tema Rockidan altanrenovering

rockidan.dk

tema Rockidan altanrenovering

www.rockidan.dkBetonrenoveringens ABCBeton er på mange måder etutroligt stærkt materiale, menuden rigtig beskyttelse, villuftens indhold af CO 2på få årkunne forvandle intakt betontil et sørgeligt syn med afskalningerog tæret armering.Armeringsjernet er somudgangspunkt beskyttet afbetonens høje pH-værdi, menkuldioxid i luften reagererkemisk med betonen, så pHværdiengradvist falder stadigtlængere ind i beton. Underprocessen afgives der samtidigvand og hvis denne karbonatiseringførst når helt ind tilarmeringen, vil jernet ruste ogdermed udvide sig, hvorefterFra 1984 og frem til midt i90’erne renoverede boligforeningenØsterbo i Vejlestørstedelen af sine altaner.NM 100 Gulv går igen somaltanbund næsten hele vejenrundt, mens størstedelen afbetonrenoveringen på altanbetonenhenover vil blive stødtaf. Disse skader vil åbne forendnu mere fugt og endnuflere skader og så er man foralvor ude på dybt vand.Som tommelfingerregeltrænger karbonatiseringen 1mm længere ind i betonen pr.år og det er derfor let at regneud, hvor hurtigt nedbrydningenbliver kritisk, hvis armeringsjernetf.eks. ligger 1 cminde i betonen.Betonmalinger giver dels envandafvisende overflade, menskal først og fremmest dæmmeop for den nedbrydendeindtrængning af CO2.Sådan var det også i 90’erneDisbocret - systemrenovering af betonEr skaden sket, er der ingen vejuden om en tilbundsgåendeistandsættelse, hvor den angrebnearmering frilægges ogafrenses til sund bund.Herefter skal jernet korrosionsbeskyttes,og selve hullet skaludfyldes med mørtel, indenreparationen spartles og malessammen med hele overfladen.Rockidans program har løsningertil alle stadier og gør detlet at renovere effektivt medmaterialer, der er udviklet til atarbejde optimalt sammen.KorrosionsbeskyttelseNM 270 Stålprimer (epoxy)Disbocret 502 (mørtel)ReprofileringDisbocret 504 GrovmørtelDisbocret 507 MultiTecSpartlingDisbocret 505 FinspartelDisbocret 506 PlanspartelMalingDisbocret 515 BetonmalingDisbocret 518 Flex FinishDisbocret 535 BetonlasurAmphibolin 2000 Universalbrystninger og –undersiderblev udført med RockidansDisbocret system.I afdelingen Nørrehæld vedBredballe er den oprindeligerenovering af brystningernestadig intakt, men man ernu ved at være igennem enopfriskning af farverne på desidste blokke. 17 år efter derblev holdt 10 års inspektion påde første altaner !Brystningerne blev i sin tidbehandlet med Disbocret515 Betonmaling - en fleksibeltyndfilmsmaling, der kanlukker revner og arbejder medunderlaget, så risikoen for nyerevneskader minimeres.Også til frilagt betonRockidans betonmalinger kanogså anvendes til at forskønneog beskytte frilagt beton, hvoroverfladen er groft strukturereteller ligefrem har en synligstenoverflade.De strukturerede overfladerbehandles med tyndfilmsmalingenDisbocret 515 Betonmaling,der kan tones frit ellermed den transparente Disbocret535 Betonlasur, som kungiver et farvet slør.Frilagt beton kan også trænge tilet mere moderne og opløftendeudseende


www.rockidan.dktemaRockidan altanrenoveringTræt af revner ?Når en altan eller svaleganger bygget op i elementer medgennemgående fuger kan detvære næsten umuligt at undgå,at fugerne slår igennem somrevner i belægningen henover.I Aabenraa oplevede enboligforening, at de gamlerevner slog igennem en relativny belægning. I stedet komRockidans revneoverbyggendemembranløsning på banen oggav en blivende tæt overflade.Løsningen er at lave en fleksibelopbygning, som laderrevnen arbejde i bunden ogsom kan optage bevægelsen ibelægningen, så den ikke slårigennem på overfladen.Med en særlig sliptape henover en fleksibel fuge, får belægningenen bufferzone, hvorden ikke følger bunden 100%.ling, kan derfor arbejde frithen over samlingen og optagespændingerne i overgangen.Som slutbehandling anvendesen ligeledes fleksibel topcoat,Den fleksible membran, derudlægges som mellembehandsomi bunden arbejder perfektsammen med membranen, ogsom på oversiden tætner modvand, sikrer den nødvendigeslidstyrke og sørger for en flotog holdbar farve.Membran: AB PUR 366SliptapeTopcoat: Disboxid 448 TSNM 560 A GrunderingHøjelastiskfugeBagstopperBetonelementSådan tætnesblomsterkummenEn støbt betonkumme udentætning åbner en ladeportfor fugtskader i hele altanen.Efter 3 x NM 50 Aqua Superkan kummen bruges til bådeblomster og fiskebassin.Effektiv tætning af hjørnerneNår den buede overgangmellem bund og side skal udføres,er det vigtigt, at der erindlagt en fleksibilitet, der kanoptage eventuelle spændingeri overgangen mellem fladerne.Med Rockidans færdigstøbtehulkehlsprofiler kan rundingenlet etableres med et lillemellemrum ind mod væggen,som udfyldes med en fleksibelbagstopper og afsluttes meden elastisk fuge.Profilerne pålimes og malesmed epoxymaling i sammefarve som altanbunden. Detenten kan ske inden belægningenudlægges som på skitseneller oven på den færdigebelægning som i eksemplet fraAabenraa. Montagen sker medRockidans epoxyspartelmasseNM 205 Spartel.Rockidanhulkehlsprofil

More magazines by this user
Similar magazines