Læseforståelse 2 - Ny i Danmark

nyidanmark.dk
  • No tags were found...

Læseforståelse 2 - Ny i Danmark

Prøve i Dansk 2Maj-juni 2009Skriftlig delLæseforståelse 2TeksthæfteDelprøve 2Tekst 1: Jacob Hansen – voksenlærlingTekst 2: Tanja Jensen – frisørelevDer er et teksthæfte og et opgavehæfte.Læs først instruktionen i opgavehæftet.• Hjælpemidler: Ingen• Tid: 60 minutterProduktionsnr. 09


Delprøve 2Tekst 1Jacob Hansen – voksenlærlingJacob Hansen på 32 år er voksenlærling inden fortømrerfaget.Før Jacob begyndte som voksenlærling, havdehan haft mange forskellige ufaglærte job. De sidsteseks år havde han arbejdet som lastbilchauffør. Detvar et job, hvor han havde en god løn. Det var påmange måder et frit job, men arbejdsdagene på landevejenvar ofte lange og hårde. Somme tider såhan ikke meget til sin familie og sine venner i ugevis.Men det værste var, at han ikke var så megethjemme hos sin kæreste, Maria, og det var de beggeto meget kede af. Så derfor tog Jacob en stor be -slutning: Han ville ikke være lastbilchauffør mere,og han ville have en uddannelse. Han var dog usikkerpå, hvad slags uddannelse han ville have. Menså snakkede han med sin gode ven Emil. Han varbegyndt som voksenlærling inden for tømrerfaget,og han mente, at det også ville være noget for Jacob.Jacob havde nemlig altid været glad for at arbejdemed træ og havde bl.a. selv sat et nyt køkken op isit og Marias gamle hus. Tanken om at blive tømrervar derfor ikke fremmed for Jacob, og for halvandetår siden startede han så som voksenlærlingpå tømreruddannelsen.I praktikperioderne arbejder han i et stort tømrerfirma.Her er han ikke den eneste voksenlærling.Chefen for tømrerfirmaet vil helst have voksenlærlinge:“Jeg har kun gode erfaringer med voksnelærlinge. De kan tage ansvar og komme op ommorgenen, og de ved, hvad de vil. Det samme kanjeg desværre ikke altid sige om de unge,” siger han.Jacob er enig med sin chef: “Jeg gør meget for atmøde til tiden, og så har jeg måske ikke helt så mangesygedage som de unge lærlinge. Og det betyderhelt sikkert også noget, at jeg har prøvet mangeting og altså har flere erfaringer end dem.”I skoleperioderne går han på hold med ungelærlinge, som har helt andre interesser, end han har.“De snakker meget om knallerter og fester i weekenden.Det er jeg ligesom færdig med, så derfor harvi ikke så meget at snakke om,” siger Jacob.Som voksenlærling tjener Jacob ikke så meget,som dengang han arbejdede som lastbilchauffør,faktisk kun det halve. Men det gør ikke så meget.Det vigtigste er, at han er glad for uddannelsen ogfor at være i praktik i tømrerfirmaet.Og han og Maria klarer sig fint økonomisk. Udgifternetil deres hus er lave, og Maria tjener godt.De bruger heller ikke bilen så meget. Jacob tagercyklen på arbejde hver morgen, og Maria tagerbussen.Jacob har ingen planer om engang at blive selvstændigog starte eget tømrerfirma. “Det kræver formange aften- og weekendtimer med regnskab ogden slags. Jeg vil hellere komme hjem om eftermiddagenligesom nu og så vide, jeg har fri. Detmed lange arbejdsdage og skæve arbejdstider harjeg jo prøvet, og det var hårdt for både mig og minkæreste. Nu har jeg fri om eftermiddagen og iweekenden, og det er dejligt,” slutter Jacob.2


Delprøve 2 fortsatTanja Jensen – frisørelevTekst 2For seks år siden, da russiske Tanja mødte sin danskemand, John Jensen, på internettet, så hendesliv meget anderledes ud. Tanja var sekretær på ethospital i Moskva og boede sammen med sin morog en yngre søster i en lille lejlighed.Efter at Tanja havde besøgt John flere gange, giftedede sig for fire et halvt år siden. Tanja fik opholdstilladelsei Danmark og begyndte et nyt liv. Hun flyttedeind hos John, som havde eget hus i en lille by på Fyn.John og Tanja var enige om, at det var vigtigt,at Tanja lærte dansk så hurtigt som muligt. Derforbegyndte hun på en sprogskole. Hun havde ikkearbejde dengang, så hun kunne ikke træne sit danskesprog med kollegaer. Men hun talte dansk, når hunhavde mulighed for det.John og Tanja besluttede også at tale dansk derhjemme,allerede et halvt år efter at Tanja var flyttettil Danmark.“Det er vigtigt, jeg er god til dansk, hvis jeg skalklare en uddannelse eller et arbejde, hvor jeg ersammen med danskere,” siger Tanja.I alle de år, Tanja har boet i Danmark, har hunhaft Birgit som frisør. En dag, da Tanja fik farvetog klippet sit hår, fik hun en lang snak med Birgitom det at være frisør. Birgit fortalte om uddannelsenog jobbet, og Tanja syntes, det lød spændende.På det tidspunkt var Tanja færdig med sin danskuddannelseog skulle i gang med noget andet. Såmåske var frisøruddannelsen noget for hende.Birgit, som ejer frisørsalonen, har to frisøreransat, og normalt har hun også en elev. Men i desidste par måneder havde hun ikke haft nogen,fordi det var svært at finde den helt rigtige. Hunfortalte, at de fleste elever er meget unge, og at deikke altid har lyst til at arbejde hårdt.Tanja tog hjem og fortalte John om sin samtalemed Birgit. Han syntes, det lød, som om frisørkunne være det rigtige job for Tanja.John foreslog derfor, at Tanja hurtigt kontaktedeen vejleder på frisørskolen, så hun kunne høreendnu mere om frisøruddannelsen. Og det gjordehun så.Efter samtalen med vejlederen var Tanja sikkerpå, at hun gerne ville i gang med den uddannelse.Men inden hun kunne begynde på frisøruddannelsen,skulle hun selv finde en praktikplads. Ogda hun vidste, at Birgit stod og manglede en elev,kontaktede hun Birgit og var heldig at få en uddannelsesaftalemed hende. Kort tid efter begyndteTanja som elev i Birgits frisørsalon.Tanja har nu været hos Birgit de sidste to år, kunafbrudt af de skoleperioder, hvor hun skal haveundervisning på frisørskolen.Tanja føler, at hun har valgt den rigtige uddannelse,og hun er meget glad for at arbejde hosBirgit. Hun kender de fleste af kunderne i salonen,og hun har det godt med Birgit og de to andre frisører.Hun kommer også ud at rejse. Hun har bl.a.været på en 3-dages tur til London sammen medde andre fra salonen for at høre om de nyeste frisurerog lære om nye klippeteknikker.Om to år er Tanja udlært som frisør. På cirkasamme tidspunkt stopper den ene af Birgits frisører,som har valgt at gå på efterløn. Derfor fårBirgit brug for en ny frisør. Hun har allerede nuspurgt Tanja, om hun kunne tænke sig at blive ifrisørsalonen, når hun er udlært. Men Tanja kanikke tage imod dette tilbud, for hun og hendesmand har besluttet at flytte til Sjælland om et par år.3

More magazines by this user
Similar magazines