12.07.2015 Views

Rakkeby Taebring Outrup 1769 to 1788 - DIS-Danmark

Rakkeby Taebring Outrup 1769 to 1788 - DIS-Danmark

Rakkeby Taebring Outrup 1769 to 1788 - DIS-Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong><strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong>This paper is copyright you who are all living family members and your ances<strong>to</strong>rs and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl PeterHaraldsøn Madsen in 2012 in Canada, France, Denmark and Belgium and dedicated <strong>to</strong> my children including Samuel Julian, Marie Louise or Robert Vincent and all ourdescendants and in honour of my ances<strong>to</strong>rs including my beloved mother Marie Kristine Madsen and my always missed father Harald Mark and all their ances<strong>to</strong>rs forwhom love <strong>to</strong> one another always has been pivotal.Billede af page in Churchbook<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> Morsø Sønder Thisted <strong>1769</strong>-<strong>1788</strong>Content:1Fødde/ Birth 2 Viede/ Mariage 3 Døde/ Dead 4 Døde birth/ Deads birth 5 Introduced 6 Kort/ Maps 7 Confirmerede/ ConfirmationToron<strong>to</strong> Rev 0, August 29, 2012 This is copy for: Knud Haaning Andersen <strong>DIS</strong> <strong>Danmark</strong>Dele erfaringer og tanker / comments and thoughts : carlphamadsen@yahoo.com +1 416 301 0824 Toron<strong>to</strong>, Canada Printed in Toron<strong>to</strong> 2012


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 2 of 35<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> fødde <strong>1788</strong>data_kirkebøger_C139_C_001_K03-41-A17701770 pige, ____Christen Soerensen, Sidsel ____datter,1770 pige, ____Jens Jensen, Mette Villadsdatter, ____17711-06-A____Soeren Jensen____Kirsten Pedersdatter fra ____, ____ fra Elsoe, ___Peder Christensen, Christen Svenningsen og Maren Christensdatter, ___Peder ____ hustru ____ fra Agger, Niels ____ fra ____, Jens Jensen _____, ____ <strong>Taebring</strong>.Margrethe Pedersdatter, Peder Jensen og Dorthe ChristensdatterPeder Ladefoged af Redsted, Skraeder, ____, ____ Niels.pige, ____dreng ________Uaegte pigeJohanneBallegaardAnders Jepsen og Karen NielsdatterKaren NielsdatterLars _otborg, Lars ba___Karen Nielsdatter, Christen VestergaardHustru Fjallegaard,Votborg, Christen boedcher


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 3 of 35Alle af <strong>Taebring</strong>Maren JensdatterDoedfoedt soenMads ____, ___Soeren Jensen, Maren Christensdatter.1-08-A17751775 Jens Pedersen, Peder Jensen og Karen Christensdatter1776Kirsten Soerensdatter, Soeren Christensen og Kirsten Marie ChristensdatterInger Madsdatter, Gistelbeth ____, _____ Christen Boedcher i Praestegaarden, Michel Jensen.Laurits Madsen, Mads Nielsen og Sidsel Jordmoder____, Anne Michelsdatter.R1-09-AJohanne Christensdatter, _____, Peder Christensen, ____Mogensen Vester Assels, ____.Karen Nielsdatter fra _Alborg, Laurits Ladefoged, Jens Soerensen, ____.1779Anne ____,Mette ____,17801-10-A1780 Jens Pedersen, Peder Jensen og Martha ChristensdatterAnders Hald, Jens ____, Christen Nielsen, Sidsel ____.Christen Jensen, Jens Jensen og Mette Christensdatter178117821782 Mette ____, af gaardmand Anders Nielsen og Anne SvenningsdatterLauritsdatter.Peder Madsen, ___ Sillerslev, Villads, Sidsel Joensdatter, Sidsel ___ ___datter, Else1783


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 4 of 35Anne Christensdatter, Christen Nielsen og Anne Michelsdatter____Soeren Andersen, Anders Nielsen og Maren Soerensdatter1784Inger Bach, Maren Pedersdatter af Faarup, Laurits Christensen, Jens Boedcher, ___ Smed, Christen Nielsen, SidselChristensdatter af ____.1784 Sidsel Marie Christensdatter, Christen Nielsen Lauritsen og Maren ChristensdatterSoeren Jepsens Kone, ____ Peder Moeller.PigeKirsten Jegind, ____ Michel Lauritsen, ___Laurits Kortsen,Kort Lauritsen og Anne JensdatterJoergen Bach, Jens Jensen, Gertud Anders Nielsen, Grethe Soerensen.Sidsel Lauritsdatter, Christen Nielsen, Praesten, Jacob Lauritsen, Anne Jensdatter, alle af <strong>Taebring</strong>.178517861786 Mette Christensdatter, Christen Nielsen og Anne MichelsdatterBirthe Marie Hansdatter, Peder Michelsen, ___ Nielsen, Jacob ____.____, Christen Poulsen og Anne Nielsdatter1787<strong>1788</strong><strong>1788</strong> Ellen ____,Christen Thor____, Christen, Christensen,Helle PedersdatterJohan Salling, Christen ____.<strong>1788</strong> Morten _____, _____ Fris og Bigithe ChristensdatterJens Bach, Christen Nielsens kone Anne Micheldatter, Anne Jensdatter.Morten Christensen, Christen Pind___ og Kirsten ChristensdatterKirsten Soerensdatter, Jens Soerensen, Peder Nielsen, _____END of <strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> fødde <strong>1788</strong>1-12-A1-14-A


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 5 of 35<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> introducerede <strong>1788</strong>17741774 Anders Moellers hustru1775177617771778177917801780 gik Christen Prasvas hustru i Kirke1780 gik Christen Poulsens hustru i Kirke1780 gik Peder ____17811781 gik Christen Jensens hustru i Kirke1781 gik Christen Nielsens hustru i kirke1781 gik Christen Michelsens hustru i Kirke<strong>1788</strong><strong>1788</strong> holdt Michel Lauritsen, Voldborg, Johanne Marie Christensdatter ___ i <strong>Taebring</strong>.Kurt Lauritsen, Christen Nielsen,Peder Nielsen Husboe hustru Birgithe Christendatter kirkegang.Christen Jensen, Mette Jensdatter kirkegang.END of <strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> introducerede <strong>1788</strong>


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 6 of 35<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> VIEDE <strong>1788</strong>1772 .....sen og Maren Thybo Fjallerslev .... Bundgaard af Aas i Thy .... Roisen af Fjallerslev Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>; Den 28. Jun. Trolovede og......ensen og Maren Thybo ..... af Fjallerslev. Forlovere .... Bundgaard af Aas i Thyel..... og ..sten Roisen af Fjallerslev. og27. 8br s.a. blev de i <strong>Outrup</strong> Kirke cop... og1772 Ungkarl Poul Berthelsen Frøslev og Johanne Christensdatter <strong>Outrup</strong> Christen Lauritsen Stensager Berthel Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>; Den 13deAugust trolovede jeg Poul Be....... og en ungkarl af Frøslev Sogn og Johanne Christensdatter af <strong>Outrup</strong>. Forloverne beggesforaeldre og Christen Lauritsen Stensagger og Berthel1773 Niels Alsted og Anne Høllede <strong>Outrup</strong> Christen Alsted Niels Jeppesen af <strong>Outrup</strong> Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>; (Den 30 Oc<strong>to</strong>ber blev de i <strong>Outrup</strong> Kirkecopulerede <strong>Outrup</strong>); Den 1ste Mart. trolovede jeg Niels Alsted fra Alsted med Anne Høllede .... i <strong>Outrup</strong>. ForlovereChristen Alsted og Niels Jeppesen af <strong>Outrup</strong>1773 Peder Olufsen Stampemøllen og Mette Svendsdatter Fjallerslev Johan Aboe i Stampemølle Anders Odgaard i Fjallerslev Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke (Den16. april blev de i <strong>Outrup</strong> Kirke copulerede <strong>Outrup</strong> ) <strong>Outrup</strong>; Den 30. Apr. trolovede jeg Peder Olufsen af Stampemøllenog Mette Svendsdatter af Fjallerslev. Forlovere Johan Aaboe i Stampe Mølle og Anders Odgaard i Fjallerslev; Den 1. Oct.blev de i <strong>Outrup</strong> Kirke copulerede1774 Jens Escesen Damgaard og Maren Jensdatter <strong>Outrup</strong> Jakob Ladefoged paa Damgaard Jens Christensen af <strong>Taebring</strong> Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>; Den5te Jun. trolovede jeg Jens Escesen tjenende paa Damgaard og Maren Jensdatter opholdende sig i <strong>Outrup</strong>. ForlovereJacob og Ladefoged paa Damgaard og Jens Christensen af <strong>Taebring</strong> og Den 8de Jul. blev de efter saedvanlig foregaaendetil- og lysning i <strong>Outrup</strong> Kirke copulerede1774 Jens Nielsen paa Damgaard og Maren Jepsdatter, forl: ____ Jens B_sen, <strong>Taebring</strong>.1775 ingen1776 Enkemand Villads Jensen og Sidsel J.....datter <strong>Outrup</strong> By Christen S<strong>to</strong>rgaard Niels Jespersen i <strong>Outrup</strong> Viet i <strong>Taebring</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>; Den 10.November trolovede jeg enkemanden Villads Jensen og Sidsel J.....datter af <strong>Outrup</strong> By. Forlovere Christen S<strong>to</strong>rgaard ogNiels Jespersen i <strong>Outrup</strong> Den 14. Januar blev de efter saedvanlig foregaaende tillysning i <strong>Taebring</strong> Kirke cop.....1777 ..... Nielsen og Karen Andersdatter Damgaard Peder Skovsen i <strong>Outrup</strong> Den 20. Februar og; trolovede jeg ............ Nielsen og Karen Andersdatter....... tjenende paa Damgaard ...... Peder Skovsen i Outru........1777 Mehlsen og Karen Andersdatter, ___Damgaard , Peder Klokker177817791780 .... Møller og Karen .....datter Jens Christensen fuld...... i Nykøbing Kjeld Frandsen tømmermand i Redsted Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>....Augusttrolovede jeg ...... Møller og Karen .....datter begge tjenende...... Forlovere Jens Christen....... fuldbr..... i Nyekiøbing ....Kjeld Frandsen tømmermand i Redsted; den 22. Sept. blev de i <strong>Outrup</strong> Kirke efter foregaaende tillysning copulerede ogKaren, for:Jens Christensen1781 Enkemand Knud ...... og Margrethe ....datter <strong>Outrup</strong> Peder Pedersen Niels Jespersen i <strong>Outrup</strong> Viet i <strong>Outrup</strong> Kirke <strong>Outrup</strong>; Den 5. Januarj trolovedejeg enkemanden Knud .....rsen og Margrethe .... datter i <strong>Outrup</strong>. Forlovere Peder Pedersen og Niels Jespersen i <strong>Outrup</strong> ogDen 9. Februar blev de i <strong>Outrup</strong> Kirke efter foregaaeende tillysning copulerede17821782 dreng paa Damgaard Laurits Christensen og Gertrud Christensdatter Damgaard pige, forl: Christen Lauritsen S<strong>to</strong>rgaard i <strong>Outrup</strong>, Christen JensenBach fra S<strong>to</strong>ette Rassing i Salling.1782 Laurits Christensen Damgaard og Gjertrud Christensdatter Damgaard Christen Lauritsen S<strong>to</strong>rgaard i <strong>Outrup</strong> Christen Jensen Bach fra S<strong>to</strong>r Raasing iSalling <strong>Outrup</strong>; Den 13. Oc<strong>to</strong>ber trolovede jeg Laurits Christensen og Gjertrud Christensdatter begge tjenende paaDamgaard. Forlovere Christen Lauritsen S<strong>to</strong>rgaard i <strong>Outrup</strong> og Christen Jensen Bach fra S<strong>to</strong>r Raasing i Salling; Den 8.November blev de i <strong>Outrup</strong> Kirke efter foregaaende tillysning copulerede1-18-A


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 10 of 351778 Laurits Johansen Votborg 9aar 17871787 Soeren Andersen, Anders Blaabergs soen, 3dage 17871712 Kirsten ___datter 75aar 1787<strong>1788</strong> ingen1789END of <strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> doede <strong>1788</strong>


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 12 of 3517721772 Jens Peder ___, ___ Niels og ____ Vittrup1772 Anne ___, ____ Roisen ________ Fjallerslev____ Noerre,____ datter, Mader____Nielsens datter.17731773 doedfoedt pigebarn Fjallerslev, Maren Thybo, barsel.____ Christen Nielsens hustru, ___ Niels __And ____ og Hustru, Johanne Staagger ___.Birgithe ____, ____ Christen, ____ Nauborg, ____Ny____ Froeslevgaard1773 Anne Jensdatter, Jens Knudsen og Johanne Nielsdatter i <strong>Outrup</strong>Anders Nielsens hustru, Christen NielsuggersdatterMette Andrsdatter, Anders Nielsen, Christen Dahlgaard, Mads Madsen, ____ hedebos hustru.data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-23-A1773 Thorchild Soerensen, Soeren Nielsen og Malene Thorchildsdatter i Fjallerslev, vid: Christen Lauritsens hustru, Christen Oestergaard, HansS<strong>to</strong>rgaard.Anders Aadgaard og hustru, ____ og ___ Christen Leth af Fjallerslev.1773 Maren Madsdatter, Mads Madsen og Maren Madsdatter i FjallerslevAnne___gaard, Mads ___sen, Christen Roisen, Soeren Nielsen, ____ Christensdatter ____.1773 Peder Pedersen,Peder Christensen og Maren Pallesdatter af <strong>Outrup</strong>__177x Thomas Christensen og Anne Nielsdatter, Anders Byreesen fra Agger____1773 Sidsel Christensdatter, Christen Thorchildsen og Maren Nielsdatter af Fjallerslev.177x Kirsten Thorsdatter, Thor Jensen og ___ datter FjallerslevKaren Moeller af Vitborg Moelle, Anders Aadgaard, ___ Sand, Hans S<strong>to</strong>rgaard, Mette Andersdatter af Fjallerslev.Christen Olufsen hustru af <strong>Outrup</strong>, ____ hustru, Soeren Peders hustruKirsten Pedersdatter, ____ ____ Tabring, Christen Roisen, Jens Michelsen, ____ af Fjallerslev.1773 Niels Christen Dahlgaard og Karen Christensdatter af <strong>Outrup</strong>Karen Christensdatter, ____, Anders Nielsen, Niels Josephsen.


There are some significant potential benefits of SACU membership.First, SACU is the most important source of imports for Mozambique and the leading regional marketfor Mozambique’s exports. SACU membership and the elimination of tariffs between the twomarkets would bring significant reductions in overall protection at a single stroke. This would haveeven greater effect if well-known and self-imposed administrative barriers on this important bordercould also be eliminated or at least substantially reduced.Second, SACU membership would allow Mozambique <strong>to</strong> participate in the SACU-US free trade areacurrently under negotiation. This holds the prospect of preferential access for Mozambique’sproducts <strong>to</strong> the world’s largest single market.Along with these potential benefits are other effects whose net impacts are not so clear without furtherinvestigation.First, adopting SACU’s tariff and excise structure could have significant implications for the structureand magnitude of Mozambique’s government revenues. These effects could be beneficial or harmful,and this cannot necessarily be measured simply by whether the initial impact on overall revenues ispositive or negative.Second, in adopting SACU’s common external tariff Mozambique would lose direct control of thiskey instrument of external trade policy. To determine whether this is good or bad requiresconsideration of both tariff regimes and of their likely future paths. However, it is at least possiblethat the benefits of gaining free trade access <strong>to</strong> one or more important markets might have <strong>to</strong> beweighed against the costs of adopting an inferior external tariff regime and losing the power <strong>to</strong> reduceand further rationalize MFN tariffs.Third, entering in<strong>to</strong> a preferential trading arrangement with SACU and possibly by extension with theUS or other countries exposes Mozambique <strong>to</strong> the danger of costly trade diversion. Granting tariffpreferences <strong>to</strong> South Africa might make goods which are more costly <strong>to</strong> buy from there thanelsewhere appear <strong>to</strong> be less expensive. Buyers would be induced <strong>to</strong> switch purchases <strong>to</strong> South Africaat a net economic cost <strong>to</strong> Mozambique of the difference between the (true) costs of the goods in SouthAfrica and from other sources. The likelihood and cost of such trade diversion depends on the heigh<strong>to</strong>f the SACU MFN tariffs on the goods in question. The greater the SACU tariff, and hence thegreater the tariff preference given <strong>to</strong> South Africa by virtue of joining SACU, the greater the danger oftrade diversion and the greater its likely cost.If SACU were not a cus<strong>to</strong>ms union, the dangers of such trade diversion could be reduced by simplylowering Mozambique’s MFN tariffs, hence reducing the preference margin that is the cause of thetrade diversion. In fact the dangers of trade diversion could be eliminated entirely by granting allpreferences on an MFN basis. Since SACU is a cus<strong>to</strong>ms union, however, Mozambique would nothave the freedom <strong>to</strong> reduce MFN tariffs in this manner. The best she could hope for would be <strong>to</strong>persuade SACU <strong>to</strong> reduce its MFN tariffs and especially <strong>to</strong> reduce tariff peaks on goods where tradediversion might be expected <strong>to</strong> be significant.5


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 14 of 351776 Laurits Christensen, Christen Dahlgaard og Maren Christensdatter i <strong>Outrup</strong>1776 Cathrine ChristensdatterKaren Christensdatter, Christen __- hustru.Karen Christensdatter, ___ Christensen, ____1776 Jacob Christensen, Christen S<strong>to</strong>rgaard og Anne Nielsdatter i <strong>Outrup</strong>1776 Karen Thorsdatter, Thor Jensen og Inger JensdatterKaren Christensdatter, ___ Marie ___, borre fra Damgaard, Christen Nielsen, Peder Pedersen, ___.Kirsten Nielsdatter, Kirsten Jensdatter, Christen ___,1776 Oluf Pedersen, Peder Nielsen og Christen ThorsdatterMarie ___, Michel , ___ Christen ___1776 Margrethe Rasmusdatter, Rasmus Rytter og Margrethe Nielsdatter1777Jens Skraedders hustru, Peder Nielsen, ____.1777 Frederich Christensen, Christen Moerbech og Anne Nielsdatter Damgaard1777 pige, ___Pedersen og ____ Nielsdatter i FjallerslevMad Vandborg, Jo___, __ Vandborg, Marie ____, Froeslevgaard ___.data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-26-AChristen Ladehus hustru, ___gaard, Agneteh Madsdatter, Aadgaard, Mads Olufsen, Christen ____, Kirsten ___datter afFjallerslev.1777 Thorchild Christensen, Christen ____ og Maren Nielsdatter i Fjallerslev.Thor ____ hustru.Christen Smeds datter, Peder Aadgaard, Niels Olufsen, Christen Kjaergaard, ____1777 Anne Soerensdatter, Soeren Nielsen og Malene Thorchildsdatter i Fjallerslev, vid Kirsten Nielsdatter, Christen ___gaard, ___ Jensen, Olufsenshustru.1777 Else Jensdatter, Jens ____ og Maren Jensdatter i <strong>Outrup</strong>Lauritsd ___ ___ fra Dragstrup, Christen ____, Anders Aadgaard, ___ Christen ___gaard, Jens Peders__ datter___ fra Dragstrup, ___ S<strong>to</strong>rgaard, ___, Inger _orgaarJohanne E___, Laurits Christensen, Peder Pedersen.1777 Anders Pedersen, Peder Thybo og Maren Thybo I Fjallerslev1777 ______ fremgaards enke,Johanne ____, ___gaard, af Fjallerslev.


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 15 of 3517781778 Hans Christensen, Christen ___gaard og Maren Pedersdatter i Fjallerslev, vid Jens Nielsen ___Jens Nielsen, ___ Mads ___, Anders Landgaard, Peder Olufsen, Soeren Smed.1778 Hans Andersen, Anders Nielsen og Maren Hansdatter i <strong>Outrup</strong>.Christen paa Damgaard, Peder Ejtrup, ____,Anders Moeller, Hans ___.1778 Maren Christensdatter, Christen __ster og Eddel Melbodatter i <strong>Outrup</strong>Thomas Ejstrups hustru, Jens ___Christen Fauergaards hustru, ___, Christen Olufsen, Laurtis ___, ____Moeller, af <strong>Outrup</strong>.1778 Mette Christensdatter, Christen _Kjaersen og Kirsten AndersdatterMads Olufsen, ____, Mads Olufsen, Karen Christensdatter, Laurits ___, Peder Pedersen, Laurits ____, ____ af <strong>Outrup</strong>.data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-27-A1778 ____, ____Rasmus Nielsen, ___ af <strong>Outrup</strong> Sogn.1778 Inger Soerensdatter, Soeren Christensen og Mette Olufsdatter i Fjallerslev, vid: Christen RoisenMarie ___datter i Vester Jylby, Christen ___gaard, Jens Smed, Laurits Pedersen, Kirsten Jensdatter af Fjallerslev.1778 Christen Christensen, Christen Rosien og Maren Jensdatter i Fjallerslev, vid: Kirsten Jensdatter, Soeren _andAnne ___, Stephansdatter, Soeren Sandmand, Madsen, Peder Olufsen, Mette Pedersdatter af <strong>Outrup</strong>.17791779 Anne Lauritsdatter, Laurits Pedersen og Kirsten Pedersdatter af Fjallerslev, vid: Christen ____Margrethe Madsdatter fra Torup, Jens Sand, Mads Jensen, Christen Lauritsen, Birgithe Madsdatter ___.1779 Christen ___, moderen Grethe Pedersdatter ___ Noergaard, Rasmus Nielsen,Nielsens hustru, ___ Christen ____, ___ hustru, __datter.1779 ___Maren Christensdatter, Christen ___gaard, Kirsten Jensdatter.1779 Niels Christensen, Christen Nielsen og Kirsten Andersdatter i <strong>Outrup</strong>, Christen S<strong>to</strong>rgaards hustru, Laurtis ___.Karen Christensdatter, Christen Moeller, Laurits Christensen, Gunhild Pedersdatter, Anne Madsdatter af <strong>Outrup</strong>.1779 Anne Marie Jensdatter, Jens Ejlersen og Maren Lauritsdatter i <strong>Outrup</strong>, vid: Christen S<strong>to</strong>rgaards hustru, Laurits Skomager og hustru; doede.1779 Niels Karmandsen, Karmand ____ og M____ ___datter i <strong>Outrup</strong>, vid: Peder Skovbo,Christen S<strong>to</strong>rgaards hustru, Anders Moeller, Laurits Christensen, Soeren Christensen, __trud Pedersdatter af <strong>Outrup</strong>.1779 ____Mads ___ paa Damgaard ___forloest.


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 19 of 35Sidsel Soerensdatter, ____ Josephsen, Christen ____ Johansen.1787 Else ____, ____ og Kirsten Johansdatter i <strong>Outrup</strong>, vid: ____1787 Else Andersdatter, Anders Poulsen og Inger Lauritsdatter, vid: ____, ___ Oluf Madsen, ___ S<strong>to</strong>rgaard, Christen ____, ____.____ Christensdatter tjenende , Laurits S<strong>to</strong>r___, Niels Refsgaard, ____ Nielsen, ____ <strong>Outrup</strong>.1787 Anne Christensdatter, Christen Pedersen Hvidberg og Anne Marie Johansdatter i <strong>Outrup</strong>, vid: Pedr Jensen Damgaard og hustru Else Pind.Peder Hoejhus hustru i Fjallerslev, Christen Stephansen, Morten Andersen, CLaurits Blaaborg, Laurits S<strong>to</strong>rgaards pige.1787 Jens Pedersen, Peder ____ og Anne Christien Johansdatter i ____, vid: ____<strong>1788</strong>Anne ____, Peder ____, Anders Johansen, Laurits ___gaard, Christen Olufsen, Anders Smeds hustru.<strong>1788</strong> Karen Nielsdatter, Niels Pedersen og Kirsten Thorchildsdatter.____data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-33-A<strong>1788</strong> Maren Andersdatter, Anders Jensen Skraedder og Kirsten Lauritsdatter i <strong>Outrup</strong>, vid: Anne Fjallerslev hustru, ___, Christen Andersen Husted.Maren Lauritsdatter fra Oester Hvidberg, Soeren Lauritsen, Christen Lauritsen, Christen Andersen, Anne Lauritsdatter.<strong>1788</strong> Peder Michelsen, Michel Knudsen og Kirsten Pedersdatter af <strong>Outrup</strong>, doebt af Pas<strong>to</strong>r Wei<strong>to</strong>rp.<strong>1788</strong> Karen Nielsdatter, Refsmand Niels Pedersen og Kirsten Erichsdatter MoesgaardMad: Vandborg, Andiousus Kaneworff fra Froeslevgaard, Peder Ris fra Karby Praestegaard, ser: S<strong>to</strong>evelbech fraSindberggaard, Mads Refsgaard fra Salling.<strong>1788</strong> Anne Madsdatter, Mads Madsen og Anne Christensdatter af Fjallerslev<strong>1788</strong> _______ Christensdatter fra Vester Hvidberg, Soeren Sand, Mads ___, Pedr Olufsen, Johanne Andersdatter, ___ Sogn.Morten Pedersen.<strong>1788</strong> Anne Marie ____, _____ Christensen og Mette ____ i Fjallerslev, Else Soerensdatter, Mette Knudsdatter, Christen Roisens hustru, KirstenSvenningsdatter af Fjallerslev, ____.Mads Christen Smeds hustru fra Dragstrup og Dorthe ___, Michel Hald, Mads Olufsen, Mads Madsen af Fjallerslev.<strong>1788</strong> Niels Christensen, Christen Roisen og Mette Knudsdatter af Fjallerslevdata_kirkeboeger_C137_D_001_K01-34-Adata_kirkeboeger_C137_D_001_K01-35-ASoeren Smed, Anne Hoellede, Peder ___, Anne ___, Jens Jepsen, ____, Mads Olufsen, ____ alle af <strong>Outrup</strong>.Peder Olufsen, Christen ___, Knud Hansen, ____ Anne Andersdatter, ___.<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> foedte <strong>1788</strong>


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 20 of 35<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> introducerede <strong>1788</strong><strong>1769</strong><strong>1769</strong> ___ Anders ___17701770 Johanne1770 hustru, Christen Poulsens,1770 hustru, Christen Thochildsens,1770 hustru, Christen Roisens,1770 hustru, Soeren Nielsens1770 Noerbech mad:1770 hustru, Jens Nielsens1770 hustru, Christen Lauritsens17711771 hustru, Anders Nielsens1771 hustru, Christen Dahlgaards1771 hustru, Christen Ejstrups1771 hustru, Christen Marchors1771 hustru, Knud S<strong>to</strong>ubos1771 hustru, Christen Andersens17721772 hustru, Anders Aadgaards1772 Noerbech mad: paa Damgaard1772 hustru, Christen Roisens i Fjallerslev1772 hustru, Christen Thorchildsens1772 hustru, Jens Kjeldsens af <strong>Outrup</strong>1772 hustru, Soeren Nielsens1772 hustru, Mads Madsens17731773 hustru, ____gaards i <strong>Outrup</strong>1773 hustru, ____ af Fjallerslev


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 21 of 351773 hustru, ___ Ejstrups af <strong>Outrup</strong>1773 hustru, ____ Christensens af Fjallerslev17741774 hustru, Knud Skovbos1774 hustru, Poul Rydsens1774 ____ Christen Olufsens i ___1774 Rorberg mad:1774 hustru, Christen S<strong>to</strong>rgaards1774 hustru, Rasmus Nielsens17751775 hustru, Christen Roisens1775 hustru, Anders Aadgaards1775 hustru, Christen Pedersens1775 hustru, Christen S<strong>to</strong>rgaards1775 hustru, Anders Nielsens1775 hustru, Anders Thybos17761776 hustru, Jens Nielsens1776 hustru, Christen Dahlgaards1776 hustru, Christen S<strong>to</strong>rgaards1776 Noerbech mad:1776 hustru, Thor Jensens1776 hustru, Peder Olufsens1776 hustru, Rasmus Nielsens17771777 Noerbech mad:1777 ___ Christen1777 ____ Soeren Nielsen1777 ____ Jens Skraedder1777 hustru, Jens Thybos1777 hustru, Anders Aadgaards


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 22 of 3517781778 hustru, Christen Brungaards1778 hustru, Anders Michelsens1778 hustru, Christen Roisens1778 hustru, Christen Nielsens1778 hustru, Morten Christensens1778 hustru, Christen Roisens17791779 hustru, Laurits Pedersens1779 hustru, Mads Olufsens1779 hustru, Christen Nielsens1779 hustru, Jens Thorsens1779 hustru, Rasmus Kjeldsens17801780 hustru, Anders Nielsens1780 hustru, Michel Christensens1780 hustru, Christen Ganstrups1780 hustru, Soeren Olufsens1780 ____, Peder Thorsens17811781 Christen Marchor1781 hustru ___1781 hustru, ___ __sens1781 hustru, Michel Christensens1781 hustru, Christen Roisens1781 hustru, Anders Nielsens17821782 hustru, Soeren Christensens1782 hustru, Christen Nielsens17831783 hustru, Michel Lauritsens


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 23 of 351783 hustru, Laurits Christensens1783 hustru, Christen Roisens1783 hustru, Rasmus Nielsens1783 hustru, Mads Olufsens17841784 hustru, Soeren Nielsens1784 hustru, Christen Roisens1784 hustru, Soeren Christensens1784 hustru, Jens Thorchildsens1784 hustru, Christen Ganghus1784 hustru, Niels Thorchildsen Hoejhus1784 hustru, Peder Ganghus17851785 hustru, Christen Sandholm Hoejhus.1785 ____, Mads ___1785 ____, Michel ___1785 ____, Christen ____17861786 hustru, Peder Lauritsen1786 hustru, Soeren Christensen1786 hustru, Rasmus Kjaerens1786 hustru, Anders Smeds1786 hustru, Anders Jepsens1786 hustru, Mads Olufsens1786 hustru, Laurits S<strong>to</strong>rgaards1786 hustru, Laurits Pedersens17871787 hustru, Soeren Skraedders1787 hustru, Anders Kads1787 hustru, Peder Ganghus<strong>1788</strong>


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 24 of 35<strong>1788</strong> Kirsten Erichsdatter, Niels Refsgaard paa Damgaards hustru (Niels Refsgaard og Kirsten Erichsdatter paa Damgaard) (Niels Damgaard og KirstenErichsdatter)<strong>1788</strong> hustru, Anders Jensens<strong>1788</strong> Anne Christensdatter, Mads Madsens af Fjallerslev (Mads Madsen og Anne Christensdatter af Fjallerslev)<strong>1788</strong> ___ndersdatter, Mads ___ af <strong>Outrup</strong>178x Mette Knudsdatter, Christen Roisens i Fjallerslev (Christen Roisen og Mette Knudsdatter i Fjallerslev)<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> foedte <strong>1788</strong>data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-38-A


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 25 of 35<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> doede <strong>1788</strong><strong>1769</strong><strong>1769</strong> Jens ____<strong>1769</strong> Knud Skovbo ____<strong>1769</strong> Kirsten Soerensdatter ___<strong>1769</strong> Thomas Christensen Fjallerslev __1752 Jens Johansen abov af S<strong>to</strong>rgaard 16aar 8maa 10dage <strong>1769</strong><strong>1769</strong> datter, Christen Hoejhus, 8dage <strong>1769</strong><strong>1769</strong> doedfoedt soen, her: Noerbechs <strong>1769</strong><strong>1769</strong> datter, Christen S<strong>to</strong>rgaards 6dage <strong>1769</strong><strong>1769</strong> Niels Soeren Nielsens , nogle uger <strong>1769</strong>1688 hustru, Jens Pedersens af Fjallerslev 81aar <strong>1769</strong>17701770 doedfoedt soen, Christen <strong>Outrup</strong>s 17701692 Niels Smed i Fjallerslev 78aar 17701770 liden barn, Knud Skovbos 17701685 Karen Pedersdatter i Fjallerslev 85aar 17701710 hustru, Christen S<strong>to</strong>rhusgaards 60aar, 17701770 doedfoedt barn, Anders Aadgaards, 17701747 Maren Nielsdatter, Niels Johansens datter 23aar 4maa 2dage 17701766 Anders Jensen, Jens Noerbechs 5aar 17701771data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-39-A1772____Peder, soen 17721770 ____ 2aar 17721699 Soeren Aadgaard i Fjallerslev 74aar 17721772 barn, Maren Thybos, 17721772 Johanne Christensdatter, Christen Roisens barn Xuger 17721722 foer Grurich Roldby af <strong>Outrup</strong> en gammel mand 1772


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 26 of 351772 barn, Christen Oestergaards 9uger 17721709 Maren Knudsatter Hoerman 17721724 Michel Nielsen Skraedder 48aar 3maa 3uger 17721772 soen, Jens Sands af Fjallerslev 177217731697 Christen Soerensen xxxx af Agger 76aar 17731771 Jens Kjeldgaard, Anders Marchors soen, 2aar 17731771 Maren, Maren Jensdatters barn 2aar 17731698 Kirsten, Jens Hoejhus hustru 70-80aar 1773 ( Jens Hoejhus og Kirsten ____)____ Anne Heimsdatter 17731773 Niels Christensen, Christen Ejstrups soen, 5dage 17731773 Jens Christensen, Christen Roisens soen, 10uger 17731774<strong>1769</strong> Peder Jensen, Jens Nielsens soen, 5aar 11maa 3uger 17741715 Karen Nielsdatter af Fjallerslev 59aar 17741699 Anne Christensdatter af Oestergaard i Fjallerslev 75aar 17741758 Christen __- Boels soen, godt og vel 16aar 17741775____, ____ Hans Soerensen 17751776___ soen, Soeren Nielsens, 1776____ Hustru, Villads Jensens 17761777____ hustru, Laurits Mortensens, 1777____ Hans Christensen, Christen ____ soen 17771693 Oluf Dahlgaard 84aar 17771777 Niels Christensen, Christen Nielsens soen, Xdage 177717781739 Inger Pedersdatter, Laurits Skomagers hustru, 39aar 1778 (Laurits Skomager og Inger Pedersdatter)1778 Anders Pedersen, Peder Thybos soen, 17781705 Bodil Christensdatter, Mads Olufsens hustru, 73aar 1778 (Mads Olufsen og Bodil Christensdatter)


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 27 of 3517791721 Margrethe, Niels Ingersens hustru, 58aar 1779 (Niels Ingersen og Margrethe ___)1782 Ingeborg Batum 16aar 10maa 17791783 Niels Nielsen 16aar Xuger Xdage 17791768 Peder Nielsen 11aar 2maa 14dage 1779____ Anne Jensdatter 17791777 Jens Nielsen, Anne Jensdatter soen 18maa 15dage 17791779 Doedfoedt soen, Jens Mortensens, 1779____ Anne Marie Jensdatter, Jens ___sens datter, 177917801718 hustru, Jens Nielsens af Fjallerslev 1780data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-40-A1767 ___ varen 12aar 11maa 3dage 17801728 Hustru, Knud Skovbos 52aar Xuger Xdage 17801698 Kirsten Christensdatter i <strong>Outrup</strong> 81aar Xuger Xdage 17801703 Johan Jensen Aabo i Hovmoelle 76aar 8maa 17dage 17801718 Jens Pedersen af Fjallerslev 62aar 6maa 14dage 17801772 Knud Andersen, Anders Nielsens soen, 8aar uger 17801778 Hans Andersen, Anders Nielsens soen, af <strong>Outrup</strong> 2aar 17801776 Laurits Christensen, Christen Dahlgaards soen, af <strong>Outrup</strong> 4aar 3uger 17801776 Christen Christensen, Niels Josephsens soen, af <strong>Outrup</strong> 3aar 6maa 14dage 17801772 Karen Madsdatter, Mads Madsens datter af Fjallerslev 7aar 10maa 17801780 Anne Agger, Karen Christensdatters datter, Xuger 17801743 Maren Jensdatter, Christen Roisens hustru 37aar 3maa 1780 (Christen Roisen og Maren Jensdatter)17811780 Anders Christensen, Christen Nielsens soen, Xuger 17811780 Oluf, Kirsten Christensdatters soen, Xuger 17811710 ____ Jensen 71aar ___ 17811781 Anders 4uger 178117821706 ____ 76aar 1782


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 28 of 351781 ___ 31uger 1782___ Christen Nielsen Noerbech 1782____ Anne Marie Thorman 178217831783 Christen Lauritsen, Laruits Christensens soen, 3uger 17831783 Knud Christensen, Christen Roisens soen, 4uger 17831722 Niels Jespersen I <strong>Outrup</strong> 61aar 5maa 17dage 178317841764 Gertrud Pedersdatter I <strong>Outrup</strong> 20aar 14uger 17841723 Maren Knudsdatter, ___ Madsens hustru 61ar 1784 (___ Madsen og Maren Knudsdatter)1784 Maren Christensdatter, Christen Roisens datter, 6maa 17841784 datter, Mads Madsens, 8maa 17841704 Laurits Christensen S<strong>to</strong>rgaard 80aar 17841737 Maren, Christen Oestergaards hustru i Fjallerslev 47aar 6maa 14dage 1784 (Christen Oestergaard og Maren ___)1784 Johan Pedersen, Peders Ganghus soen, 5uger 17841776 Anne Soerensdatter, Soerten Nielsens datter, 8aar 17841783 Inger Soerensdatter, Soeren Nielsens datter, 1aar 178417851731 Johanne Knudsdatter, Anders Aadgaards hustru, 53aar 1784 (Anders Aadgaard og Johanne Knudsdatter)1712 Jens Nielsen 73aar 4uger 2dage 178517861786 ____ Nielsdatter 1785____ Inger Jensdatter ___1785data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-41-A17871740 ___ 46aar 1787<strong>1788</strong> ___ Laurits Pedersen ___ 14dage 17871737 ____ anne Gade 50aar 17871780Else Pedersdatter, Peder Thybos datter, 7aar 1787<strong>1788</strong> Juliane Marie Hansdatter, Hans ___ og Anne Christine Jensdatter (hustru) 9dage 1787 (moderen doede ogsaa)1732 Johanne Nielsdatter, Hans Knudsens hustru 54aar 10uger 1787 (Hans Knudsen og Johanne Nielsdatter)


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 29 of 351714 Maren Christensdatter, Christen Olufsens hustru i <strong>Outrup</strong> 68aar 1787 (Christen Olufsen og Maren Christensdatter)1742 Sidsel Andersdatter, Mads Hejers hustru i Fjallerslev 45aar 1787 (Mads Hejer og Sidsel Andersdatter)1757 Ellen Christensdatter, Christen Olufsens datter, i <strong>Outrup</strong> 30aar 17871786 Niels Madsen, Mads Olufsens soen, 1aar 17871749 Margrethe Nielsdatter, Rasmus Nielsens hustru 38aar 1787 (Rasmus Nielsen og Margrethe Nielsdatter)1787 Anders Smeds pige i <strong>Outrup</strong> et tvillingebarn anden Christen 3uger 1787 (who died?)1720 Christen Thomassen 67aar 1787<strong>1788</strong>1787 Niels Andersen, Anders ___ <strong>Outrup</strong> 1/2aar <strong>1788</strong>1723 Soeren Soerensen paa <strong>Outrup</strong> 65aar <strong>1788</strong>data_kirkeboeger_C137_D_001_K01-42-AEND of <strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> doede <strong>1788</strong>


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 30 of 35<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> FOEDDE som doede <strong>1769</strong>-<strong>1788</strong>___ soen, Soeren Nielsens, 1776___ Christen Nielsen Noerbech 1782____ Anne Heimsdatter 1773____ Anne Jensdatter 1779____ Anne Marie Jensdatter, Jens ___sens datter, 1779____ Anne Marie Thorman 1782____ Hans Christensen, Christen ____ soen 1777____ hustru, Laurits Mortensens, 1777____ Hustru, Villads Jensens 1776____ Inger Jensdatter ___1785____, ____ Hans Soerensen 1775____Peder, soen 17721685 Karen Pedersdatter i Fjallerslev 85aar 17701688 hustru, Jens Pedersens af Fjallerslev 81aar <strong>1769</strong>1692 Niels Smed i Fjallerslev 78aar 17701693 Oluf Dahlgaard 84aar 17771697 Christen Soerensen xxxx af Agger 76aar 17731698 Kirsten Christensdatter i <strong>Outrup</strong> 81aar Xuger Xdage 17801698 Kirsten, Jens Hoejhus hustru 70-80aar 1773 ( Jens Hoejhus og Kirsten ____)1699 Anne Christensdatter af Oestergaard i Fjallerslev 75aar 17741699 Soeren Aadgaard i Fjallerslev 74aar 177217001703 Johan Jensen Aabo i Hovmoelle 76aar 8maa 17dage 17801704 Laurits Christensen S<strong>to</strong>rgaard 80aar 17841705 Bodil Christensdatter, Mads Olufsens hustru, 73aar 1778 (Mads Olufsen og Bodil Christensdatter)1706 ____ 76aar 17821709 Maren Knudsatter Hoerman 177217101710 ____ Jensen 71aar ___ 1781


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 31 of 351710 hustru, Christen S<strong>to</strong>rhusgaards 60aar, 17701712 Jens Nielsen 73aar 4uger 2dage 17851714 Maren Christensdatter, Christen Olufsens hustru i <strong>Outrup</strong> 68aar 1787 (Christen Olufsen og Maren Christensdatter)1715 Karen Nielsdatter af Fjallerslev 59aar 17741718 hustru, Jens Nielsens af Fjallerslev 17801718 Jens Pedersen af Fjallerslev 62aar 6maa 14dage 17801720 Christen Thomassen 67aar 17871721 Margrethe, Niels Ingersens hustru, 58aar 1779 (Niels Ingersen og Margrethe ___)1722 foer Grurich Roldby af <strong>Outrup</strong> en gammel mand 17721722 Niels Jespersen I <strong>Outrup</strong> 61aar 5maa 17dage 17831723 Maren Knudsdatter, ___ Madsens hustru 61ar 1784 (___ Madsen og Maren Knudsdatter)1723 Soeren Soerensen paa <strong>Outrup</strong> 65aar <strong>1788</strong>1724 Michel Nielsen Skraedder 48aar 3maa 3uger 17721728 Hustru, Knud Skovbos 52aar Xuger Xdage 178017301731 Johanne Knudsdatter, Anders Aadgaards hustru, 53aar 1784 (Anders Aadgaard og Johanne Knudsdatter)1732 Johanne Nielsdatter, Hans Knudsens hustru 54aar 10uger 1787 (Hans Knudsen og Johanne Nielsdatter)1737 ____ anne Gade 50aar 17871737 Maren, Christen Oestergaards hustru i Fjallerslev 47aar 6maa 14dage 1784 (Christen Oestergaard og Maren ___)1739 Inger Pedersdatter, Laurits Skomagers hustru, 39aar 1778 (Laurits Skomager og Inger Pedersdatter)1740 ___ 46aar 17871742 Sidsel Andersdatter, Mads Hejers hustru i Fjallerslev 45aar 1787 (Mads Hejer og Sidsel Andersdatter)1743 Maren Jensdatter, Christen Roisens hustru 37aar 3maa 1780 (Christen Roisen og Maren Jensdatter)1747 Maren Nielsdatter, Niels Johansens datter 23aar 4maa 2dage 17701749 Margrethe Nielsdatter, Rasmus Nielsens hustru 38aar 1787 (Rasmus Nielsen og Margrethe Nielsdatter)17501752 Jens Johansen abov af S<strong>to</strong>rgaard 16aar 8maa 10dage <strong>1769</strong>1757 Ellen Christensdatter, Christen Olufsens datter, i <strong>Outrup</strong> 30aar 17871758 Christen __- Boels soen, godt og vel 16aar 177417601764 Gertrud Pedersdatter I <strong>Outrup</strong> 20aar 14uger 1784


<strong>Rakkeby</strong> <strong>Taebring</strong> <strong>Outrup</strong> <strong>1769</strong> <strong>to</strong> <strong>1788</strong> Events in the Parish Page 32 of 351766 Anders Jensen, Jens Noerbechs 5aar 17701767 ___ varen 12aar 11maa 3dage 17801768 Peder Nielsen 11aar 2maa 14dage 1779<strong>1769</strong><strong>1769</strong> datter, Christen Hoejhus, 8dage <strong>1769</strong><strong>1769</strong> datter, Christen S<strong>to</strong>rgaards 6dage <strong>1769</strong><strong>1769</strong> doedfoedt soen, her: Noerbechs <strong>1769</strong><strong>1769</strong> Jens ____<strong>1769</strong> Kirsten Soerensdatter ___<strong>1769</strong> Knud Skovbo ____<strong>1769</strong> Niels Soeren Nielsens , nogle uger <strong>1769</strong><strong>1769</strong> Peder Jensen, Jens Nielsens soen, 5aar 11maa 3uger 1774<strong>1769</strong> Thomas Christensen Fjallerslev __17701770 ____ 2aar 17721770 doedfoedt barn, Anders Aadgaards, 17701770 doedfoedt soen, Christen <strong>Outrup</strong>s 17701770 liden barn, Knud Skovbos 177017711771 Jens Kjeldgaard, Anders Marchors soen, 2aar 17731771 Maren, Maren Jensdatters barn 2aar 177317721772 barn, Christen Oestergaards 9uger 17721772 barn, Maren Thybos, 17721772 Johanne Christensdatter, Christen Roisens barn Xuger 17721772 Karen Madsdatter, Mads Madsens datter af Fjallerslev 7aar 10maa 17801772 Knud Andersen, Anders Nielsens soen, 8aar uger 17801772 soen, Jens Sands af Fjallerslev 177217731773 Jens Christensen, Christen Roisens soen, 10uger 17731773 Niels Christensen, Christen Ejstrups soen, 5dage 1773

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!