38/2008-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

38/2008-R - Revisornævnet

Sagsfremstilling:Efter at Revisortilsynet havde udtaget indklagedes revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol for2006, foretog kvalitetskontrollanten kontrolbesøg i virksomheden og afgav den 15. oktober 2007følgende erklæring:”Forbehold…Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har jeg i flere tilfælde konstateret,at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at det udførte arbejdemangler arbejdspapirer.Samtidig har jeg konstateret, at afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholderkravene i Erklæringsvejledningen.KonklusionMed undtagelse af det i forbeholdet anførte, er jeg ikke ved den udførte gennemgangblevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigtkvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæring på erklæringsopgaverer i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og med lovgivningens krav.”Ifølge kontrollantens erklæring og arbejdspapirer blev der ved kontrollen stikprøvevis udtaget fireenkeltsager, alle revisionsopgaver, der hver bestod i et regnskab for et anpartsselskab med erklæringfra indklagede. Selskabernes navne er oplyst over for nævnet, men er udeladt her.For selskabet A ApS havde indklagedes revisionspåtegning af 29. maj 2007 følgende ordlyd:”Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisorTil anpartshaverne i (A) ApS2

More magazines by this user
Similar magazines