Den STØRSTE - Historie-nu.dk

historienu.dk

Den STØRSTE - Historie-nu.dk

Anmeldelse: Anmeldelse: Steen Andersen [1. maj 2006]

Roy Jenkins:

Winston S. Churchill

- Den ultimative biografi.

Forord af Uffe Ellemann-Jensen

1016 sider, 499 kr.

Gyldendal

Historie Historie Netmagasinet

Netmagasinet

www.historie-nu.dk

www.historie-nu.dk

Historie-nu.dk er et gratis

historie magasin, der sætter

nutiden i perspektiv, giver

baggrunden og skaber diskussionerne.

Den STØRSTE

VI kommer helt sikkert aldrig til at savne biografier om Winston

Churchill. Der er skrevet et utal, og mange af dem er i flere bind.

Og der kommer stadig nye værker på gaden om den mest

betydningsfulde mand, som har beboet 10 Downing Street. I de

senere år har en revisionistisk tendens præget flere historikeres syn

på Churchill, og flere af hans ellers højt besungne beslutninger er

blevet kritiseret, samtidig med at flere aktører har fået del i den ære,

som tidligere var tilskrevet eneren Churchill.

Særligt har hans ofte problematiske forhold til de militære ledere

under Anden Verdenskrig været diskuteret, og der er ingen tvivl om, at

hans generaler i flere tilfælde bærer æren for, at Churchills satsninger

bar igennem. Historieskrivningen om Churchill er i dag mere og mere

blevet en slagmark for historikere, som enten er traditionalister eller

revisionister i deres bedømmelse af Winston Churchill.

Cambridgehistorikeren Sir Geoffrey Elton har sagt, at man faktisk kan

bedømme alle historikere på deres vurdering af Churchill, da det er

sigende, om alle hans fejl, mørke sider og mimoser skygger for, at han

uden sammenligning er en af de største politiske ledere nogensinde. I

de kommende år kommer vi uden tvivl til at se flere historiske værker

om den store leder, idet Churchill Archives Centre i Cambridge er i

gang med at digitalisere hans store arkiv for at gøre det tilgængeligt

for hele verden.

IRoy Jenkins’ moppedreng finder vi ingen revisionistiske vurderinger

af Churchill, men dermed ikke sagt, at forfatteren ikke er kritisk over

for en række af Sir Winstons beslutninger. Det er et loyalt og nærmest

hengivent portræt af Churchill, og Jenkins gør det klart, at han ikke

bryder sig om den afslørende biografi, og han har helt bevidst undladt


www.historie-nu.dk www.historie-nu.dk - - side side 2

2

at fortælle om flere aspekter af Churchills mere uheldige sider.

Jenkins erklærer også åbent, at hans biografi på over 1000 sider ikke

vil bringe noget nyt om Churchill, og bogen trækker hårdt på den

eksisterende litteratur. Jenkins var en klassisk gentleman historiker,

som skrev tykke bøger om store britiske politikere som Attlee, Asquith

og Gladstone. Her er de alle fremstillet i et flatterende lys som store

politiske ledere.

På forhånd har Jenkins afskrevet muligheden for at finde nyt i

arkiverne, da mængden af kilder ville gøre arbejdet næsten umuligt.

Forskning tager som bekendt tid, og det er skuffende for alle os

Churchillofile, at en så stor bog ikke bringer nyt. Man fristes næsten til

at sige, at aldrig er der skrevet så mange ord med så lidt indhold.

Jenkins var først og fremmest en forfatter med helt fantastiske

formidlingsevner, og bogen bør derfor læses for sin veloplagte

genfortælling af en velkendt historie. Derfor forekommer det også

noget prætentiøst at kalde bogen den ultimative biografi.

FORCEN hos Jenkins er, at han tilbyder læseren en insider viden om

det politiske spil i Whitehall, som løfter hans fortælling betydeligt.

Jenkins havde selv virket som finansminister og indenrigsminister i

Labour-regeringer, og endelig var han formand for EF-kommissionen i

1977-81.

I modsætning til andre forfattere til Churchill-biografier kender

Jenkins til traditioner og politisk atmosfære i the House of Commons.

Det sætter ham i stand til at tegne et interessant billede af den

politiske debat, og Jenkins placerer blandt andet en række af

Churchills berømte heroiske taler fra Anden Verdenskrig i det

indenrigspolitiske magtspil. Jenkins har viet en tredjedel af sin bog til

Churchills tid som premierminister under Anden Verdenskrig, mens

den knap så succesfulde tid som regeringsleder fra 1951-55 er skåret

ned til et minimum. Tiden under krigen var hans Finest Hour, og

Jenkins fortæller forfriskende om det parlamentariske opgør med

Chamberlain samt om Churchills effektive obstruktion af

udenrigsminister Halifax’ fredsinitiativ i maj 1940, da de britiske og

franske hære blev sendt på flugt af tyskerne.

Særlig god er Jenkins’ beskrivelse af Churchills forhold til politiske

kolleger både ude og hjemme. Churchill afskyede den amerikanske

general Eisenhower både som øverstkommanderende for de allierede

tropper og siden som præsident. Han havde lidt mere respekt for

Roosevelt, mens Truman er den af alle tre amerikanske præsidenter,

som opnåede mest respekt hos Churchill. Jenkins portrætterer en

premierminister, som var opsat på at dirigere krigen i den mindste

detalje samtidig med, at han forblev bundloyal over for sine

forpligtelser som demokratisk statsmand i forhold til den hjemlige


www.historie-nu.dk www.historie-nu.dk - - side side side 3

3

politiske scene. I lyset af dette harmoniske billede savner man

åbenlyst Jenkins’ inddragelse af Churchills spændte og til tider

hadske forhold til sine generaler inden vendepunktet ved El Alamein i

november 1942.

HELT ukritisk er Jenkins ikke over for Churchill, og særligt i

spørgsmålet om Indiens krav om selvstændighed viser han, at Sir

Winstons politiske jugement ikke altid var lige fornuftigt. For Churchill

var spørgsmålet om Indien et principspørgsmål, som var dikteret af et

pessimistisk syn på Storbritanniens fremtidige status både nationalt

og internationalt. Churchill indså aldrig, at imperiets rolle var udspillet

oven på Anden Verdenskrig, og i stedet holdt han stædigt fast i, at

Storbritannien var kastet ud i en overlevelseskamp, som kun kunne

vindes, hvis man holdt fast i Indien.

Churchill var håbløs i sit valg af politisk fortrolige, og han skabte sig

selv unødigt mange fjender takket være en veludviklet evne til at

tromle og dominere. Evigt kæmpede han for at holde depressionen på

afstand, og når de mørke skyer kom over ham, sank han hen i

uvirksomhed. På trods af dette tegner Jenkins et billede af en heroisk

statsmand. Hans dæmoniske energi satte ham ikke bare i stand til at

styre Storbritannien gennem kriser og krig, men ifølge Jenkins’

opregning skrev Churchill mere end 30 bøger. Dertil kommer artikler

til aviser og magasiner.

HVIS man regner med at ville læse én Churchill-biografi i sit liv, er

dette ikke en bog, som kan anbefales. Dertil er den alt for uoriginal i

sin tilgang, og endelig lider den under Jenkins’ evige lyst til at fortælle

anekdoter og forsøg på at være morsom.

En kommentar om, at Churchills yndlingsvåben var kniv og gaffel,

forekommer så plat, at den burde være strøget. Som læser kan jeg

også godt leve uden at vide, hvilken slags champagne og østers

Churchill indtog på Savoy Grill. Helt tåkrummende bliver det, når

Jenkins begynder at fortælle anekdoter om sit eget liv og blandt andet

får flettet ind, at premierminister Clement Attlee deltog i hans bryllup.

Ikke ligefrem informationer, som gør bogen til den ultimative bog om

Churchill.

Sluttelig skal jeg også undre mig over, at danske læsere skal snydes

for Jenkins’ eget oprindelige forord til bogen, og i stedet skal

præsenteres for et overflødigt forord af Uffe Ellemann-Jensen. Hvis

man endelig skulle vælge et dansk forfattet forord, kunne man jo

passende have valgt en, som havde noget indsigtsfuldt at sige om

Churchill. Her ville historikeren Jørgen Sevaldsen have været oplagt,

da han er vores bedste kender af Churchill og tilmed forfatter til en

meget anbefalelsesværdig biografi om Sir Winston.

More magazines by this user
Similar magazines