Folder for medlemmer - Senior Erhverv Danmark

seniorerhvervdanmark.dk

Folder for medlemmer - Senior Erhverv Danmark

420X210 2 fløjet 5.feb. 2013_Layout 1 05-02-2013 12:09 Side 1EsbjergStruerHerningSkiveSilkeborgHorsensFredericiaKoldingAabenraaaaHjørringAalborgRandersAarhusOdenseSvendborgHolbækSlagelseHelsingørGlostrupNæstvedMariboKøbenhavnKøgeSenior Erhvervsøger dig som medlem...nemmest ved at gå ind påwww.seniorerhvervdanmark.dkog klikke på Danmarkskortet.Du har læst denne brochureog fået lyst til atblive medlem af Senior Erhverv,nu skal du blot kontaktedin lokale afdeling.Kontaktinfo findes nedenfor,ellers finder du osHvem og hvad erSenior ErhvervVi er en landsdækkende foreningunder SFR – Styrelsen for Fastholdelseog Rekruttering meddet formål at formidle jobs til aktivemedborgere over 50 år.I 24 lokale afdelinger udfører ca. 1700 medlemmeren stor og krævende indsats for athjælpe sig selv og andre tilbage på arbejdsmarkedet.Når det er erfaring,kompetence og handlingder tæller...Du skal være over 50 år og jobsøgende, ogdu skal aktivt yde hjælp til selvhjælp i foreningen.Til gengæld tilbyder vi også hjælpden modsatte vej, og du vil blive en del af etomfattende netværk med masser af tilbud derkan øge dine kompetencer, samt et socialtmiljø der er motiverende og aktiverende.Vi glæder os til at høre fra dig!Efter devisen hjælp til selvhjælp består opgaveni at udvikle og fastholde kompetencer,motivation og omstillingsparathed, og somdet vigtigste: at udføre et omfattende salgsarbejdeoverfor arbejdsmarkedet, og henledearbejdsgivernes opmærksomhed pådenne kvalificerede ressource.www.seniorerhvervdanmark.dk”Seniorers erfaring og menneskekundskabtilfører enhver virksomhed både fagligeog sociale styrker, og bidrager til et godtarbejdsklima...Senior Erhverv januar 2013 - Design: Keld Jørgenen - Tekst: Frank R. Taarupansætter danske virksomheder oginstitutioner medlemmer af Senior Erhverv


420X210 2 fløjet 5.feb. 2013_Layout 1 05-02-2013 12:09 Side 2Kvalificerede medarbejderetil det danske arbejdsmarkedHvis din virksomhed eller institution står ogmangler en ny medarbejder, kan du medfordel kontakte Senior Erhverv.Her står ca. 1700 medlemmer klar til at bestride jobsinden for stort set alle områder og brancher. Fællesfor dem alle er, at de er erfarne, motiverede og stabile,og du kan regne med en engageret indsats fraden første dag. Deres faglige kompetencer, livserfaringog menneskekundskab er en afgjort gevinst fordet faglige og sociale klima på arbejdspladsen, ogmedvirker til positiv trivsel og et godt arbejdsmiljø.”Seniorer har overblik og kantræffe hurtige beslutninger ipressede situationer...Jobformidling gennemSenior Erhverv er denbilligste i DanmarkFormidlingen er uden omkostninger for virksomheder.Billigere kan det ikke gøres.Kontakt den nærmeste Senior Erhverv afdeling. Jobformidlinggennem Senior Erhverv er hurtigog effektiv, og du kan spare penge til jobannoncer,headhuntere og vikarbureauer.Medarbejdere kan søges påwww.seniorerhverdanmark.dk, ”find medarbejder”.Flere afdelinger tilbyder abonnement på et CV-katalog,hvor du hver måned kan få en opdateret oversigtmed medlemmernes kompetencer, overskueligtfordelt på uddannelser, erhverv og jobønsker. Detgiver mulighed for i ro og mag at finde relevantekandidater og samtidig undgå at gennemlæse flerehundrede ansøgninger!Din nyemedarbejder er herI2012 fik omkring 600 Senior Erhverv medlemmer nyt job, og bidrager nu igen tilvækst og trivsel i virksomheden eller institutionen. Vi har medarbejdere inden fornæsten alle funktioner i dansk erhvervsliv, og dækker de fleste stillingsbetegnelser.• Kontor og administration• Økonomi, regnskab og bogholderi• Salg, reklame, markedsføring og PR• Ledelse på alle niveauer• IT på mange niveauer• Arkitekter og ingeniører• Lager og transport• Indkøb• Import og eksport• HR og personale• Sprog• Undervisning• Håndværkere• Teknik• Der er kun få klik til en ny medarbejder - www.seniorerhvervdanmark.dk2013 er året hvor Senior Erhverv vilvære med helt fremmeSenior Erhverv medlemmer er efterspurgtemedarbejdere indenfor næstenalle brancher og flere og flere virksomhedersatser på at ansætte seniorer.Enhver arbejdsgiver bør indse at etgodt mix af yngre og ældre medarbejdereer en fordel for virksomhedens trivsel.Det vil Senior Erhverv gøre ekstra opmærksompå i 2013 og årene fremefter.SENIORER I BEVÆGELSE er tilbud om erfaringog kompetencer, på deltid, fuldtideller som projektansat.Seniorerne er parate tilnye udfordringer.- Det er hererfaring, handlingog kompetencerkommer fra...

More magazines by this user
Similar magazines