handlingsplan 1_14 fag eksempler.qxp - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk

handlingsplan 1_14 fag eksempler.qxp - BAR Bygge & Anlæg

ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma VVS A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeVVS-installationerDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.9Vi ved ikke, hvilke tekniske hjælpemidler derfindes. Derudover mangler vi kursus i godløfteteknikKortlægning af mulige tekniske hjælpemidler.Indkøb af gode tekniske hjælpemidler, der kanlette arbejdet. Kursus i god løfteteknik skaliværksættesPeter Nielsen udtænkerprocedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.23Vi ved ikke hvordan vi skal forholde os tilbrugen af epoxyprodukter, da vi ikke harværet på kursus.Det er svært at forstå arbejdspladsbrugsanvisningensindholdKursus i brugen af epoxyprodukter skaliværksættesPeter Nielsen udarbejderretningslinier forkursusaktiviteter01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.27Mange af vores maskiner er ikke afskærmet,hvilke udgør en stor ulykkesrisiko.Mange af maskinerne er af ældre årgangAlle maskiner skal gennemgåesog efterses jævnligt,så de efterlever lovens kravevt. indkøb af nye maskinerPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Maler A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeMalerarbejdeDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsen udtænkerprocedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.11Mangler ordentligt værktøj til opgaverne Brug værktøj med teleskopskaft Peter Nielsen udtænkerprocedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.24Har ikke arbejdsplads-brugsanvisninger påmalerprodukterne og kan derfor ikke tage denødvendige forholdsreglerAlle produkter skal have en arbejdspladsbrugsanvisningpå danskPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Jord og kloark A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeJordarbejdeDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.9Vinduespartierne er efterhånden blevet såtunge, at det er umuligt at håndtere demmanueltAnvend tekniske hjælpemidlerPeter Nielsen uarb.oversigt over muligetekniske hjælpemidler01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.14Uforudsete arbejder, der ikke er planlagt.Hvis en arbejdsoperation ikke kan gøresfærdig kontinuerligtGennemgang af projektet med de svende, derskal udføre opgaven inden opstart. Kompletsæt tegninger og beskrivelse + KS i bygningen.Sørge for at vi har komplet projektmaterialefra bygherren/teknikernePeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.28Ofte ude for at jorden er forurenet, der hvorder arbejdes - ved ikke nok om brugen afværnemidlerOversigt over sammenhæng mellem forurenetjord og anvendelse af værnemidler skal udarbejdes,således at der aldrig er tvilv omhvilke værnemidler, der skal anvendes til depågældende opgaverPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato Firma Navn Arbejdsområde22 april 06 Brolægger A/S Peter NielsenOptagning af fliserDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.9Har ikke de nødvendige tekniske hjælpemidlertil tunge løft af fliserAnvend tekniskehjælpemidler tilløftPeter Nielsen uarb.oversigt over muligetekniske hjælpemidler01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.14Uforudsete arbejder, der ikke er planlagt.Hvis en arbejdsoperation ikke kan gøresfærdig kontinuerligtGennemgang af projektet med de svende, derskal udføre opgaven inden opstartPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Gulv A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeGulvlægningDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.11Mangler ordentligt værktøj til opgaverneAnvend tekniskehjælpemidlerPeter Nielsen uarb.oversigt over muligetekniske hjælpemidler01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.14Uforudsete arbejder, der ikke er planlagt.Hvis en arbejdsoperation ikke kan gøresfærdig kontinuerligtGennemgang af projektet med de svende, derskal udføre opgaven inden opstartPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Nedrivning A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeNedbrydningDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.4Håndbetjente maskinerAnvend tekniskehjælpemidler f.eks.minirobotPeter Nielsen uarb.oversigt over muligetekniske hjælpemidler01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.14Uforudsete arbejder, der ikke er planlagt.Hvis en arbejdsoperation ikke kan gøresfærdig kontinuerligtGennemgang af projektet med de svende, derskal udføre opgaven inden opstartPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.20Støvende arbejder Brug altid masker med P3 filter Peter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma BetonMontage A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeElementmontageDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.4Håndbetjente maskinerBrug de mest vibrationssvage værktøjer derfindes med vibrationsdæmpende håndtagPeter Nielsen undersøgermuligheder forbedre værktøj01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.28Montageplan er ofte utilstrækkeligStil krav til leverandørenaf elementernePeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Tagdækker A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeTagarbejdeDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.32Brandslukkere efterses ikke lovmæssigtmed risiko for at de ikke virker i tilfælde afbrandBrandslukkere skal efterses en gang årligtaf Falck eller andre sagkyndigePeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.34Materialer stilles tilfældige steder, medfare for at de vælter ned fra tagetSørg for atplanlæg arbejdsstedetsindretning,så det ersikkertPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Glarmester A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeGlasmontageDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.9Glaspartier er efterhånden blevet så tunge,at det er umuligt at håndtere dem manueltAnvend tekniskehjælpemidlerPeter Nielsen uarb.oversigt over muligetekniske hjælpemidler01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.14Uforudsete arbejder, der ikke er planlagt.Hvis en arbejdsoperation ikke kan gøresfærdig kontinuerligtGennemgang af projektet med de svende, derskal udføre opgaven inden opstart. Kompletsæt tegninger og beskrivelse + KS i bygningen.Sørge for at vi har komplet projektmaterialefra bygherren/teknikernePeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006


ARBEJDSPLADSVURDERING✒HandlingsplanDato22 april 06Firma Stillads A/S Navn Peter Nielsen ArbejdsområdeStilladsmontageDer skal laves handlingsplan på det enkelte punkt, hvis der er angivet svar i kolonne A eller B fra kortlægningenANSVARLIG PERSONKORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNINGPunkt nr.1Leveringen af arbejdstøj er ikke stabilHurtigere lev. af tøj. Større udvalgPeter Nielsenudtænker procedure01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.10Tunge stilladsdeleAnvend tekniskehjælpemidler - brug løfteoghejseredskaberPeter Nielsen uarb.oversigt over muligetekniske hjælpemidler01.08.2006Evaluering efteranvendelse - diskuterespå sikkerhedsmødeden 12.10.2006Punkt nr.16Har for mange opgaver på en gangBedre planlægning er nødvendig, således atdet er muligt at gøre en ting færdig adgangenPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006Punkt nr.34Ofte ligger der værktøj på stilladset eftermontering med risiko for at værktøjet falderned og kan medføre an alvorlig ulykkeSørg for at få alt værktøj ned fra stilladsetefter monteringPeter Nielsen udarbejderretningslinier01.08.2006Peter Nielsen01.10.2006

More magazines by this user
Similar magazines