Kan SkoleIntra supporten nedlægges?

om.skoleintra.dk
  • No tags were found...

Kan SkoleIntra supporten nedlægges?

Kan SkoleIntra supportennedlægges?Kurt Nikolajsen og Thorkild Svendsen


En million brugereSkoler: 2170Årlige login:155.000.00017-03-2011 2


SkoleIntras vækst18000SkoleIntra henvendelser pr. år16000140001200010000800060004000200002004 2005 2006 2007 2008 2009 201017-03-2011 3


Årets gang med SkoleIntra300025002000150010005000Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec17-03-2011 4


Supportanalyse 2010• Kommer henvendelserne fra alle skoler?• Er henvendelserne ligeligt fordelt på alle skoler (og kommuner)?• Er der forskel på store skoler og små skoler?• Er der forskel på kommuner?• Er der forskel på nye SkoleIntra-skoler og de mere erfarne?• Hvilken effekt har kursusindsatsen (fx administratorkurser)Datagrundlag (uddrag): Antal elever, antal lærere, antal logins,kommunetilhørsforhold, SkoleIntra erfaring, kursusindsats, samlet antalsupporthenvendelser.Alt dette har vi analyseret, så vi ved groft sagt alt om jer– og vi ved, hvor I bor!17-03-2011 5


Antal loginSkoleIntra anvendelse og behov for support8 Antal supporthenvendelser + 4517-03-2011 6


Servicemål• Supportens målAt hjælpe flest muligt bedst muligt• Reaktiv indsats• telefon, mail og konference• Proaktiv indsats• vejledninger, FAQ, test, styring af ændringer og problemer17-03-2011 7


Prioritering af henvendelser – et udkastFokus på hvad der er vigtigstPrioriteter1. Servicen er utilgængelig for brugerne.2. Fejl, som er kritiske for skolens daglige drift, og som berører mangebrugeres arbejdsopgaver.3. Fejl, som ikke er kritiske for skolens daglige drift, og som kunberører enkelte brugeres arbejdsopgaver.4. Anvendelsesproblemer og brugerspørgsmål.17-03-2011 8


Fordeling af henvendelser på prioritethenvendelser 2011430%15% 210%355%17-03-2011 9


Kodenavn: Solvej17-03-2011 10


Ny Driftsinfo – samme stedDriftsinfo.emu.dk• SMS• mail• web• info i SkoleIntra for administratorer17-03-2011 11


Ny Driftsinfo – mere info – mindre spam17-03-2011 12


Antal loginErfaringer fra de gode, selvkørende skoler8 Antal supporthenvendelser + 4517-03-2011 13


Hvad vil vi gøre• Øge anvendeligheden og tilgængeligheden af online hjælp ogvejledning til gavn for alle• Samarbejde med de mest selvkørende skoler om formidling af bestpractise til inspiration for andre• Kontakte de mindst selvkørende skoler og kommuner og tilbyde demvejledning, kurser og hjælp• Foretage en korrekt og rimelig prioritering af henvendelser, så devigtigste ting behandles først• Opstille realistiske servicemål og overholde disse, så skolerne ved,hvad de kan regne med17-03-2011 14


Hvad kan I gøre• Udpege engagerede Skoleintra-administratorer og give dem ansvarog kompetence• Deltage i administrator-kurser og lignende i fornødent omfang• Bruge den tilgængelige online hjælp og vejledning• Holde jer orienteret om aktuel Driftsinfo og kendte fejl• Komme til SkoleIntra-træf igen næste gang og deltage i netværket17-03-2011 15


Spørgsmål17-03-2011 16

More magazines by this user
Similar magazines