31. årgang · Nr. 5 · Maj 2003 - lundens.net

lundens.net

31. årgang · Nr. 5 · Maj 2003 - lundens.net

31. årgang · Nr. 5 · Maj 2003BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND2660 Brøndby Strand


2Redaktørens sideTak for alle indlæg og løsninger til dette blad.Denne gang har vi 2 voksen-vindere.Vi gør opmærksom på, at deadline næste gang er om onsdageni stedet for torsdag, da det er grundlovsdag torsdag.Vi ønsker jer en rigtig god maj måned.I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende demsom vedhæftet fil til min mail-adresse:På gensyn i junics@lundens.netConniNæste deadline:Onsdag den 4. juni kl. 16.00


3Johns klummeVi har afdelingsmøde tirsdagden 13. maj kl. 18:30 påLangbjergskolen. Regnskabetviser et overskud på 8.471kr. Budgettet lægger op til enhuslejeforhøjelse på 3,91 %eller 20,53 kr. pr. m 2 pr. år igennemsnit. Alt materiale ersendt ud til beboerne. Der eren del forslag til behandling– mange flere end der harværet tidligere.Niels Husum har p.g.a.manglende tid og arbejde,valgt ikke at søge genvalg.Niels har siddet i afdelingsbestyrelseni 3 år, og vi takkerNiels for hans arbejdsindsats.Jeg håber at mange beboerekommer, så vi kan få en fornuftigdialog om, hvad vi vil iLunden.Hovedstien i Lunden har detikke godt. Vi har flere gangegjort Kommunen opmærksompå det.Vi har nu fået et brev fraBrøndby Kommune om, athovedstien er på prioritetslisten,men at Kommunen fattespenge, så man kan ikkeoplyse om, hvornår der skernoget. Man vil dog sørge for,at de værste tilfælde bliverudbedret.Vaskeriet blev for nylig brugttil varmestue for 8 ungemennesker. De havde grisetret meget med kakao og kaffe.En havde lånt sine forældresvaskekort til at kommeind. Desværre er der ogsånogle af de unge, der ertemmelig provokerende, nårman siger noget til dem. Deter blevet påtalt over for nogleaf de involverede forældre.Afdelingsbestyrelsen havdedet årlige møde med klubberneden 23. april.Der var udarbejdet et forslagtil reguleringer af el-afgiften,da strømmen er steget ca. 41øre pr. kWh til 161 øre, sidenvi indgik aftalen omhusleje og strøm i 1998. Allede tilstedeværende accepteredeforslaget.Der var nogle, der mente, athuslejen for disp.rum ikkestod i forhold til de andrerums leje. Efter lidt diskussionblev man enige om atnedsætte huslejen fra 50 til40 kr.Alle reguleringer vil ske pr.1. oktober 2003.Atter havde vi et flot blomstermarked.Vi havde håbetpå godt vejr, så vi kunne væ-


e på fodboldbanen, men derkom en regnbyge ind i mellem.Vores blomsterudvalg klarededet flot, men man brugteogså mange timer om fredagentil at fordele efter bestillingerne.Palle, der havdestået for indkøbene på torvet,havde fundet nogle flotteblomster. Der var dog kun56 bestillinger, hvilket kuner 10 mere end sidste år.Vi må desværre konstatere,at der ikke er mange beboere,der vil hjælpe til, når visøger efter hjælp. Atter vardet næsten de samme personer,der hjalp.Da det blev besluttet, at viskulle have et blomstermarked,var det meningen, atdet var beboerne og ikke bestyrelsen,der skulle stå fordet. Så jeg håber, at der ernogle beboere, der vil meldesig til næste år. Der var etoverskud på kr. 2.864,- påblomstersalget, som overdragestil Børnefestkomitéen.Med venlig hilsenJohn4Fejl i InternetregningerSom mange nok har opdaget,er der fejl i den sidsteregning fra Stofa.Det drejer sig om regningenfor månederne december, januarog februar.For februar måned har manopkrævet 240 kr. + moms, ialt 300 kr. Dette er sket fordiStofa troede, at vi også skullestige ligesom alle deresandre kunder, MEN det gælderikke os. John og jeghavde den 6. maj møde medTelia, og fik her medhold i,at vi her i Lunden jf. voreshovedkontrakt, kun skal betale200 kr. pr. mdr. hvisup- og download er under 4gb. ALTSÅ DER ER INTETÆNDRET. I bedes dog betaleden modtagne regning, ogsåselvom den er forkert, så bliverbeløbet fratrukket næstekvartals regning. Telia beklagerdette, men det erlangt den letteste måde atordne det på, i stedet for atde skal sende kreditnota på100 kr. til alle dem der erfaktureret forkert.HilsenHelge


5Til Salg:Ble-badedragt, kun brugt 1gang, str. 2 år (12 – 14 kg.):75,00 kr.Gasflaske, ca. 10 – 12 kg. –(tom): 100,00 kr.Ring til Jeanettepå: 43 54 98 02TrappevaskEn lille bøn fra rengøringen.Det er nemmere at gøre rentpå trapperne, hvis beboernevil hjælpe med at tage deresmåtter ind søndag aften ellertidligt mandag morgen.MånedensAvisudklipaf H.F.Sved mod stressAmerikanske biologer hargjort den overraskende opdagelse,at mænds sved haren positiv effekt på kvindershumør. Svedlugten hjælpermed at reducere stress,fremmer afslapning og påvirkerendda kvindernesmenstruationscyklus. Biologerneindsamlede svedprøverfra armhulen hos mænd,som ikke havde brugt deodoranti fire uger. Prøverne blevblandet og påført overlæbenpå 18 kvinder i alderen 25 –45 år. De følte sig alle i bedrehumør og mindre anspændteefter seks timer med mandligtsved i næseborene.Med venlig hilsenVarmemesterMogens NielsenKilde: Berlingske Tidende


6Pensionist i LundenHar du hørt om ”Ældre-Caféen”?Samlingsstedet for pensionister ogefterlønsmodtagere boende i Daruplundog Resenlund. “Ældre Cafeen” er en foreningdirekte under afdelingsbestyrelsen iLejerbo afd. 157.Vi er ca. 33 medlemmer, der mødes hvertorsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne, Daruplund71 til hyggeligt samvær, samt ind i mellem forskelligearrangementer af enten oplysende eller festlig karakter.Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimeligepriser. Kontingentet er 20 kr. pr. måned.Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hosformanden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf.,tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.netLOPPEMARKEDSøndag den 11. maj 2003. Fra kl. 11 – 16i Søholthallen, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand.Alle er velkomne, så kom forbi og find nogle gode tingog støt samtidigt håndboldklubben.På gensynB.S.I. Håndbold


7Vandspild:Hvis man har utætte haner,så meget spilder utætte installationer:Vandhaner:Langsomt dryp, ca. én dråbe/sek.giver ca. 7 m 3 pr. år= ca. 224 kr.Som det fremgår af tabellener der virkelig mange pengeat spare, specielt på utættetoiletter.Kontakt varmemesteren ogfå en snak med ham, hvisdu har utætte installationer.Hurtigt dryp giver ca. 30 m 3pr. år = ca. 960 kr.Løber ved hanen, men blivertil dråber ved vasken giverca. 100 m 3 pr. år = ca. kr.3200.Wc-cisterneLøber så det knap kan sesgiver ca. 100 m 3 pr. år = ca.3200 kr.Løber så det nemt kan sesgiver ca. 200 m 3 pr. år = ca.kr. 6.400.Løber så der er uro i kummensvandspejl kan give ca.400 m3 pr. år = 12.800 kr.(Prisen pr. m 3 vand er gennemsnitligca. 32 kroner -alt efter landsdel).På grund af afdelingsmødettirsdag den 13.maj, så har afdelingskontoreti stedetåbent mandagden 12. maj kl.18:00 til kl.19:00.


9Hej alle i BSTHusk at BST på søndag d. 11. maj kl. 13-15 holder ÅBENTHUS for alle, der har lyst til at prøve at spille tennis.BST stiller baner, bolde og hjælpere til rådighed denne dag.Tag din nabo, dine venner eller din familie med i klubben oglad dem prøve det sjove spil med den lille gule bold.Du er velkommen til at sende denne mail videre til alle dukender, som kunne have interesse i at prøve at spille tennis.Hilsen ThomasPs. Se yderligere info på www.bstennis.dkMAKE-UP AFTENi RheumhusUddannet Kosmetologkommer og underviser ihvordan man lægger make-up.Det hele sker:Mandag d. 19 maj Kl. 19:00I Rheumhus Albjergparken 4 2660 Brøndby Str.Tlf: 43 54 11 63Betaling ved tilmeldingBillet - Pris: 50 kr.


11Internet i RheumhusDe fleste kender Rheumhusfor at være et sted hvor mankan komme og deltage i forskelligeaktiviteter, spise nogetgod mad eller bare hygge.Men Rheumhus har en langrække flere ting til at byde på,blandt andet Internetcafeen.For en billig pris af kun 10 kr.kan man få en times brug afInternettet på en af de 5 computere,hvor man kan chatte,surfe eller spille efter behov.Derudover er der, for billigepriser, mulighed for at printeud i farver eller sort/hvid. Derer samtidig mulighed for atlaminere i forskellige størrelser,og ved køb af en times internetforbrugeller mere er derdesuden mulighed for atscanne medbragte billeder indog sende dem via mail ellerevt. at få dem med hjem på endiskette.Til den lidt yngre del af cafeensbrugere kan Rheumhustilbyde diverse nyere spil som”fifa 2003”, ”Battlefield 1942”og det meget populære ”counter-strike”.Alle disse spil kannaturligvis spilles online ellersammen med venner overnetværk.Som noget nyt kan hjemmebrugerefå hjælp til derescomputere. Blandt andet erder lige startet et hold op tilundervisning i brug af forskelligeprogrammer og Internet.I cafeen er der også altidmedhjælpere som er klar til atsvare på spørgsmål og hjælpecafeens brugere.Lyder det som noget for dig,så ring og bestil en tid på43541163 eller kom ned iRheumhus.Cafeens åbningstider er:Mandag 10-20.30, onsdag 10-20.30 og torsdag 10-20.30.Alle under 18 år, er velkomneefter kl. 14. Tirsdag 10-15kun for voksne.Nyhed: Inden længe får vi nyespil: Unreal Tournament 2003og Diablo II + expansion.


12Børnequizzen(For børn som ikke er fyldt 16 år)Navn:________________________Adresse_________________Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den:4. juni 2003, klokken 16:001. Præmie: 50,00 kr. Held og2. Præmie: 30,00 kr. lykke! ♣Løsning:3. Præmie: 20,00 kr. _________________


14BØRNENES REJSEBUREAUARRANGERER BUSTUR TILKØBENHAVNS LUFTHAVNSe bagsiden af Lufthavnen og oplev en hidtil ukendt verden!!Arrangementet løber af stablen :Lørdag den 28/6 - 2003 Fra kl. 10.30 – 14.00Opsamlingen starter fra Rheumhus kl. 9.30Derefter Tranen ca. 9.40 og sidst men ikke mindstFra Perlen ca. 9.50Billetsalget starter d. 9/6 - 19/6 og vil foregå i Rheumhus ogdettes åbningstider. Prisen for denne spændende oplevelse erblot 20. kr. alt inklusiv. Kun 1 voksen pr. familie.Der vil blive serveret en lille forfriskning på turen. Hvad detteer, forbliver en hemmelighed!Vi kører fra Lufthavnen retur til Brøndby Strand igenkl. ca. 13.30.På grund af sikkerhedsmæssige omstændigheder i KøbenhavnsLufthavne skal der ved billetkøb oplyses CPR-nr. påsamtlige deltagere.Har dette fanget din interesse, så skynd dig at købe dinbillet! Vi må desværre oplyse, at der er et begrænset antalpladser 50 stk.Billetter bliver solgt efter princippet først til mølle.KOM OG FÅ ÉN PÅ OPLEVEREN!!!!Vi glæder os til at se DIG!Venlig HilsenBØRNENES REJSEBUREAUAnn-Camilla Larsen


16Lejerbo afdeling 157Referat fra ekstraordinærtbestyrelsesmøde 4/2003tirsdag den 15. april 2003Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum,Glenda Jensen, Preben Hansen, Mogens Nielsen ogBirthe Ketterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Blev underskrevet.Pkt. 2 Regnskab2-1 Regnskab fra Lundens Venner revideret og taget til efterretning.Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet3-1 Brøndby Strand Portalen, generalforsamling den 22.april 2003. John deltager3-2 Web-Nyt 5 – Brøndby Strand Portalen. Situationsrapportblev taget til efterretning.3-3 Telefonregninger fra Sonofon til efterretning.Pkt. 4 Hobbyrum4-1 Klubber rykket for husleje.4-2 Gennemgang af klublokaler. Rapport vedlagt. Blevgennemgået.4-3 Møde med klubber den 23. april i aktivitetslokalerne.Pkt. 5 Husdyr5-1 IntetPkt. 6 Kontorvagter6-1 Kontorvagt den 1. april 20036-2 Kontorvagt den 15. april 2003Vagtskemaerne blev gennemgået og taget til efterretning.


17Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser7-1 Afdelingsmøde den 13. maj 2003 blev opsummeret.7-2 Referat fra Org.best.møde i Lejerbo Brøndby blev tagettil efterretning.7-3 Referat fra bestyrelsesmøde i Lejerbo blev taget til efterretning.7-4 Referat fra ekstraord. Rep.møde i Lejerbo blev taget tilefterretning.7-5 Dagsorden til Byudvalgsmøde 24. april forelå.7-6 Dagsorden til De 9 møde den 14. april blev taget til efterretning.7-7 Referat fra ”kvarterhus” den 18. marts blev taget til efterretning.Pkt. 8 Varmemestersager8-1 Gebyr for administration af vaskeri. Der foregår stadigforhandling med Miele og Lejerbo.8-2 Hovedstien i Lunden – Der skrives til Brøndby Kommuneom den dårlige tilstand.8-3 Vaskeriet blev for nylig brugt til varmestue med beboersvaskekort. De havde griset ret meget med kakao ogkaffe. Det er blevet påtalt over for forældrene.8-4 Sten ved springvand. Der skal pyntes lidt op omkringspringvandet så vidt som økonomien tillader. John ogMogens er tovholdere. Et bestyrelsesmedlem mente, atder burde være mindst to bestyrelsesmedlemmer, derburde være med som tovholdere.8-5 Grønt regnskab for Lunden blev taget til efterretning.8-6 Forbrug i blokkene blev gennemgået.8-7 Graddage – antal blev gennemgået.8-8 Plankeværk ved blok 7-8 ønskes skåret ned af beboere.Vi kikker på mulighederne. Der holdes evt. en afstemningblandt beboerne i blok 7 + 8.8-9 Solfilm i selskabslokalerne. Tilbud på solfilm er indhentet.8-10 Blomstermarked den 3. maj. Liste over blomsterudvalg.Et medlem har måttet melde fra p.g.a. sygdom.8-11 Lejerbo har lavet en synshåndbog. Blev taget til efterretning.


18Pkt. 9 Klager9-1 Klage over trappevask i blok 2. Mogens henvender sigtil rengøringsfirmaet.Pkt. 10 AnsøgningerIngen.Næste møde tirsdag den 30. april 2003.Refereret ved Birthe Ketterle_________________________________Klager over dårlig betjening hos TeliaDa det er vores indtryk, at mange føler, at servicen ved bådeTelia og Stofa er meget ringe, beder Telia os om at udfyldeovenstående seddel, hvis vi føler vi ikke har fået ordentlighjælp. Det gælder både ved henvendelser til Telia ang. telefoneneller Stofa ved henvendelser ang. Internet.GEM DERFOR DENNE SIDE og udfyld den hvis du ikke er tilfredsmed hjælpen. Husk altid at få supporterens navn, da detellers er umuligt at forfølge en sag, hvis man ikke ved hvemman har talt med.Aflever den på kontoret, så skal vi nok sende den videre hurtigstmuligt.I skal også være opmærksom på at der i ”Annoncen” fra Teliaer kommet et ekstra telefonnummer - 75641734. Dettenummer er kun hvis man har problemer med adgangskoder oglign. til logon og til e-mail. Bemærk at der kun er betjeningenmellem kl. 8 og 16.HilsenHelge


19”Klageseddel til Telia”1. Navn på beboer ________________________________________________2. Tidspunkt for opkald __________________________________________3. Ventetid _______________________________________________________4. Navn på supporteren hos Telia/Stofa: _________________________5. Spørgsmål vedrørte:- Faktura _________________________________________________________- Forbrug _________________________________________________________- Fejlmelding______________________________________________________- Andet ___________________________________________________________6. Blev problemet løst ?__________________________________________- Hvis nej, hvad blev der sat i værk for at løse det ? _________________- Er problemet herefter blevet løst ? ________________________________7. Hvordan var betjeningen:- Viden om produkterne ? _________________________________________- Var Telia medarbejderen hjælpsom/høflig, også selvom han/hun ikkekunne løse problemet umiddelbart ?_____________________________________Afleveres på afdelingskontoret,Daruplund 29, st., altansiden


20Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)KØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17Mandag – fredag: kl. 7:30 – 20:00Lørdag og søndag: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,Aviser, Friske mælkeprodukter,Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling ogmeget mere.Vi har alt til rimelige priser


21Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 700,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-(Pr. 1. juli 2003 udgør lejen kr.: 800,-)Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagenkl. 12:00 til efterfølgende dag kl. 09:30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før ellerdagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes:Mandag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30Træffes hver mandag i selskabslokalernemellem kl. 18:30 og 19:00


22Campingvogne – TrailereCampingvogne, trailer eller autocamper, skal parkereset bestemt steder i Lunden (Resenlund 14). Vi haret begrænset antal pladser.Der er ingen ledige pladser i øjeblikket,men du kan blive skrevet på venteliste.Pladser kan lejes på afdelingskontoret forkr. 360 pr. år.Lyrik GulveGulvafslibning – Vinyl – LinoleumRicky JørgensenTybjergparken 75, 2.mf • 2660 Brøndby Strand℡ 40 46 59 55


23BørnesidenPræmierneMaj 2003❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Efter kontrol og lodtrækningaf Notarius Publicusfordeles præmierne på følgendemåde:1. præmie / 50 kr.Mikkel RamsingResenlund 62. præmie / 30 kr.Simon PetersenDaruplund 213. præmie / 20 kr.Charlotte EsbensenDaruplund 7♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣VoksensidenPræmierneMaj 2003❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin: Birgith MøllerDaruplund 41og1 fl. Vin: Asta HansenDaruplund 65Tillykke☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Præmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:Løsning:Sheik B, kommer ned tiloliekilden♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣Tillykke til vinderne.Præmierne kan afhentespå afdelingskontoret iåbningstiden, inden 1½måned.


26TELIA KUNDECENTERDer skal ringes til TELIA på følgende telefon hvis der erfejl på telefonlinien, internet eller på mobilen, eller manønsker hjælp til noget vedrørende ovennævnte.88 30 40 60Derefter trykker man:1 – for fejl på fastnet-telefonen2 – for fejl/hjælp på internet3 – for fejl på mobilenHar man problemer med adgangskoder og lign. til logonog e-mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at derkun er betjening mellem kl. 8 og 16.Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


27LundenskopiserviceAfdelingskontoretsåbningstider de næstegange er således:Mandag den 12. majTirsdag den 27. majHar du brug for at få tagetfotokopier af sange eller lignende,er det muligt at benytteafdelingskontorets kopimaskine.Tirsdage i lige uger mellemkl. 18:00 og 19:00Pris pr. stk.: 1 kr.Tirsdag den 10. junikl. 18:00 - 19:00--------------------------------------------------------Akut telefon:60 63 99 53Større mængder storskrald- skal anbringes i container bag vaskeriet!Uden for normal arbejdstid kan man ved hjælp afvaskekortet komme ind på containergården alle dageindtil kl. 22:00.Kun indpakket husholdningsaffald- må smides i opgangens affaldsskakt !!!Kattegrus- i større mængder må ikke smides i affaldsskakten !!!Aviser, blade og glas og flasker- skal afleveres i Lundens glas- og papirkuber, der eropstillet ved hver anden blok !!!


28VittighederEt ældre ægtepar sidder og små sludrer...Manden: "Hvad ville du gøre, hvis jeg dør før dig?"Konen: "Jeg ville nok finde mig et par unge veninder oghænge ud med. Jeg har jo stadig en del krudt i mig. Hvadville du gøre hvis jeg dør før dig?"Manden: "Jeg ville nok gøre det samme."Hvad er en voksen?En der ikke gror mere i enderne men kun på midten!Poul: Tror De, operationen vil blive vellykket, doktor?Doktor Snaps: Slap helt af! Jeg har udført denne operationhundrede gange!Poul: Glimrende...Doktor Snaps: Ja, før eller senere må det jo lykkes...Konen til manden.- "Naboen var inde og låne plæneklipperen i eftermiddags."- "Nåh øv, så ser vi ikke mere til den."- "Hvorfor dog ikke?"- "Det er hans..."Da Gud havde skabt Adam og Eva, sagde han: "Jeg har to gavertil jer. Den ene er kunsten at tisse stående..","Den vil jeg ha'" afbrød Adam.Eva synes ikke at det var en vigtig ting for hende, så Gud gavAdam gaven. Adam råbte og skreg, rendte rundt i Edens Haveog tissede op og ned ad træerne. Derefter løb han ned påstranden og tissede mønstre i sandet..Eva og Gud betragtede den glade mand.Eva spurgte: "Hvad er den anden gave?" og Gud svarede:"Hjerne, Eva, hjerne.."


29OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndagog helligdage,kontaktes varmemesteren(tlf. 43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vandeller brud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60TDC Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50Falck(ved vandskade mm.)tlf. 70 24 45 10Abon.nr. 11 17 77 77OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmænd:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Henning Maj, D. 17, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes på varmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremt detteønskes, deltage i forbindelsemed syn af lejligheden.Henvendelse tilafdelingsbestyrelsen


30Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00Installation afVaskemaskineDer er med Vvs-firmaetByens Varme indgået følgendeaftale:Montering af nyinstallation:Kr. 1.750,- + moms.Montering af eksisterendeinstallation:Kr. 1.300,- + momsArbejdet kan bestilles påtelefon 36 78 28 30Lejerbo RegionskontorNdr. Fasanvej 220, 3 sal2200 København NKontortid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 12:00 og13:00 – 15:00Fredag:Lukket for henvendelserDer forefindes elevatorTelefon: 38 38 04 38(Direkte nummer)Kimmie HansenCykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!Det er ikke tilladt beboerne, atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


31TømmermændeneWolfgang LandgrafD. 53VærkstedsklubbenGert RidalR. 4AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenBente SchreiberD. 11HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Palle BengtsonD. 35LundeklubbenHanne IlsvardD. 67Club BacchusJohn ChristiansenD. 69MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Gør det selv klubbenOle RohdeD. 37Lundens KlubberBlok1Blok2Blok3Blok3Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Blok9Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49HyggestuenReinhard ForslundD. 49Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerDragan StojanovicD. 45Klub 89Niels HusumD. 55CichlideklubbenMorten NielsenD.65Hobbyklubben 2Boy HenriksenD. 65Lundens SelskabslokalerUdlejn.: Glenda JensenD. 35, Tlf. 43 53 98 76Lundens VennerHanne IlsvardD. 67Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 35Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14Formand Leif Refdahl, D. 51Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok13Blok14Blok14Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN*****************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: cs@lundens.netBud: Oliver Hansen, Daruplund 69Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages undernavn eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 99 54 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thTlf. 43 54 00 30 • mobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.netNæstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61Mail: hs@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67Mail: birthe.ketterle@lundens.netBest.-medlem: Niels Husum, Daruplund 55Mail: nsh@lundens.netBest.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35Mail: gje@lundens.net------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 09:00-10:00 og tirsdage kl. 18:00- 19:00Telefontid hverdage: Kl. 08:00-09:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51

More magazines by this user
Similar magazines