8,5 mia. kr. Information & Kommunikation: 8,2 mia. kr. Bygge & Anlæg

e.pages.dk

8,5 mia. kr. Information & Kommunikation: 8,2 mia. kr. Bygge & Anlæg

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang – Nr. 9 – 31. oktober 2011

ID: 42447

Energirenovering

skaber nye jobs

Ny viden om materialer og metoder

– håndværkerne rustes nu til det voksende

marked for energirenovering.

Læs side 6

Trimmet teknik

bag skolerenovering

Som led i et stort ESCO-projekt moderniseres

skolerne i Gribskov Kommune

– det giver bedre læringsmiljøer betalt

med energibesparelserne i kommunens

ejendomme.

Læs side 8

Superisolerende væg

Rockwool lancerer nu sit bud på bygningers

klimaudfordringer – et vægsystem

til lavenergihuse, hvor isoleringen

er en del af den bærende konstruktion.

Læs side 11

Tømrersvende

på PCB-kursus

Tømrerfirmaet Egil Rasmussen uddanner

de ansatte i PCB – og meget andet

om sikkerhed. Det giver tilfredse medarbejdere

med større faglig viden.

Konkurrencer, nyheder og info på din mobil

sms BYGTEK til1969

- Så deltager du i lodtrækningen

om 6 flasker god rødvin

BYGTEK

1969

BYGTEK

1969

BYGTEK

1969

Læs side 17

BYGTEK

1969

Er du

allerede tilmeldt

BYGTEK MOBIL

deltager du

automatisk i

lodtrækningen

BYGTEK

1969

BYGTEK

1969

Vinderen udtrækkes den 4. nov. 2011 og får direkte besked. Koster kun alm. SMS takst.

Du kan til enhver tid afbestille tjenesten ved at sende BYGTEK STOP til 1969

IT betaler sig

����������������������������������������������������������

���������������������������

����������������������������� ������������������������

������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������

���������������

Læs side 4-5 og 29

IT-rådgiver Martin Profit

Jakobsen (tv), Basit, og

malermester Vagn Eriksen (th),

City Gruppen.

Foto: Mikael Stålnacke.

I byggeriet holder man igen med at investere i IT-løsninger. Men det

kan faktisk godt betale sig, fortæller Vagn Eriksen (th) fra maler- og

entreprenørfirmaet City Gruppen. Her har man købt et IT-værktøj til

tidsregistrering, og det letter administrationen

NY OG SIKKER

HOVEDDØR

TIL HUS ELLER

LEJLIGHED?

Skift fra træ til stål og opnå større

sikkerhed og holdbarhed.

Utallige designmuligheder og flere

sikkerhedsniveauer.

Ring og hør nærmere på:

97 99 17 00

www.multiprotect.dk


Side 2 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Udgives af: Odsgard as • Stationsparken 25 • 2600 Glostrup

Tlf. 43 43 29 00 • Fax 43 43 13 28 • odsgard@odsgard.dk • www.odsgard.dk

■ Ansvarshavende redaktør:

Peter Odsgard

Tlf. 43 43 29 00

peter@odsgard.dk

REDAKTION

■ Fagredaktør,

journalist (DJ)

Michael Rughede

Dir. tlf. 46 93 66 32

rughede@odsgard.dk

■ Journalist (DJ)

Tinne Buchholz Hansen

Dir. tlf. 46 93 66 17

tibu@odsgard.dk

MEDIARÅDGIVNING

■ Salgschef (Glostrup)

Kim Anker

Dir. tlf. 46 93 66 22

anker@odsgard.dk

KONTOR MESTER PROJEKTLEDER

DOKUMENTATIONS-

SYSTEMER

PRODUKTIONS-

SYSTEMER

ADMINISTRATIONS-

SYSTEMER

En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led. Og

snakker vi den malstrøm af informationer, som dagligt kommunikeres

gennem alle led i byggebranchen, så virker kæden løs og rusten.

De mange fordele, der skulle kunne høstes ved større brug af it og

digitalisering, opnås ganske enkelt ikke. Så løftet om bedre produktivitet,

større effektivitet, færre fejl og i sidste ende bedre bundlinje

fortaber sig i de store it-tåger, når ikke alle i informationskæden udnytter

de teknologiske muligheder fuldt ud.

For det gør alle ikke – af forskellige årsager. En af de åbenbare problemstillinger

er et generelt ringe omfang af branchens investeringer

i it-værktøjer og brugen af dem. Kombineret med det faktum, at det

især er på projekterings- og rådgivningsplan, at digitalisering indenfor

byggebranchen har haft sit omdrejningspunkt. Man er så at sige

startet i den ene ende af informationskæden og halter nu gevaldigt

bagud i den anden ende. Mange små entreprenører og håndværksmestre

er slet ikke kommet op i omdrejninger endnu.

Meget kunne vindes ved større brug af ’lavteknologiske’ løsninger.

I stedet for at satse på specialudviklede programmer så er der masser

af potentiale blot ved at udnytte eksisterende softwareprogrammer.

For eksempel til at indføre standardiserede tilbudslister med

redigerbare excel-data i stedet for i det meget brugte pdf-format.

■ Journalist (DJ)

Louise Strøbech

Dir. tlf. 46 93 66 26

louise@odsgard.dk

■ Journalist

Hans Windeløv

Dir. tlf. 46 93 66 24

hawin@odsgard.dk

■ Konsulent (Glostrup)

Michael Staal

Dir. tlf. 46 93 66 21

staal@odsgard.dk

Tilmeldt

Dansk Oplagskontrol

Trykoplag: 18.450 eksemplarer.

■ Journalist (DJ)

Jørli Petersen

joerli@petersen.mail.dk

■ Bladsekretær

Annelise Hartung

Tlf. 43 43 29 00

hartung@odsgard.dk

■ Konsulent (Odense)

Steen Clasen

Tlf. 66 19 46 50

clasen@odsgard.dk

Dermed kan databearbejdningen ske langt hurtigere og anslået halvere

tidsforbruget omkring netop denne del af processen.

Den slags kan også hjælpe de mange mestre, som har så rygende

travlt, at det overhovedet kniber med at sætte sig ind i de it-teknologier,

der kan løfte forretningen.

Mange af problemstillingerne er sådan set kendt, hvilket den fælles

produktivitetskampagne fra Dansk Byggeri og 3F tidligere i år da

også vidner om. Her var netop investeringer og implementeringer af

it-værktøj et af de bærende elementer.

Et vigtigt element, for i sidste ende drejer det sig om at skaffe sig det

produktivitets- og kvalitetsmæssige forspring, der kan holde på arbejdspladserne

i en globaliseret verden. Og for de små virksomheder

og deres svende er en bedre lønsomhed i hvert fald afgørende, hvis

de skal stå sig i konkurrencen med de tusinder af udenlandske håndværkere,

som i dag kan mødes på store og små byggepladser hos offentlige

og private bygherrer.

Derfor er en fokuseret indsats på større brug af it-værktøjer til

branchens eget bedste.

Erhvervsmæssig anvendelse af såvel tekst-

som billedmateriale fra BygTek er kun

tilladt, såfremt der er indhentet skriftlig tilladelse

fra redaktionen.

Ikke-kommerciel anvendelse er tilladt under

henvisning til reglerne herom og med

kildeangivelse.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for

materiale, der er indsendt uopfordret.

Tryk: Dansk AvisTryk, Glostrup.

Abonnement pr. år:

Danmark kr 410,- ekskl. moms

Udland kr. 490,-

ISSN 1903-3656

Næste nummer af BygTek

Nr./udk./deadline: Tema:

SERVICEBIL

BYGGEPLADS

Styrk byggeriets it-kæde

Nr. 10 – 2011 • Gulv, loft og væg

Udkommer uge 48/2011 • Trapper

Deadline uge 45/2011 • Varmekanoner og affugtere

• Årets produktnyheder

-mir

BygTek udkommer 10 gange årligt og

distribueres til: tømrer- og snedkermestre,

entreprenører indenfor bygge og anlæg,

arkitekt- og ingeniørfirmaer indenfor byggeri,

murermestre, boligforeninger og

andelsboligforeninger, større el- og vvsinstallatørvirksomheder,

større malervirksomheder,

trælast- og byggemarkeder,

leverandører til byggebranchen, tagdækkere,

isoleringsfirmaer og energikonsulenter,

glarmestre, gulvlæggere, brancheorganisationer,

opinionsdannende enkeltpersoner,

tekniske forvaltninger og offentlige

myndigheder samt tekniske skoler.


Hjemmearbejde.

Du sidder sandsynligvis mere i din transporter end i din egen bil.

Men helt ærligt – gør det noget?

Man skal føle sig hjemme i sin transporter. Der går jo flere timer

i førerkabinen – hver dag. Derfor skal du gå lige så meget op i

komfort, køreegenskaber, indretning, udstyr, sæder og klima i din

transporter som i din personbil. Det gør Mercedes! Sikkerheden må

du heller ikke gå på kompromis med. Tjek f.eks., at ESP’en også

stabiliserer anhængeren. Økonomien skal også være førsteklasses

- både når du køber, kører og den dag du sælger. Den slags skal

man jo ikke sidde og være nervøs over. Kør hjem og tænk lidt over

det i aften – og sæt din ind i en Mercedes-Benz transporter i morgen.

www.mercedes-benz.dk

Vito 110CDI: Forbrug ved blandet kørsel: 13,5-13,0 km/l og CO2 emission: 195-203 g/km. Sprinter 316CDI: Forbrug ved blandet kørsel: 11,4-9,6 km/l og CO2 emission 234-276 g/km. Bilerne kan være vist med udstyr.

3617


Side 4 Nr. 9 – 31. oktober 2011

IT-investeringer:

Voldsomt efterslæb i

byggeriets it-investeringer

Mens danske virksomheder generelt investerer

1,35 procent af omsætningen i it-værktøjer,

så investerer bygge- og anlægsbranchen blot

0,31 procent

Af Klaus Tøttrup

Den danske bygge- og anlægsbranche

halter tilsyneladende gevaldigt bagud,

når det gælder om at optimere driften og

indtjeningen ved hjælp af it-værktøjer.

- Der er et kæmpe potentiale i byggeriet

for at anvende it-værktøjer til at optimere

alle faser og processer – lige fra kalkulations-,

tilbuds- og planlægningsfasen til

udførelse og aflevering. Og såmænd også

alle de interne og eksterne processer som

ligger mellem disse faser, understreger

adm. direktør Martin Profit Jakobsen,

BASIT, som rådgiver bygge- og anlægsvirksomheder

om it-værktøjer.

Det er vanskeligt at skaffe sammenlignelige

tal over danske virksomheders

it-investeringer. Martin Profit Jacobsen

har derfor via Danmarks Statistik samlet

og kvalificeret et større talmateriale,

som giver et fingerpeg om størrelsen af

it-investeringerne i forskellige brancher.

Tallene viser, at mens danske virksomheder

generelt investerer 1,35 % af

omsætningen i optimering og forankring

af it-relaterede arbejdsprocesser,

så bruger bygge- og anlægsbranchen

blot 0,31 %, forklarer Martin Profit

Jakobsen.

Han understreger, at bygge- og anlægsbranchen

alt andet lige ikke har samme

it-investeringsbehov som f.eks. banker,

hvor store dele af produktionsapparatet

netop udgøres af it-værktøjer.

- Men bygge- og anlægsbranchen har

helt klart behov for at øge investeringerne

for at øge såvel produktiviteten

som effektiviteten, understreger Martin

Profit Jakobsen.

Forkert fokus

Der er flere årsager til, at bygge- og

anlægsbranchen halter bagud og ikke

høster de gevinster, som effektive itværktøjer

byder på:

- En af hovedårsagerne er, at indsatsen

for implementering af it-værktøjer i

byggeriet - herunder indsatsen omkring

Det Digitale Byggeri - har været alt for

snæver. Man har populært sagt forsøgt at

implementere it-værktøjer i den ende af

branchen - hos rådgiverne - hvor it-værktøjer

jo i forvejen er udbredt, og samtidig

har man forsømt at gøre en indsats

blandt de udførende virksomheder, dvs.

entreprenørerne og håndværksvirksomhederne.

Der har også været en tendens

til, at man har villet udvikle specielle

it-programmer, som ikke spiller sammen

med de mest udbredte programmer herhjemme,

og globalt for den sags skyld.

Intentionerne har været store, og der er

ydet et stort stykke arbejde og brugt en

hel del penge. Men de høje ambitioner

og det store fokus på rådgiversegmentet

har været med til at komplicere en proces,

som i forvejen er kompleks, forklarer

Martin Profit Jakobsen.

- Der er et kæmpe

potentiale i byggeriet for

at anvende it-værktøjer

til at optimere alle faser

og processer, siger adm.

direktør Martin Profit

Jakobsen, BASIT.

Foto: Mikael Stålnacke.

Arkitektfirmaet

Birch & Svenning A/S:

“Det er genialt, at vi ikke længere skal have papir, blyant, kamera og computer

med. Det hele kan klares med telefonen og den har man jo alligevel med.”

Vietz el A/S:

”Det er en nem og hurtig måde at sikre sin KS er i top uden at ofre bunker

af tid på det. Systemet er effektivt og det åbner muligheder for fremtidig

udvikling inden for KS og ansvarsfordeling, samt giver stor værdi for os.”

Scan koden med din

android telefon og

prøv q-reporter i dag.

Keep it simple

Han understreger, at ét af nøgleordene

for at få succes, når man implementerer

nye it-værktøjer, er: Keep it simple.

Q-inspect – Få din rapportering ned i lommen

Kontakt en af vores fem dedikerede sælgere på 2616 5680

og få et tilbud der er tilpasset dig og dine behov.

Q-Inspect A/S

Jægergårdsgade 122, 1. sal, 8000 Aarhus C.

mail: info@q-inspect.dk

- Brug de programmer der er på markedet,

og som er kompatible og veldokumenterede.

Langt de fleste virksomheders

behov kan opfyldes med standardprogrammer.

Det gør det dels lettere at

implementere effektive it-værktøjer, og

det gør det lettere at opdatere og udvide,

når der er behov for dét.

I BASIT arbejder Martin Profit Jakobsen

dagligt med at rådgive virksomheder

i bygge- og anlægssektoren om it-værktøjer.

- BASIT er et rent rådgivningsfirma,

som hjælper virksomhederne med at

afdække behovet og rådgive om udvælgelse

af programmer og leverandører,

ligesom vi hjælper med implementering

og vedligeholdelse, forklarer Martin Profit

Jakobsen. Den daglige kontakt med

virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

bekræfter ham i, at potentialet for

implementering af effektive it-værktøjer

i branchen er meget stort.

- Og jeg er sikker på, at it-værktøjer i

de rette doser vil kunne øge såvel produktiviteten

som effektiviteten, ligesom

antallet af fejl vil kunne reduceres, siger

han.

kt@odsgard.dk


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 5

IT-investeringer:

Byggefolk er

ikke it-novicer

Implementering af nye effektive it-værktøjer er

ikke et it-projekt, men ren forretningsudvikling

Af Klaus Tøttrup

Det er en udbredt myte, at håndværkere

og entreprenører er ’dummere’ end

andre, når det gælder om at sætte sig ind

i forskellige it-værktøjer.

Den myte afliver administrerende

direktør i BASIT, Martin Profit Jakobsen:

- Det er noget vrøvl, at folk i bygge- og

anlægssektoren skulle være ’dummere til

it’ end folk i andre brancher.

F.eks. er mobiltelefoner mest udbredt

i netop bygge- og anlægssektoren, siger

han og understreger, at de fleste virksomheder

i bygge- og anlægsbranchen har

en stor og solid tradition for at indsamle

og behandle data. Det nye er, at denne

tradition endnu ikke fuldt ud er ført over

til et effektivt digitalt format. Men det er

ikke ensbetydende med, at man er ’dummere

til it’ i byggeriet.

- Det er mere et udtryk for, at it-branchen

ikke har formået at skabe et for-

NY SKYDEDØR FRA VELFAC

������ ��� ��������� ������� ��� ��� ���������

��������������������������������������

�������� �� ����� ��������� ������ ���� ��� �����

�����������������������������������������

�����������������������

retningsområde i en branche, som i den

grad har behov for effektive it-værktøjer,

konstaterer Martin Profit Jakobsen.

Besværlige kunder

- Mange håndværksmestre og entreprenører

er vant til at handle hurtigt og er i

det daglige arbejde vant til at stille krav

til samarbejdspartnere og leverandører.

Når en it-konsulent og en håndværksmester

støder sammen, så kan det derfor

godt slå gnister og skabe frustrationer.

Og resultere i dårlige it-værktøjer.

At implementere it-værktøjer i en

håndværksvirksomhed er lidt ligesom at

operere på en levende patient uden bedøvelse.

Mesteren eller direktøren har ofte

forrygende travlt, og det gælder derfor

også om timing. Det bedste tidspunkt for

implementering af it-værktøj er derfor

sæsonafhængigt - og ofte er den lidt stille

vinterperiode den bedste, siger Martin

Profit Jakobsen og tilføjer, at virksom-

����������� ������������ �� ���� ����� �������

������� ���������� �� ������ ���� ��� ��� ���

������������������������������������������

������� ������� ���� ���� ��� ��� ������� ���

�����������������������

heder i bygge- og anlægssektoren ofte

opleves som besværlige kunder.

Skal kunne betale sig

- I mange tilfælde ryger en it-implementeringsproces

helt af sporet, fordi

it-leverandører og it-konsulenter slet

ikke taler samme sprog som entreprenøren

eller håndværksmesteren. Og for

at stresse processen yderligere, så har

entreprenøren eller håndværksmesteren

ofte så travlt, at han ikke har tid til at

følge processen til dørs. Det skaber

frustrationer, og det skaber it-værktøjer,

som ikke fungerer optimalt.

Har man først været igennem et mislykket

forsøg på at implementere itværktøjer,

så er man som travl leder eller

indehaver af en virksomhed i bygge- eller

anlægsbranchen ikke lige sådan at få til

at forsøge sig igen, påpeger Martin Profit

Jakobsen.

- Det er altafgørende at afstemme

behov og forventninger. Både for håndværksmesteren

og it-konsulenten er det

vigtigt at erkende, at implementering af

nye effektive it-værktøjer ikke er et itprojekt,

men forretningsudvikling.

Investering i it-værktøjer skal sammenlignes

med investeringer i alle andre

former for værktøj, som skal bruges og

afskrives. Det skal helt enkelt kunne

betale sig at investere i it-værktøj, understreger

Martin Profit Jakobsen.

kt@odsgard.dk

�������������������������������������������

����������������������������������

����������

Lettere med

it-værktøjet

Vagn Eriksen har 16 ansatte i sin maler-

og entreprenørvirksomhed City Gruppen.

Hans svende benytter sig nu af det

elektroniske system til tidsregistrering,

’Easytime’, der er et af de effektive itværktøjer,

som Martin Profit Jakobsen

rådgiver om, og det har de gjort siden

starten af september.

- Det letter administrationen betydeligt.

Selvfølgelig er der nogle ’børnesygdomme’,

men alt i alt er vi meget tilfredse,

og specielt med, at der bliver fulgt så

fint op bagefter fra Martins side, så vi

kan få det optimale ud af programmet,

siger Vagn Eriksen. -tibu


Side 6 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Energirenovering skaber jobs

Ny viden om

materialer og metoder

– håndværkerne

rustes nu til det

voksende marked for

energirenovering

I de kommende år skal der fuldt tryk på

energirenoveringen af bygninger. Derfor

satser Odense på at efteruddanne

håndværkerne i stor stil for at kick-starte

renoveringsmarkedet.

Kommunen indkaldte således alle

håndværksmestre til et orienteringsmøde

i midten af oktober omkring et uddannelsestilbud.

”Energirenovering for håndværksmestre”

er titlen, og den løber over

9 byggemøder fra nu i november til marts

næste år. Den er udviklet af byggebranchen,

Odense kommune, IBC og Grøn

Erhvervsvækst for at forny og udvikle

håndværksmesterens virksomhed.

Håndværk og salg

- På baggrund af vores erfaringer med

uddannelsen i Kolding og Middelfart er

der til Odense videreudviklet et rigtig

godt koncept, som matcher det, håndværksmestrene

efterspørger. Der er i

uddannelsen en vægtning med 60 %

energifaglighed, 25 % salg og 15 %

forretningsudvikling, siger projektleder

Lotte Lindgaard Andersen fra Grøn

Mere viden om energirenovering og mulighed for at netværke skal skaffe 180 nye

håndværker-jobs i Odense.

Erhvervsvækst. Det er et offentligt -privat

partnerskab, der skal skabe nye jobs

i byggebranchen gennem energirenoveringer.

Fokus er at skabe overblik over, hvilke

energirenoveringer der kan betale sig for

kunderne i parcelhuse, større bygninger

og offentlige institutioner. Målet er

dermed at skabe øget vækst i et marked

under udvikling. Nu er turen kommet til

Odense, og både byggebranche og kommune

bakker op.

Fokus på

Investeringsejendomme

Der er udsigt til flere investeringer i

ejendomme de kommende år, mener

EDC Erhverv. Det skyldes, at der

muligvis bliver lagt loft over fremtidige

pensionsindbetalinger. Derfor vil folk

med høje indtægter overveje at købe en

investeringsejendom. Ejendomme giver

nemlig et sikkert, langsigtet afkast – og

det stabiliserer pensionsopsparingen.

- Især højtlønnede samt selvstændige

erhvervsdrivende vil med fordel kunne rette

blikket mod markedet for investeringsejendomme,

siger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen

fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Han peger på, at det typisk er mindre

boligudlejningsejendomme eller ejendomme

med blandet bolig og erhverv,

som bør interessere private investorer.

- Lige nu er der masser af den slags

ejendomme til salg rundt omkring i landet,

og det er købers marked. Priserne er

meget fornuftige, og sammenholdt med

den lave rente er det derfor et perfekt

tidspunkt, hvis man vil investere i en god

udlejningsejendom, påpeger erhvervsdirektøren.

-mir

- Vi ser frem til en ny god, dynamisk og

effektiv uddannelse inden for energioptimering

af såvel private som offentlige

og erhvervsmæssige bygninger, siger

Claus Larsen, formand for Dansk Byggeri

Fyn.

180 nye jobs i Odense

Et af formålene med uddannelsen er

at klæde håndværksmestrene på til at

opsøge markedet. Samtidig skal der

Kommunerne kan spare op mod 30

pct. af energiforbruget i deres bygninger

ved at arbejde med adfærdsændringer.

Det handler om intelligent

styring af lys og varme og

konkret viden om, hvordan man kan

spare mest mulig energi i bygninger.

Det sætter Gate 21-projektet Plan C

fokus på med deres vidensværksted.

”Styring af adfærd og adfærd, der styrer”

den 14. november. Der er tale om

et åbent arrangement, der henvender

sig til alle, der arbejder med styring

og adfærd i kommunale eller almene

bygninger.

gerne netværkes på tværs af brancher, så

de enkelte faggrupper slår sig sammen i

små klumper. For eksempel med tømrer,

murer, el og vvs i en enhed, der kan

tilbyde kunderne samlede og mere overskuelige

energibesparende løsninger

Og markedet er potentielt meget stort.

Frem til 2013 forventer parterne bag

initiativet, at der omsættes for 85-120

mio. kr. svarende til 180 job i Odense i

regi af Grøn Erhvervsvækst.

Gode erfaringer

Forud for efteruddannelsen i Odense

har et pilotprojekt været målrettet håndværksmestre

i Kolding kommune. Og

med gode erfaringer:

- Muligheden for at anvende et energihåndværkerlogo

skaber omtale, og i

min markedsføring har det betydet flere

kunder, fortæller snedker- og tømrermester

Carsten Schmidt.

- Vi er bedre klædt på til at rådgive

kunderne i energirenoveringsopgaver.

Og fordi vi arbejder i teams med flere fag

sammen på et energitjek, fremstår vi som

seriøse og kompetente håndværkere. Det

giver tryghed og overblik for kunderne.

Salgsdelen i uddannelsen har givet mig

øget fokus og forståelse for salg og

virkemidler til at få lukket flere ordrer,

siger snedker- og tømrermester Carsten

Schmidt, Christiansfeld.

Han har deltaget i lignende Grøn

Vækst-arrangementer, som nu startes op

i Odense.

-mir

Pensionskasse tjener

stort på ejendomme

Ejendomsmarkedet er ikke ren elendighed.

Specielt ikke for pensionopsparerne

i PensionDanmark. De har tjent næsten

800 mio. kr. på selskabets investeringer i

danske ejendomme fra 2008-2010.

- Ved at investere i noget forskelligt som

f.eks. ejendomme sikrer vi, at opsparingerne

stadig vokser trods de store udsving

på finansmarkederne. Dermed har vores

strategi med at sprede investeringerne

vist sig god for medlemmerne, siger adm.

direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark,

der tilføjer, at investeringer i

ejendomme giver en god beskyttelse mod

inflation og desuden skaber nye arbejdspladser

som f.eks. byggeriet af boligejendommen

Isbjerget på Århus Havn.

Trods finanskrise har PensionDanmarks

medlemmer under 41 år f.eks. fået et afkast

siden nytår på 3 % før skat, mens afkastet

før skat for medlemmer på 65 år i samme

periode ligger på 6,5 %.

I øjeblikket ejer medlemmerne bolig- og

erhvervsejendomme i Danmark for ca. 7,5

mia. kr. Ejendommene tæller bl.a. Magasin

i Lyngby, Odense og Århus, kontorejendomme

i Helsingør, Holbæk og Haderslev

samt fem retsbygninger. -mir

Skift vaner og spar energi

Programmet byder bl.a. på oplæg

ved udviklingskonsulent Henrik

Christoffersen fra Københavns Kommune

og Peter Poulsen fra Teknologisk

Institut.

Arrangementet er det første i en

række af Plan C vidensværksteder.

Kommende vidensværksteder vil

handle om bl.a. energirigtig ventilation

og udbudsregler i byggebranchen.

-mir


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 7

Boligblok renoveres til passivhus

Passivhuse er ikke kun for energinørder, også nogle boligselskaber hæver

overliggeren, når det gælder energibesparelser

Af Michael Rughede

Villaer, boligblokke og skoler. Rigtig

mange kan lide tanken om en ultralav

energiregning og et godt indeklima.

Begge dele følger med et vellykket passivhusbyggeri.

Det mærker arkitekt og

passivhusdesigner Søren Riis Dietz et

år efter opstarten af Dansk Passivhus

Center.

- Passivhuse udgør et lyspunkt i dansk

byggeri, og vi har haft meget travlt

indenfor alle kerneområder, siger Søren

Riis Dietz.

Han har det sidste år certificeret en

stribe nye private passivhusvillaer. Han

����������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

���������������������

�������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

oplever ganske vist skarp konkurrence

fra det traditionelle byggeri, men passivhuse

er blevet et af byggebranchens

få vækstområder.

- Også fordi flere af landets boligforeninger

nu ser konceptet som det

mest attraktive til både nybyggeri og

renovering.

Almene boliger renoveres

Dansk Passivhus Center har en række

projekter undervejs. Blandt andet et i

Hjørring, hvor en blok får en gennemgribende

renovering med opgradering af

bygningens klimaskærm.

���������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

�������������

Et passivhus regnes for 10-15 % dyrere

end tilsvarende standardbyggeri. Det er

specielt et problem i forbindelse med

almene boliger, men den forhindring er

der også fundet en løsning på.

- Vi har sammen med Boligselskabernes

Landsforening og Landsbyggefonden

opfundet landets første ESCOpassiv-projekter.

Her bliver fremtidige

besparelser på energi og drift ved energirenovering

til passivhusstandard brugt

til at finansiere renoveringen, siger Søren

Riis Dietz.

ESCO forbindes ellers typisk med

kommuner eller andre bygherrer med

en større ejendomsportefølje. Ved ener-

�����������������������������

�������������

�� ���������������������

�� �����������������������������������

�� ����������������������

�� ����������������������������������

�� �������������

�� �����������������������������

�� ���������������������������

� ������������

�������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������

��������������

�������������

Bebyggelsen på Idræts Alle i Hjørring renoveres til passivhusstandard.

Klimaskærmen opgraderes til fuld passivhusstandard. De første

beregninger viser, at det er muligt helt at opvarme boligerne

med ventilationsanlægget kombineret med forvarmning og

varmeflader efter den passive varmegenvindiung. Derved

kan det konventionelle varmesystem benyttes som et

backupsystem eller fuldstændig skrottes. Ekstra varmetilførsel

til badeværelser kan ske via meget små radiatorer.

Lignende projekter for renovering af boliger, skoler, børnehaver

og administrationsbyggeri til passivhusstandard ligger klar

til igangsættelse i Frederikshavn, Middelfart og er undervejs i

Aalborg og København.

girenovering af et stort antal bygninger

er det samlet set nemmere at skabe de

garanterede besparelser, der kan bruges

til at betale for investeringen. Og oftest

har man i ESCO-projekter koncentreret

sig om de tekniske installationer: styring

af lys, optimering af vand, ventilation og

varmesystemer. Relativt billige investeringer

med stor effekt.

Men med passivhusrenoveringen af

almene byggerier arbejdes altså også

med en omfattende isolering af hele

klimaskærmen.

- Jo bedre isolering og optimering af

energiforbruget, desto større besparelser

og desto større bliver fordelene. Populært

sagt betaler besparelserne for energirenoveringen,

fastslår Søren Riis Dietz og

påpeger, at det totaløkonomisk næsten

altid kan betale sig at energirenovere til

passivhusstandard.

Dansk Passivhus Center har sammen

med passivhusinstituttet i Darmstadt

lavet en model for at beregne totaløkonomien

i en energieffektivisering af et

eksisterende byggeri til passivhusstandard.

rughede@odsgard.dk

�������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������


Side 8 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Fossilfrit med

varmepumper

Et dansk EU-støttet forsøgsprojekt

skal vise det store potentiale i energibesparelser,

der er i de nyeste

generationer af varmepumper. Det

er målrettet energiforbruget i industrien,

hvor der dagligt lukkes store

mængder overskudsvarme ud i den

blå luft.

Projektet skal vurdere potentialet

i omdannelse af virksomheders

store varmespild fra deres produktion

– i mange tilfælde kan varmen

genbruges i anden produktion eller

til opvarmning af boliger gennem

fjernvarmenettet. Håbet er at kunne

genvinde helt op mod 50 % af industriens

energiforbrug.

I projektet er Grontmij projektleder

i samarbejde med Industri Montage

og Teknologisk Institut.

Højere temperaturer

- Teknologien bag de store eldrevne

varmepumper har udviklet sig kraftigt.

Hvor temperaturen i en varmepumpe

for få år siden kun kunne

komme op på omkring 70 grader,

så kan temperaturen nu komme op

på 130 grader, forklarer sektionsleder

Ebbe Nørgaard fra Teknologisk

Institut.

- Det medfører, at energien bedre

kan anvendes i de industrielle processer,

som den pågældende virksomhed

har. Anvendelse af spildenergien

i industrielle processer er

ikke afgiftsbelagt, hvilket er med til

at gøre det betydeligt mere økonomisk

rentabelt for virksomheder at

investere i varmepumper.

Danmark regnes blandt de førende

indenfor varmepumpeteknologi,

vindteknologi og fjernvarme.

- En kombination af disse områder

giver et stort skridt på vejen til en

fremtid uden fossile brændstoffer. Vi

mangler blot erfaring, og den opnås

kun ved konkrete projekter, supplerer

Peter Brøndum fra Grontmij.

-mir

Trimmet teknik betaler

for skolerenovering

Som led i et stort ESCO-projekt moderniseres skolerne i Gribskov Kommune

– det giver bedre læringsmiljøer betalt med energibesparelserne i

kommunens ejendomme

Gribskov Kommune kan allerede nu se

frem til årlige besparelser på fire millioner

kroner i form af sparede varme-,

el- og vandudgifter i de 80 ejendomme,

som inden årets udgang har gennemgået

en systematisk energirenovering.

Det er vel at mærke garanterede årlige

besparelser som led i en aftale med

Schneider Electric. Energivirksomheden

står for den samlede energirenovering

og garanterer samtidig besparelser på et

aftalt niveau.

Ud over driftsbesparelser er resultatet

en tiltrængt modernisering af skoler,

plejehjem og administrationsbygninger,

som årligt har belastet kommunen med

vedligeholdelsesudgifter, der nærmede

sig 33 % af de samlede årlige udgifter

til bygningsdriften.

Gør op med efterslæb

- Det er resultatet af 20 års vedligeholdelsesefterslæb

af de kommunale bygninger,

som vi nu for alvor har taget

konsekvensen af, siger borgmester Jan

Ferdinandsen (K). Som led i en samlet

ejendomsstrategi har den nordsjællandske

kommune valgt at energirenovere

hovedparten af de ejendomme, som

kommunen fortsat selv vil eje og drive

og til gengæld frasælge eller nedrive en

række andre bygninger.

- Det betyder, at vi samlet set allerede

i år opnår varige driftsforbedringer

af kontorfaciliteter, idrætsanlæg, skoler

mv., som reelt kan finansiere den aktuelle

renovering indenfor ca. 10 år, siger Jan

Ferdinandsen.

Formålet er også at forbedre indeklimaet

og generelt løfte standarden af de

Bedre miljø

Bedre indeklima

Bedre økonomi

Fremtidssikring

Bjørnehøjskolen var den første skole, der blev renoveret i 2010. Resultatet er energibesparelser

på el- og varmeforbruget siden årsskiftet på 22-24 procent.

kommunale bygninger. Han imødeser

derfor også flere projekter. For eksempel

på plejehjemsområdet, hvor der ligesom

på skoleområdet sker store ændringer,

som øger kravene til kommunens bygningsfaciliteter.

Besparelser på 22-24 %

Foreløbig er i alt fem skoler omfattet

af den igangværende energirenovering.

Herunder Bjørnehøjskolen, som med

sine 466 elever og 67 ansatte var den

første skole, der blev renoveret i 2010.

Resultatet er besparelser på el- og varmeforbruget

siden årsskiftet på 22-24 %.

- Det ligger på niveau med de garanterede

el- og varmebesparelser for denne

skole. Og for kommunen som helhed

viser energibesparelsen siden årsskiftet,

Turning ideas into concrete knowledge

Energi-effektivt byggeri

med TermoMax huldæk

Spar 75-85% af energiforbruget til køling

Spæncoms termoaktive huldæk - TermoMax - bidrager afgørende

til at opfylde de nye skærpede energikrav og giver nye spændende

muligheder for opbygning af byggeprojektets konstruktion.

Med TermoMax opnås mange fordele mht. komfort, fleksibilitet,

energianvendelse og økonomi.

Kontakt Spæncom for nærmere oplysninger eller download

brochuren om TermoMax på vores hjemmeside.

Spæncom A/S · Hedehusene · Vemmelev · Tune · Kolding · Aalborg

Tlf. 8888 8200 · info@spaencom.dk · www.spaencom.dk

at vi nok skal nå i mål med de besparelser,

der er lovet, siger projektchef Mads Bo

Bojesen, Gribskov Kommune.

Bedre luft i klasseværelser

Udover at bidrage til de kommunale

energibesparelser kan Bjørnehøjskolens

elever og ansatte allerede nu glæde sig

over et bedre fysisk undervisningsmiljø.

Ifølge en lang række undersøgelser

påvirker det indlæringen direkte.

- Bjørnehøjskolen var som sådan ikke

totalt nedslidt før energirenoveringen,

og derfor var det fysiske miljø heller

ikke decideret ringe, men nu begynder

forbedringerne alligevel at vise sig. Vi

oplever, at luften i klasseværelserne er

blevet bedre på grund af en mere effektiv

ventilation, ligesom belysningen på skolebordene

nu lever op til de nyeste krav

og samtidig giver besparelser på elregningen,

siger skoleleder Ole Petersen.

Bygninger skal tænke selv

Skolelederen glæder sig over, at renoveringen

af Bjørnehøjskolen især bygger

på tekniske løsninger f.eks. i form af

ventilationsstyring. Det forbedrer driftsøkonomien

og skaber samtidig et sundere

undervisningsmiljø, uden at der stilles

særlige krav til lærere og elever.

- Vi prøver da så vidt muligt at være

miljøbevidste på skolen, men det er alt for

usikkert at basere vedvarende besparelser

på forventninger om en ændret adfærd i

det daglige, siger Ole Petersen.

- Netop teknisk modernisering af bygninger,

med bl.a. effektiv styring af

ventilation, kan være en særdeles sund

forretning, når man som i Gribskov

Kommune alligevel er i gang med en

systematisk modernisering af sin ejendomsportefølje

i forbindelse med f.eks.

skolesammenlægning, der jo meget godt

afspejler skiftende behov og krav til bygningsmassen,

siger forretningsområdedirektør

Morten Dahl, Buildings Business

i Schneider Electric.

-mir


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 9

Esbjerg skruer energiforbruget i bund

Man kan altid finde nye måder at spare energi med bedre teknikstyring.

Det er Esbjerg Kommune et godt eksempel på

Esbjerg Kommune hører til blandt landets

mest energieffektive kommuner

takket være konstant fokus på styring

af varme og ventilation i kommunens

bygninger.

Et område, hvor både erhvervsliv og

kommuner hvert år kan spare flere hundrede

millioner kroner, er, hvis varmeanlæg,

ventilation og belysning kører for

fuld kraft døgnet rundt.

CTS-anlæg

Nøglen til besparelserne i Esbjerg er

bedre styring af teknikken. Det sker med

CTS-anlæg i et stort antal af kommunens

bygninger, herunder alle skoler og

administrative bygninger. Det er H.O.

Service, der står for den optimerede

styring.

- Det handler simpelthen om at tilpasse

og styre ventilation, varme, lys og

maskiner efter de konkrete behov, så alt

overflødigt energiforbrug fjernes. Der

er for eksempel ingen, der har glæde af,

at ventilationsanlægget på en skole eller

en tom produktionshal kører hele natten,

forklarer direktør Bo Jørgensen fra H.O.

Service, der er en del af energikoncernen

SE.

- Selv i dagtimerne eller på bestemte

tider af året kan anlægget sandsynligvis

køre på nedsat kraft og dermed danne

grundlag for store økonomiske besparelser.

I tæt samarbejde med Bo Jørgensen (th.) fra H.O. Service har Kjeld Nissen (tv.) og Esbjerg

Kommune opnået enorme energibesparelser ved optimeret styring af blandt andet

ventilationen på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Store besparelser

Når tanke omsættes til handling, så kan

det mærkes på energiregningen. Senest

har kommunen fået optimeret energiforbruget

på hovedbiblioteket og Fiskeri-

og Søfartsmuseet.

- Vi har justeret driften af ventilationsanlæggene,

så de kun kører, når der er

behov. På museet kører anlægget oftere

i perioder med museumsvejr og dermed

flere besøgende, mens det stort set står

stille, når det er strandvejr. På den måde

������������������

��������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

sparer museet 150.000 kr. om året, fortæller

energirådgiver Kjeld Nissen fra

Esbjerg Kommune.

Energibesparelserne på både hovedbiblioteket

og Fiskeri- og Søfartsmuseet

gør, at investeringerne er tjent hjem allerede

efter tre år. Og det er endda i bygninger,

hvor de mest oplagte gevinster med

CTS-styring er høstet i forvejen.

- Derfor er Esbjerg Kommune også et

godt eksempel på, at der selv efter mange

års målrettet arbejde stadig er store

�������������

Fakta

CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol

og Styring) bruges til at styre bygningers

varme- og ventilationsanlæg, så

de fungerer optimalt med det mindst

mulige energiforbrug. Fra en central

computer kan tekniske installationer

styres efter konkrete behov.

På hovedbiblioteket har Esbjerg

Kommune reduceret ventilationsanlæggets

daglige driftstid fra ti til

to timer. En samlet årlig besparelse

på 20.000 kr. for en investering på

60.000 kr. Fiskeri- og Søfartsmuseet

har også reduceret ventilationen til

to timers drift og sparer 150.000 kr.

årligt for en investering på 450.000

kr.

Fælles for tiltagene i Esbjerg Kommune

er, at energibesparelserne ikke

reducerer komforten i form af luftkvalitet,

indeklima og varme.

gevinster at hente ved at bevare fokus på

energiforbruget, siger Bo Jørgensen.

- For eksempel åbner ny teknologi,

større viden og billigere CTS-anlæg konstant

mulighed for endnu større besparelser

inden for både det offentlige og i

private virksomheder.

-mir


Side 10 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Får 0-energihus

takket være Plus

Tømrermester Kim Elfving tænkte ud af boksen,

da familien skulle have nyt 0-energihus i

Ringsted

Det er ikke hver dag, et dansk parcelhus

opføres med markant anderledes konstruktion.

Derfor er der lidt pionerånd

over byggeriet af Baretten 32. En villa

på den gamle kasernegrund i Ringsted.

Det er tømrermester Kim Elfving, indehaver

af Midtsjællands Byggeservice, der

her opfører et hus til sig selv og sin kone.

Udefra ligner det et almindeligt let byggeri,

men bag facaden er det helt atypisk.

Mellemrummet mellem de

lodrette Isover Plus stolper

er fyldt med 300 mm Isover

isolering i lambdaklasse 34.

Den bærende konstruktion består af

HEB stålbjælker – både lodrette og

vandrette. Indervæggen er opbygget af

2x4 tommer regler og en 18 mm OSB

plade yderst.

0 kroner i varmeregning

På denne plade er Isover Plus-systemet

monteret. De lodrette bjælker af fast isolering

og med trækanter er fastgjort med

standardskruer direkte i OSB-pladen,

og mellemrummet mellem stolperne er

fyldt ud med 300 mm Isover isolering i

lambdaklasse 34. Herefter er der monteret

dampspærre og en cementspånplade.

Uden på denne plade er monteret

lodrette regler og en hård plade, som er

pudset. Mellem de to plader er der 50

mm isolering.

Indvendigt er der 100 mm Isover isolering

mellem 2x4 tommer reglerne. Det

vil sige, at den samlede mængde isolering

i ydervæggene kommer op på 450 mm.

Nyt energicenter skal tiltrække entreprenører

Solceller, energibesparende belysning

og varmepumper er områder, der lige

nu sker rigtig meget inden for, og som

efterspørges mere og mere på grund af

de skærpede energikrav. Det har fået

virksomheden Frandsen el a/s til at åbne

et såkaldt energicenter, hvor den viser,

hvilke grønne løsninger den kan tilbyde

indenfor el og vvs. Centret, der ligger i

Glostrup, blev indviet den 27. oktober,

og det skete med taler fra nyudnævnt

klima- og energiordfører Steen Gade

fra SF og John Engelhart, borgmester i

Glostrup Kommune

Administrerende direktør i virksomheden,

Peter Frandsen, er ikke i tvivl om,

at det er de prominente gæsters store

interesse i energirigtige løsninger, der

har fået dem til at deltage, og han mener

da også, at det nye showroom har meget

at byde på:

Stoler du på vejret?

Du kan kan i hvert fald stole på vores telte systemer og systemer indenfor indenfor totalinddækning.

totalind-

Lavere dækning. byggeomkostninger, Lavere byggeomkostninger, ingen forsinkelser ingen forsinkelser pga. vejret, pga. færre vejret,

skader færre skader på materialer, på materialer, mennesker mennesker og maskiner. og maskiner.

IPS Dansk Presenning A/S

44 94 42 00 www.ips.dk

- Vores nye energicenter skal give

de besøgende inspiration og indsigt. Et

’miniexplorium’ vil jeg kalde det, siger

Peter Frandsen, der har store forventninger

til sit firmas nye energicenter.

- Vi giver de besøgende overblik over

mulighederne i en 1:1 skala. Vi har

inviteret en bred vifte af virksomheder,

både offentlige og private, der kan få

indsigt i, hvilke energirigtige løsninger

der er indenfor vedvarende energi, og

der vil være rig mulighed for at få mere

viden omkring energibesparelser, fortæller

direktøren.

Parate til grønne løsninger

Centeret på 150 m2 bliver fremover

bemandet, men bliver forbeholdt inviterede

grupper og er ikke åbent for

private.

Peter Frandsen mener, tiden er moden til,

at Glostrup får et energicenter.

– Alt i totalinddækninger

Taget er isoleret med 400 mm og gulvet

med 500 mm.

- Resultatet er et hus, som bruger

meget lidt energi til opvarmning, siger

Kim Elfving.

Efter planen skal opvarmning af huset

dog slet ikke koste noget, for der er

jordvarme, og elektriciteten til varmegenindvindingsanlægget

skal komme fra

en lille vindmølle, som Kim Elfving har

søgt om tilladelse til at opstille.

Dermed bliver huset både byggeteknisk

og energimæssigt et ’udstillingsvindue’

for, hvad tømrermesteren kan

tilbyde i sin virksomhed, når det gælder

klima- og miljøvenligt byggeri.

Let at bygge med

Men parcelhuset på Baretten viser også,

at Isover Plus kan bruges til andet end

renovering - hvor det vanligvis bruges

som efterisolering uden på den eksisterende

vægkonstruktion. For det er

faktisk nemt at bygge med, fortæller

tømrersvend Per Pedersen, som er ansat

i Elfvings tømrerforretning.

Han har haft det daglige ansvar for

arbejdet med huset og stiftede bekendtskab

med Plus-systemet i forbindelse

med nybyggeriet. Nu er han blevet fortrolig

med det og til dels også imponeret.

- Systemets løsninger udelukker kuldebroer

og gør det nemt at isolere på den

rigtige måde, siger Per Pedersen.

Han fortæller også, at der er kommet

adskillige nysgerrige forespørgsler på

byggemetoden, mens huset har været

under opførelse.

-mir

- Jeg vil ikke afvise, at vi kunne finde

på at lave et arrangement for privatpersoner

i fremtiden, men vi henvender os

fortrinsvis til entreprenører, men også

rådgivende ingeniører og arkitekter, som

jo er dem, der tager beslutninger om at

integrere grønne energiløsninger i byggeriet,

forklarer Peter Frandsen.

Og hans fornemmelse er, at man efterhånden

er rigtig parat til at give de energirigtige

løsninger plads:

- Det er ved at gå op for folk, at det

betaler sig på længere sigt at få f.eks.

oliefyret skiftet ud med en energirigtig

varmepumpe. Og så er der de mindre

løsninger, man kan se en besparelse

ved stort set med det samme, som f.eks.

lysstyringssystemer, der tager hensyn

til, hvornår dagslysindfaldet f.eks. kan

erstatte noget af det kunstige lys. Den

slags ting er folk interesserede i, men de

mangler mere viden om det, og det håber

vi at kunne give med vores nye center,

siger Peter Frandsen. -tibu

salg-leje-leasing

ring for et tilbud


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 11

Rockwools nye vægsystem har en U-værdi på 0,14 og passer til gængse byggekomponenter

som tage, vinduer, døre og facadebeklædning. Det kan bruges til bærende ydervægge i

bygninger på op til 2½ etage.

Ny superisolerende væg

Rockwool lancerer nu sit bud på bygningers

klimaudfordringer – et vægsystem til

lavenergihuse, hvor isoleringen er en del

af den bærende konstruktion

Nu sendes det på det danske marked.

Rockwools meget omtalte vægsystem til

lavenergihuse.

Det hedder RockShell, og systemet er

en anden måde at bygge lavenergihuse på

med Rockwool-produkter. Nu monteres

isoleringen ikke blot i væggen, i stedet

er isoleringen en del af den bærende

konstruktion.

- RockShell er et unikt og innovativt

modulsystem, der opfylder fremtidens

krav om minimalt energitab, indeklimafordele

samt miljørigtige og bæredygtige

letvægtskonstruktioner. Vægsystemet er

blevet en realitet efter en lang udviklingsproces,

fortæller Simon Bullinger,

der er landeansvarlig for RockShell i

Skandinavien.

Vægsystemet er modulopbygget, og

det gør det nemt at arbejde med, når bygningen

designes, og væggene er tyndere

end traditionelle isoleringssystemer. Det

giver flere kvadratmeter bolig.

Effektiv konstruktion

RockShell giver også effektive konstruktionsprocesser.

Vægsystemet består

af meget få komponenter, der leveres

direkte på byggepladsen i samlede projekttilpassede

leverancer. Der er derfor

et minimalt materialespild. Den nemme

og fleksible montering bevirker, at

to håndværkere kan opføre RockShell

ydervæggen på et parcelhus på 150 m2

på to dage. Væggen beklædes efter-

Den bærende

konstruktion i

RockShell er let

og uorganisk.

følgende med puds, træ, mursten eller

skalmursten.

RockShell kan bruges til bærende ydervægge

i bygninger på op til 2½ etage og

har en lav U-værdi på 0,14. Ifølge beregninger

kan opnås ca. tre kvadratmeter

mere brugbart boligareal i et parcelhus

på 150 m2 ved at anvende RockShell

sammenlignet med at anvende en tung

væg (mursten, isolering, porebeton) med

samme isoleringsevne (U-værdi). Rockwool

forklarer, at totalomkostningerne

for RockShell-væggen tilmed skulle

være billigere.

Både stenulden og stålet i vægsystemet

kan genbruges og indgå i nye

produkter.

-mir

Indsats mod tagkollaps

Omfanget af tagkollapser på haller og

stalde har været stigende de seneste par

vintre på grund af de store snemængder.

Derfor holder Dansk Byggeri i samarbejde

med Topdanmark to fyraftensmøder

om, hvordan risikoen for tagkollaps

reduceres.

På to kommende fyraftensmøder vil

deltagerne få en grundig gennemgang af

de typiske konstruktionsmæssige fejl og

mangler, der fører til tagkollaps. Desuden

vil fagfolk gennemgå relevante regler og

anvisninger, der reducerer risikoen for

tagkollaps.

Netop nu er Topdanmark i gang med

at kontakte cirka 350 af deres landbrugs-

kunder, som har stalde og landbrugsbygninger

med gitterspærskonstruktioner.

Det er disse tagkonstruktioner, der har

vist sig at være de mest udsatte og desværre

også de mest fejlbehæftede.

Derfor kontakter Topdanmark ejerne

og gennemgår gitterspærskonstruktionen.

Finder Topdanmark fejl eller mangler,

som ikke falder ind under entreprenørens

ansvar, betaler Topdanmark 30 %

af materialerne og arbejdslønnen til en

korrekt og sikker afstivning af taget.

Møderne holdes i Fredericia den 16.

november og i Ballerup den 29. november.

-mir

VÆLG lette facader

med dokumenteret

bæredygtighed...

Produkterne til lette facader fra ivarsson bidrager positivt

til bæredygtige byggerier i forhold til mere traditionelle

løsninger. Og ikke bare med tom miljø-snak, men dokumenteret

på alle områder i form af miljødeklarationer

(EPD) iht. ISO 14025 standarden.

Færre råstoffer

Produkterne fra ivarsson er fremstillet med mindst

mulig påvirkning af miljøet og med bedst mulig

udnyttelse af råstofferne. Endvidere anvendes

genbrugsmaterialer og �odvand i en del af produktionsprocessen.

Mindre energiforbrug

Ved produktion målt pr. dækkende m 2 og ved

transport udnyttes og minimeres energiforbruget

maksimalt til gavn for CO2 udledningen. Tilmed

indgår produkterne i byggerier med et minimalt

energiforbrug.

Mindre affald

Produktionen foregår med mindst mulig spild

og størst mulig udnyttelse af alle ressourcer.

Det samme kan siges om udnyttelsen af produkterne

i forbindelse med montage på bygninger og

ved bortskaffelse og destruktion.

EPD – sikkerhed for bæredygtighed

Frontline og Tonality er bæredygtige lette facadeprodukter, der har

opnået miljødeklarationer i form af EPD-godkendelser.

Gå ind på www.ivarsson.dk eller kontakt os for at høre mere om,

hvordan du med sikkerhed kan bygge lette facader med

dokumenteret bæredygtighed.

ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, T +45 73 66 19 99, www.ivarsson.dk


Side 12 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Drop oliefyret

og spar penge

Sådan lyder

opfordringen fra

Go’Energi til landets

250.000 husejere med

gamle oliefyr

Er oliefyret mere end 15 år gammelt, er

det teknisk set forældet. Og typisk er der

op til 12.000 kroner at spare årligt ved at

skifte sådan et oliefyr.

- Derfor er der god økonomi i at skifte

oliefyret ud, for eksempel med jordvarme,

fjernvarme eller pillefyr. Man kan

faktisk spare penge allerede fra dag ét,

også selv om man skal låne pengene til

det nye varmeanlæg. Derfor anbefaler vi

oliefyrsejere at få gjort noget ved sagen,

siger projektleder i Go’ Energi Jesper

Ditlefsen.

Og der er mere end 250.000 husejere,

der med fordel kunne skifte fyret. Selv

om pengene skal lånes, kan husejerne

spare op mod 600 kr om måneden. Er

fyret f.eks. 20 år gammelt, udnytter det

som regel kun 80 % af den energi, der er

i olien. Resten af varmen forsvinder ud

gennem skorstenen.

Fyret skal tjekkes hvert år

Derfor er der per 1. februar i år indført

et nyt og obligatorisk årligt eftersyn af

alle oliefyr. Ordningen, der erstatter de

hidtidige femårlige eftersyn, gør det lovpligtigt

for ejerne af oliefyr at få lavet en

energimåling en gang årligt. Målingen

skal udføres af en teknisk ekspert.

Kedler, der får målt høje sodtal to

år i træk, skal gennemgå et grundigere

energieftersyn, hvor hele varmeanlægget

efterses. Det samme gælder alle kedler,

der er installeret før 1977.

Go’ Energi håber, at de årlige energimålinger

vil få endnu flere danskere til

at skifte oliefyret ud med et mere energirigtigt

alternativ.

Der står et oliefyr i hvert femte danske

enfamiliehus. Indtil juli måned i år var det

muligt at søge om tilskud til udskiftning

af et oliefyr. Det er der ifølge Energistyrelsen

knap 20.000 danske boligejere,

der har gjort.

-mir

Eldrevet

vindueshåndtering

Håndtering af vinduer, døre og facadeelementer

er noget bøvl!

EasyMounter kan løse opgaven og spare

både bøvl, ryg og pengepung.

Kan betjenes af én mand

Nemt og hurtigt at skifte løfteåg i

forhold til vinduesstørrelse og vægt

Kan let flyttes rundt mellem

opgaverne på arbejdspladsen

Kan bruges på stillads

Dampspærre skal

vælges med omhu

Dampspærre af regenerat er ikke så

holdbar som det af nye, ensartede

materialer, lyder det fra energikyndige

Af Tinne Buchholz Hansen

Udvalget af dampspærrer er stort og

uoverskueligt, og det kan være svært

at regne ud, hvad der er bedst og mest

holdbart.

Der findes nationale anbefalinger, som

er udstedt af BygErfa angående tykkelse,

styrke og ældningsbestandighed.

Men der florerer en del produkter på

markedet, som ikke lever op til disse,

og det kan give konsekvenser, forklarer

Søren Christensen, der er energivejleder

på Tech Energy Aalborg og har årelang

erfaring med bygbarhedstest inden for

undertage:

- Hvis dampspærren pludselig lækker,

og bygherren trækker én i retten, har

dommeren ikke andet at kigge på end

de anbefalinger, BygErfa har lavet, og

derfor vil udfaldet, hvis de ikke er overholdt,

tale i bygherrens favør frem for

entreprenørens, understreger han.

Ujævnheder i regenerat

I dampspærreprodukter lavet af regenerat

kan der være visse problemer forbundet

med at dokumentere produkternes

styrke og holdbarhed, erfarer energivejlederen.

- Anbefalingerne siger, at dampspærren

skal være 0,2 mm tyk over det hele, og

fordi genbrugsdampspærren er sammensat

af forskellige materialer, forekommer

der ujævnheder i nogle produkter på

markedet. Man kan fornemme det, når

man folder eller bukker det, forklarer

Søren Christensen.

Konsekvensen kan i værste fald være

en læk, som kan resultere i, at et helt

tag skal brækkes op, og der skal startes

forfra.

Inden længe kommer dampspærrer og

folier ligesom undertage ind under Dukoordningen

og bliver altså klassificerede.

Men indtil da er det vigtigt at bruge sin

sunde fornuft, når man vælger dampspærre

- hvilket f.eks. kan indebære, at

LÆS MERE

på www.mountit.dk

ELLER RING

på tlf. 7572 7215

Tlf. 7572 7215 • www.mountit.dk

En dampspærre skal

kunne holde i hele

byggeriets levetid, derfor

mener flere eksperter,

at der skal meget mere

fokus på materialernes

holdbarhed – bl.a. med en

klassifikationsordning.

man vælger produkter, man er helt sikker

på, hvad indeholder, foreslår Søren

Christensen.

- Som tingene er nu, vil jeg nok foretrække

et produkt, hvor man er i stand til

at give en ældningsbestandighedsgaranti,

der rækker ud over de 30 år, og så skal

man altså over i et produkt, der består af

nye, ensartede materialer, siger han.

Samlet system skal testes

Lars Due er direktør i virksomheden

Isolink og rådgiver om blandt andet lufttætte

løsningsdetaljer, materialer, lokalisering

af trækgener og isoleringsfejl.

Han mener ikke, det er muligt at give en

garanti på så mange år for et dampspærresystem

lavet af genbrugsgranulat.

- Når man spørger plastproducenterne,

svarer de, at der er tale om en forskellig

sammensætning hver gang, de udvinder

genbrugsplast. Så må det simpelthen

blive en forskellig blanding fra gang til

gang, siger Lars Due.

Dafa er en af de største leverandører

inden for dampspærrer af regenerat

herhjemme. Virksomheden har netop

lanceret en omfattende garantiordning

med produkt- og funktionsgarantier på op

til 25 år – 15 år for regenerat – ved brug

af dampspærreløsninger fra det såkaldte

Dafa Airstop System. Produkterne er

blevet udsat for UV- og mangeartede

fugtpåvirkninger og kraftige temperaturudsving,

og det er Teknologisk Institut,

der har foretaget testen.

I tilfældet Dafa har man testet den

konkrete produktion og lavet multiældningstest

på den. Det, mener Lars Due,

er fornuftigt og giver en god gennemskuelighed,

men efter hans mening er det

ikke godt nok.

- Problemet er, at den næste produktion

med stor sandsynlighed ikke har den

samme sammensætning af materialer,

og at man derfor burde teste, hver gang

man kommer med en ny produktion, siger

Lars Due.

I Dafa ønsker man ikke at kommentere

holdninger til forskellige produkttyper,

men man pointerer, at alle Dafas produkter

er godkendte og CE-mærkede

efter gældende lovgivning, og at man

i virksomheden ser meget frem til en

klassificering, der kan skabe klarhed over

mulighederne inden for produktgenren.

tibu@odsgard.dk

Den originale letbetonsav - Alt i værktøj til letbeton

Tlf. 7580 2568 · www.podek.dk


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 13

Tæt byggeri kræver

bedre samlinger

Tætte membraner er afgørende for, at huset er tæt.

Nu vil tømrerfaget støtte sig til murernes erfaringer med vådrum

Af Michael Rughede

I dag må luftskiftet i et nybygget hus

ikke være over 1,5 l/s/m3, og i 2020

strammes det til 0,5 l/s/m3. I forhold

til bare et par år siden er det ekstremt

skrappe krav. Og tømrerne står i forreste

række omkring tæthedsproblematikken.

Derfor er der behov for nytænkning for

at følge med.

To store sektioner i Dansk Byggeri,

tømrersektionen og murersektionen,

er gået sammen om at løfte opgaven.

Michael Lund, formand i Træsektionen,

forklarer, hvordan det hænger sammen.

Forvirring om metoder

- Tømrerfaget har i årtier forsøgt at

holde trit med teknikernes konstante

ændringer af korrekt montering af dampspærre.

Først skulle samlinger klemmes,

så tapes, så skulle de igen klemmes,

dernæst fuges og klemmes, og nu er

man igen vendt tilbage til tapning af

samlinger, men nu på fast underlag.

Det har givet signalforvirring, mener

Michael Lund.

De skiftende metoder har også betydet,

at der hele tiden har været et undervisningsefterslæb.

En række virksomheder i Dansk Byggeri,

som sælger og installerer produkter

inden for vedvarende energi, er gået

sammen i en interessegruppe: VE-Byg.

Den skal sikre, at virksomhederne bliver

hørt i debatten om løsninger på

området.

- Med de nye politiske vinde, der

blæser i øjeblikket, er det vigtigt hurtigt

at gøre sig gældende i debatten om VEløsninger.

Og der skal fokuseres på at

gøre disse løsninger så ukomplicerede

Tætte samlinger er forudsætningen for et lavt luftskifte og et lavt energiforbrug.

Foto: Isolink.

Energivirksomheder går sammen

VE-Byg er en ny interessegruppe for salg og installering af vedvarende energi

som muligt for alle parter – lige fra materialeproducent,

håndværkere, rådgivere

til for brugere, siger tømrermester Niels

Moestrup, formand for den nye interessegruppe.

VE-Bygs fokus vil være på de såkaldte

decentrale energiløsninger. Det er tekniske

anlæg og bygningskomponenter, der

optimerer energiprofilen af den enkelte

bygning. Det vil sige alt lige fra varmepumper,

solceller, solpaneler over i isolering,

vinduer, klimaskærmsløsninger og

NORDIC DESIGN PLUS

ET NYT VINDUE MED HØJ ISOLERINGSEVNE

REHAU’s kompositvinduer lever op til

2020-kravene.

andre tiltag. Samtidig skal gruppen være

et forum for vidensdeling for VE-interessenter.

Og deklarering og certificering

af relevante produkter vil også være på

dagsordenen.

Det skal være nemt

- Et vigtigt område er uddannelse af personer,

som enten rådgiver eller installerer

energikomponenter. Det gælder

nemlig om at mindske kompleksiteten

Chefkonsulent Niels Strange, Dansk

Byggeri, opfordrer til, at tømrerne holder

sig ajour og sørger for at få den nødvendige

efteruddannelse. Ikke mindst fordi

der i fremtiden vil blive stillet endnu

større krav til medarbejderne og deres

praktiske kunnen.

- Materialeproducenterne har også et

ansvar for at sikre, at det bliver tydeligt,

hvilke materialer der egner sig bedst til

de forskellige opgaver, siger han.

- Som det er i dag, er det ofte op til de

enkelte håndværkere, som selv skal vurdere,

hvilke materialer der passer sammen,

og om de kan bruges til den konkrete

opgave, pointerer Niels Strange.

Han mener også, at rådgiverne har

en rolle at spille: Projekterne skal være

bygbare, så håndværkerne ikke selv skal

opfinde den rigtige løsning på byggepladsen.

Kontrol af membraner

- Man kan dog finde inspiration i erfaringerne

fra murerfaget, fortæller Niels

Strange.

Tilbage i 1980’erne havde murerne

problemer med tætning af vådrum. Man

valgte så at indføre krav om godkendte

materialer via en række anvisninger fra

Statens Byggeforskningsinstitut. Det har

blandt andet betydet, at vådrum i dag

kun må udføres med godkendte materialesystemer.

- Flere af elementerne fra dette kontrolsystem

kan overføres til de membransystemer,

der bruges til tætning af

byggeriet, mener Niels Strange.

Træsektionen og Murersektionen vil

nu arbejde sammen for at finde de tekniske

løsninger, som kan være med til at

sikre, at bygningerne kan leve op til de

skærpede tæthedskrav i fremtiden.

rughede@odsgard.dk

for alle interessenter og brugere, fremhæver

Niels Moestrup og fortsætter:

- VE-Byg vil også engagere sig politisk

for at påvirke rammebetingelserne for

branchen, hvor klimarigtige løsninger

og vedvarende energi kommer højt på

dagsordenen de kommende år.

VE-Byg vil i den nærmeste fremtid

afholde et opstartsseminar, der har til

formål at samle flere interessenter og

dermed flere gode input til interessegruppens

fremtidige arbejde. -mir

www.rehau.dk


Side 14 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Prisvinder:

Energitaget er godt tænkt

Et jordvarmeanlæg under tagpappen er så smart,

at det får endnu en dansk pris – den tredje på et år

Et jordvarmeanlæg på taget: Lige under tagpappen udlægges væskefyldte slanger, der

tilsluttes en varmepumpe som trækker energien ud. Slangerne lejres i aluplader, ligesom i

et gulvvarmesystem, så varmen ledes hen til slangerne.

Icopals energiproducerende tagpaptag

har netop vundet endnu en pris. Denne

gang har det fået fagbladet Ingeniørens

produktpris 2011 i kategorien Byggeri.

Det er tredje gang inden for blot ét år,

at virksomheden henter en prestigefyldt

dansk pris for Icopal Energitag. Det er

en nyudviklet energiproducerende og

klimavenlig tagløsning, som bliver mødt

med stor interesse fra ind- og udland.

I november sidste år blev ingeniør og

anvendelsesteknisk chef i Icopal Danmark,

Bjarne Pedersen, tildelt DI Byggematerialers

pris for Innovativt Samarbejde

2010. I september i år vandt Icopal

Dansk Industris produktpris 2011.

Energiproduktion i taget

Icopal Energitag er i princippet en

krydsning mellem et væskebåret gulvvarmesystem

og et jordvarmeanlæg.

Energitagets tagflade optager energi fra

vind, regn og sol. Fra Energitaget føres

energi ned til den tilsluttede varmepumpe,

som trækker energien ud af

væsken og anvender den til opvarmning

af bygningen.

- Energitaget reducerer en bygnings

CO2-udledning med omkring 40 % i

forhold til opvarmning med olie eller

naturgas. På den måde har vi ved brug

af dokumenteret teknologi og standardkomponenter

skabt en helt ny mulighed

for at producere grøn energi i tagfladen

– også kaldet ’den 5. facade’, fortæller

idemanden bag løsningen, Bjarne

Pedersen.

Hurtigt tjent hjem

Bjarne Pedersen begyndte sammen med

et udviklingsteam at udvikle den nye,

grønne tagløsning i 2007. Han forklarer,

at den endelige løsning består af en

plastikslange, der løber lige under tagpaptaget.

Tynde aluminiumsplader leder

varmen hen til slangen, hvis indhold af

kold væske absorberer energien.

Væsken ledes nu hen i en varmepumpe,

der trækker varmen ud, sender varmt

vand ind i huset og koldt vand op på taget.

Udfordringen har været at lave systemet

robust, så det kunne holde til det danske

klima - og det er lykkedes. Endda til en

overkommelig pris.

- Merprisen er ca. 20 % i forhold til et

traditionelt tagpaptag, og så kommer der

en varmepumpe oven i. Det betyder, at

investeringen er tjent relativt hurtigt hjem

Porebetonsav Model ''700''

Hurtig, let og nøjagtig skæring

i porebetonplader og leca.

700 mm hårdmetal-klinge,

der sikrer hurtige, gnidningsfri

og retkantede savsnit

Tekniske data

Motor 0,75 kW

Savklinge Ø 700 mm 490 RPM

El tilslutning 230 V 10 ampere

Vægt 77 kg.

Længde 2000 mm

Bredde 805 mm

Højde 1250 mm

Skærehøjde 280 mm

Skæredybde 620 mm

BALLEN MASKINFABRIK ApS

Ballenvej 50, Ballen, 8305 Samsø

Tlf. 86 59 07 30 - Fax 86 59 01 40

info@ballenmaskinfabrik.dk

www.ballenmaskinfabrik.dk

via de sparede udgifter til el, naturgas

eller olie til opvarmning, siger Bjarne

Pedersen.

Bygherrer vælger lavenergi

Og kunderne er for alvor begyndt at

skæve til miljøbevidste løsninger. Icopals

adm. direktør, Søren Drewsen,

noterer sig den voksende miljø- og

energibevidsthed. Trods finanskrise har

det betydet en markant stigende efter-

Af Michael Rughede

Vindueskarmen er for alvor blevet et

fokusområde for mange producenter. I

jagten på at energioptimere vinduet skal

varmetabet gennem karmene reduceres,

og det har ført til en stribe kreative løsninger.

En af metoderne er at ’udhule’ en

karm af træ og erstatte træet med et mere

isolerende materiale. Det kan være kork,

uld eller som i Outrups nyeste lavenergivindue

– stenuld. Med en kompositkonstruktion

af træ og Rockwool nedbringes

varmespildet gennem karmen.

- Det nye vindue er banebrydende,

fordi det har et indbygget isoleringslag

af stenuld, som nedbringer varmespildet

gennem karmen og dermed reducerer

kuldebroen. Samtidig har vinduet samme

styrke og holdbarhed som et almindeligt

trævindue, siger adm. direktør Mogens

Ringgaard fra Outrup.

Lever op til fremtidens krav

Baggrunden for udviklingen af vinduet

er, at vinduer er et stadigt svagere led i

en tid med stigende energikrav til boliger.

Indtil nu har man primært forbedret

glasset, men nu er det nødvendigt også

at gøre karmene og rammerne bedre for

at leve op til de forventede krav i det nye

Bygningsreglement 2020.

- Med den effektive isolering er det

nye vindue fremtidssikret mange år frem.

Samtidig betyder det traditionelle design,

at vinduet er perfekt til renovering og

energirenovering af eksempelvis murermestervillaer,

hvor det passer perfekt til

den klassiske arkitektur, siger Mogens

Ringgaard.

Vinduerne har 3-lags glas og er beregnet

til traditionelle by- og bondehuse.

E-ref er på +7 og U-værdien på 0,94.

Lovende teknologi

Det er planen, at Outrup og Rockwoolkoncernen

sammen skal udvikle flere

lavenergivinduer som led i samarbejdet.

spørgsel på Icopals miljøvenlige tagløsninger,

som udnytter tagfladen til bl.a.

energiproduktion og luftrensning.

- Vi har allerede sat Icopal Energitag

op på en række bygninger - bl.a. politigården

i Frederikshavn og en institution

i Assens Kommune. Vi har også et stort

projekt under opsejling i England. Og det

strømmer i det hele taget ind med forespørgsler,

konstaterer en yderst tilfreds

Søren Drewsen.

-mir

Vindue med varm karm

Rockwool og Outrup

i banebrydende

samarbejde om nyt

lavenergivindue – og

flere produkter er på

vej

Det nye kompositvindue fra Outrup har

Rockwool i karmen og opnår dermed rigtig

gode isolerende egenskaber.

Den nye satsning betyder dog ikke,

at Rockwool-koncernen er massivt på

vej ind i vinduesmarkedet. Samarbejdet

med Outrup er i højere grad udtryk for,

at Rockwool-koncernen nu forsøger at

udnytte stenuldens isolerende egenskaber

i flest mulige produkter og konstruktioner.

- For os drejer det sig først og fremmest

om innovation og udvikling af nye teknologier,

der på den længere bane kan vokse

sig store. Netop kompositteknologien har

vi vurderet som særlig interessant. Vindueskarmene

var et oplagt sted at starte,

men teknologien kan finde anvendelse

mange andre steder i bygningen. Så vi

ser dette som det første spæde skridt,

forklarer Kristian Skovgaard Jørgensen

fra Rockwool Group Development.

Alt salg af det nye vindue foregår gennem

Outrup vinduer. Efter en testfase

på det danske marked er det planen at

undersøge mulighederne for at anvende

teknologien på andre markeder, oplyser

Rockwool.

rughede@odsgard.dk


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 15

Alt for dyr renovering

Der kan spares milliarder af kroner,

hvis renoveringer udføres med større

effektivitet og opfindsomhed

Der er bygninger for 6000 mia. kr. i

Danmark, og hvert år bruges 100 mia.

kr. på at renovere dem. Et rigtig stort

beløb, som dog kan bruges bedre, end

det sker i øjeblikket.

Det mener Bygherreforeningen på baggrund

af en analyse blandt de 25 vigtigste

aktører i branchen. Konklusionen er, at

det står skidt til med renoveringsindsatsen.

Både fordi politikerne overser

renoveringsområdet, og fordi branchen

selv erkender, at den prioriterer det mere

prestigefyldte nybyggeri højere.

Konsekvensen er, at renoveringsarbejde

er et af de områder med den laveste

produktivitetsudvikling og innovation.

Og det koster dyrt.

- Kan der blot effektiviseres én procent

på renoveringsområdet, er der sparet én

milliard kroner årligt. Der er med andre

ord god købmandslogik i at sætte politisk

søgelys på renovering, siger Henrik L.

Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Det offentlige

skal gå forrest

Ifølge analysen så er det nødvendigt,

at politikerne tager ansvar ved at sikre

en ordentlig offentlig byggestandard og

agere rollemodel.

Der skal f.eks. udvikles en national

handlingsplan, skabes bedre rammevilkår

og økonomiske incitamenter. Det kan

være offentlige investeringer og initiativer,

der kan sætte gang i markedet.

Solid byfornyelse

Tolv totalistandsatte ejendomme i

København og på Frederiksberg er

blevet tjekket nu 15-20 år, efter de

blev byfornyede. Det viser sig, at

bygningsforbedringerne er udført i

en god håndværksmæssig standard

og har holdt uden større vedligeholdelse.

Det viser en undersøgelse fra Socialministeriet.

Dermed er små utidssvarende

og ofte usunde boliger med succes

blevet opgraderet til tidssvarende

familieboliger af høj kvalitet. Det er

tiltag som etablering af centralvarme

og ventilation, isolering, udskiftning

af vinduer, bekæmpelse af hussvamp

- Der er en hønen og ægget problematik.

Der er nemlig behov for en stor

spiller, der starter en positiv spiral, og her

mener branchen, at det offentlige er nødt

til at gå foran, forklarer Henrik L. Bang

og pointerer, at det er i politikernes egen

interesse at prioritere renovering.

- Hvis renovering ikke bliver højere

prioriteret politisk, risikerer vi en gentagelse

af skinnenettet, hvor behovet

for investeringer blev ignoreret i årevis.

Konsekvensen blev nedslidte skinner,

forsinkede tog og en langt større regning

i sidste ende. Uden politisk prioritering

af renovering i byggeriet vil det samme

ske med vores bygninger. De vil blive

nedslidte, og regningen vil kun blive

større og større for hvert år.

-mir

Fakta

Beskæftigelsen øget

Trods sløje konjunkturer klarer byggebeskæftigelsen

sig nogenlunde. Det viser

de seneste tal fra BAT, hvor beskæftigelsen

steg med 1,3 % fra 2. kvartal til

3. kvartal 2011, når der tages højde for

normale sæsonudsving.

Beskæftigelsen inden for bygge og

anlæg var nu i 3. kvartal nået op på

146.900 personer mod 145.100 i foregående

kvartal. De største stigninger er

sket inden for reparation og nybyggeri.

Beskæftigelsen for reparation er steget

med 3,7 %, svarende til 2000 personer,

mens nybyggeri er steget med 2,9 %,

svarende til 900 personer.

Ses bort fra offentlige virksomheder,

så er det tømrermestre og anlægsentre-

Der renoveres hvert år for 100 mia.

kr. i den private og offentlige sektor.

Der er et anslået efterslæb på 14

mia. kr. i vedligehold af statslige og

kommunale bygninger. I parcelhuse

er efterslæbet på 30 mia. kr.

Bygninger har et samlet årligt energiforbrug

på 50 mia. kr. Ved at energioptimere

vinduer og efterefterisolere

bygningsmassen vurderes, at der

kan spares 32 % på energiforbruget

svarende til 16 mia. kr.

og opstigende grundfugt, som har

skabt de forbedrede boligforhold for

beboerne.

På finansloven afsættes midler til

byfornyelse. I 2011 er beløbet 250

mio. kr., som bruges på områdefornyelse,

bygningsfornyelse, forbedring af

friareal, kondemnering mv.

Byfornyelsesmidlerne til bygningsfornyelse

fordeles til de kommuner,

der ønsker at give tilskud til byfornyelsesprojekter.

Kommunerne, som

tildeles midler, skal selv bidrage med

et tilsvarende kommunalt beløb i de

konkrete projekter.

-mir

prenører, der har haft størst fremgang

siden seneste kvartal. Tømrermestrenes

beskæftigelse steg med 5,6 % (1600

personer), mens anlægsentreprenørernes

er steget med 2,0 % (300 personer).

I faktiske tal er den samlede byggebeskæftigelse

steget med 4,8 %, eller 7000

personer, siden samme tidspunkt i 2010.

Målt over det sidste år har tømrerne haft

en stigning på 12,2 % (3200 personer),

byggeentreprenørerne på 8,2 % (2000

personer) og anlægsentreprenørerne med

7,3 % (1200 personer).

-mir

Til alle der

former

fremtiden.

Oplev en ny

standard

for isolering.

Naturligt

brun

�� ������������������ �

� �����������

�� �����������

�� ���������������

��������������

������

����������

�������������

�������������

������

������

Ref: DA026511

EcoBatt og EcoBlanket er en ny generation af stærkt bæredygtig

glasuldsisolering produceret med højt indhold af genbrugsglas. Push

fit giver dig hurtig og perfekt montering på alle standard installationer.

ECOSE ® Technology er et revolutionerende nyt bindemiddel uden

formaldehyd og fenol, som er baseret på vedvarende materialer.

Resultatet: Lugter ikke, let at skære isolering med en blødere følelse,

og en naturlig brun farve.

Begge produkter er varmeisolerende, ikke-brandbare og er effektive

til lydisolering. Produceret af Knauf Insulation, verdens hurtigst

voksende leverandør af høj kvalitet byggematerialer.

For mere information om glas- og stenuldsisolering som er produceret

med ECOSE Technology, e-mail

info@knaufinsulation.dk eller besøg knaufinsulation.dk

Download en QR læser gratis fra

App Store, og derefter scanne QR

kode for yderligere information.


Side 16 Nr. 9 – 31. oktober 2011

En nedbrydning af fem årtier

Preben Hockerup nedbryder lige nu en kedelfabrik med konstruktioner bygget fra 40’erne til 90’erne.

Hver dag bliver nedbryderne mødt med udfordringer, og kodeordet til at løse dem er planlægning

Af Tinne Buchholz Hansen

Det er de færreste opgaver, der er små

og rutineprægede for nedbrydningsvirksomheden

Preben Hockerup a/s i

Haslev, men virksomheden har virkelig

fået gang i de helt store og tunge opgaver

i løbet af det sidste stykke tid. En

af dem er nedbrydningen af en gammel

kedelfabrik, Tasso, i Odense, som man

påbegyndte i august i år og regner med

at være færdig med i april 2012.

- Udfordringen ved opgaven for Tasso

er, at industriområdet består af et meget

blandet byggeri fra forskellige tider. Det

handler om vidt forskellige bygningskonstruktioner,

fordi de er opført løbende,

fortæller Henrik Hockerup Keller, der er

daglig leder i Preben Hockerup a/s.

Power og pillearbejde

Og der er da unægteligt også forskel

på de mange udtjente bygninger, der

blander sig med skorstene og findes

på den 13.000 m2 store industrigrund:

De ældste er fra 1947, og de nyeste fra

midthalvfemserne.

- De ældre konstruktioner er typisk

meget kraftigere og kræver noget power

i maskineriet, mens det med de nyere

ofte er mere et ’pillearbejde’ at fjerne

spændet fra spændbeton stille og roligt.

Safety

Information!

Sikkerhed & Miljø flytter

Sikkerhed & Miljø er blevet sammenlagt med Bunzl Safety

og flytter til nye lokaler d. 7. november 2011.

Samarbejdet med kunderne vil fortsætte uændret, idet

Tage Nielsen også fremover vil betjene Sikkerhed & Miljøs

kunder.

Sikkerhed & Miljø er specialiseret indenfor:

Personlige værnemidler med

særlig fokus på asbest-, PCB-

og svampesanering.

Besøg vores Safety Shop i Greve og hør om Bunzl Safetys

store produktprogram.

Åbningstider: 08:00 - 16:00, fredag 08:00 - 15:30

Bunzl Safety, Greve Main 30, 2670 Greve

tlf 70 15 23 00 eller tlf 43 71 16 17

www.bunzl.dk eller www.sikkerhed.co.dk

En af 50 tons maskinerne er her på Tassogrunden i Odense i gang med at klippe en jernplade

i stykker, så den kan være i genbrugscontaineren.

Og endelig er der jo skorstenene, som

vi skal sørge for vælter den rigtige vej,

forklarer Henrik Hockerup Keller.

Virksomheden har blot to-tre gravemaskiner

og en gummiged i gang på

grunden af gangen, og det kan lade sig

gøre, fordi man har fået god tid til at

udføre opgaven i:

- Jo flere maskiner der er, jo mere

spildtid bliver der; de kører simpelthen i

vejen for hinanden. Lige nu har vi kun to

gravemaskiner på området, men det er til

gengæld også nogle kæmper; en 45 tons

og en 33 tons gravemaskine, siger han.

Hos Preben Hockerup er man da også

kendt for at have en veludrustet maskinpark,

der kan tage sig af store og tunge

opgaver: I 2010 fjernede man f.eks. en

bro over Hillerødmotorvejen på blot syv

dage, fordi man kunne rykke ind med en

hel hær på 12 egne maskiner på mellem

30 og 50 tons.

Planlægning er kunsten

På såvel hasteopgaver som længerevarende

nedbrydningsopgaver er Henrik

Hockerup Keller ikke i tvivl om, hvad

nøgleordet er: Det er planlægning.

- Det, der kendetegner en god maskinfører,

er, at han er i stand til at tage

bestik af situationen og hele tiden være

et skridt foran. At vurdere, hvad der skal

fjernes først, hvilken vinkel der er bedst

at angribe en bygning fra og ikke mindst,

hvor nemt det efterfølgende er at sortere

genbrug fra affald. Det er ikke svært at

komme tromlende og smadre det hele,

kunsten er at planlægge nedbrydningen

bedst muligt, siger han.

En del af planlægningen i opgaven

med Tasso har været, at man har startet

’indefra og ud’, altså med de midterste

bygninger først. Det er der flere grunde

til. Dels dæmper det støvforureningen

til de omkringliggende bygninger betydeligt,

at der står de tilbageblivende

yderbygninger som ’skjold’, så længe det

er muligt. Det er også med til at skærme

for støjen, så man generer naboer mindst

muligt. Og endelig er der en tredje rigtig

god grund til at gøre det på denne måde.

Som tidligere nævnt er der på så stor en

industrigrund en del materialer, der kan

genbruges. Nogle gange er det dog de

forkerte, der får fingre i tingene først:

- Desværre ser vi på projekter som

dette ofte indbrud, og det kan til en vis

grad forebygges ved at have nogle ydre

rammer, der kan skærme af for potentielle

tyve, forklarer Henrik Hockerup

Keller, der gennem årene har set mange

ærgerlige eksempler på, hvordan jern- og

kobberkabler forsvinder, ligesom maskinernes

dieselolie er i høj kurs.

- Der er tale om professionelle tyve,

som går målrettet efter de her ting. Vi er

heller ikke gået fri under dette projekt,

hvor en tanklås en dag var brækket op,

og der var suget olie op. Nu har vi så

truffet nogle ekstra forholdsregler på

alle vores maskiner og pladser, som

jeg selvfølgelig ikke kan komme ind

på, men de skulle kunne forebygge, at

noget lignende gentager sig. Men det er

frustrerende, at vi skal bruge så meget af

vores tid og resurser på at pakke ud og

pakke væk hver dag, fordi tingene ellers

bliver stjålet, siger han.

tibu@odsgard.dk


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 17

Håndværkere

på PCB-kursus

Tømrerfirmaet Egil Rasmussen uddanner de

ansatte i PCB – og meget andet om sikkerhed.

Det giver tilfredse medarbejdere med større

faglig viden

En af verdens farligste miljøgifte spøger,

hver gang en tømrer fjerner vinduer

fra 1950 til 1976. Fugerne kan

indeholde PCB, der blev forbudt her i

landet i 1976. Det kræver specialviden,

hvis tømreren vil undgå at udsætte sig

selv og andre for kræftfremkaldende og

hormonforstyrrende stoffer.

Det er baggrunden for, at tømrerfirmaet

Egil Rasmussen fra Fredericia sammen

med HansenBerg teknisk skole fra Kolding

nu tilbyder sine medarbejdere et

PCB-sikkerhedskursus. Tømrerne lærer

at beskytte sig mod giften, at tage fugerne

ned, at håndtere affald og at skaffe sig

af med det.

Men ikke mindst lærer de at undgå

udslip til omgivelserne – f.eks. beboerne

i den lejlighed, der skal have nye

vinduer.

- Jeg er rystet over, at det er brugt så

længe. Den her viden kan jeg både bruge

på arbejdet og derhjemme, hvor jeg har

et gammelt hus, jeg snart skal renovere,

siger tømrer Søren Truelsen.

Tømrerfirmaet står ofte for større renoveringer

af beboelsesejendomme opført

i den periode, da man brugte PCB i

fugerne.

Kurser populære

hos ansatte

- Kurset var et ønske fra vores medarbejdere,

siger direktør Claus S. Rasmus-

sen fra Egil Rasmussen, der fortæller, at

de ansatte virkelig har fået øjnene op for

det gode arbejdsmiljø.

����������

��������������������

����������

���������������

Fuger med miljøgiften PCB er

farlige. Derfor lærer tømrerne at

lave afskærmninger til de vinduer,

der skal nedtages.

Foto: Brian Rasmussen/Fotografhuset.

Gennem det seneste halvandet år har

firmaet tilbudt håndværkerne en lang

række kurser. Emnet vælger de selv. Det

har f.eks. sat førstehjælp, rejsning af spær

samt råd og svamp i fokus hos de ansatte.

Især førstehjælp var en succes med over

50 mand på kursus. Der har også været

afholdt kurser med specialviden fra leverandørerne.

Egil Rasmussens medarbejdere er rigtigt

tilfredse med den løbende efteruddannelse,

som kun de færreste af

deres kolleger i branchen får i samme

omfang.

- Sikkerhedskurserne gør os mere

bevidste om, hvordan vi omgås de farlige

stoffer. Det er godt for helbredet og giver

i sidste ende færre sygedage, forklarer

tømrer Elvin Lauridsen, der også mærker

øget motivation og effektivitet hos kollegerne.

Han oplever, at kommunikationen

håndværkerne imellem er blevet bedre.

- Når vi lærer hinanden at kende til

kurserne, arbejder vi selvfølgelig tættere

sammen, siger han.

Bedre faglig ballast

Men udbyttet er ikke kun på håndværkerside.

Også kunder og beboere kan

glæde sig over tømrernes øgede viden

om f.eks. skimmelsvamp.

- Jeg vidste godt, det var farligt, men

ikke hvor farligt. Det er en stor tryghed,

at jeg nu ved, hvad det handler om, så

jeg også kan fortælle kunderne det, siger

Søren Truelsen om det råd- og svampekursus,

han gennemførte for nogen tid

siden.

Alt i alt oplever tømrerfirmaet, at de

mange kurser har givet gladere medarbejdere,

der samtidig er mere effektive

og sikkerhedsbevidste.

- Uddannelse betaler sig helt klart, så

vi kommer til at sende vores ansatte på

endnu flere kurser. Både dem der giver

faglig viden og mere viden om sikkerhed,

lyder det fra Claus S. Rasmussen.

-mir

Midtpunktet

renses for PCB

Seks boligblokke i Farum Midtpunkt

indeholder så meget PCB, at Furesø

Boligselskab nu starter en storstilet

renovering. Alle materialer med PCB

fjernes. Indvendige og udvendige fuger

i lejligheder og gangarealer, samtidig

fjernes gulve og køkkener.

I første omgang renoveres én af de seks

blokke. Resultaterne herfra skal godkendes

af myndighederne – embedslægen og

Furesø Kommune – og af Landsbyggefonden,

før renoveringen af de resterende

fem blokke iværksættes.

Arbejdet med at fjerne PCB’en i den

første blok er omfattende og gennemføres

samtidig med renoveringer af gangstrøg

og lavtage, ligesom nogle vægge isoleres

yderligere. Budgettet for blokkens 38

lejligheder er på 120 mio. kr., mens den

samlede renovering af alle seks blokke

sættes til 180 mio. kr.

Riv ned og byg nyt

Beløbet er så stort, at oppositionen i

Farum har været gevaldigt kritisk overfor

renoveringen. Tidligere borgmester i

Farum, Lars Carpens, mener således, at

kommunen påtager sig en kæmpe økonomisk

risiko, og at den handler direkte

økonomisk uansvarligt ved at godkende

renoveringsplanerne.

- Det svarer til 2,7 mio. kr. pr. lejlighed.

Det gennemsnitlige boligareal

fremgår ikke af sagen, men jeg skønner

det til cirka 100 m2 pr. lejlighed. Det

indebærer, at den samlede budgetterede

renoveringsudgift udgør cirka 27.000 kr.

pr. m2, siger Lars Carpens til Frederiksborg

Amts Avis.

Beløbsrammen for nye almene boliger

ligger på cirka 22.000 kr./m2. Og Lars

Carpens sammenligner med en anden

lokal byggesag, hvor et boligselskab har

planer om et alment nybyggeri til under

13.000 kr./m2 – inklusiv byggegrund.

Lars Carpens har derfor bedt Statsforvaltningen

Hovedstaden gå ind og vurdere

sagen og advarer samtidig om, at en

mulig boligskandale er undervejs, fordi

administratoren, KAB, ikke på forhånd

kan garantere, at PCB-niveauet sænkes

så meget ved renoveringen, at beboerne

efterfølgende også kan flytte ind.

-mir

��������������������������

�������������������������������������������

��������������

����������������������

�����������������

������������ ����������������������������������


Side 18 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Grøn minipark på taget

Ny tilbygning til Tagensbo Skole har fået grønt tag

til leg og ophold for elever og kvarterets beboere

– samtidig aflastes kloakken ved regnskyl

Københavns Kommune har netop færdiggjort

et større skolebyggeri, hvor

taget på en del af bygningen er gjort til

et grønt udeareal, som også er beregnet

for kvarterets beboere.

Det er Tagensbo Skole i København,

der har fået grønt tag som led i kommunens

ønsker om at aflaste kloaksystemet

og samtidig skabe et attraktivt rum for et

helt beboelseskvarter.

Konkret har man anvendt systemet

Diadem fra Byggros til det grønne tag.

Systemet består af forskellige lag, der

tjener hver deres formål. F.eks. er der

anvendt lecasten og substratjord, som

er lettere end almindelig muldjord og

Frederikshavn

får OPS-skole

Byggeorganisationernes egen

garantiordning.

Favorable priser - administrativ

enkel løsning.

Brug BFG til AB-92

garantistillelse og din bank til

driftskreditter.

Vi hjælper med at sørge for

nedskrivning og ophør af

garantierne.

Læs mere på

www.BFGgaranti.dk

Byggefagenes Fælles Garantiselskab s.m.b.a.

Islands Brygge 26 - Postboks 1990 - 2300 København S

Tlf. 33 93 46 60 - www.BFGgaranti.dk - bfg@hvr.dk

dermed mindre belastende for konstruktionen.

Nedenunder findes bl.a. et æggebakkelignende

dræn- og vandreservoirsystem,

der kan tilbageholde 18 liter

vand per kvadratmeter. Græsset gror i

de 25-30 cm substratjord, og rødderne

suger vandet fra det underliggende reservoirsystem.

Holdt til monsterregn

- Vi har anvendt erosionsteknologi for

at sikre, at jorden bliver liggende på de

skrå områder, der har op til 30 graders

hældning, fortæller Lars Krog fra Krogs

Havekompagni ApS, der har stået for

En nybygget skole og 25 års drift og vedligehold

– ’Stjerneskolen’ opføres og drives som et

offentligt privat partnerskab

Et offentlig-privat samarbejde, OPS, er en

af fremtidens muligheder, når kommunen

skal have ny skole. Og i Frederikshavn

har man netop sagt ja til at opføre Frederikshavn

Ny Byskole efter den model.

Skolen bliver på 13.500 m2 og har

fået tilnavnet ’Stjerneskolen’ på grund af

arkitekternes stjerneformede design.

- Skolen er et resultat af en fremsynet

politisk proces. Vi bygger en af de første

OPS-skoler i Danmark og det første OPSbyggeri

i Frederikshavn. For mig handler

OPS om at gøre dét, hver især er god til,

siger borgmester Lars Møller.

- Private leverandører finansierer, bygger

og drifter skolen, og vi giver skolen

indhold, liv og betydning for elever og

ansatte, borgere og kommunen.

Store krav til kvalitet

På privatsiden af samarbejdet står et

team med bl.a. MT Højgaard og Dan-

Ejendomme. Her har et erklæret mål

været at aflevere en skole uden fejl og

mangler.

- Jeg håber, der bliver udbudt flere OPS

og OPP byggerier i Danmark. Hele konceptet

er medvirkende til, at kvaliteten i

bygningerne højnes i væsentlig grad. For

Grønt tag, skrå ’skrænter’ og stor

træterrasse. Tagensbo skole i Københavns

nordvestkvarter er et nyt grønt åndehul

for elever og områdets beboere – samtidig

tilbageholdes regnvandet, så kloakken

aflastes.

den praktiske udførsel af landskabsdelen

på projektet.

- Taget har allerede bevist sin værdi,

fordi København blev ramt af et alvorligt

skybrud, netop da vi lige havde lagt

jorden på, fortæller han. Men selvom

der endnu ikke var sikret med rullegræs

på de skrå arealer, blev jorden liggende

fuldstændig uforstyrret.

Det er ikke det første grønne tag, Krogs

Havekompagni arbejder med på, og

ifølge Lars Krog heller ikke det sidste:

- Vi kommer til at lave mange flere

grønne tage fremover, så snart folk får

øjnene op for de mange fordele. Det er

netop årsagen til, at vi har kastet os over

området. Jeg ser helt klart et kæmpe

potentielt marked for grønne tage.

Tørre områder til ophold

Men det er faktisk ikke de praktiske fordele,

der har vejet tungest i beslutningen

Borgmester

Lars Møller (tv)

og formanden

for Børne- og

ungdomsudvalget

i Frederikshavn

Kommune Paul

Rode Andersen

tog fredag

første spadestik

på skolen

sammen med

koncerndirektør

Jens Nyhus fra MT

Højgaard (th).

at være konkurrencedygtige er vi tvunget

til at sikre den høje kvalitet, da vi samtidig

står med driften og vedligeholdet i mange

år, sagde koncerndirektør Jens Nyhus fra

MT Højgaard.

Både han og partneren Dan-Ejendomme

slår netop på det logiske i at bygge

rigtigt fra start. Samtidig med, at man i

planlægningsfasen har et mere udbygget

samarbejde med bygherren for at afstemme

krav og forventninger til byggeriet.

Skal tåle 25 års slid

Netop vedligehold af en skole over en

periode på 25 år stiller rigtigt store krav

til materialernes holdbarhed. Men den

del af aftalen får ikke Dan-Ejendomme

til at ryste på hånden.

- De erfaringer, vi efterhånden har

høstet fra to andre skoleprojekter, har

vi taget med i arbejdet med skolen i

om at lade dele af skolens tag indgå i

de grønne arealer. Det er snarere herlighedsværdien:

- Et vigtigt aspekt i udformningen af

den nye Tagensbo Skole var, at vi meget

gerne ville give området tilbage til alle

beboere i kvarteret og gøre skolens område

til et sted, hvor man også har lyst til

at være efter skoletid og i weekenderne.

Der skulle være faciliteter både ude og

inde, som opfordrer til forskellige fritidsaktiviteter.

Det grønne tag er en vigtig

del af den vision, siger arkitekt Peter

Horwitz fra Kjaer & Richter A/S, som er

totalrådgiver og har tegnet projektet frem

til projektforslag, og fortsætter:

- Udformningen, der trækker landskabet

op på taget, består dels af en stor

træterrasse, som folder sig op og ned,

dels af beton- og græsarealer. Der er

meget ler i jorden på skolens område, så

fra september til maj kunne man faktisk

ikke bruge de eksisterende grønne arealer

tidligere, men området på taget bliver

ikke vådt.

- Generelt vil den ekstra omkostning,

der er på etableringen af et grønt tag,

formodentlig kunne tjenes ind ved besparelser

på forsinkelsesbassiner. Vi skal

have entreprenørerne til at huske det her

koncept, for der er så mange fordele ved

det. Det er også derfor, vi fremover gerne

vil arbejde meget mere med grønne tage.

Vores kloaksystemer kræver rigtig meget

vedligehold, og det er dyrt at udvide

kapaciteten, så kan vi aflaste dem, gør vi

hele samfundet en kæmpe tjeneste, siger

Peter Horwitz.

-mir

Frederikshavn. Der bliver tale om vedligeholdelsesvenlige

materialer udvendigt,

slidstærke overflader på gulve og

vægge indvendigt og lidt dyrere inventar

end normalt, fordi det erfaringsmæssigt

holder længere, siger afdelingschef Lars

Olaf Larsen fra Dan-Ejendomme.

Sammen med DnB NOR Bank udgør

MT Højgaard og Dan-Ejendomme et af

de mest erfarne OPP- og OPS-team herhjemme.

Teamet står også bag Vildbjerg

Skole i Herning Kommune, Ørstedskolen

på Langeland og Tinglysningsretten i

Hobro, alle tre opført som OPP-projekter,

og teamet opfører også et P-hus til

Regionhospitalet Randers i OPP.

Frederikshavn Ny Byskole får omkring

1200 elever og bliver arbejdsplads for

160 lærere, når den står færdig ultimo

2012.

-mir


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 19

Børnehave

af bæredygtige sten

Danmark har fået sin første bæredygtige

byggesten, som er Cradle-to-Cradle-certificeret.

En daginstitution får æren af at være

foregangsbygning med de nye sten

I Vallensbæk er en daginstitution til

børnehavebørn og vuggestuebørn 0-6

år ved at blive opført i Xellas Ytong

Energy+ porebetonblokke, der netop er

blevet certificeret af EPEA, den internationale

Cradle to Cradle-organisation.

Byggestenen skal give den nye institution

i Amalieparken et lavt energiforbrug

Fakta

Om Cradle-to-Cradle:

Cradle to Cradle – Vugge til Vugge

– er en serie principper, som går ud

på at designe produkter og processer,

så det affald, vi genererer, i stedet for

at belaste miljøet bliver til næringsstoffer

for fremtidige generationer

af produkter, råmaterialer og levende

organismer. Enten kan tingene indgå

som næring til nye biologiske processer,

eller de kan vedvarende cirkulere

i lukkede, industrielle kredsløb, hvor

de vil indgå som ’næringsstoffer’ til

nye produkter og processer. Stofferne

kan således indgå i to mulige former

– enten som biologiske næringsstoffer

eller som tekniske næringsstoffer

alt afhængigt af, i hvilken sammenhæng

de indgår.

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

13,9 km/l

CO 2 udledningen til 189 g/km

Hvor kan man ellers få så meget arbejdskraft, der er så billig i drift?

2+1 års tillægsgaranti. Og 60.000 km service- og reparationsaftale til 91 øre om dagen. Så meget tror vi på den.

Før du ansætter den nye Crafter, så brug lidt tid på et

læse et par anbefalinger fra dem, der har bygget den:

“Den nye Crafter er født med nyudviklede Common Rail

TDI motorer på op til 163 hk og 400 Nm. Takket være

BlueMotion Teknologi med bl.a. start/stop funktion har

vi reduceret brænd-stofforbruget til 13.9 km/l. og CO2 udledningen til 189g/km.

samtidig med, at indeklimaet bliver i

top.

- Indeklimaet og energiudgifterne vinder

stort med den nye Ytong Energy+, fortæller

Rudolf Larsen, der er indehaver af montørfirmaet

af samme navn.

Han har netop været med til at bygge råhuset

på den energivenlige daginstitution.

Den nye Crafter. Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

Porebetonblokken fra Xella er et rendyrket

naturprodukt.

Absorberer fugt

Porebetonstenen er med en U-værdi på

0,11 energibesparende i en helt ny dimension.

Ytong Energy+ giver mulighed for

at spare på energien samtidig med, at

materialet aktivt arbejder med for at

skabe et godt indeklima i byggeriet.

Et energibesparende byggeri er i vore

dage ofte et meget tæt byggeri med

dampspærrer og ekstra mineraluld, som

kan betyde, at indeklimaet belastes af fugt

og dårlig luftudskiftning. Porebetonen i

Ytong Energy+ er imidlertid i stand til

at absorbere fugt og frigive den igen i en

kontrolleret proces, og det gør det overflødigt

med dampspærre. Porebetonens

store evne til at isolere betyder, at der

ikke er behov for mineraluld.

I praksis betyder det, at Ytong Energy+

er let at arbejde med. Blokkene består

af en enkelt type materiale, og derfor

behøver de ikke at nedbrydes og sorteres,

inden de kastes i containeren på byggepladsen.

Samtidig er materialet, der er

lavet af naturprodukter som sand, vand og

kalk, let at genanvende. Når porebetonen

bliver fremstillet, bliver en kubikmeter

råmateriale til mellem fem og otte kubikmeter

færdig Ytong porebeton.

Fremtidens byggesten

Inden montør Rudolf Larsen kunne gå i

gang med at bygge med Ytong Energy+,

var han på kursus hos Xella i Tyskland,

hvor han lærte de tekniske detaljer i

montagen af den nye byggesten. Xella

stiller krav til montørerne, ikke mindst i

forhold til præcision og evne til at arbejde

med små tolerancer og efter de tekniske

forskrifter.

Bilen har gennemgået en lang række krævende tests, som

den har bestået til vores fulde tilfredshed. Derfor har vi

besluttet at udvide fabriksgarantien fra 2 til *3 år.

Endvidere vil vi uden at tøve tilbyde en service-og

reparationsaftale som dækker i 3 år op til 60.000 km for

91 øre om dagen.”

Nå, hvad siger du så?

Crafter 30 kassevogn med 109 hk TDI fra kr. 217.695 ekskl. moms og levering kr. 3.660. Brændstofforbrug med 163 hk TDI og BMT ved

blandet kørsel 13,9 km/l (direktiv 80/1268/EØF). CO -udslip 189 g/km *Op til 250.000 km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

2

- Med lanceringen af Ytong Energy+

har vi ønsket at sikre de krav, vi stiller

til udførelsen på pladserne. Derfor er 12

udvalgte montagefirmaer blevet certificeret

i montage af produktet. Yderligere kan

Xella levere materialer til hele råhuset,

hvilket betyder, at bygherren kun skal

forholde sig til én leverandør. Det giver

en langt større sikkerhed for udførelsen

og ansvarsfordelingen, siger Niels-Jørgen

Pallesen.

Porebetonblokken fra Xella er uorganisk,

idet den udelukkende er lavet af sand,

vand og kalk. Ud over at det gør materialet

let at genanvende, er det ikke brændbart.

Det gør, at en eventuel brand vil få vanskeligere

ved at sprede sig, og der er ingen

risiko for giftige udledninger.

-tibu


Side 20 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Næsten ny

Af Jørli Petersen

Mens konkurrenterne har indledt en

uofficiel konkurrence om at gennemføre

verdens mindste facelift, går Iveco

hele vejen med den næste Daily, som er

meget tæt på at kunne bære betegnelsen

’helt ny’.

I en vrimmel af meget usynlige nyheder

går Iveco mod strømmen og gør en dyd

ud af de nye Euro 5 normer, selvom Iveco

i en længere periode har lavet biler, der

opfyldte miljøkrav, som er noget skrappere

end Euro 5.

Nyeste udgave af Daily kan beskrives

som en ny bil fra midten af sæderækken

og frem. Fra siddehynden og bagud til og

med baglygterne er bilen den samme, og

mens konkurrenterne kan svinge sig op

til en enkelt ny farve eller måske en ny

type stof på sæderne, viser Iveco en helt

ny kabine, hvor indretningen nok engang

er blevet endnu bedre.

2,3 i front

Iveco Daily har en lang og ganske

glorværdig historie, men det er især

gået stærkt de sidste 10 år. Siden 1999

er den fornyet, udviklet eller faceliftet

seks gange, og opfindsomheden har

været stor for at gøre opmærksom på

en ny Daily. Iveco har henvist til sit

DNA, man har sat Skipper Skræk til at

spise spandevis af spinat, og nu er det

Supermands tur til at flyve rundt og gøre

opmærksom på Dailys navn og rygte.

Hvis man har røntgensyn, kan man se

den kendte 2,3 liters motor uden at åbne

til maskinrummet, men det er en kraftigt

opdateret 2,3 generation, der er ved at

dukke op hos de danske forhandlere.

En ny 146 hestes udgave af 2,3 motoren

bliver rygrad i det danske modelprogram.

Det er en udgave af 2,3 motoren, som tilbyder

en noget forbedret driftsøkonomi,

og efter nytår bliver start/stopfunktionen

standard på denne 2,3 version.

Øvrige varianter af 2,3 motoren yder

106 og 126 HK. Vi tror ikke den mindste

106 hestes er spændende foran en fuldt

læsset Daily, men den nye 146 hestes er

kompetent og arbejdsvillig. Det er samlet

set en Daily med mindre støj og færre

vibrationer, men vi må ikke glemme den

nye topversion Daily, som med 3-liters

motor og dobbelt turboladning kan præstere

fornemme 205 HK og 470 Nm fra

kælderhøjde.

Samme 3-liters fås også med 146 HK,

som pudsigt nok lægger 350 Nm, hvilket

er nøjagtigt samme mængde rå trækkraft,

som findes i den 2,3 liters med samme

antal heste, så vi tror ikke på nogen stor

fremtid for den mindste 3-liters. Måske

går det bedre for den 170 hestes, og hvis

man går efter den absolut laveste miljøpåvirkning,

kan man købe den lidt dyrere

Daily med 3-liters EEV motorer, der fås

med 146 eller 170 heste.

Små prishop

Euro 5-udgaverne af den nye Iveco

Daily kommer til Danmark i slutnin-

Fakta

Iveco Daily kort

Motorer:

2,3 liters 106, 126 og 146 HK

3-liters 146, 170 og 205 HK

3-liters EEV 146 og 170 HK

3-liters naturgas 136 HK

6-trins manuelt gear eller

halvautomatisk Agile.

Totalvægt: Fra 3 til 7 tons

Akselafstand: Fra 300 til 395 cm

Varerum i

kassevogn: Fra 4,7 til 17,2 m3.

Antal varianter: 7000

Ny, lækker og velindrettet kabine. Iveco beskriver kabinen som personvognsagtig, og der er noget om snakken.

Iveco har bedt Supermand om en hurtig omklædning og lægge navn og rygte til en ny

model Daily, men man behøver ikke røntgensyn for at kende forskel på nu og en lidt ældre

Daily. Iveco har benyttet den store Euro 5 revision til at give bilen et større facelift.

ESP med stabilitetsprogram for trailere er standard på den nye Daily, og det samme er

drejelige forlygter.

gen af oktober, og de officielle prislister

viser prisstigninger omkring fire

procent. Hvad prisen bliver i virkelighedens

verden er overladt til individuel

forhandling, men den nye Daily

med forbedret og mere lækker kabine,

de kendte gode sæder, mulighed for

TomTom navigation, ESP med det nye

trailerovervågningssystem og drejelige

forlygter, kunne godt ligne en af de

store favoritter til titlen Årets Varebil i

Danmark 2012.

Favorit fordi Daily har de kvaliteter,

som er nødvendige for at ryge til tops i

en kåring, men især fordi Iveco har gjort

sig den ulejlighed at bruge overgangen til

Euro 5 til også at lægge en stribe forbedringer

ind i en i forvejen velfungerende

lad- eller kassevogn.

� �


NISSAN NV200

SKAB FORANDRING I DIN VIRKSOMHED.

Flyt grænserne i din virksomhed med en varebil, der flytter grænserne for, hvad varebiler kan. Lad det

overraskende store lastrum arbejde for dig, mens du arbejder i en kompakt bil, der lader dig nyde de

behændige køreegenskaber. Eller hvis du foretrækker tal. Den er 4,4 meter lang men råder over 4,2 m 3

lastvolumen. Det skulle være plads nok til de penge, du kommer til at tjene med den.

� Lastvolumen (4,2 m 3) i kompakt størrelse (4,4 m)

� Let at laste (2 europaller)

� Økonomisk kører 19,6 km/l

NV200 KAMPAGNEPRIS

FRA 124.900 KR. ekskl. moms

Prisen gælder udvalgte kampagne modeller, så længe lager haves.

FÅ MERE SUPPORT TIL DIN VIRKSOMHED PÅ WWW.NISSAN.DK


Side 22 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Mirakelknappen

Af Jørli Petersen

Det handler om miljø og den eftertragtede

grønne profil, men Ford har også

måttet konstatere, at ikke alt nyt er

godt nyt, blot fordi det er grønt, betyder

mindre CO2 eller flere kilometer på en

liter diesel.

Fords grønne udspil for varebiler hed

for et par år siden Econetic, en traditionel

kassevogn der kun kunne fås i lille

udgave, en kassevogn der skulle køre

længere på literen, og især en varebil som

ikke kunne drives over 110 km/t.

Den første Ford Transit Econetic fik en

stribe kradse bemærkninger med på vejen

i disse spalter, og vi er åbenbart ikke de

eneste, der har uddelt stryg til Ford.

Navnet Econetic fortsætter efter det

store Euro-5 facelift, men i en stærkt

forbedret udgave.

Den store forbedring er noget så enkelt

som en knap, endda en stor og meget

velplaceret knap, sådan cirka en plade på

5x5 cm lige til højre for rattet, som kan

betjenes med de tykkeste vanter.

Når mirakelknappen er trykket i bund,

er Transit Econetic ikke længere en

Econetic. Begrænsningen på de 110

km/t er trykket ud, det samme er den

meget omdrejningsfølsomme og bovlamme

varebil, som pludselig begynder

at kunne trække og kunne slæbe sig selv

op ad bakker.

Den nye generation Transit Econetic

har start-stop som standardudstyr. Når

man trykker på mirakelknappen, sætter

man samtidig start-stop funktionen ud af

drift, og det er efter vor mening en fejl.

Billige heste

Resten af det nye Transit Euro 5 program

er ganske ordinært, og start-stop

fås som ekstraudstyr på samtlige modeller.

Med start-stop mindskes bilens officielle

ECE-tal. Det betyder lavere listepris,

og hvis man er heldig, lavere årlig

afgift, så de 1.500 kr. plus moms til en

start-stop knap kan vise sig at være en

god investering.

Til gengæld er der ikke økonomisk

bid ved at købe Transit som Econetic.

Listeprisen siger 188.880 kr. før moms,

mens den tilsvarende model uden Econetic-tilbehør

er godt 20.000 kr. billigere.

Officielt kører Econetic en kilometer

længere på en liter diesel, mens den årlige

afgift giver en besparelse omkring 600

kr., så den skal have et ualmindeligt langt

liv og køre rigtigt mange kilometer, før

regnestykket går i nul.

Motorprogrammet på Euro 5 Transit

består indtil videre af en enkelt 2,2

liters motor, som til gengæld fås i tre

varianter.

Den tidligere 85 hestes forsvinder til

fordel for en 100 hestes. Det er også

denne motor, der beroliges godt og grundigt

i Econetic-modellen, og prishoppet

fra tidligere 85 til nu 100 HK er 4.500 kr.,

eller 300 kr. for hver af de nye heste.

Den tidligere 115 hestes forstærkes til

en ny 125 hestes, merprisen er 1.800 kr.

eller 180 kr. for hver ny hest, mens den

nye topmodel er øget fra 145 til 155 HK,

Det fine, blanke gitter i luftindtage, er forskel på ny og lidt ældre Ford Transit. Fords designafdeling fortjener måneders orlov efter denne

voldsomme indsats.

Her er den, mirakelknappen. Øverst til venstre, bedst placeret i rækken og lige til højre

for rattet. En særdeles nyttig knap, der forvandler en lidt umulig øko-Transit til en helt

almindelig og velfungerende varebil.

Ny dæk-garanti gælder også på byggepladsen

Michelin lancerer nu en ulykkesskadegaranti

for det nyligt lancerede

Michelin X Works. Garantien gælder

i seks måneder fra indkøbsdatoen og

indebærer, at Michelin går ind og

giver yderligere garanti for kvaliteten

af de nye dæk. Garantien gælder

for Michelin X Works-typerne XZY,

ZDY 315/80, R 22.5 og 13 R 22.5,

som købes mellem 1. september 2011

og 31. maj 2012. Michelin lover at

erstatte det skadede dæk i form af en

kreditnota, hvis dækket bliver beskadiget

utilsigtet i løbet af de første seks

måneders brug.

Det er langt fra kun anvendelse af dækkene

til almindelig kørsel på landevej, der

omfattes af garantien, men f.eks. også

kørsel på byggepladser og i stenbrud

samt transport af tømmer, industri- og

husholdningsaffald. De eneste områder,

hvor garantien ikke dækker, er ved tra-

fikulykker, vandalisme og brand – eller

naturkatastrofer.

- Ved at indføre ulykkesskadegarantien

giver vi alle kunder mulighed for at prøve

vores nye Michelin X Works-dæk uden

risiko for, at det koster dyrt, hvis ulykken

alligevel er ude. Dette burde indebære, at

flere chauffører benytter lejligheden til

at teste et førsteklasses dæk i stedet for

et billigere og så indser, hvilken forskel

det får for økonomien at bruge et kvali-

og her skal man af med 355 kr. for hver

hest nu, eller 3.550 kr. i forhøjet listepris.

Men selvom vi gør lidt grin med prisen

på diverse Ford-heste, er det faktisk

ganske billigt.

Blandt personbiler har man en gylden

regel, at en hestekraft skal koste 1.000

kr., så 300 kr. som højeste merpris er lidt

af et tilbud.

Billigere service

Vi kan også skrive tilbud om Fords

nye serviceplan for Transit Euro 5. I

fremtiden hedder det 50.000 kr. eller

to år mellem besøg på værksted, og

fra teknikkens verden kan vi oplyse, at

den opdaterede Euro 5 motor har lavere

kompression end tidligere, dyserne, der

søger for korrekt mængde diesel til forbrænding,

er den nye 8-huls type piezzo,

samtidig med at trykket på dyserne er

øget til 1800 bar.

Samlet set er Transit Euro 5, som vi

kender den. En velkørende varebil med

en rigtig godt indrettet kabine, og målt

kroner og øre er de mindre udgaver

af Ford Transit et godt valg.

Bortset fra de forbedrede motorer,

der skyldes nye, skærpede miljøkrav, er

nyhederne næsten umulige at få øje på.

Fords designere har arbejdet i døgndrift

for at opfinde et nyt blankt baggitter til en

ellers uændret front, så man skal pudse

brillerne for at udpege den nye Transit

med Euro 5 teknik.

Generelt er vi positive for Transits nye

motorprogram. Gode, solide motorer

med overskud og kræfter, når bilen er

fyldt med varer eller værktøj, men den

nye Econetic er og bliver et fejlskud, om

end den er forbedret med en knap, så man

kan drible uden om de såkaldte miljøforbedringer.

Econetic har fået en ny knap til

20.000 kr. før moms, der forvandler den

dyre model til at være nøjagtigt som en

billigere udgave.


tetsprodukt, siger Anders Lindgren,

teknisk ekspert for lastvognsdæk i

Sverige.

For at garantien kan træde ikraft,

skal kunden registrere sit køb online

og indsende en kopi af fakturaen. Når

Michelin har modtaget denne registrering,

bekræftes garantien med en

e-mail. Det beløb, som udbetales fra

Michelin, er justeret og beregnet ifølge

en fast formel, som står i forhold til

det tilbageværende mønster på dækket

ved skadetidspunktet.

-tibu


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 23

Flad Fiat

Af Jørli Petersen

Fiat Doblo Work Up rammer det danske

bilmarked på et blødt punkt, for Work

Up bliver en bil helt uden konkurrence.

Ikke siden biler som Ford P100 og

Peugeot 504 forsvandt for snart mange

år siden, har der været en pickup, som

er bygget på en traditionel vare- eller

personbil.

Pickup biler har i mange år været en

japansk særforestilling, og bilerne har

alle været en billig udgave af kompetente

terrænbiler, men med en god portion til-

Et lad med det bedste fra to verdner. Bunden er træ, mens sidefjeldene er aluminium

og fuldt nedfældelige. Bemærk også det indbyggede trin i siden af bilen, og under hele

herligheden finder man et ekstra aflåseligt rum til det mere kostbare værktøj.

www.renault.dk

Fiat Doblo som fabriksbygget pickup. Et ton på ladet, et ton på en eventuel trækkrog og

Fiats nye 1,6 liters diesel med 105 HK i maskinrummet.

løb har Fiat nu valgt at markedsføre en

let, men også driftsøkonomisk pickup,

som kan snuppe et ton på ladet og løbe

med et ton på trækkrogen.

Doblo Work Up er en fabriksbygget

pickup, og ladet er det bedste fra to verdner.

Bunden i det tyrkisk byggede lad er

træ, mens de nedfældelige sidefjelde er

af aluminium.

Surrekroge og indbyggede trin i bilens

sider giver god daglig funktion, og med

en bredde på 1,86 m og en ladlængde på

2,30 m råder man over et areal på 4,3 m2,

og Fiat flotter sig også på motorsiden.

Ikke noget med den lille 1,25 liters

motor til at slæbe rundt med maksimalt

for en Doblo, motoren er Fiats nye 1,6

liters diesel, der lægger 105 effektive

heste. Fiat lover også en attraktiv lav

VAREBILER TIL ALLE BEHOV. Vi har varebiler til både små og store virksomheder, og lige nu kører vi stærke

kampagnepriser, så du ikke behøver at spænde livremmen ind for at få ny varebil. Kangoo til 109.900 kr., Trafi c til 139.900 kr.

og Master til 149.900 kr. Kig forbi Renault og få et godt tilbud.

Alle priser er ekskl. moms og inkl. afgift. Ny Master (L1H1 2,8 ton 2,3 dCi 100 hk FAP): Energiklasse . Brændstofforbrug v. blandet kørsel 12,3 km/l og CO 2-udledning 214 g/km. Trafi c (L1H1 2,7 t 2,0 dCi 90 hk FAP): Energiklasse . Brændstofforbrug v. blandet kørsel 13,3 km/l og CO2-udledning

198 g/km. Kangoo Express (1,5 dCi 85 hk): Energiklasse . Brændstofforbrug v. blandet kørsel 19,2 km/l og CO 2-udledning 137 g/km. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder underskrevet købsaftale inden 31. okt 2011. *Prisen gælder kun

så længe lager haves.

driftsøkonomi med 17,5 km/l i officielt

forbrug. Det udløser en årlig afgift til

staten på knap 4.000 kr., og så er Fiat

kendt for at være til at holde kørende for

rimelige penge, men den nye Doblo Work

Up starter med et enkelt handicap.

Prisen på 148.000 kr. før moms ligger

noget højere end prisen på den billigste

Mazda BT 50, som kan køre med op til

1200 kg på ladet. Men en ting er den

officielle pris, noget helt andet er den

endelige pris, så hvis Fiat er tilstrækkeligt

opsat på at sælge Doblo Work Up, bør det

være muligt at snuppe en meget stor andel

af det beskedne danske pickup marked.

Den nye Fiat Doblo Work Up er klar

til salg i slutningen af oktober.


Side 24 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Den helt nye Iveco Daily er en af BygTeks to erklærede favoritter til titlen

Årets Varebil i Danmark 2012.

Åbent opgør

Af Jørli Petersen

Hvem bliver Årets Varebil i Danmark

2012? Umiddelbart vrimler det med

nyheder, men langt de fleste er så

beskedne facelift, at man skal bruge

lup for at se forskel på ny og lidt ældre

model Ducato, Trafic, Transit og alle de

andre.

Hovedvægten på årets nyheder hedder

Euro 5. Nu handler det udelukkende om

at bringe bilerne op til nye miljønormer,

og når der bruges penge på teknik i krisetider,

går det ud over det kosmetiske

og komfort.

For at stille op til titlen Årets Varebil

i Danmark kræves der enten en helt ny

bil eller også en gennemgribende ny

drivlinje. I princip er en ny motor med

tilhørende gearkasse nok til at give en

eksisterende model en ny chance for

hæder og ære, men i 2011 er der så mange

med en ’såkaldt ny drivlinje’, at begrebet

’ny’ bliver tolket meget skarpt.

Det er ikke nok at sætte en prop i hullet

for uønskede partikler. Et partikelfilter i

sig selv er ikke nok til betegnelsen ’ny’,

og derfor ser den foreløbige liste over

mulige kandidater ud, som den gør.

Af Jørli Petersen

Opel var eneste bilmærke, der benyttede

biludstillingen, Biler for Alle i Herning,

til at vise et bredt udsnit af varebiler, og

Opel havde ikke kun en, men hele to

danske vindere på standen.

Opel Movano, Årets Varebil i Danmark

2011, pralede med den danske titel på den

ene side af standen, mens Opel Ampera,

nykåret Årets Bil i Danmark 2012, havde

Favoritterne

Der var ingen tvivl om, at den nye Ford

Transit skulle deltage, og der er især

den nye Transit Eco med start-stop og

mulighed for at frakoble den uønskede

fartbegrænser, der træder i karakter som

kandidat.

Det er lige så sikkert, at den nye Iveco

Daily skal med i det danske felt. Iveco

er måske den bil, der har gjort mest ud

af ny teknik med mere, og man er ikke et

øjeblik i tvivl om, en Daily er ny eller af

lidt ældre dato. At Iveco så har solgt biler

med partikelfilter og Euro 5 og lidt ekstra

i form af EEV-norm gennem længere tid,

er en helt anden sag, men uanset, hvordan

man vender og drejer den nye Daily, er

den en af BygTeks absolutte favoritter.

Vi bliver ikke forbavsede, hvis det

endelig skulle lykkes Iveco at løbe med

den danske titel.

Mere Opel

Næste favorit i skrivende stund er Opel

Zafira Flexivan. Opels klart bedste af

sin art til dato og måske den bedst

Opels rekord

indtaget podiet i den anden ende af den

imponerende Opel-stand.

Kort før besøget på Opels stand i

Herning havde vi set nærmere på Årets

Campingtrækker 2012 i Danmark, der

blev kåret på biludstillingen i Herning,

men før Volvo V60 kunne smykke sig

med den nye mestertitel i noget med krog,

tilhørte titlen også en Opel.

Opel Astra blev kåret som Årets Campingtrækker

2011, og i en uge plus to dage

Fakta

Årets Varebil

i Danmark 2012

Kandidater

• Fiat Ducato 2,0

• Ford Transit

• Iveco Daily

• Mercedes Vito e-cell

• Mitsubishi Fuso Canter

• Opel Zafira Flexivan

• Peugeot Partner e-HDi

• Toyota Hilux

• Toyota RAV-4

• VW Crafter

kørende bil af MPV-type nogensinde.

Opel har virkelig lavet en spændende og

særdeles velkørende bil, og hvis Zafira

skulle vinde, er det ikke første gang, der

er hæder og ære til Opel.

Zafira vandt tidligere den danske titel i

2000, og hvis Zafira skulle ende som årets

nummer et, er det fjerde gang for Opel i

kunne Opel som første bilmærke i dansk

bilhistorie prale af at have vinderen i alle

tre kategorier.

Opel er ikke alene om at være Årets

Varebil i Danmark 2011, Renault Master

er titelindehaver sammen med Opel

Movano, men den danske titel er Opels

frem til den 8. november, hvor Årets

Varebil i Danmark 2012 bliver kåret.

Opel har mulighed for at holde fast i

titlen som den bedste nye varebil. Det er

Opel Zafira er helt ny og måske den bedste

kørende MPV nogensinde i sin klasse. Når

Zafira sælges på gule plader, skifter den

navn til Flexivan, og Skrækkelige Ilse fra

Opel har sikkerhedsgodkendt den danske

ombygning. Hvis Zafira skulle vinde, er det

ikke første gang. Zafira har tidligere været

Årets Varebil i Danmark i 2000.

Masser af luksus og udstyr.

Den nye Opel Zafira skruer op for

lækkerierne på gule plader.

kåringens forholdsvis korte historie. Første

varebil blev kåret i 1999, den første

var Mitsubishi Space Wagon.

De alternative biler er repræsenteret

ved Mercedes Vito e-cell og Peugeot

Partner e-HDi. Umiddelbart er Mercedes-bilen

med mest moderne teknik, men

rækkevidden er stadig begrænset, det er

svært at købe bilen som almindelig dansk

virksomhed, og prisen er høj. Peugeot

Partner e-HDi er mere enkel, men absolut

brugbar såkaldt micro-hybrid teknik. En

praktisk bil, det er et skridt i den rigtige

retning.

Listen over mulige kandidater er ikke

endelig. Der mangler en bil som Renault

Kangoo på ren el, og så er en bil som Opel

Ampera ikke teknik, der er forbeholdt

personbiler. Opel er på vej med Ampera

teknik i en varebil, men den ligger lidt

længere ude i fremtiden.

Årets Varebil i Danmark 2012 kåres

tirsdag den 8. november.

Opel Movano er Årets Varebil i Danmark

2011, Opel Ampera er Årets Bil i Danmark

2012, og Opel Astra var kåret som Årets

Campingtrækker i Danmark 2011. I en

uge og to dage kunne Opel prale af at

have samtlige danske biltitler, en historisk

bedrift som bliver næsten umulig at

kopiere.

den nye Zafira, der bliver kørt i stilling,

og Zafira, eller Flexivan, er ikke uden

chancer for at ryge helt til tops, men den

historiske uge i oktober, hvor Opel havde

samtlige tre danske biltitler, bliver meget

vanskelig at kopiere.Energiklasse:

Priserne er ekskl. metallak, lev.omk. på 3.180 kr. og moms. De viste biler kan være monteret med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU-norm) er fra 18,9 til 19,2 km/l. CO 2-emissionen er fra

135 til 139 g/km. Tilbuddet gælder t.o.m. 31.12.2011, eller så længe lager haves. Rabatten kan ikke ombyttes til kontanter. Der tages forbehold for trykfejl.

Højt komfortniveau, stor fl eksibilitet og overbevisende køreegenskaber. Lige nu får du ekstra meget køreglæde for

pengene hos Peugeot. Vi har sænket prisen på to af vores fornemste businessbiler – 3008 Van og 5008 Van. Besøg

din nærmeste forhandler, og læs mere om Danmarks bredeste varebilsprogram på peugeot.dk.

PEUGEOT 3008 Van / 5008 Van

www.peugeot.dk

UOVER-

TRUFFEN

KØREGLÆDE

– til overkommelig pris

3008 Van HDi 112 HK

FØR: 189.990 KR.

NU: 167.990 KR.

5008 Van HDi 112 HK

FØR: 197.990 KR.

NU: 175.990 KR.


Side 26 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Dødt løb mellem kap-geringssave

DeWalt og Bosch fik lige mange point, da vi

testede seks kap-geringssave med udtræk

i 305 mm-klassen

Af Klaus Tøttrup

Håndværkerne i BygTek og

Mester&Svends testpanel testede for

nylig seks kap-geringssave med udtræk

på 305 mm. Maskiner i prisklassen

5.500-9.000 kr. ekskl. moms. En test,

som endte med uafgjort i toppen mellem

savene fra DeWalt og Bosch.

I testen gives point i tre kategorier:

’Ikke i orden’, ’I orden’ og ’Helt i orden’.

Festool-saven er meget let at betjene - og

vægten er bare 20,7 kg.

Det mener håndværkerne:

Bosch GCM 12 GDL

Ydelse: 2000 W Vægt: 32,1 kg

Pris: 8.998 kr. ekskl. moms

En sav der er gennemtænkt i

hver eneste detalje. Suverænt

robotarmsystem og rigtig god

betjening. Godt laserlys på

hver side af klingen sikrer præcise snit. Meget effektiv

Freud-klinge. Prisen er i overkanten.

DeWalt DWS 780

Ydelse: 1675 W Vægt: 24,8 kg

Pris: 5.495 kr. ekskl. moms

En elegant og suveræn sav til

en meget fornuftig pris. Kraftfuld

motor, godt hovedgreb og

godt kraftigt arbejdslys som også erstatter lasersigte ved

at aftegne skygger på hver side af klingen.

Metabo KGS 315 Plus

Ydelse: 2200 W Vægt: 30 kg

Pris: 5.699 kr. ekskl. moms

Imponerende og helt suveræn

motorkraft. Saven leverer helt

rene og præcise snit og har et

meget effektivt spånsugningssystem

og en meget funktionel sikkerhedsskærm, som

ikke kommer i klemme.

Og ikke nok med, at savene fra DeWalt og

Bosch fik lige mange ’Helt i orden’-point

(76). Maskinerne fik også lige mange

point både i kategorien ’I orden’ (23) og

’Ikke i orden’ (3).

Lav pris kontra robotarm

Det er da også to helt forrygende kapgeringssave.

Og til trods for, at der

faktisk er mange forskelligheder rent

betjeningsmæssigt, så roser testhåndværkerne

de to save for at være gennemførte

og gennemtænkte, når det gælder

betjening og overblik.

Pudsigt nok er det testens billigste sav

og testens dyreste sav, der på denne måde

giver hinanden kamp til stregen. Saven

fra DeWalt koster blot 5.495,- kr. ekskl.

moms, mens saven fra Bosch har en listepris

på 8.998,- kr. ekskl. moms.

Selvom saven fra Bosch bl.a. udmærker

sig med et helt nyt robotarmsystem,

så vil det være svært ikke at vælge

Robotarmsystemet fra Bosch er unikt,

og testhåndværkerne vurderer, at flere

producenter vil følge efter.

DeWalt’en netop på grund af den langt

lavere pris.

Til de store snit

Ikke nok med, at der er dødt løb helt i

toppen. På tredjepladsen kommer Metabo

med hele 75 ’Helt i orden’-point,

26 ’I orden’-point og et enkelt ’Ikke

i orden’-point. Kap-geringssaven fra

Metabo udmærker sig på flere punkter,

bl.a. har maskinen et meget effektivt

dobbelt spånudsugningssystem.

På de næste pladser kommer Milwaukee

med 59 ’Helt i orden’-point, Makita

med 49 og Festool med 47.

Testhåndværkerne understreger, at

samtlige save i testen vil kunne løse de

fleste store opgaver, herunder skæring i

spærtræ og lægter.


Ved at kombinere en kvalitetsklinge med

en stabil udtræksfunktion kan man opnå

helt ekstrem præcision.

TEST-RESULTAT

(Flest antal ’Helt i orden’-point)

1 DeWalt (76)

2 Bosch (76)

3 Metabo (75)

4 Milwaukee (59)

5 Makita (49)

6 Festool (47)

Makita LS 1216 F

Ydelse: 1650 W Vægt: 26,6 kg

Pris: 5.747 kr. ekskl. moms

En sav med god motorstyrke,

som leverer præcise snit. Saven

har ikke lasersigte. Arbejdslyset

betjenes manuelt og sidder på

bøjelig arm, så det kan optimeres i forhold til det emne,

der arbejdes med.

Festool KS 88E

Ydelse: 1600 W Vægt: 20,7 kg

Pris: 6.395 kr. ekskl. moms

Saven er elegant og af høj kvalitet.

Den er let at indstille præcist

og har generelt rigtig gode betjeningsgreb.

Saven har hverken lys

eller lasersigte. Skæring i stort spærtræ er lige på kanten

af savens kapacitet.

Milwaukee MS 305 DB

Ydelse: 1800 W Vægt: 29,5 kg

Pris: 6.890 kr. ekskl. moms

En solid og meget robust sav med

høj ydeevne. Saven har et godt

greb og gode justeringsmuligheder.

Saven fører kap/geringssaven ind i den digitale tidsalder

med LCD-gradmålerdisplay ved geringssavning.

DeWalt-saven er robust og magter selv

meget store opgaver.

Ingen slinger

i stængerne

Der må ikke være slinger i valsen – eller

rettere styrestængerne – på en professionel

kap-geringssav. Stængerne styrer

savens udtræksfunktion og gør det

muligt for saven at ’gabe’ over store

emner. Jo længere saven trækkes ud,

desto større er presset på maskinens

balance. Dermed er der risiko for, at

saven og dermed savsnittet bliver ustabilt.

Men ved at kombinere en kvalitetsklinge

med en stabil udtræksfunktion

kan man opnå helt ekstrem præcision.

Ifølge testhåndværkerne har alle

maskiner i testen solide og præcise styrestænger

– på nær saven fra Bosch, som

slet ikke har styrestænger! De er erstattet

af en robotarm. Den giver en glidende

og præcis savning, og så fylder den ikke

noget bag til. Save med udtræksstænger

skal bruge op til 30 cm bag saven.

Testhåndværkerne forudser, at flere

andre producenter vil forsøge sig med

noget lignende.


Sådan testede vi

Savene blev sammenlignet på 17

punkter: betjening (udtræk, sikkerhedsskærm,

indstillingen for smig,

gering og dybdestop) og kapacitet

(spær, lægter og forskalling).

Derudover er der set på savenes

spånsugningsevne med påmonteret

støvsuger fra Kärcher (Metabo er

testet med støvsuger af eget fabrikat).

Endelig motorstyrke, lasersigte,

design og ergonomi samt pris og

vægt. Håndværkerne har hver især

vurderet maskinerne, og der er samlet

op ved en afsluttende rundbordsdiskussion

for at sikre, at testen er

retvisende.

Tak til sponsorerne:

En række sponsorer har gjort det

muligt for Mester&Svend og Byg-

Tek at gennemføre testen under så

realistiske forhold som muligt.

Tak til leverandørerne af kap-geringsavene

fra DeWalt, Bosch, Metabo,

Festool, Makita og Milwaukee. Og

tak til Stark Ledreborg Trælast &

Byggecenter (tømmer/træ/høreværn),

Mascot (arbejdstøj og sikkerhedssko),

Kärcher (støvsugere) og

Stanley (FatMax clamps).


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 27

Hurtiglukke

sparer tid på taget

Vindtrækbånd af stål er en udbredt afstivningsløsning, som kan udføres meget hurtigt med Bandlock-systemet. Stålbåndet placeres over

piggene i samleren, der klikkes sammen med “håndkraft”. Båndet strammes op og sømmes evt. fast til lægter.

Farvel til bolte og skruer – Bandlock er en ny måde at samle vindtrækbånd

Af Michael Rughede

Vindafstivning af konstruktioner er en

af de fundamentale byggeopgaver, som

håndværkerne på pladsen skal mestre.

På taget kan det gøres på flere måder.

For eksempel ved at sømme lægter på

spærene eller lægge et fast undertag af

plader eller måske med vindtrækbånd af

stål. Fælles for løsningerne er, at de skal

fastholde spærene i samme indbyrdes

afstand og sikre, at kraften fra vindtrykket

fordeles ned i bærende vægge og

fundament.

Nu har Berner lanceret et nyt system,

som ifølge leverandøren selv er en helt

lille revolution inden for afstivning med

vindtrækbånd. Det sparer nemlig masser

af tid, og man slipper for at bøvle med

bolte og småskruer.

Og det var endda en smart dansk håndværker

med mange års erfaring inden for

tagkonstruktioner, der kom på idéen.

For et par år siden henvendte Morten

Lundvig sig til Berner for at høre, om

ONLINE

AUCTION

WEDNESDAY

9th & 23rd

NOVEMBER

man ville være med i videreudviklingen

af hans nye metode til at arbejde med

vindtrækbånd. Målet var at slippe for at

samle båndene med de traditionelle bolte

og småskruer. Så Morten Lundvig havde

opfundet et slags spænde med pigge, der

passer i vindbåndets huller og som lukkes

med et snuptag. Lukket eller samleren

bruges både til at samle to bånd og til

at fæstne hulbåndet til beslag og strammer.

Efter to års udviklingsarbejde var

Bandlock klar. Et system bestående af

vindkrydssæt, båndstrammer, anker til

sokkel og en løs samler.

Sparer masser af tid

- Den mest udbredte måde at vindafstive

er med vindtrækbånd. Her kan Bandlock-systemet

spare op mod 45 minutter

på montering af et vindkryds i forhold

til en traditionel løsning. Det svarer til

halvanden arbejdstime for et tag, som

så kan bruges på en anden opgave, for-

klarer Anders A. Andersen, produktchef

hos Berner A/S.

Berner har udarbejdet detaljerede

anvisninger på brugen af Bandlock –

som i virkeligheden er super enkel – og

opregnet, hvad der spares på de enkelte

operationer.

- Groft sagt er den store forskel på Bandlock

klik-systemet og andre løsninger med

vindtrækbånd, at man slipper for de mange

løsdele og besværet med at håndtere dem.

Ellers er brug af bånd og principperne bag

de samme som i andre løsninger, forklarer

Anders A. Andersen.

Bandlock er udviklet til 40 mm bånd

(5 stifter i lukket) i op til 3mm tykkelse,

men 25 mm bånd passer også (3 stifter).

Systemet er testet hos Teknologisk Institut

og overholder gældende krav til styrke

og korrosion.

rughede@odsgard.dk

Looking for good quality older construction equipment?

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

Need specific equipment?

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������

Inspected and Guaranteed

www.ironplanet.com • + 353 1 860 5000

To consign equipment for our next auction please

contact Hans Jorgen Schmidt on +45 315 658 76 or

email hschmidt@ironplanet.com�

Nu kommer

Harrys fliser

I sommers blev dørene slået op til

Harrys første showroom i Danmark.

1.600 kvm i Fredericia fyldt med 4.000

forskellige slags fliser. Lige fra rustikke

rokokofliser i oversize til små mosaikker

i specielle mønstre. Der er også 22

bademiljøer, som løbende bliver udskiftet

efter tidens trends.

Harrys Flisemarked må dermed være

landets største fliseunivers, når Harry

selv skal sige det. Men der er mere på vej.

Harrys Flisemarked er nemlig det danske

navn på en førende tysk detailkæde i

Nordtyskland. Nu satses der bogstavelig

talt stort i Danmark.

Forretningen i Fredericia er første

skridt mod en erobring af det danske

marked, som allerede i år skal suppleres

med showroom i København.

- Fliser skal opleves og røres ved, og

derfor er det vigtigt, at kunderne har plads

omkring sig og et stort udvalg at vælge

imellem. Hos os får fantasien frit spil, og

alle kan i ro og mag gå rundt og finde de

fliser, farver og sammensætninger, som

falder i deres smag, fortæller direktør

Steen Weber fra Harrys Flisemarked.

- Samtidig er vi stærke på prisen og har

løsninger til både stramme budgetter og

store projekter, slutter Steen Weber.

-mir

Pandeplader

igen moderne

Pandepladen, som populært sagt er ståltagpladens

fadder, dukkede op i begyndelsen

af 1900-tallet på herregårde som

efterfølger for bl.a. stråtage. Det var

ganske almindelige galvaniserede stålplader,

som ofte endte med at blive rustrøde,

ikke mindst da de blev almindelige

for den lille bonde, som ikke havde

de store midler til vedligeholdelse, og

fordi galvaniseringsteknikken ikke var

på højde med nutidens.

Nu er pandepladerne igen blevet

moderne til såvel beboelsesejendomme

som gårde, sommerhuse, garager/skure

og lader/maskinhuse. Desuden kan pandepladen

bruges til facadebeklædning

såvel i lodret som vandret stilling, eller

måske diagonalt. Dansk Profilteknik

A/S har pandeplader i både klassisk og

moderne design på programmet i et væld

af farver og med 40 års garanti.

-mir


Side 28 Nr. 9 – 31. oktober 2011

BygTek’s Leverandøren er

rubrikken, hvor du hurtigt og

let finder en samarbejdspartner

med netop det eller de

produkter, du har brug for til

en aktuel opgave. Og ingen

af dem er længere væk end

telefonen...

Byggevarme

WR Damp ApS

Soderupvej 27, 2640 Hedehusene

Fax: 46 59 02 50 Tlf.: 46 59 15 47

www.wrdamp.dk

Udlejning af:

• Vinterbyggevarme

• Kedelcentraler

• Kalorifere

• Affugtere

Fugtighedsmålere

TRÅDLØS OVERVÅGNING

af bygningsdele

HOLD ØJE MED DIN KONSTRUKTION

Er der for høj fugt i dine konstruktioner?

Bygninger og konstruktioner bør jævnligt

kontrolleres og vedligeholdes.

Baseret på de kendte fugtmålerondeller,

kan fugt og temperatur nu dagligt følges

fra din PC.

Salg af

Måleinstrumenter og inspektionskameraer.

BMT - Instruments ApS

Dr. Neergaards Vej 15

2970 Hørsholm

Tlf.: 4566 2922

www.bmtinstruments.dk

Murbindere

������

��������� �� ���� �������

�������������� ����� �� �� ����

�����������

����������� ��������

������� ����� ������

�������� � ������ ������

����� � ������������������

������� ������� ������ ��

������ ��� � �� ������

���������� ������� �����

������ ������������ �����

������������

������

����������

������

��������� � � ���� �������

�������� �� ��� ���

Geotekniske produkter

Byggros A/S

Egegårdsvej 5, 5260 Odense S

Fax: 59 48 90 05 Tlf.: 59 48 90 00

E-mail: info@byggros.com

www.byggros.com

BG-TEX - Typar ® - DuraSpun ®

Overnatning

Rådgivning

Saunaer

- geotekstil

Tylø sauna & dampbad, Saga Trim ApS

Mileparken 30, 2730 Herlev

Fax: 38 11 48 12 Tlf.: 38 11 48 11

www.sagatrim.dk

Sagatrim leverer også alt

i motionsudstyr

Skimmelsvamp

Micro Clean A/S

Dr. Neergaads Vej 15, 2970 Hørsholm

Fax: 4566 4922 Tlf.: 4566 0399

www.microclean.dk

Kemikaliefri afrensning

af skimmelsvamp

Tagbelægningsartikler

MONIER A/S

Kong Christians Allé 53, 9000 Aalborg

Fax: 96 31 61 01 Tlf.: 96 31 61 00

Leverandør af komplette

tagløsninger i beton og tegl

www.moniertag.dk

OVERNATNING

København - Ishøj

Enkeltvær. 395,-

Dobb.vær. 495,-

TV - Bad - Toilet

Køkken og køleskab

Internet

28 58 08 50

www.skov-gaarden.dk

LH@lyngbyhegn.dk

Torslundevej 120, Ishøj

���������������������������

��������������������

���������������

�������������

����������������

ARBEJDER DU MEGET

uden at få nok ud af det økonomisk?

HER ER LØSNINGEN!

for håndværksmestre og små virksomheder

Ring i dag - tlf. 4369 0068

eller mail: eghoff@ofir.dk

SVEN EGHOFF ApS

genvejen til mere tid og vækst

Toiletbygninger

Total toilet solutions

Gadetoiletter • Rastepladstoiletter

Toiletkabiner • Tørkloset

www.danfo.dk

Trapper

���� ���� ���

����������� ��� ���� �������

���� �� �� �� �� ����� �� �� �� ��

���� ���� ���

Træbeskyttelse

Undertag

Vinduer

������� � ��� ���

������� ��������

������������

�����������

����������������

lavTOX

Storhaven 7 B, 7100 Vejle

Fax: 75 72 07 02 Tlf.: 75 82 50 33

www.lavtox.dk

• Svampeangreb/Insektangreb

• Desinfektion: Hussvamp i murværk m.m.

• Imprægnerer såvel splint- som kerneved

• Også dyb indtrægning i gran

Byggros A/S

Egegårdsvej 5, 5260 Odense S

Fax: 59 48 90 05 Tlf.: 59 48 90 00

E-mail: info@byggros.com

www.byggros.com

TYVEK ® - undertag

- diffusionsåbent med min. 50 års levetid

100% dansk håndværk

· Koblede vinduer

· Vinduer m. termo

· Forsatsvinduer

· Facade-, terrasse-

& indvendigedøre

· BD30 & BD60 døre

· Alt efter mål

Tlf. 75 33 33 44 · www.boejsoe.dk

Bygningssagkyndige

vil have Smiley-ordning

Tryg har indført en praksis med

ikke at bruge bygningssagkyndige,

som har fået en advarsel

for et fejlbefængt huseftersyn.

Forsikringsselskabet står for en

stor del af ejerskifteforsikringer

herhjemme, og de bygningssagkyndiges

brancheforening finder

situationen meget alvorlig.

- Det betyder, at de bygningssagkyndige

reelt er frataget

muligheden for at bedrive deres

erhverv, selvom myndighederne

har vurderet, at de på forsvarlig

vis kan fortsætte i ordningen.

For 23 bygningssagkyndige på

advarselslisten er det i praksis en

frakendelse af erhvervsmulighederne.

Til trods for at de fortsat

har den statslige beskikkelse

til arbejdet, pointerer Tommy

Glindvad, formand for BfBE

(Brancheforeningen for Bygningssagkyndige

og Energikonsulenter).

Smiley-ordning, tak

Derfor ønsker BfBE, at de bygningssagkyndige

på samme

måde som med Smiley-ordningen

for fødevarehygiejne får

mulighed for at vise, at de kan

løse problemerne.

- Resultaterne af efterfølgende

fnugfri kontroller af de bygningssagkyndige

kan ikke ses

nogen steder. Og de bygningssagkyndige

kan ikke selv bede

om et nyt kontrolbesøg, så de

kan dokumentere, at de har rettet

op på tingene. Advarslen er

med andre ord eneste offentlige

vidnesbyrd om den bygningssagkyndiges

arbejde, uanset om

han har rettet sine fejl allerede

den første dag efter kontrolbesøget,

siger Tommy Glindvad.

Bøder over

sagkyndige

Problemet med forsikringsselskaberne

kommer tilfældigt

kort efter, at branchens klagenævn

har truffet afgørelser i

de første seks disciplinærsager

mod bygningssagkyndige.

I én var tilstandsrapporten så

fuld af fejl, at den sagkyndige

fik frataget muligheden for genbeskikkelse

i tre år. I en anden

sag fik den bygningssagkyndige

en bøde på 50.000 kr. I tre sager

blev der givet advarsler, og i én

blev der givet en påtale.

Byggeledere rykker

Trods sløje tider går det forbløffende

godt for det første kuld

byggeledere fra Aalborg Universitet.

I februar blev 15 færdige,

og 13 har fået job indenfor

byggebranchen.

- Og langt de fleste som byggeledere.

Ikke ’bare’ jobs som

konstruktører, som de kunne

have taget uden at læse CST,

lyder det fra Søren Wandahl,

lektor i byggeledelse på universitetet.

Han har tjekket op på,

hvad der blev af eleverne efter

endt eksamen.

Som udgangspunkt havde de

en håndværksmæssig baggrund

som murer, tømrer, elektriker

mv. og mange års erfaring fra

deres fag, inden de valgte at

tage den toårige konstruktøruddannelse.

- Så har de ofte fået mod på

at læse videre og begynder på

CST. De er gode håndværkere,

de ved eksempelvis både, hvordan

man støber og monterer en

betonbjælke. Til gengæld ved

-mir

de ikke, hvordan man regner ud,

hvor stærk betonbjælken skal

være, men det lærer vi dem så,

siger Søren Wandahl.

Den praktiske erfaring er rigtig

god, når man vil være byggeleder.

- Hvis du skal være en god byggeleder

og styre et byggeri, skal

du vide noget om det, du skal

styre. Den praktiske erfaring har

de, og så lærer vi dem noget om

projektstyring, tidsstyring, jura

og arbejdsmiljø, så de kan begå

sig som byggeledere, siger Søren

Wandahl.

I sin tid var han var spændt

på, hvordan byggebranchen ville

tage imod nogen, der pludselig

kom fra en helt ny uddannelse,

og som kaldte sig cand.scient.

tech. i byggeledelse.

- Jeg er overbevist om, at det er

kombinationen af kandidaternes

praktiske erfaring og den teoretiske

viden, de har med fra AAU,

der gør, at så mange har fået job,

siger Søren Wandahl. -mir

Farvel til kontanter

Vi vil ha’ det sort, lyder det fra

mange boligejere. En ny undersøgelse

fra Dansk Byggeri viser

således, at det i 70 % af tilfældene

er de private selv, der tager

initiativ til at få arbejdet sort.

Dansk Byggeri foreslår derfor

en lov, som forbyder kontant

betaling af tjenesteydelser på

mere end 10.000 kr. Betalinger

skal i stedet ske elektronisk f.eks.

via netbank eller bankoverførsel.

- Ved at lade private betale

elektronisk undgår vi kontant

betaling, der ikke kan spores, og

derfor er vanskelig for SKAT at

kontrollere. Vi reducerer også

selve markedet for sort arbejde,

fordi der er en stærk sammenhæng

mellem sort arbejde og

kontant betaling, siger Henrik

Keinicke, erhvervspolitisk konsulent

i Dansk Byggeri.

-mir


Nr. 9 – 31. oktober 2011 Side 29

Byggebranchen & IT-værktøjer - en guide til små og mellemstore håndværks- og entreprenørvirksomheder

#1 Kom godt i gang

#2 Tilbudsgivning og

risikostyring

#3 Planlægning og

ressourcestyring

#4 Udførelse og

produktionsstyring

#5 Kvalitetssikring

og aflevering

#6 Fremtiden for

digitalt byggeri

Af direktør

Martin Profit Jakobsen,

BASIT

Dette er den foreløbig

sidste artikel omkring

it-værktøjer, der kan

gavne håndværksvirksomheder

i den daglige styring. Der

har i alle artiklerne været fokus på

byggeprocessen fra tilbud til aflevering,

og hvordan denne proces kan

understøttes digitalt med it-værktøjer.

For it-programmer skal netop betragtes

som it-værktøjer, som på lige fod

med de rigtige materialer, det rette

materiel/håndværktøj og kompetente

medarbejdere skal sikre, at en opgave

bliver løst på den rigtige måde.

Det er vigtigt, at den enkelte håndværksvirksomhed

ser på arbejdsprocesser

og håndteringen af de forskellige

sager og ser på, hvor tingene kan gøres

lettere. Typisk kan et it-værktøj understøtte

en smartere arbejdsgang på den

ene eller anden måde.

It-værktøjer giver

bedre bundlinje

Men hvis it er så smart – hvorfor bruger

så få håndværksvirksomheder det

så i praksis?

I BASIT hiver vi os dagligt i håret

over det spørgsmål, og vi forsøger at

finde en god måde at få overbevist

håndværksvirksomhederne om, at itværktøjer

giver bedre bundlinje. Andre

brancher har jo for længst indført it i

deres arbejdsprocesser.

Det er imidlertid ingen hemmelighed,

at byggebranchen i bred forstand

bruger væsentligt færre penge på it end

andre brancher.

Generelt bruger virksomheder

omkring 1,35 % af omsætningen på

at investere i optimering og forankring

af arbejdsprocesser. Virksomhederne

i bygge- og anlægssektoren

bruger kun 0,31 %. Hvis håndværksvirksomhederne

skulle op på samme

niveau, ville it-investeringer i bygge-

og anlægsbranchen udgøre 3,3 mia.

kr. mod nu ca. 736 mio. kr. Det er

langt fra sikkert, at Bygge & Anlæg

kan bruge samme it-grad som f.eks.

banker, men der er behov for flere

investeringer for at højne produktivitet

og effektivitet.

Store digitale initiativer

er ikke vejen frem

I de seneste 10-12 år har byggebranchen

gennem diverse fonde, ministerier,

EU-midler o.a. fået tilført et trecifret

millionbeløb, senest 60 mio. kr. til

Cuneco. Det har hidtil ikke medført en

større digitalisering, og disse store og

offentligt finansierede projekter er ikke

vejen frem.

Fremtiden for

digitalt byggeri

Hvis it er så smart, hvorfor er der så ikke flere virksomheder i byggeriet,

der investerer i it-værktøjer?

IT-investeringer i Danmark

Finans & Erhvervsservice: 17,2 mia. kr.

Industri & Produktion: 9,1 mia. kr.

Handel & Transport: 8,5 mia. kr.

Information & Kommunikation: 8,2 mia. kr.

Bygge & Anlæg: 736 mio. kr.

IT-investeringer i Danmark i alt: 43,5 mia. kr.

Forhandling

Planlægning

Udførelse

Aflevering

IT-værktøjskasse

Drift og vedligeholdelse

Der er for mange interessenter (bygherrer,

rådgivere, materialeleverandører

og udførende) om bordet, og få af

deltagerne løber med opmærksomheden

og pengene.

Det handler for den enkelte håndværksvirksomhed

om at finde frem til

arbejdsprocesser, som ikke er smarte

idag (I kender dem godt selv). Dernæst

handler det om at beslutte at gøre noget

ved det og finde de rigtige samarbejdspartnere

blandt it-virksomhederne.

Fremtiden for

digitalt byggeri

Det er min overbevisning, at Digitalt

Byggeri og digitale arbejdsprocesser

nok skal komme – men den enkelte

håndværksvirksomhed selv skal trække

læsset og skabe konkurrencefordelene

for sig selv.

Det er ikke en let øvelse, og derfor

vil ikke alle håndværksvirksomheder

kunne gennemføre det.

Den dag unfair konkurrence ikke

skyldes snyd (manglende skat og

moms, underbetalt udenlandsk arbejdskraft

osv.), men at en konkurrent reelt

bare har bedre styr på sin forretning,

så bliver andre og mindre effektive

virksomheder tvunget til at gøre det

bedre. Her kommer it-værktøjerne til

sin ret. Kom bare an!

Få mere viden!

Unik mulighed for at få mere

information: Deltag i arrangement

som BASIT afholder sammen

med Teknologisk Institut

og Dansk Byggeri. Læs mere på

www.basit.dk.

It-programmerne skal opbevares

i en infrastruktur, som kan

sammenlignes med en værktøjskasse,

hvor hver person/rolle

i virksomheden på et givent

tidspunkt kan åbne og bruge itværktøjet.

Om BASIT:

BASIT har specialiseret sig i at

hjælpe håndværks- og entreprenørvirksomheder

med at finde de

rigtige it-værktøjer med udgangspunkt

i håndværksvirksomhedernes

konkrete behov og krav. BASIT

hjælper med valg, indkøb og implementering

af it-værktøjerne med

udgangspunkt i, at virksomhederne

skal tjene flere penge ved at indføre

it-værktøjer.

Dette var den sidste

artikel i serien...


Side 30 Nr. 9 – 31. oktober 2011

Claus Nielsen

Alectia

Claus Nielsen er ansat som vvs-ingeniør

hos Alectia i Aarhus. Han er uddannet

bygningsstruktør ved Entreprenør

Erling Jensen a/s og har tidligere arbejdet

som ingeniør ved Brix & Kamp A/S

i Thisted. Hans kompetencer omfatter

projektering af bl.a. vvs- og ventilationsinstallationer

samt energiberegninger

og energimærkninger.

Nyansættelser,

jubilæer, fusioner m.m.

Send ind til BygTek's navne!

Mail til hartung@odsgard.dk

– gerne vedhæftet foto

�����������������������

�����������������������

����������

- leveret direkte til døren!

Ring eller besøg vores

webshop!

����������

Stenholm 2

9400 Nørresundby

T 99 36 15 00

�������������

Lone Elsborg Henrik Holst Hansen

Plannja

Lone Elsborg, 51 år, er ansat som salgskonsulent

i Jylland med kontor i Aalborg.

Lone kommer fra en stilling som

markedschef hos Burgbad AG i Tyskland

og har tidligere være ansat hos

Grohe i Værløse som distriktschef.

Henrik Holst Hansen, 54 år, er ansat

som salgskonsulent på Sjælland, Fyn og

øerne med kontor i Albertslund. Henrik

kommer fra en stilling som salgskonsulent

hos Ivarsson og har tidligere været

ansat som salgskonsulent hos Rias a/s.

Jan Søndergaard

Kansas

Jan Søndergaard, salgschef hos Kansas,

rundede 50 år den 18. oktober. Efter en

cand. merc.-uddannelse i Århus fulgte

fem år hos Arla Foods International og

derefter 4½ år hos Danisco. Siden da

er oparbejdet 16 års erfaring med salg

og markedsføring af beklædning til primært

industri og byggebranchen i både

ind- og udland. Kansas, som er ejet af

Kwintet, har opbygget en ny salgsdivision,

hvor Jan Søndergaard for nylig er

tiltrådt som salgschef. Herudover sidder

han i bestyrelsen for SOL-netværket i

Århus.

Skana Entreprise

Peer Kisbye har overtaget stillingen som

administrerende direktør efter Ea Ovdal

Nielsen, som forlod virksomheden før

sommerferien efter gensidig aftale.

Peer Kisbye er 47 år og kommer fra

en stilling som projektdirektør hos NCC

Beton & Råhus. Skana Entreprise er med

ca. 360 medarbejdere og en omsætning på

736 mio. kr. en del af Engsø Gruppen.

Kan komme til alle steder

Den kompakte M18 vinkelbore/skruemaskine

fra Milwaukee har en 90 graders

vinkel, som kun giver 100 mm i

længden. Det gør, at man kan komme til

på steder med begrænset plads. Designet

er unikt ergonomisk med flere forskellige

grebmuligheder, bor og bits er

nemme at skifte, og maskinen kører 800

omdrejninger i minuttet og har indbygget

LED-lys, der oplyser arbejdsemnet. ■

Entreprenør Teknik Køge

Køge Kommunes entreprenørselskab

ETK har ansat Petter Møller som ny

direktør og afløser for Carl Erik Knudsen,

der er gået på pension efter 34 års

ansættelse ved Køge Kommune, heraf

de seneste ni år som direktør for ETK.

Petter Møller kommer fra en stilling

som afdelingsdirektør i Grontmij. Han

er 56 år og uddannet cand.scient.pol. fra

Aarhus Universitet. Herefter har han fungeret

som fuldmægtig i Udenrigsministeriet

og senere i Energiministeriet, inden

han i 1987 blev direktør i Elselskabet

SEAS i 1991.

I 1993 skiftede Petter Møller til en stilling

som planlægningschef i DSB og blev

året efter kontorchef i Trafikministeriet.

I 1997 blev han direktør i Københavns

Belysningsvæsen, det senere Københavns

Energi.

I forbindelse med samlingen af kraftværkerne

øst for Storebælt i selskabet

Energi 2 blev Petter Møller i 2000 ansat

som viceadministrerende direktør, og

da dette selskab i 2005 blev overtaget

af DONG Energy, blev han direktør i

Øresundskonsortiet, inden han i 2008

kom til Grontmij.

Frants Nielsen

Henning Larsen

Architects

Frants Nielsen er udnævnt til vicedirektør

hos Henning Larsen Architects med

ansvar for virksomhedens drift, inklusive

kontrakt- og risikostyring, projektøkonomi

og organisationsudvikling.

Frants Nielsen har siden 2004 været

ansat i Henning Larsen Architects og

været en nøgleperson i forbindelse med

tegnestuens internationaliseringsproces,

herunder oprettelsen af datterselskaber i

Mellemøsten. Han er uddannet cand.jur.

fra Aarhus Universitet og har en HD i

Organisation og ledelse fra Copenhagen

Business School.

Slibestifter med

længere levetid

Norton lancerer en ny serie slibestifter

ved navn Quantum til slibning og afgratning

af blandt andet støbegods. De lover

både op til 30 % hurtigere afvirkning

og 33 % længere levetid. Egenskaberne

kan tilskrives et keramisk slibekorn,

som ved lavt slibetryk nedbryder kornet

let og bliver fritskærende, og ved hårdt

slibetryk gør kornet modstandsdygtigt

mod nedbrydning. ■

Paw Okkerstrøm

Nielsen

Expandet Screw

Anchors

Paw Okkerstrøm Nielsen, 32 år, tiltræder

1. november 2011 stillingen som

salgskonsulent for Expandet i Nordjylland.

Paw kommer fra en stilling som

account manager hos Hilti Danmark og

har også en bred erfaring fra forhandlerleddet.

Med sin store tekniske viden om

befæstelse får han ansvaret for udvikling

af Expandets forhandlerkunder i

distriktet samt slutbrugerbearbejdning i

samarbejde med forhandlerne.

A/S Chr. Boldsen

Michael Lassen Schmidt, 55 år, er tiltrådt

som administrerende direktør i

grossistvirksomheden i Randers.

Michael Lassen Schmidt kommer fra

en stilling som administrerende direktør i

pumpevirksomheden Desmi Danmark og

har tidligere indtaget ledende stillinger i

ITT Flygt.

I sin nye stilling skal Michael Lassen

Schmidt intensivere Chr. Boldsens

afsætning af løsninger inden for vand- og

spildevandsforsyning i entreprenørleddet

samt de kommunale forsyningsselskaber.

Thomas Hune

Loxam

Thomas Hune er ansat som afdelingsleder

i Roskilde-afdelingen. Thomas er 41

år og har flere års erfaring fra branchen,

senest kommer han fra en stilling som

souschef hos Ramirent A/S.

Fugebånd

føjes til ’familien’

Virksomheden Erik Storm og producenten

Iso-Chemie præsenterer et nyt

medlem af produktfamilien ’Storm Klimaskærm’:

Storm Fugebånd 600.

Fugebåndet er bygget op omkring en

plastkerne, som i modsætning til en

kerne af pap bedre modstår fugt. Båndet

leveres i kortere ruller, hvilket forkorter

spildet, og dækker over et større

fugespekter, hvilket gør det muligt for

håndværkeren at reducere antallet af

dimensioner i bilen eller på lageret. ■


Nr. 9 – 31. oktober 2011

KØB

KØBES

&

SALG

ET SAMARBEJDE MELLEM BYGTEK,

MESTER-SVEND.DK OG BYGGERI.DK

Ældre skurvogn ca. 2,5 x 3,5m med

buet tag og på hjul, kun i Østjylland.

Kr. 3000

8200 Århus N, tlf. 86230072

info@arb.dk

SÆLGES

Junghenrich - Eje 116 Palleløfter

Integreret lader – 1200 timer.

Kr. 4000

8762 Flemming, tlf. 30868999

info@tomrer-snedker.com

Træbetonplade hvid fine

25x600x600 mm. 15 stk 1 stk

25x2400x600 mm. Sælges samlet

Afhentes i Kokkedal. Kr. 600

2890 Kokkedal, tlf. 22431496

kristiangade@hotmail.com

BESTILLINGSKUPON

Navn: (Offentliggøres ikke)

Post Nr. / By:

Telefon:

E-Mail:

Annoncetype: ■ Køb ■ Salg ■ Bytte

Annoncetekst (max. 30 ord):

Pro Tec Ny Dobbelt Terrassedør

– Hvid – HU – B 176,8 H 210,8.

Kr. 6000

8762 Flemming, tlf. 30868999

info@tomrer-snedker.com

Laser Spectra LL600, treben+ stadie.

maskin censor. Kr. 12.000

8362 Hørning, tlf. 86921446

ullaole@turbopost.dk

Torbo vådsandblæser monteret på

kompressor.

9230 Svenstrup, tlf. 40501640

info@knfuge.dk

Kloak TV tiny jubilee årg. 2006.

Kr. 27.000

8362 Hørning, tlf. 86921446

ullaole@turbopost.dk

Stor stamper. Wacker 3345 diesel.

Kr. 6500

8362 Hørning, tlf. 86921446

ullaole@turbopost.dk

Makita Hammer stor. spids + flad.

Kr. 5500

8362 Hørning, tlf. 86921446

ullaole@turbopost.dk

Stålmast 12m har lille buk. Kr. 750

8362 Hørning, tlf. 86921446

ullaole@turbopost.dk

Gravemaskine Volvo EC 240 B årg.

2005, v. 26 ton, timer 3850. Den er

forsynet med hammer/saks og dreje/tilt

hydraulik,slangebrudsvent,

grave+tiltskovl evt. leje m. købsret.

Grimstrup, v Esbjerg.

Kr. 598.000 + moms

6818 Årre, tlf. 40274763

jessen-grimstrup@hotmail.com

Svedala 30" kegleknuser mobil.

Monteret med fødekasse, fødebånd

og sigte for overst. matr. Den er

køreklar, men trænger til ny pakn.

i donkraft og pumpe. Grimstrup v

Esbjerg. Kr. 125.000 + moms

6818 Årre, tlf. 40274763

jessen-grimstrup@hotmail.com

Axial ventilator fra EBM Motor

og ventilator model W4E400 Fabriksny

ventilator i original karton.

Monteret i stålplade med gitter,

230 volt, 400 mm Ø, B & H 540 mm,

1.400 omdr./tim4500 m3/timen.

Kr. 1400

8722 Hedensted, tlf. 76436500

lars@topvikar.dk

Brandsikker Tætningsmasse Conlit

Brandstop. 20 l pose. Antal: 20 poser.

Indkøbspris 998 kr pr. stk. pris

pr stk: 600 kr. Sælges gerne samlet

for 10.000 kr. Afh. i Kokkedal.

2890 Kokkedal, tlf. 22431496

kristiangade@hotmail.com

Annoncer under KØB & SALG kan ses både i BygTek og på www.byggeri.dk og www.mester-svend.dk.

Benyt denne bestillingskupon eller indtast din annonce online under KØB & SALG. Det er gratis at

oprette annoncer. Der kan kun indrykkes annoncer for brugte ting indenfor byggeri, hus og have.

Annoncerne slettes efter ca. 2 måneder, hvis ikke vi hører fra dig inden. Annoncerne optages i fagbladet

BygTek, når det passer med deadline.

Billede kan vedlægges (vises kun på internet) Der optages IKKE annoncer fra leverandørfirmaer.

Byggeri.dk/BygTek forbeholder sig retten til at slette og ændre samtlige annoncer.

Den udfyldte kupon sendes til:

Odsgard as, Stationsparken 25, 2600 Glostrup, Mrk. Køb & Salg

Tæt jakke

transporterer

sveden væk

Den nye XTR Gore-

Tex All-Weather jakke

fra Snickers Workwear

er udviklet til ekstreme vejrforhold

og transporterer fugt væk fra kroppen,

så man ikke føler sig svedig i løbet af

arbejdsdagen. Den vind- og vandtætte

trelags jakke gør det nemt at regulere

temperaturen og holde på kropsvarmen

uanset vejr- og arbejdsforhold. Jakken

har indbygget for og tapede sømme, integreret

hætte og store justerbare lommer

med vandtætte lynlåse.


Termoundertøj

i heldragt

Virksomheden L. Brador

lancerer nu en klassisk

termodragt til håndværkere

i et funktionsmateriale,

som 'ånder'

og dermed både holder

kroppen tør og varm.

Termodragten har visse

detaljer, som f.eks. en

klap bagpå med lynlås,

så man kan klare et toiletbesøg

uden problemer,

alle dele, som kommer i kontakt med

kroppen, er fremstillet af polyester, der

leder fugt væk. Ydersiden er af merinould

for at holde på varmen. ■

LICITATIONER

BygTek bringer i samarbejde med UgensErhverv.dk oplysninger om

licitationer med relevans for byggebranchen. Læs alle detaljer om de

enkelte licitationer og tilmeld dig nyhedsbrev på UgensErhverv.dk.

Fjernvarmeledninger skal opdateres

Københavns Energi a/s har udbudt en opgave, der

omhandler rør- og smedearbejder i forbindelse med

nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger.

Rådgivning om nyt laboratoriebyggeri

Danmarks Tekniske Universitet i Kongens Lyngby ønsker

tilbud på Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med

opførelse af ny laboratorieintensiv bygning til DTU Kemi

samt renovering af DTU Kemi’s eksisterende faciliteter

på Lyngby Campus.

Naturgas på Sjælland

HMN Naturgas I/S udbyder en hovedentreprise, der

omfatter omlægning af gasledninger i forbindelse med

en ny bane København - Ringsted.

Vedligehold af kommunale veje

Aalborg Kommune, Trafik og Veje har udbudt opgaven

med vedligeholdelse af ca. 300 km kommunale veje

med tilhørende rabatter samt rendestensriste. Vejene

omfatter overordnede trafikveje og trafikveje i åbent

land. Opgaven løber over en 15-årig periode.

Opførelse af almene boliger

Boligselskabet af 1964 i Hjørring, afd. 1932, har udbudt

opgaven med opførelse af Bispetorvet i Hjørring, et

projekt, der omfatter 52 almene boliger – i alt 5000 m2.

Projektet skal være et passivhus uden brug af aktive

tiltag.

Opførelse af nyt rådhus

Egedal Kommune skal opføre et nyt rådhus. Totalentreprenøren

skal projektere og opføre et nyt rådhus

og sundhedscenter. Rådhuset skal omfatte ca. 10.000-

11.000 etagemeter rådhus, og ca. 3000-4000 etagemeter

sundhedscenter. Udbudsgrundlag vil være et

byggeprogram. Byggeriet skal være et lavenergibyggeri.

Der prækvalificeres fem ansøgere.

Rådgivning vedr. nybygning

Frederikssund Kommune ønsker tilbud på totalrådgivning

i forbindelse med etablering af en nybygning til

Falkenborgskolen. Forud for nybygning og udenfor totalrådgivningsopgaven

nedrives eksisterende bygninger,

hvoraf en del er behæftet med PCB.

Slamsugning og trykspuling

Silkeborg Spildevand a/s ønsker tilbud på udførelse af

opgaver med slamsugning og spuling på renseanlæg

og pumpestationer samt transport af opsuget slam.

Samtidig ønskes tilbud på slamsugning og spuling på

kloaksystemer mv. samt transport af opsuget sand og

slam. Opgaverne tildeles efter en procentvis fordeling, se

mere i udbudsbetingelserne.

Rådgivning vedr. fjernvarme

Vestforbrænding i Glostrup har udbudt opgaven med

teknisk rådgivning og bistand vedrørende fjernvarmeprojekter,

der omfatter ydelser inden for følgende områder:

Projektering, byggeledelse, tilsyn, sikkerhedsledelse.

Fagligt spænder projekterne inden for områder som

jord- og rørarbejder, shunt- og pumpestationer, instrumentering,

kommunikation, proces, el, SRO, ventilation

og tilhørende bygningsarbejder.

Rådgivning vedr. byggeri

Viborg Kommune, Teknik & Miljø har udbudt arkitekt- og

ingeniørydelser i totalrådgivning til brug for opførelse

af to nye daginstitutioner i henholdsvis Bjerringbro og

Møldrup. Der udbydes én totalrådgivningskontrakt, der

omfatter totalrådgivning i forbindelse med begge opførelser.

Byggeadministration

Brøndby Almennyttige Boligselskab ønsker tilbud på

byggeadministration i forbindelse med udredning og

eventuel renovering for PCB i almene boligafdelinger

i Brøndby Strand. Opgaven indebærer kontakt ti beboerdemokrater,

myndigheder, tekniske rådgivere og

entreprenører.

TV-inspektion og renovering af kloak

Københavns Energi A/S har udbudt opgaven med TVinspektion

og renovering af kloakledninger. Opgaven

lyder på TV-inspektion, rengøring af ledninger med spul,

bearbejdning af indhentede data, projektstyring og

koordinering, renovering af udvalgte stik, afprøvning og

lokalisering af stikledninger, afpropning af ubenyttede

stikledninger, relining af hovedledninger samt dokumentation

og kvalitetssikring.

Elinstallationer

Kara/Noveren I/S ønsker tilbud på elinstallationer for

bygning omfattende jordingsanlæg og udligning, Lynaflederanlæg,

føringsveje, lys- og kraftinstallationer,

belysningsanlæg, nød- og panikbelysning og brandsikringsanlæg.

Side 31

Genanvendelse af papir og pap

I/S Vestforbrænding i Glostrup har udbudt opgaven med

modtagelse, registrering, behandling og efterbehandling

af papir og pap til genanvendelse.

Rådgivning vedr. ombygning

Kollegieboligselskabet i Odense ønsker tilbud på totalrådgivning

i forbindelse med renovering af Teknisk

Kollegium i Odense C. Ombygningen skal ændre

afdelingen fra et traditionelt kollegium til individuelle

ungdomsboliger. Endvidere skal der udføres

p-pladser, terrænregulering og belægninger.

Totalrådgivningen skal udføres som miljørigtig projektering,

med fokus på bæredygtighed efter vugge til

vugge princippet.

Indvendig komplettering

ATP Ejendomme a/s har udbudt opgaven med indvendig

komplettering af et nyt kontorbyggeri på Langelinie.

Arbejdet består i levering og montering af indvendige

bygningsdele og overflader, herunder etablering af

gulve, etablering af indvendige lette vægge, indvendige

skillevægge i glas, lofter samt flisearbejder. Desuden er

malerarbejder og levering og montering af fast inventar

også en del af opgaven.

Fjernvarmeudbygning

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S – VEKS – ønsker tilbud

på fjernvarmeudbygning i Køge Kommune. Arbejdet

omfatter detailprojektering og udførelse af fjernvarmeledninger

og kundetilslutninger inkl. levering af fjernvarmerør,

vekslerunits og komponenter.

Renovering af udearealer

Svendborg Andels-Boligforening har udbudt opgaven

med renovering af udearealer, herunder nye flisebelægninger,

beplantninger, opholdsarealer m.m. samt

etablering af nye kloakker og varmeledninger i jorden

ved to af sine boligområder: Byparken består af 254

lejemål fordelt på et grundareal op 55.550 m2. Skovparken

består af 486 boliger fordelt på på et grundareal

på 91.954 m2.

Opførelse af 159 kollegieboliger

Grundfos Kollegiet c/o Sjælsø Danmark A/S ønsker tilbud

på en opgave, der indebærer opførsel af 159 kollegieboliger

og fællesfaciliteter på et areal ved Århus Havn.

Byggeriet andrager ca. 6300m2 og forventes opført i

perioden februar 2011 til juli 2012. Udbuddet er en fagentreprise

vedrørende murerarbejde for hele bygningen,

klinker, fliser og afretningslag. Arbejdet er til udførelse i

perioden ca. februar til juli 2012. Etagearealet er ca 520

m2 i 12 etager.

Kloakforing

Spildevandscenter Avedøre ønsker tilbud på opgaven

der indebærer foringer af kloakledninger (NO-DIG kloakfornyelse).

Opgaven skal udføres i oplandet til Spildevandscenter

Avedøre.

Udskiftning af højspændingsanlæg

Vejdirektoratet ønsker tilbud på en opgave, der går ud på

at udskifte Limfjordstunnelens to højspændingsanlæg,

som er placeret portalbygningerne henholdsvis syd og

nord for tunnelen. Arbejdet omfatter levering af og

udskiftning af transformere, brydere, forbrugsmåling

samt felter herfor i Limfjordstunnelens portalbygninger,

så anlæggene efterfølgende fremstår som nye.

Opførelse af storkøkken

Styregruppen for etablering af Nyt fælles Storkøkken

for Region Sjælland, Lolland Kommune og Guldborgsund

Kommune ønsker at indgå aftale om totalrådgivning i

forbindelse med etablering af Nyt fælles Storkøkken i

Sakskøbing. Køkkenet skal levere mad til hjemmeboende

og ældrecentre mm. i Guldborgsund og Lolland kommuner

samt til patienter i Region Sjællands sygehuse

i området. Bygningsarealet vil anddrage ca. 2000 m2.

Totalrådgivningen vil omfatte ingeniør-, arkitekt- og

landskabsarkitektbistand samt specialrådgivning på

storkøkkenområdet for gennemførelse af byggeriet i

fagentreprise. Totalrådgivningen forventes opstartet

umiddelbart efter aftaleindgåelse medio marts 2012 og

køkkenet forventes idriftsat klar til produktion ultimo

2013.

Ombygning af boliger

Himmerland Boligforening igangsætter ombygning af

to boligafdelinger i Aalborg Øst, hvor i alt 420 lejemål

ombygges til ca. 400 boliger. Arbejdet ønskes udført i

fagentrepriser – alternativt i to storentrepriser – efter

forudgående prækvalifikation.

Udbygning af vej

Rudersdal Kommune ønsker at ombygge Vasevej mellem

Bistrup Hegn og Kongevejen for at opnå en bedre

trafiksikkerhed og især for at forbedre forholdene for

de lette trafikanter langs Vasevej. Man udbyder derfor

opgaven med projektering, udbud og tilsyn af ca. 1160

m 2-sporet vej og ca. 1160 m dobbeltrettet sti for lette

trafikanter. Stien anlægges delvist i eget trace. Opgaven

udbydes som én entreprise.


FORDELEN VED

315-025

GIVER DIG SIDEPRISER, DER

ER HELT I BUND VED BRUG

AF XL-BLÆKPATRONER

141% ER FORSKELLEN MELLEM A4 OG A3.

IKKE MEGET. MEN FOR EN LILLE VIRKSOMHED

MED STORE AMBITIONER BETYDER DET ALT.

Print, scan, fax & kopi op til A3

MFC-J6910DW pris ex moms kr. 2699,-

brother141.dk

More magazines by this user
Similar magazines