Guide til selvangivelsen - Danske Invest

danskeinvest.com

Guide til selvangivelsen - Danske Invest

Danske Investkurs. Forudsætningen er dog, at kursværdienaf dine børsnoterede investeringsbeviserog aktier var under 100.000kroners-grænsen på alle opgørelsestidspunkterfra den 19. maj 1993 til den 18.januar 1994.Hvis 100.000 kroners-grænsen eroverskredet på et opgørelsestidspunkt iperioden – og du på dette tidspunkt harejet beviserne i mindst tre år – skal duanvende kursen på det opgørelsestidspunkt,hvor grænsen blev overskredetførste gang, når du opgør den skattemæssigeanskaffelsessum.Hvis du har anskaffet BG InvestDanske Obligationer i perioden fra den19. januar 1991 til den 19. maj 1993Stammer beviserne fra en beholdning,hvor 100.000 kroners-grænsen eroverskredet på et opgørelsestidspunkti perioden fra den 19. maj 1993 til den30. november 1994, skal du – når duopgør den skattemæssige anskaffelsessum– enten anvende den oprindeligeanskaffelseskurs eller kursen pr. 19. maj1993 (101,50).5

More magazines by this user
Similar magazines