Download-fil: OMSKÆRING - Erik Ansvang - Visdomsnettet

visdomsnettet.dk
  • No tags were found...

Download-fil: OMSKÆRING - Erik Ansvang - Visdomsnettet

9at neofytten var egnet, blev han anbragti et tempelkammer. Han havde været påen lang diæt, og han havde levet megetlænge i cølibat. Men i denne prøve fikhan lækre retter serveret af smukke,letpåklædte tempeljomfruer. De skullenu forsøge at friste ham til elskov.Og han måtte vise, at han havde fuldkontrol over sit seksuelle begær. Hvisneofytten bestod prøven, godkendteindvielsespræsterne præstationen.Herefter blev han døbt med helligt vand,som en bekræftelse på, at han havdehandlet med “visdom og kyskhed” – oghan blev accepteret som ansøger til2. grad. (De kvindelige neofytter blevtestet på samme måde, men naturligvismed modsat fortegn).“Tungens omskæring”Ved indvielsernes 7. grad, blev neofyttenkonfronteret med “tungens omskæring”.“Tungens omskæring” kan sammenlignesmed omskæringen af kønsorganerne,som symboliserede en renselse af “detlavere menneske” ved optagelsen tilindvielse. Manley P. Hall bemærker, at“tungens omskæring” uden tvivl skal opfattesi overført betydning. Egypterneønskede at markere, at en neofyt med7. grad havde opnået al den viden,indvielserne kunne give: “Tungen varskarp og neofytten havde tilladelse tilat tale om al viden”. Den symbolskebetydning af både kønsorganets og tungensomskæring var renselse – dvs. at alt urent var skåret bort i bevidstheden.Derfor symboliserede “omskæringen af tungen”, at en renselse af hele det indviedemenneske havde fundet sted.Sublimering af følelser og begærÅndelig vækst forudsætter karakterudvikling, og et primært arbejdsområde i detgamle Egyptens indvielser var sublimering af følelser og begær. Menneskets udviklingbevæger sig fra uvidenhed til alvidenhed, og den første, spirende selvbevidsthedsymboliseres ved mandens sæd. Symbolet ses hos gudetriaden Osiris, Isis og Horus,hvor Osiris (faderen) symboliseres af Nilen, Isis (moderen) symboliseres afNilbreddernes sorte jord. Mødet mellem Osiris’ hvide sæd (ånden) og Isis’ livmoder(stoffet) skaber sønnen Horus (sjælen eller bevidstheden), der kommer til udtryksom vækst gennem naturens cyklusser.Undervisningen og indvielserne i Thebens templer koncentrerede sig om seksualcentrets(sakralcentrets) bevidsthedsaspekter. Man arbejdede med de skabendekræfter i bred forstand – fra skabelse af Egypten som det perfekte rige til kønslivog forplantning. Derfor var guden Min repræsenteret i alle templer i Theben. Al

More magazines by this user
Similar magazines