DRs public service-redegørelse 2012

downol.dr.dk
  • No tags were found...

DRs public service-redegørelse 2012

22:30’. Der er i tidsrummet mellem kl. 17 og24 sendt i alt 3.206 timers nyheder på DRTV i 2012, hvilket var på nivau med 2011.I 2012 er der desuden igangsat et udviklingsprojektaf nyheder formidlet til børn, derblev lanceret på den nye kanal, DR Ultra, istarten af 2013.DR1 og DR2 dækkede desuden præsidentvalgeti USA november 2012 med en rækkenyhedsformater på valgdagen og -natten.Aktualitet og debatDR TV sendte i 2012 1.694 timers aktualitetog debat. Det var på niveau med 2011.Programmerne blev primært sendt på DR1og DR2. Foruden ’Aftenshowet’ sendte DR1i 2012 magasinerne ’Horisont’, ’Kontant’ og’Penge’ samt debatformater som ’ClementSøndag’, indkøbte aktualitetsprogrammer,transmissioner fra partiernes landsmødermv. DR2 sendte blandt andet programmerne’Deadline 2. sektion’, ’Debatten på P1’,’So Ein Ding’ og dokumentaren ’Vorherrebevares’ som led i en temalørdag i påsken2012, hvor forskellige dele af kristendommendiskuteres.Oplysning og kulturDR TV sendte i 2012 9.974 timers oplysningog kultur. Det var en stigning på 16 pct.fra 2011, hvilket skyldes en generel øgetsendetid for DR TV, der også afspejles påde kanaler, der sender størstedelen af DRsoplysnings- og kulturprogrammer. Såledessendte DR2, DR K og DR HD i 2012 hhv. 24pct., 45 pct. og 8 pct. flere timer end i 2011.Alle kanaler sendte oplysnings- og kulturprogrammeri 2012 undtagen DR Update.På DR1 blev der i 2012 blandt andet sendt’Bonderøven’, ’Spise med Price’ ’Søren Ryge’,’DR Kirken’ og ’Før søndagen’. PÅ DR2 blevder blandt andet sendt en dokumentarrækkeunder den fælles titel ’Dokumania’, programmerne’TV!TV!TV!’, ’Nordiske Haver’,’Smagsdommerne’ foruden det verdensomspændendebroadcast-event ’Why Poverty’.DR2 har i 2012 også dækket trosstof blandtandet med programserien ’De tre bud’, derhandler om troens bud på brugbare svari situationer, hvor mennesket skal træffesvære valg i livet. DR K viste i 2012 blandtandet programmerne ’Filmmagasinet’ og’Kunstquizzen’, og DR K dækkede også deto årlige københavnske modeuger. DR HDdækkede i 2012 oplysning og kultur medblandt andet ’På skinner’, ’Sexministeriet’og ’Damen og dyret’ – herunder gennemden særlige ungesatsning DR MAMA. DRRamasjang sendte i 2012 blandt andet programmerne’Fjernsyn fra da far var dreng’,’Store nørd’, ’Lille nørd’ og ’Kloden koger’.Dansk dramatik og fiktionDR TV sendte i 2012 1.271 timers dansk dramatikog fiktion, hvilket var på niveau med2011. DR TV har sendt danske spillefilm,dansk fiktion og DRs egenproducerede dramaserier.I 2012 sendte DR1 de nyproduceredeprimetime dramaserier ’Lykke’ (sæson2) og ’Forbrydelsen III’. Derudover sendtesbørnejulekalenderen ’Julestjerner’ udvikletaf Wikke & Rasmussen, ligesom ’Matador’blev genudsendt på DR1 lørdag aften. DR2sendte blandt andet satireserierne ’Krysterskartel’ og ’Rytteriet’ samt filmene ’De fembenspænd’ og ’Springet’ blandt flere. På DRK blev dramaserierne ’En by i provinsen’og ’Huset på Christianshavn’ sendt samtfilmene ’Kinamand’, ’Nordkraft’, ’Direktørenfor det hele’ med flere. DR HD sendte blandtandet ’Hovedløst begær’ og ’Pandaerne’foruden genudsendelsen af ’Forbrydelsen III’og ’Lykke’. DR Ramasjang viste i 2012 blandtandet børne- og familiedramaserien ’Limbo’,serien ’Pendlerkids’ og ’Bamses billedbog’.Udenlandsk drama og fiktionDR TV sendte i 2012 11.272 timers udenlandskfiktion. Det var en stigning på 16 pct.sammenlignet med 2011, der som indledningsvistnævnt primært skyldes en genereløget sendetid for hele DR TV.Der blev sendt udenlandsk fiktion på samtligekanaler undtagen på DR Update. DR1sendte blandt andet serierne ’DowntownAbbey’, ’Wallander’ og ’Homeland’, mensDR2 blandt andet viste filmene ’Præsidentved et tilfælde’, ’Sherlock Holmes’ og’The Contender’. DR HD sendte blandtandet serien ’Family Guy’ og en række af’Star Wars’ og ’James Bond’-filmene. PåDR K blev blandt andet Kieslowskis film’Blå’ sendt, fire film af østrigeren MichaelHanecke, herunder blandt andet den prisvindendefilm ’Det hvide bånd’. DR K viste ogsåfilmen ’The Last Temptation of Christ’ pålangfredag 2012. DR Ramasjang viste blandtandet den franske animationsserie ’Louloufra Montmatre’, flere af Astrid Lindgrensklassikere og filmen ’Det magiske sværd’.MusikDR TV sendte i 2012 788 timers musik,hvilket var en stigning på 23 pct. Stigningenkan primært føres tilbage til DR HD, der i2012 sendte ’X Factor USA’ og DR K, derbragte programrækken ’Moderne klassikere’,der handler om moderne sange, der har fåetklassikerstatus, heriblandt sange af Coldplay,Take That og Kim Wilde. DR K sendte ogsåprogramrækken ’Sommerjazz’ i forbindelsemed Copenhagen Jazz Festival, der ogsåbidrog til stigningen i antallet af timer medmusik på DR TV.På DR1 blev femte sæson af ’X Factor’ sendt,hvor hele Danmark fulgte Idas vej til sejren.DR1 viste også anden sæson af dirigentkonkurrencen’Maestro’, hvor skuespillerMille Lehfeldt vandt dirigentudfordringen.’Før søndagen’, der forkynder den kristnetro, blev ligeledes sendt på DR1. DR2sendte blandt andet prisuddelingen ’P3Guld’ i Koncerthuset, hvor mange kendtedanske artister optrådte og blev hyldet, ogen temalørdag om Roskilde Festival set ogoplevet gennem festivalgæsters, musikeres,medarbejderes, mediefolks øjne. DR Ksendte blandt andet ’DR K Jazz’, der er enprogramserie med Chris Minh Doky medskiftende gæster inden for jazzverdenen ogmed transmissioner fra Koncerthuset ogserien ’Musik i virkeligheden’, der formidlerhistorier fra det virkelige liv, der ligger impliciti musikken. DR Ramasjang viste blandtandet serien ’Min funky familie’, hvor børnog deres familier på fem dage skal lave etband og optræde for et publikum.UnderholdningDR TV sendte i 2012 743 timers underholdning,hvilket var på niveau med 2011.I 2012 relancerede DR1 programmet ’Husklige tandbørsten’ i opdateret format fredagaften foruden programmet ’Dårligt nyt’ medAnders Lund Madsen og klassiske underholdningsshowssom ’Dansk Melodi GrandPrix’ og ’Europæisk Melodi Grand Prix’.DR2 sendte blandt andet ’Omars Ark’ ogtransmission fra Oscar-festen. DR K sendteet portræt af den danske sangerinde og skuespillerLily Broberg foruden quizprogrammet’Kvit eller dobbelt’. DR HD sendte detdanske satire-talkshow ’Kolonien’ og sæsonet og to af ’The Glee Project’. DR Ramasjangsendte blandt andet ’Ramasjangskolen’,’Summasummarum’, ’Ramasjang Rally’ og’Høvdingebold’.SportDR TV sendte i 2012 1.119 timers sport. Detvar tæt på en tredobling af niveauet fra 2011,hvor DR sendte i alt 395 timer sport. DRdækkede i 2012 sommer-OL, Paralympics ogEM i fodbold massivt – både på DR1, DR2og DR HD – og det sætter sine tydelige spori tallene. DR1 sendte derudover ’Aftentour’ iforbindelse med Tour de France, World Cupi dressur og ’Nytårsskihop’ den 1. januar. DRdækkede de smalle idrætsgrene i programrækken’Min sport’. DR Ramasjang sendtebørnedokumentarserien ’Fodboldpigerne’om en pigefodboldskole i Valby. Serienhandler både om pigernes turneringer,deres sammenhold og konflikter på holdet,og seerne får også tips til nogle smartefodboldtricks.UndervisningDR TV sendte i 2012 656 timers undervisning.Det var på niveau med 2011. DR1sendte ’Byggeriets perler’, ’På vinterekspeditiontil Ikka’ samt programserien ’Galeller normal’. DR2 sendte programmet’Danskernes Akademi’, der produceres isamarbejde med højere læreranstalter og harfokus på formidling af forskning inden foret bredt felt af områder, mens DR K sendteprogrammet ’Vores verdensarv’. Herudoverhar DR sendt en række kampagner bådeinden for folkeoplysning og undervisningblandt andet med fokus på mobning.Derudover har DR også sendt en rækkeproduktioner om blandt andet Karen Blixen,organdonation og ny nordisk hverdagsmad.PræsentationDR TV sendte i 2012 847 timers præsentation,hvilket var på niveau med 2011.Præsentation dækker over alle programoversigterog trailere samt beskrivelser af, hvadder samtidig sendtes på andre DR-kanaler6DRs public service redegørelse 2012

More magazines by this user
Similar magazines