Januar 2011 Rapport om intern risikokommunikation ... - primo

primodanmark.dk

Januar 2011 Rapport om intern risikokommunikation ... - primo

Januar 2011Rapport om intern risikokommunikationHvordan kan kommunernes centralforvaltningerblive bedre til at kommunikere med de kommunaleinstitutioner om risiko? Denne rapport har medudgangspunkt i fem kommuner undersøgt behov ogønsker til den interne risikokommunikation, som detager sig ud fra henholdsvis centralforvaltningens oginstitutionernes perspektiv. Rapporten er udarbejdetaf EIRM for PRIMO Danmark og DanskeRisikorådgivere.Læs mereInvitation til to nye juridiske netværksgrupperPRIMOs medlemmer inviteres til at deltage i en25. januar 2011Partnermøde hos Willis vedr.vidensportal(Hellerup)23. februar 2011Bestyrelsesmøde i PRIMO(Odense)24. marts 2011Møde i netværksgruppefor plan, vej, byg ogekspropriation (Sjælland)Mødet afholdes i Høje-Taastrup24. marts 2011Møde i netværksgruppe foroffentligretligterstatningsansvar ogforsikring (Fyn og Jylland)Mødet afholdes i Nordborg5. april 2011Møde i netværksgruppe for1


ny netværksgruppe om arbejdsret (Sjælland) ogen netværksgruppe om kommunale selskaber ogsamarbejde med private (Sjælland). Formålet mednetværksgrupperne er at skabe et kollegialt forumfor videns- og erfaringsudveksling i relation til demeget komplekse juridiske problemstillinger, somkommunerne i disse år konfronteres med.Målgruppen er forvaltningschefer, juridiske cheferog jurister i kommunerne.Læs mereKommunernes Tryghedsdag 2011Den Trygge Kommune afholder den 27. januar 2011konferencen "Min bolig - Min tryghed" i København.Konferencen handler om tryghed i boligområdermed særligt fokus på borgerinddragelse,byplanlægning, teknologi og design. På konferencenuddeles tryghedsprisen på 25.000 kr. for bedstebud på, hvordan vi skaber tryghed i boligområder.PRIMO Danmark er medarrangør af konferencen.Læs mereBred aftale om redningsberedskabet i 2011Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har indgået enbred politisk aftale om redningsberedskabet i detkommende år. Aftalen indebærer, atredningsberedskabets opgaveløsning fortsætterstort set uændret i 2011.miljøret (Jylland)6. april 2011Møde i netværksgruppe formiljøret (Jylland)6. april 2011Møde i netværksgruppe formiljøret (Sjælland)Mødet afholdes hos Bech-Bruun i København9. april 2011Møde i netværksgruppe forarbejdsret (Jylland)Mødet afholdes i Ikast12. april 2011Møde i netværksgruppefor forvaltningsret ogkommuners retsforhold(Sjælland)Mødet afholdes i Gentofte21. september 2011Møde i netværksgruppefor plan, vej, byg ogekspropriation (Sjælland)Mødet afholdes i Roskilde5. oktober 2011Møde i netværksgruppefor forvaltningsret ogkommuners retsforhold(Sjælland)Mødet afholdes i Roskilde11. oktober 2011Møde i netværksgruppe formiljøret (Sjælland)Mødet afholdes hos Bech-Bruun i KøbenhavnSe hele PRIMO-kalenderenSe øvrige arrangementerLæs mereKommunernesTryghedsdag 201127. januar 2011Kommunernes Tryghedsdag2


Global Risk Report 2011World Economic Forum har netop udgivet sinrapport om Global Risks 2011, som sætter fokus påde globale udfordringer for den kommende 10-årsperiode. Rapporten peger bl.a. på behovet forskærpet opmærksomhed på forhold vedrørende”cyber security”, herunder cyberkriminalitet ogfaren for altomfattende cyber-angreb.Den Trygge Kommune(København)Læs mereKlimaforandringer -konsekvenser forvirksomhedensberedskab, sikkerhed ogdrift3. februar 2011Metropol(København)Læs mereLæs mereWhistleblower-ordning på vej i FrederiksbergKommuneSom den første kommune i landet arbejder Frederiksbergpå at oprette en whistleblower-ordning for kommunensmedarbejdere. Det skal sikre, at politikerne i tide fårinformationer om væsentlige forhold, de skal agere på.Forslaget møder både opbakning og kritik.Læs mereTryghed og sikkerhed i svenske kommunerFor tredje år i træk publicerer Sveriges Kommuner ogLandsting (SKL) i samarbejde med den svenskeberedskabsstyrelse en systematisk sammenligning afforhold vedrørende tryghed og sikkerhed i alle landets ca.300 kommuner. Beregninger viser, at knap 500.000uønskede hændelser kunne undgås, hvis alle kommunervar som den mest sikre og trygge kommune.Læs mere3


PRIMO Danmark • Skt. Gertruds Stræde 5 • 1129 København • www.primodanmark.dk • Afmeld Nyhedsbrev4

More magazines by this user
Similar magazines