30 Kaffe/te og morgenbrød09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlægDet store spørgsmål om likviditet09.05 Krisestyring 2.0CASE Hør, hvordan Berlingske Media koncernen har arbejdet medkrisestyring.• Hvordan kommer man foran?• Udvikling og afvikling på samme tid• Det store spørgsmål om likviditet, som bankerne konstantspørger til• Hvordan styres begrænsninger og udfordringer?Koncernøkonomidirektør / CFO Peter Nordgaard, Berlingske Media10.00 Pause med kaffe/te og frugt10.15 Jagten på kapital• Hvad gør du, når du mangler kapital og ikke kan låne penge?• Hvor finder du kapital?• Hvordan tænker virksomhederne innovativt og finder nyemodeller og veje til at skaffe kapital?• Hvordan håndterer du banken under krisen?• Hvad er bankens fremtidige krav til virksomhederne, for at dekan låne penge?• Bankernes rolle i forbindelse med virksomheders overlevelseDirector Capital Markets Services, Lars Munk, Deloitte11.05 Pause med kaffe/teEn effektiv global supply chain11.20 Turnarround hos LEGOCASEHør opskriften på, hvordan det med succes er lykkes LEGO atreducere omkostningerne og samtidig forbedre kundeservicen.• SCMs rolle og betydning for en effektiv omkostningsreduktion• Hvordan får du en effektiv global Supply Chain?• Hvor i organisationen og i hvilke processer tager man fat?Vice President Global Distribution Logistics, Egil Møller Nielsen,LEGO System A/S12.15 FrokostUdsigterne for fremtidig vækst13.15 Forberedelser til en ny fremtid– tendenser for 2010• Hvad kan man forvente af 2010?- Afmatning / vækst• Hvilke udfordringer vil man typisk støde på i 2010?• Hvad bliver de langsigtede konsekvenser for de finansiellemarkeder, og dermed for tilgang til kredit og finansiering?• Hvem bliver det næste opsvings vindere?Cheføkonom Carsten Valgreen, Benderly Economics, Inc.14.00 Pause med kaffe/teM I N I W O R K S H O P – O M K O S T N I N G S R E D U K T I O NOmkostningsreduktion – metoder og erfaringsudvekslingMålet med workshoppen er at give deltagerne viden oginspiration til, hvordan omkostningsreduktion og -styring kangennemføres i egen organisation på den bedst mulige måde.• Hvordan skabes der i praksis et godt overblik overomkostningerne?• Hvordan identificeres mulighederne for omkostningsreduktion?• Hvordan tilrettelægges et omkostningsreduktionsforløb?• Hvordan involverer du interessenterne?• Hvordan sikres en løbende fokus på omkostningsreduktion?Workshoppen vil være en kombination af præsentation, arbejde imindre grupper og diskussion i plenum.På baggrund af konferencens præsentationer og deltagernesegne erfaringer diskuteres alternative metoder og virkemidler tilomkostningsreduktion.Eksempler på udfordringer i forbindelse med omkostningsreduktion,der kan blive diskuteret:• Hvilke elementer vil have højeste prioritet i en omkostningsreduktion?• Reduktionerne har personalemæssige konsekvenser– hvordan kan involvering af organisationen gennemføres?• Hvordan styres omkostningerne, så afskedigelsesrunderundgås?• Vi anvender Lean og har meldt ud, at dette ikke medførerafskedigelser – hvordan håndteres det?Program for miniworkshoppen:14.15 Workshoppen starter15.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt15.15 Workshoppen fortsætterFacilitatorer på workshoppen:ChefkonsulentJohn MogensenPA Consulting Group A/SJohn Mogensen er uddannet Cand.Merc.(jur.) fra Copenhagen BusinessSchool. John har arbejdet med at gennemføre effektiviseringsprojekterbåde i danske og internationale virksomheder. Afsættet har ofte væretet behov for procesoptimering og midler til gennemførelse af BPR forløbeller implementering af Lean. John leder PA’s Operational Excellenceteam i Danmark, som er specialiseret i Lean, procesoptimering ogsupply chain management.ChefkonsulentKnud Arnum HansenPA Consulting Group A/SKnud Arnum Hansen er uddannet ingeniør og HD i virksomhedsledelse.Knud har i en lang årrække arbejdet som konsulent med udviklingaf administrative virksomheder fra strategi til fuld transformering afvirksomhederne. Han har i de seneste par år været projektleder foren række Lean Administrationsprojekter. Knuds speciale er ledelseaf gennemgribende transformationer af tore og mellemstore administrativeorganisationer, hvor der er fokus på at realisere gevinster ogændre virksomhedens arbejdsprincipper og kultur.16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren16.15 Konferencen slutter4


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen “Ned med omkostningerne” afholdes den11. og 12. juni 2009 på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22,1172 København K, telefon 33 45 91 00.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforumhenviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling afhotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dkParkeringDet kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden afhotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforumfralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse medarrangementet.KonferenceprisPrisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samtuddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura ogbekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum.Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk ellerregistration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage førafholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingenmindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og vedafbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris.Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdragedeltagelsen til en kollega.Vi tager forbehold for ændringer i programmet.Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektlederMargit Frøjk Lind, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 17,e-mail margit.frojklind@ibceuroforum.dkSe flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dkPris Tilmelding senest 24. april Spar Tilmelding senest 29. maj Spar Tilmelding efter 29. majKonference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-Netværksmiddag 525,- 525,- 525,-Alle priser er ekskl. moms.IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71TurnaroundFinanskriseLikviditetNedskæringerStrategiBesparelserOmkostningsreduktionEffektiviseringProduktivitetKapitalCash FlowOmkostningerVækstAfskedigelser LikviditetsstyringSpareplanerProcesoptimeringIndtjeningOverlevelseOpsvingCost CuttingUnderskudRecession5


IBC Euroforum ApSBlegdamsvej 104 APostboks 8012100 København ØReturneres ved varig adresseændringN e d m e d o m k o s t n i n g e r n e Konference den 11. og 12. juni 2009Jeg ønsker at deltage:Alle priser er ekskl. moms.Navn 1 Navn 2 Pris Tilmelding senest 24. april Spar Tilmelding senest 29. maj Spar Tilmelding efter 29. majKonference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-Netværksmiddag 525,- 525,- 525,-26006Navn 1StillingAfdelingE-mailNavn 2StillingAfdelingE-mailFirmaAdressePostnr. & bySekretærHvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.Telefon (omstilling)Nærmeste chefSådan kan du tilmelde dig: (Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt)Fax: 35 25 35 46 · Telefon: 35 25 35 45 · E-mail: registration@ibceuroforum.dkOnline: www.ibceuroforum.dk/cost · Postadresse: IBC Euroforum, Blegdamsvej 104 A, 2100 København ØØnsker du/I at modtage information omkommende arrangementer via e-mail?Ja takNej takJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr. 2.495,- ekskl. moms).K o n f e r e n c eKøbenhavn 11. og 12. juni 2009Tilmeld dig direkte på:www.ibceuroforum.dk/costNed med omkostningerne– metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en sund forretning• Strategier og modeller til omkostningsreduktion, som virker bedst her og nuog er holdbare i fremtiden• Lav en lynhurtig spareplan, som ikke er til skade for den fremtidige forretning• Bliv endnu mere omkostningseffektiv• Sådan håndteres det store spørgsmål om likviditet og jagten på kapital• Reducér omkostningerne med succes• Ekstra på konferencen: Miniworkshop om metoder til omkostningsreduktionHør blandt andre:Chairman of the board at EncaseNiels de Coninck-Smithtidligere CEO ved Ferrosan A/SDirector, Strategy, Attorney at LawMarketingHans Henrik FischerSauer-Danfoss ApSPersonalechefStig FlindtNovo Nordisk A/SChief Financial OfficerChris BiglerIC Companys A/SVice President Global Distribution LogisticsEgil Møller NielsenLEGO System A/Swww.ibceuroforum.dkCheføkonomCarsten ValgreenBenderly Economics, Inc.

More magazines by this user
Similar magazines