når undErlivEt blivEr tabu - gynækolog christine felding

felding.dk
  • No tags were found...

når undErlivEt blivEr tabu - gynækolog christine felding

Når underlivetbliver tabuEfter overgangsalderen holder kvinder op med at tale med lægen om problemer i underlivet, delsfordi de skammer sig, og dels fordi de ikke ved, der er hjælp at fåAf Christina AlfthanNår overgangsalderen er overstået,tror mange kvinder, atunderlivet også er et overståetkapitel uden nogen funktion. Det betyder,at de ikke går til lægen, hvis de fårgener som tørhed og smerter i skeden.De tror, det er en naturlig del, der høreralderen til, og som man bare må læreat leve med.Et nyt stort internationalt studie,hvor over 4.000 kvinder i alderen 55til 65 år har deltaget viser, at omkring40 procent af alle kvinder vil få gener ivagina, og at syv ud af ti kvinder medden slags problemer ikke går til lægenmed det, før der er gået et år, og pro-OvergangsalderenNår en kvinde kommer i overgangsalderen,holder kroppen gradvist opmed at producere de to kønshormonerøstrogen og progesteron. Det får menstruationernetil at blive uregelmæssigefor efterhånden at holde op. Det erogså derfor, nogle kvinder får tørreslimhinder. Gennemsnitsalderen forovergangsalderen er 51 år, og denvarer normalt mellem fem og ti år. Detvarierer meget, hvor generet en kvindeer af forandringerne i kroppen.blemet er blevet så stort, at de ikke kanignorere det længere.Ifølge studiet skyldes det først ogfremmest, at kvinder skammer sig overat bringe emnet på banen, og at de ikkeved, at der er hjælp at få. Det fremgåraf studiet, der blev offentliggjort underden 8. årlige Europæiske Kongres omovergangsalderen, der for nylig fandtsted i London.Skammer sig”Når man spørger kvinder, hvorfor deikke vil tale om det med lægen, så svarerde, at de skammer sig over at taleom vagina. De tror ikke, det er noget,man kan gøre noget ved, og de acceptereri lang tid generne som noget, manskal leve med,” forklarer gynækologen,Heather Currie, der har specialiseretsig i overgangsalderen.Ifølge hende er lægerne heller ikkegode nok til at spørge ind til kvindernessexliv og eventuelle gener med vagina.”Det er også et tabu for den praktiserendelæge, og så tager det tid atspørge ind. Derfor er det nemmereat lade være,” forklarer den engelskegynækolog.Der er hjælp at fåUndersøgelsen er international, menden danske gynækolog Christine Feldingkan genkende problemet fra sinepatienter. Hun mener først og fremmest,det skyldes mangel på information,når kvinder går rundt i lang tidmed problemer i vagina uden at fåbehandling. For der er flere forskelligebehandlingsformer:”Jeg spørger altid mine patienter,hvordan det går dernede. Også selvom de er over 90 år gamle. Hvis jegikke spørger, bliver der ikke talt omdet. Mange kvinder ved nemlig ikke,at man nemt kan hjælpe, hvis de haret problem med tørhed eller ømhedi skeden,” siger Christine Feldingog understreger, at behandling ikkekun hjælper mod tørhed i skeden. Debehandlinger, der indeholder østrogen,hjælper også mod hyppig vandladning,inkontinens og blærebetændelse, sommange kvinder også lider af efter overgangsalderen.Stor efterspørgselDen receptfrie behandling Cicatridinaer et godt eksempel på, hvor stort behovetfor information og hjælp er, isærnår det kan klares uden at skulle via enlæge. Salget blev tyve-doblet efter enreklamekampagne her i foråret, fortællerRichard Poulsen, der er direktør for14 helse • NR. 6 2009


IPC Pharma, der har udviklet behandlingen.”Cicatridina er en hormonfri behandlingsformsom hjælper på genopbygningenaf vaginalslimhinden. Det harværet på markedet i en del år, men detvar først, da vi lavede en reklamefilmfor det, at kvinder for alvor begyndte atefterspørge det,” fortæller han. Fem forskelligebehandlingsformermod tørhed i vagina• Vagifem er en stikpille, man tagerto til tre gange om ugen. Denindeholder en lille mængde østrogenog er receptpligtig.• Ovestin tages nogle gange om ugensom stikpiller eller creme. Er receptfri.• Estring er en fire centimeter bredring, man lægger op i skeden, ogden skal fornyes hver tredje måned.Den indeholder lidt østrogen ogkræver recept.• Cicatridina er en receptfri stikpilleuden østrogen.• Mandelolie kan alternativt påføres deudtørrede områder, hvis man ikke viltil læge eller på apoteket.NR. 6 2009 • helse 15

More magazines by this user
Similar magazines