Konferencehæfte - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Konferencehæfte - Patientuddannelse

”Citat fra deltager: ”Det har været en god dag, fordi det var godtplanlagt. Godt indlæg ved psykolog ”At være pårørende”. Godt at fårepeteret stof i workshops.”Nogle af de vigtigste pointer fra oplægget var:Í Alle pårørende er forskellige for vores livssituation, værdier,normer og relationer til den ramte er forskelligeÍ Man kan både være pårørende og selv have en kronisk sygdom.Så pårørenderollen er ikke statisk, men dynamiskÍ Det er ikke kun den syge, der rammes – hele familien rammesaf sygdommenÍ At leve med en med kronisk sygdom betyder ændrede roller irelationen – fx kan man gå fra at være ægtefælle tilat den pårørende bliver den ramtes advokat, ven, plejer ellervagthund over for sundhedsvæsenetÍ At blive pårørende betyder også man kan opleve at få ”forbudte følelser” som vrede, skuffelse og afmagt. Det er heltalmindeligt, men vigtigt man forholder sig til det, blandt andetved at holde fast i sit eget liv og prøve at gøre det, derplejer at gøre en gladÍ Den syge er ikke altid ’offeret’ i en familie. Den syge kan ogsåvære den der siger fra i forholdet til den raske.I publikationen findes der også en massegode råd og vejledninger til, hvad mankan gøre for at lette sit liv som pårørendetil glæde for både sig selv og den medsygdommen. Publikationen forventes atudkomme i første halvår 2009.5

More magazines by this user
Similar magazines