Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

Årsberetning 2011 - Danmarks Bløderforening.

SommerlejrDe kommer lidt væk fra forældrenes bekymrede blikke. De lærerat stikke sig selv for at tage medicin. Og de får venner for livet.Bløderforeningen tilbyder hvert år børn med blødersygdom eller ITPat komme på sommerlejr.6Bløderforeningen har siden 1978 holdtsommerlejr for børn med blødersygdom.På sommerlejren kan børnene lære atstikke sig selv for at tage den medicin,som er livsvigtig for dem, mens en hæmofilisygeplejerskesørger for vejledning ogtræning. På lejren oplever børnene også,at de ikke er alene med deres sygdom, ogvenskaber for livet opstår.Børnene får mulighed for at prøve egnegrænser af, mens de er lidt væk fra forældrenesbeskyttende vinger, og de fårdermed mere selvtillid. Samtidig kanforældrene trygt sende deres børn af stedpå lejren, fordi de ved, at de her er i kompetentehænder. Lejrchef Tem Folmand,der selv er bløder, guider sammen medbørnepassere og sygeplejersker børnenegennem en aktivitetsrig uge.Lejren under presDesværre oplever Danmarks Bløderforeningi disse år, at sommerlejren er underpres. Det bliver sværere og sværere atskaffe penge til børnenes egenbetaling forlejren, fordi kommunerne ofte siger nej tilat støtte opholdet.I 2012 måtte Bløderforeningen således gåind og betale opholdet for flere af deltagerne.Men det er ikke en holdbar løsning.Andre foreninger oplever også, at kommuneri langt mindre grad støtter opholdog kurser, så der er desværre tale om engenerel tendens, der må håndteres.Bløderforeningen vil styrke sin fundraisingpå området og håber derigennem atkunne bibeholde sommerlejren i sin nuværendeform. For ligesom det har været i 33år, bliver det ved at være en utroligt vigtigaktivitet for bløderbørn – nu og for restenaf livet.”Sygeplejerske Susannehar i dag haft hold1 og 2 under kyndiguddannelse i blødersygdompå det niveau,de nu er klar til.Det var også dagen,hvor 10-årige Markushavde samlet mod noktil at stikke sigselv, og så ramte han– godt gået Markus!”Fra lejrchefens dagbog,se www.bloderforeningen.dk/sommerlejr2011

More magazines by this user
Similar magazines