August - Bjert Stenderup Net-Avis

bsavis.dk

August - Bjert Stenderup Net-Avis

5Vibeke og Niels Bjerreopdrætter ca. 400 kalveom året - op planlæggerat øge til ca. 600.Deres salg til private er20 pct. af produktionen -resten sælges viaDanish Crown.Fra stalden i Rebæk tiltallerkenen på Bjert KroDa Vibeke og Niels Bjerre på Bjergegaardi Rebæk for ca. 12 år siden gik igang med at opdrætte kalve med henblikpå at producere lækker kalvekød,havde de intet begreb om, hvad de gikigang med.Det indrømmer de gerne idag, menikke desto mindre leverer de i dagnoget af det mest delikate kalvekød,som man bl.a. kan smage på Bjert Kro,men som man som privat borger ogsåkan købe “direkte ved stalddøren” hosægteparret i Rebæk. Det kræver blot enbestilling pr. telefon eller pr. mail viaBjergegaards hjemmeside.- Begyndelsen var rent faktisk en katastrofe,hvor vi gjorde stort set alt galt,fortæller Niels Bjerre.- Vi købte 15 kalve hos Svend Brodersen(daværende viceborgmester i Koldingmed bopæl i Agtrupskov og nuværendeslotsejer i Gram, red.), og deskulle selvfølgelig have det godt hos os,indtil de skulle slagtes.- De blev placeret i gårdens gamlestald. Alle sprækker i den gamle bygningblev tætnet med halmtotter, så deikke skulle fryse, hvis det blev koldt, og idet hele taget gjorde vi alt, hvad vi kunne,for at det skulle blive komfortabeltfor dem, fortæller Niels Bjerre.- Resultaten var, at mange blev syge,og trivselen i flokken var tydeligvis ikkei orden.- Heldigvis kom der ret hurtigt en dyrlægeind over, som kunne forklare os, atdyrene manglede frisk luft og direktekontakt med “elementernes rasen”, såda vi fik fjernet alle de foranstaltninger,som vi havde foretaget for at givekalvene en tryg og “behagelig” tilværelsei den gamle stald, så kunne vimeget hurtigt konstatere, at kalveneslivskvalitet steg betydeligt, siger NielsBjerre.I stormen den 3. december 1999 væltededen gamle stald - heldigvis uden atnogen af dyrene kom til skade, og i daggår familien Bjerres kalve i nyopførteløsdriftsstalde med “halve vægge” ogmasse af kontakt med “elementernesrasen”.Vibeke Bjerre, der er udannet sygeplejerske,tager sig først og fremmest af demindste kalve, og hun overvåger nidkærthver enkelt kalvs indtagelse afføde i det digitale fodersystem, og indimmellem får hun også så nært et forholdtil en enkelt kalv, at hun ikke kannænne at sende den til slagtning. Ensådan har hun for øjeblikket, så nu“hænger” familien på en kalv, som måindgå i samlingen af kæledyr.- Ham her er helt speciel, fortællerVibeke Bjerre, da Deres udsendte medarbejdermøder ham i stalden med hundredevisaf slagtefærdig kalve.- Han stiller med det samme, når jegfløjter, og i det hele taget opfører hansig helt speciielt kærligt i forhold til deandre kalve, så nu må vi nok se at fåham kastereret og sendt ud på marken.På Bjergegaard er det nemlig udelukkendetyrekalve, der opdrættes, og deleveres fra 20 kvægbrug.De er nogle få uger gamle, når deankommer og ca. 9 måneder, når de bliverslagtet på Danish Crown, der ogsåsørger for den nødvendige modning afkødet i 14 dage, inden kødet fra Bjergegaardsendes ud til forbrugerne.Og én af disse forbrugere er Bjert Kro,der er særdeles glad for dette loale samarbejde.- Vi er overordentlig glade for detsamarbejde, vi har fået igang med familienBjerre på Bjergegaard, for det er enekstrem god råvare, vi derved har fåetmulighed for at tilbyde vores kunder,fortæller Tobba og Odinn - værtsparretpå Bjert Kro.Ikke mindst kroens efterhåndenberømte øl-menu indeholder kalvekødetfra Bjergegaard, og den har publikumvirkelig taget til sig.Ved at besøge Bjergegaards hjemmesidekan man også som privatpersonbestille kød på Bjergegaard. Det sker påweb-adressen:www.bjergegaard.dkDer er også mulighed for at smagekalvekødet fra Bjergegaard lørdag den11. august på Bjert Kro i forbindelsemed musikarrangementet med Beat theMeetles.Her bliver grillen tændt op, og kødetlagt på fra kl. 18 - inden koncerten kl.22.00.

More magazines by this user
Similar magazines