DRs public service-redegørelse 2012

downol.dr.dk
  • No tags were found...

DRs public service-redegørelse 2012

mv. Kategorien indeholder alle de elementer,der sammen med speakernes stemmerbinder sendefladen sammen mellem deegentlige programmer. Programomtalernespiller en vigtig rolle, da det fungerer som etcentralt udstillingsvindue for programmerog indhold på DRs øvrige kanaler og medier.I 2012 sendtes præsentation på alle DRstv-kanaler undtagen DR Update.TAbel 1DR TVs samlede sendetimer – fordelt på programtyper og kanalerTimer2011 DR1 DR2 DR Ramasjang DR K DR HD DR Update I altNyheder 547 294 0 0 0 8.760 9.601Heraf nyheder 17-24 407 274 0 0 0 2.555 3.236Aktualitet og debat 1.100 488 29 0 0 0 1.617Oplysning og kultur 1.833 1.609 966 2.276 1.920 0 8.604Dansk dramatik og fiktion 302 74 430 289 114 0 1.210Udenlandsk dramatik og fiktion 2.475 1.194 3.365 1.264 1.436 0 9.735Musik 136 113 61 313 20 0 643Underholdning 204 6 338 103 116 0 767Sport 138 106 12 0 138 0 395Undervisning 55 578 13 16 1 0 662Præsentation 267 126 189 119 120 0 821I alt 7.055 4.589 5.401 4.381 3.866 8.760 34.053Timer2012 DR1 DR2 DR Ramasjang DR K DR HD DR Update I altNyheder 476 295 0 0 0 8.784 9.556Heraf nyheder 17-24 369 275 0 0 0 2.562 3.206Aktualitet og debat 982 594 8 39 72 0 1.694Oplysning og kultur 1.683 1.999 915 3.311 2.066 0 9.974Dansk dramatik og fiktion 289 104 459 349 70 0 1.271Udenlandsk dramatik og fiktion 3.255 1.658 3.402 1.175 1.782 0 11.272Musik 98 113 75 401 100 0 788Underholdning 174 15 373 123 58 0 743Sport 390 201 8 0 520 0 1.119Undervisning 40 605 1 10 0 0 656Præsentation 254 129 187 143 134 0 847I alt 7.641 5.714 5.427 5.553 4.803 8.784 37.921Note:1. Tallene er inklusive samsendte udsendelser, dvs. udsendelser, der sendes samtidig på to kanaler.2. På grund af decimalafrundinger summerer tabellens totaler ikke alle steder korrekt.7

More magazines by this user
Similar magazines