Nykøbing F - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk
  • No tags were found...

Nykøbing F - KlubCMS - DBU

&EFTERÅR 200633BlåthvidtFra Mikrofodboldskolen,som blev afholdt i Maribo meddeltagelse af både ledere og spiller fraB.1901.


2 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006INDHOLDLeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3DBU’s Mikrofodboldskole . . . . . . . . 4LFA er på vej frem . . . . . . . . . . . . . . 6Afdelingerne:Poderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Mikrodrenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Miniputdrenge . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Lilleputdrenge . . . . . . . . . . . . . . . . .10Indendørstræning . . . . . . . . . . . . . .12Veteran 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Herre senior LF-Serien . . . . . . . . . .15Serie 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Serie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Lilleputpiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Piger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Farvel til 2 trænere . . . . . . . . . . . . .21Scandlines Cup . . . . . . . . . . . . . . . .22B.1901 piger på udvalgte hold . . . .24piger til McDonald’s stævne . . . . . .29Junior - Pigeafdelingen . . . . . . . . . .30Redaktør/ansvarshavende:Peter SkeelØstergågade 94800 Nykøbing F.Tlf. 54.85.05.98Mobil 20.46.98.87Email: redaktionen@b1901.dkProduktion:LF Bogtrykkeri a·sKongensgade 164800 Nykøbing F.Tlf. 54 85 06 24 . Fax 54 82 13 49lfb@lf-bogtrykkeri.dkLedelsen i B.1901FormandValther AndersenPandebjergvej 1584800 Nykøbing F.Tlf. 54.13.38.50Mobil 21.70.47.90Email:0000vaa@danskmetal.dkNæstformandKarsten MikkelsenBøgevej 14800 Nykøbing F.Tlf. 54.86.36.36Mobil 40.14.70.85Email: aion@mail.dkKassererHenrik RømerFuglehaven 15, Sundby4800 Nykøbing F.Tlf. 32.54.92.95Mobil 51.34.57.70Email: her@revisionsyd.dkBestyrelsesmedlemJan Per ChristensenRyesgade 2 A4800 Nykøbing F.Tlf. 54.85.95.89Mobil 20.21.95.89Email:Snedkergaarden@mail.tele.dkBestyrelsesmedlemRené RasmussenPandebjergvej 44800 Nykøbing F.Tlf. 54.82.76.60Mobil 41.16.41.08Email: rener@seatainers.dkBestyrelsesmedlemAlex JørgensenGrønsundsvej 254800 Nykøbing F.Tlf. 54.86.07.12Mobil 41.38.36.20Email: alex@zmail.dkaj@kuszon.dkBestyrelsesmedlemClaus LenvigNr. Boulevard 65A, 1.th4800 Nykøbing F.Mobil 50.95.13.65Email: lenvig4@familie.tele.dkBestyrelsesmedlemRené F. SørensenPandebjergvej 64800 Nykøbing F.Tlf.: 54.85.43.57Mobil: 40.32.38.57Email: hamoghende@mail.tele.dkKlubværtMorten hansenVed Kohaven 34800 Nykøbing F.Tlf. 54.85.19.01Email: morten@b1901.dkMaterialeforvalterMogens Bringe LarsenFolemarken 794800 Nykøbing F.Tlf. 54.85.80.89Arb. 54.85.36.55Vennernes bestyrelseFormand: Jesper KawaTlf. 40.61.62.86Kasserer: Gitte LarsenSekretær: Jørgen Møller KroghEbbe HansenBenny BrædderFormand ForældreforeningenFormand: Pia Bringe HansenTlf. 22.29.15.57René OlsenMette Falk AndersenKirsten JensenLars LøhrB.1901’s kontorB.1901’s klubhusVed Kohaven 34800 Nykøbing F.Kontortid: Mandag, tirsdagog torsdag kl. 14,30-17,00b1901@b1901.dkAnsvarlig hjemmesideAlex JørgensenGrønsundsvej 254800 Nykøbing F.Tlf. 54.86.07.12Mobil 41.38.36.20webmaster@b1901.dkKunstofbanen@b1901.dk


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 20063LederOp til generalforsamlingen i februar havde Michael Bringe meddelt, at han gerne ville afløses på kassererposten.Generalforsamlingen valgte i stedet Henrik Rømer som hans afløser.En stor tak til Michael for det store arbejde, han har gjort i bestyrelsen, men også tak for, at han efterfølgendehar sagt ja til at hjælpe den nye kasserer med medlemsarbejdet, ligesom Michael ogsåudfører et stort arbejde i bl.a. Vennerne og i Podeafdelingen.Efter vores bestyrelsesmøde den 19. september meddelte John ”Fido” Hansen, at han ikke længereønskede at sidde i B.1901s bestyrelse. Det har bestyrelsen naturligvis måttet tage til efterretning.Bestyrelsen er i perioden blevet suppleret med René Sørensen – velkommen til René.Vedr. paragraf 10-sagen kan jeg oplyse, at den proklamerede undersøgelse nu er sat i gang, og vi afventersvar på denne.Jeg nævnte i lederen i august 2005, at jeg ville vende tilbage til samarbejdet med andre. Som det eralle bekendt, havde vi i slutningen af 2005 en ”fiskeri sag”. Det er min opfattelse, at efter lidt avis polemikblev sagen afsluttet meget fornuftigt.Der har, i den forgangne periode, været samarbejde med Tingsted Boldklub om et fælles pigejuniorhold,som netop er sluttet på en flot 3. plads i Pigejunior 1-rækken under SBU. Tillykke til hele afdelingenmed det flotte resultat, som er blevet fulgt op af en fornem 3. plads til vore piger, der spilleri den bedste række på Sjælland – Pige Elite Øst. Også et stort tillykke til jer. Det lover godt forfremtiden i vor pige-/ kvindeafdeling og vort mål om oprykning til Danmarksserien i 2008. Lad oshåbe på et fortsat godt samarbejde klubberne imellem. Der arbejdes p.t. med at udvide samarbejdettil også at omfatte Kvindesenior i 2007, og samarbejde på pigesiden med B.1938 drøftes ligeledesi øjeblikket.Der er også lavet aftale med B.1921 om fælles drengehold i LFAregi for 2006, og der forhandles i skrivendestund om en forlængelse af aftalen for 2007. Vi håber, at aftalen snart er på plads, og at vi iB.1901 kan bidrage positivt til samarbejdet.Her, lige før afslutningen på fodboldsæsonen 2006, kan vi glæde os over, at vi i ungdomsafdelingenforsætter de gode takter fra sidste år, hvor det jo blev til fire mesterskaber.I skrivende stund ser det ud til, at LFS får en midterplacering, og Serie 1 må kæmpe for at undgånedrykning.Vi håber, at nogle af de unge spillere, sammen med den ny træner – René Rasmussen - kan tilføredet, der skal til, for at vi kan gøre os gældende i 2007. Tak til afgående træner Thomas Bundgaardfor indsatsen.Alt i alt kan vi vel sige, at året 2006 har været et godt år for ungdomsafdeling og rimeligt for seniorafdelingen.Valther AndersenFormandJernbanegade 9-11 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 12 30


4 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006DBU´s Mikrofodboldskole 01/02-03 sept. 2006I samarbejde med Maribo Boldklub og FremSakskøbing har B1901 været vært for DBU´smikrofodboldskole - afholdt i Maribo i dagene 1-3. september. 36 forventningsfulde drenge ogpiger i årgang 1998, 1999 og 2000 samt deres forældrestod klar fuldt omklædt fredag kl.16.30 i Maribo – spændte på, hvad dette årsmikrofodboldskole kunne byde på. Temaet i årvar “Pirater”, hvor spillerne gennem leg fik enmasse boldtræning ind. På trods af at vejrmeldingerneikke så alt for gode ud, foregik heleskolen i fornuftigt vejr – det var først omkring15.30 søndag eftermiddag at himlen åbnedesig. Heldigvis for os alle var arrangementetsluttet planmæssigt kl. 15:00... :-)Drengene og pigerne blev opdelt i tre grupper a12 børn, som de var “på hold med” hele weekenden.Det var på alle måder sjovt for børneneat møde børn tilknyttet andre klubber, da deregelmæssigt mødes i diverse LFBU-turneringer.Flere venskaber blev knyttet på tværs afklubberne – dejligt at overvære !!Næsten alle mulige træningsseancer blev gennemgåeti weekendens løb, og det var bestemtnogle dejligt trætte unge mennesker, som forældrenefik med hjem efter endt skattejagtARKITEKTFIRMAETFRIIS ANDERSEN A/SBogtrykOffsettrykDigitaltrykFRISEGADE 1DK-4800 NYKØBING F.TELEFON 54 85 04 39E-mail: friis-a@friis-a.dkLF Bogtrykkeri a·sTelefon 54 85 06 24www.lf-bogtrykkeri.dkLay-outLogodesignSatsWebdesignScanningFilmudkørsel


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 20065søndag eftermiddag. Skatten bestod i år af:Letvægts-fodbold i læder, drikkedunk, T-shirtsamt drikkedunk samt mindst lige så vigtigt –et diplom som bevis for deltagelse.Otte spillere fra vores årgange 1999 + 2000deltog på vegne af B1901, og alle fik en stor oplevelsemed hjem – inklusive forældrene, somogså var en del “i ilden”, så måske var det ikkekun børnene, der var trætte bagefter??B1901 stillede med fire trænere i form afJesper Kawa, Torben Hansen, Frederik Pedersenog Hans Wolf – skolebestyrer var HenningJørgensen fra Maribo Boldklub. Som forældretil en af deltagerne, der havde TorbenHansen og Frederik Pedersen som trænere,kan jeg ikke rose Torben og Frederik nok. Devar konstant i kontakt med børnene - talteMED og ikke TIL børnene –- fik involveret forældrene,som de skulle i henhold til “DBU´sdrejebog”. Jesper Kawa & Hans Wolf styredeogså en gruppe som trænere, og fra børnene ogforældrene, som var tilknyttet denne gruppe,var der også kun lutter ros og taknemmelighedfor den måde, de håndterede opgavernepå. Vi kan på alle måder være stolte af havedisse fire personer tilknyttet vores klub, da derepræsenterer B1901 på bedste vis og er endnuet eksempel på, at det ikke er uden grund at,vores ungdomsafdelinger spirer i fuldt flor.Næste års Mikrofodboldskole afholdes i entenFrem Sakskøbing eller B.1901 og naturligvisigen med Maribo som deltager.En STOR TAK skal også herfra lyde til MariboBoldklub og Frem Sakskøbing – dejligt atknytte et samarbejde, der givetvis kan udbyggesi fremtiden !Med sportslig hilsenMikro 99-Spiller Niklas Rasmussen´s farAlle former for turistkørseli ind- og udlandTelefon:5485 4740B U S S E RAPSPostboks 79 · DK-4800 Nykøbing F.Telefax 5485 02 29 · www.de-gronne-busser.dkE-mail: info@de-gronne-busser.dkKontor/garageanlæg:Håndværkervænget 22 · 4873 Væggerløse


6 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006LFA er på vej frem…I skrivende stund er afviklet fem runder i 2.division øst, og LFAhar sat sig på andenpladsenmed 10 point. Det er i hvert fald tre for “lidt”,idet B. 93 nærmest “røvede” sejren i overtiden,hvor vi fik vendt 0-1 til 2-1 og håbede på, atden blev kørt hjem. Efter denne dukkert er detbl.a. blevet til sejre mod Skovlunde IF og SlagelseBI, og især på Slagelse Stadion var derformat over “bjørnene”. 4-1 var alt for lidt, ogkan spillerne holde denne fokus på banen, vildet blive til mange sejre.Om det til sin tid er nok til første- eller andenpladsen,kan jeg ikke love, men med vort spillermaterialebør vi ende på en meget fremskudtplacering, ligesom vi går efter at kommevidere i pokalturneringen, hvor der i skrivendestund venter en udekamp mod Glostrup.Kort før slutfløjt lykkedes det at indgå kontraktmed Abdul Sule, der tidligere har spilletfor bl.a. AB og Køge og senest AC Horsens.Han scorede til 4-0 mod Slagelse efter blot ca. 20sekunder på banen. Her kan man vist tale omkanondebut!Ynglinge og juniorer har været hårdt ramt afskader, og resultaterne har båret præg af dette,ligesom flere stamspillere på seniorholdenehar døjet med skader.Endelig har nogle af de faste valgt at droslened på det fodboldmæssige (ynglinge), og dethar besværliggjort meget for træner ManfredSørensen. Hos juniorerne har træner JacquesG. Jensen en svær opgave med mange nyespillere, men det går fremad, og så længe detgør det, er der perspektiver i sigte.Det nyetablerede drengehold klarer sig udmærket,men har kun spillet få kampe.For LFA-spillerne vil det være dejligt, hvis flereungdoms- og måske også seniormedlemmerkom på banen om søndagen og bakkede op omflagskibet. Denne 12. mand har før været enstyrke, og med mange på lægterne er det nusjovere at vinde...Held og lykke til de stribede fraJohn Hansen, sportschef i LFAAfslutningsfest 2006Så er datoen for årets store afslutningsfest for seniorafdelingen fastlagt, og det bliverlørdag den 11.11.2006 kl. 18.31.Reserver allerede nu denne dato,og husk at tilmelde jer i kantinen, så vi kan få en rigtig godafslutningsfest.


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 20067PoderneAFDELINGSLEDER: MICHAEL BRINGETELEFON: 54 82 00 65MAIL: bringe@ofir.dkKlubbens største afdeling!Året er gået helt forrygende over hele linjen.Vi startede træningen i april med et helt nyttræner/lederteam på kunstgræsbanen, og udgangspunktetvar ca. 30 poder på spillerlisten– den er nu vokset til ca. 80 poder alene pågrund af en kanonindsats blandt træner/lederne.Vi har gennem sæsonen ligget på etsnit mellem 40 – 50 poder til træning hveronsdag på opvisningsbanen, hvilket er superflot.Herudover har poderne deltaget i 3 stævnerforår og 3 efterår.Der har ligeledes været stor opbakning blandtforældrene, som gjorde, at vi ofte var over 100mennesker samlet på træningsbanen.Den store opgave er blevet løst kanonflot af vores5 trænere Kawa, Jeyen, Torben, Frederikog Lasse. Stor tak til jer!Vi må konstatere, at det igen er blevet rigtigattraktivt at starte med at spille fodbold i B.1901 – det kan vi aflæse af den øgede tilgangaf poder, men også af den positive tilbagemelding,som vi har fået fra forældrene. Podeafdelingener klubbens ”fødekasse” og dermed enaf klubbens vigtigste afdelinger. Derfor vil vifremover forsøge at holde endnu mere fokusher.Podeafdelingen vil gerne sige alle tak for engod sæson og på gensyn indendørs.Med sportslig hilsenPia B. Hansen og Michael BringeAfdelingsledereGør som andre…Ta’ til Bowling i Nykøbing F.Masser af lækre baner, 8” pool-billard,Airhockey, spillemaskiner ogikke mindst en god bar og en lækkercafé i en hyggelig atmosfære!NYKØBING F. - KYSTVEJ 1 - 54 86 19 19MARIELYST - STRANDPARK 1 - 54 13 19 19


8 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006MikrodrengeMICRO DRENGE ÅRGANG 98 + 99Vi er kommet rigtig godt fra start efter sommerferien;der bliver ved med at komme nyespillere til, og det må jo siges at være et positivtproblem.Vi har været til en del stævner, og drengenesynes, det er fedt at være sammen, selv om detikke gælder noget mere.Vi kan mærke, at der generelt er et problemmed at stille hold i årgang 98, så det er ikkekun hos os, det halter en gang imellem.Vi har stadig en super god forældregruppe,som vi sætter meget pris på. Det er dejligt atse, at der bliver bakket så kanon op omkringdrengene.AFDELINGSLEDER: HEIDI RASMUSSENTELEFON: 54 82 76 60EMAIL: hr@eastlog.dkLørdag den 23. september gik turen til København.Nick Gaardhøje og Steffen Michelsenhavde arrangeret et lille stævne på KB’s baner,og bagefter gik turen til Parken, hvor vi såFCK mod FC Midtjylland. 71 personer havdemeldt sig til, og vi havde en superdag. Tusindtak for hjælpen – fedt at det kan lade sig gøre.Man kan mærke på drengene, at de er supertændtetil hver træning, og jeg er sikker på, vikan takke Ole Werngreen og Claus Knüppelfor dette. De gør et stort stykke arbejde.Vi ses, når vi går indendørs.Mvh Mikrodrenge årgang 98+99Rådgivning med kvalitet...Vi har tid til personlig rådgivning og gør os umage for at fremstå somen kompetent samarbejdspartner.Vores kunderådgivning er præget af indlevelse og høj kvalitet.Jan NielsenfilialdirektørFejøgade Toldbodgade 1 - 4800 25 · Nykøbing F F.Tlf.: 54 85 5554444SPAREKASSEN


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 20069MiniputdrengeMiniput årgang 96 og 97Udendørssæsonen 2006 er ved at være slut, ogdet har på mange måder været noget af enprøvelse. LFBU er gået foran og har bakketfuldt op om ”den nye vej” fra DBU. Det betød, atvi ikke skulle spille resultatfodbold mere, menbare mødes til nogle små stævner, hvor detvigtigste var at være med og deltage. Hold 1blev meldt til i Miniput A og vandt denne (viførte selv resultater) ligesom de sidste par år.Hold 2 og 3 har deltaget i forskellige stævnermod mange forskellige hold og har gjort detgodt. Da vi vandt Miniput A, blev vi samtidigudtaget til DM i Dalum. Dette afvikles som11-mands, og det havde vi ikke prøvet så megetaf, men vi havde en kanon tur.I efteråret valgte vi så at tilmelde hold 1 i MiniputA, samt i Lilleput 3, som er 11-mands. IMiniput A har vi p.t. kun tabt én kamp ogfører denne række. I Lilleput 3 ligger vi på endelt førsteplads. Her har vi p.t. kun tabt til de”rigtige” lilleputters hold 2. Drengene hargjort det over al forventning, og det lover rigtiggodt for fremtiden. Hold 2 og 3 har lige somi foråret deltaget i diverse stævner. De har spilletmange gode kampe og har klaret sig godt.Efter efterårsferien rykker årgang 96 op i lilleputyngste. Årgang 97 skulle blive i miniputafdelingensammen med årgang 98, men somdet ser ud her sidst i september, bliver årgang97 rykket op til årgang 96 for at træne sammenmed dem, og årgang 98 skal træne sammenmed årgang 99 og 00.AFDELINGSLEDER: RENÉ SØRENSENTELEFON: 54 85 43 57EMAIL: hamoghende@mail.tele.dkIndendørstræningen for årgang 96 og 97 kommertil at foregå i Ejegodhallen fredag fra15.00 - 17.00. Vi starter op fredag den 3. november.Samtidig vil vi træne udendørs, sålænge vejret tillader det, og her starter vi opmandag den 6. november fra 16.30 til 18.00.Martin og Søren fortsætter som trænere, ogRené forbliver afdelingsleder. Vi må desværretage afsked med Vimal, der ikke har den fornødnetid mere, men han har lovet at hjælpetil, når det kniber. Mange tak til Vimal for denstore indsats.Med håb om en god indendørssæson og tak foren god udendørssæson og den store opbakning.René F. Sørensen• Vi laver kun det vi er gode til• Vi borer, skærer og sliber i glas•Glas til biler• Glas til husekort sagt– alt i glarmesterarbejde...OBS - GRATIS opmåling og tilbudEnglandsvej 3 · 4800 Nykøbing F.Tlf. 54 85 10 85 · Fax 54 85 54 85www.danmarkssydligsteglarmester.dkRen bil i byens bedstevaskeanlæg...På gensynSvend og Ørni - i begge ender af byen!Vesterskovvej/Gåbensevej Nykøbing F.


10 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006LilleputdrengeSæsonen 2006 er ved at nå sin ende. I skrivendestund mangler der tre spillerunder og forhåbentligen til to kredsfinaler. Her følger enkort status over sæsonen.Træningen er gået over al forventning medstort fremmøde til træning hver gang. Afdelingener vokset fra ca. 30 spillere til nu at være påover 40 spillere. Her er det især glædeligt, atvores årgang 1994 er blevet fordoblet, så vi nuhar 14 spillere i denne årgang. Vi har deltagetmed tre hold i LFBU’s turnering.Hold 3 (7-mands) under ledelse af Hans Wolff ervokset med opgaven. I foråret sluttede de midti rækken, men fra kamp til kamp udvikledeholdet sig, hvilket er en væsentlig årsag til, atde her i efteråret på nuværende tidspunktfører deres række suverænt. Holder de føringen,venter en kredsfinale.Hold 2 med cheftræner Lasse Rasmussen harogså været igennem en stor udvikling. Efteren midterplacering i foråret, hvor det knebmed stabiliteten, har efteråret budt på flereflotte kampe. Hold 2 ligger i toppen af rækkenbl.a. sammen med vores talentfulde miniputter,og med lidt held kan det ende med enkredsfinale.AFDELINGSLEDER: JAN PEDERSENTELEFON: 54 86 16 01EMAIL: jan.pedersen@ideudvikling.dkHold 1 med trænerne Michael og Martin Dingerved roret, har haft en hel sæson i landsdelensbedste række. For to år siden havde netopdet hold en halv sæson i den bedste række,hvor det blev til en sidsteplads med 4 point. Iår har det været anderledes positivt, hvor holdetundgik sidstepladsen i foråret og fik 9 point.I efteråret ligner det en midterplacering. Alt ialt en positiv sæson, set i lyset af at holdet kunhar to spillere fra årg. 1994 med.Som den store afslutning på sæsonen dragerhele lilleputafdelingen med forældre ogsøskende til Holland i uge 42. Her skal spillernevære med i en turnering, hvor der også blivertid til at opleve en kamp med PSV på dereshjemmebane Philips Stadion.I sæsonen 2007 vil Lilleputafdelingen blivedelt op i Lilleput ældste (årg.95), hvor 1. holdtrænes af Martin Dinger, indimellem medhjælp fra Michael Dinger, og 2. hold trænes afHans Wolff. Lasse ”12-stks” Rasmussen skaltræne årg. 93/94 (Drengeafd.). Lilleput yngsteer omtalt under Miniput.Lilleput ældste træner fra uge 44 udendørs iB1901 om mandagen kl. 16.30-18.00 og indendørsom fredagen kl. 17.00-19.00.Til sidst skal der lyde en stor tak til forældrenefor den store opbakning igennem hele sæso-Langgade 5 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 80 85


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200611nen, ikke mindst til arbejdet med Hollandsturen.Vi håber naturligvis, at I fortsat vil bakkeop om drengene og klubben.Mange B1901-hilsnerTrænerteamet.Byens bedste elektriker!Ring 5485 0100✔ For private og erhverv✔ Ny- og ombygning✔ Tele- og data✔ Alarm og overvågningEl-hjælpaftenweekendMiljø og energi rigtige installationer -store som små -tal med fagmanden!InstallationsfirmaetA. MelgaardHerningvej 16 · Nykøbing F · Tlf. 5485 0100


12 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006Indendørs træningDette er træningstider indendørs for de forskellige årgange og steder - Øster Skole om tirsdag er pt. fri, men man kan henvende sig til undertegnede,hvis man mener, der er behov for ekstra træning der. HilsenSportschef Steen PetersenMandag Tirsdag Onsdag Fredag SøndagHal 2Ejegod Østre skoleØstre skole Hal 2 Ejegod Ejegod Ejegod10.00 -10.00 - 14.0014.00 - 14.3014.30 - 15.0015.00 - 15.3015.30 - 16.0016.00 - 16.3016.30 - 17.0017.00 - 17.3017.30 - 18.0018.00 - 18.3018.30 - 19.0019.00 - 19.3019.30 - 20.0020.00 - 20.3020.30 - 21.0021.00 - 21.3021.30 - 22.00Drenge19931994JuniorpigerÅrg.90/91/92Junior m.-m.Årg.90/91/92Mini-/MikroputÅrg.98/99/00PoderÅrg. 01 ogyngrePoderÅrg. 01 ogyngreKvindeSeniorLilleput-/pigerÅrg.93/94/95/96Micro-/MinipigerÅrg. 97/98/99/00Lilleput /MiniputÅrg. 96/97LilleputÅrg. 95Juniorp. TingstedÅrg. 97/98/99/00Seniorer10.00 - 14.00


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200613En sæson på det jævne med Veteran 1MurermesterNiels JensenStubberupvej 32A · 4800Nykøbing F.Tlf. 54 43 00 70, bil 21 22 70 77Belært af sæsonen 2005, hvor vi havde problemermed “luften” over en hel kamp forsøgtesdet med en træningsopstart forud for turneringskampene,men et særdeles ringe vejrgjorde disse forberedelser nærmest umulige,og sæsonen kom først i gang den 24. april 2006i Sakskøbing, hvor vi tabte 5-1.De efterfølgende kampe i foråret gik ligeledesskidt og endte med klare nederlag, bortset fraen enkelt kamp, hvor vi uheldigt – og unødvendigt– igen tabte til Sakskøbing. Dennegang med 4-3. Dommeren overså i dennekamp helt uforståeligt et stort frispark på JørgenFrank, som både blev til en scoring og enskadet målmandshånd.Umiddelbart før sommerferien havde BjarneT., John R., Claus L., Riva og undertegnededen glæde at deltage i Morten Olsen Cup påB.93’s anlæg. Heller ikke her havde vi folknok, men vi lånte to kompetente spillere fraHvidovre, der heller ikke kunne mønstre etfuldt hold. Vi klarede os glimrende med de 7mand, vi skulle være (vi måtte være 10), ogsluttede med en fornem placering som nr. 2 ipuljen – kun 1 mål fra at komme i finalen, idetvi tabte 2-1 til B. 93, hvor 2-2 havde været nok.Efter stævnet var der fælles hyggespisning iklubhuset, som traditionen byder. Alt i alt erdet en god og sjov tilbagevendende begivenhed,som vi bør støtte op omkring. Næste årbliver det nok i Næstved.Først i efteråret lykkedes det os at “komme påtavlen”, hvor vi efter en kollektiv mandfolkeindsatsviste det fornødne format ved at vindemed 2-1 i Vordingborg til odds 20.Den efterfølgende kamp mod Tingsted var ogsåmeget intens, men vi tabte 2-1 på to heldigemål til Tingsted.Sammenfattende er det dog min opfattelse, atvi – med den rette træningstilstand – vil værei stand til at gøre os gældende i Veteran 1, mendet kræver en lidt mere målrettet indsats.Vi er dog i ingen kampe blevet udspillet, menhar begået elementære fejl, som har betydet,at modstanderne – i mange tilfælde på en kontraeller misforståelser – har straffet os.Der har igen i år været lidt problemer med atskaffe folk nok. I år har vi dog også været ramtaf, at mindst fire tidligere faste spillere harværet ude på grund af arbejde mv., og det har –ud over at de har været savnet spillemæssigt– også gjort bemandingen noget vanskeligere.Der er jo desværre – ikke bare for os – en tendenstil, at holdene bliver svækket fra år til år,idet nogle falder fra, og der kommer ikke mangenye yngre 40-årige kræfter til.Sæsonen sluttede således med et historiskmagert resultat. Der indløb alene de tre pointsfra sejren i Vordingborg, og det sætter jounægtelig sæsonen i et vist perspektiv.Det er ikke muligt at gengive sæsonen uden atpege på årsagen til de manglende resultater.Det kan dog gøres ganske kort. Der er nemligen ganske nøje sammenhæng mellem kondition,koncentration og tæmninger/fejlafleveringer.I kølvandet kommer der så en unødvendigdårlig tone på holdet. Hvordan de andre holdforbereder sig vides ikke, men der har været enåbenlys forskel i løbevilje, gejst og dermed fysik.Men vi må se fremad. Der pågår for tiden endel overvejelser om sæsonen 2007, og ved voreshyggelige fællesafslutning med Veteran 2 iklubhuset – hvor Morten igen beværtede osmed lækker mad – blev det ivrigt drøftet, hvilkehold der skulle tilmeldes i 2007. Der var


14 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006stor stemning for, at der som noget nyt, menikke ukendt andre steder på Sjælland og iKøbenhavn, skulle arbejdes på opstart af en 7-eller 11-mands superveteranrække. Noglespillere var bekendt med, at mange andreklubber også var interesseret i en sådan række.Problemet synes blot at være, at LFBU måskeikke finder det relevant med en sådan række.Vi må dog appellere til LFBU: Undersøg dogbehovet i klubberne og opret en sådan række,hvis der er tilslutning hertil. Det vil i hvertfald give nogle muligheder for at bemande holdene(i hvert fald hvis der kommer en 7-mands superveteranrække), og fastholde nogleaf vores gode ældre medspillere, for hvemdet kan være af stor betydning fortsat at kunnespille lidt bold sammen med gutterne.Det blev også nævnt, at der så herudover kunnetilmeldes et hold i Veteran 2 samt to oldboyshold. Argumentet herfor var, at der kommange nye gode oldboys spillere næste år. Enrække af de nuværende oldboys spillere kunneså spille oldboys 2 næste år suppleret med deyngste veteranspillere.Dit lokale vagt- og alarmfirmaUmiddelbart kan det være en god løsning, mendet forudsætter, at LFBU vil have ulejlighedmed at tilgodese et eventuelt massivt ønske fraklubberne om at oprette en superveteranrække.Under afslutningen blev vi også enige om attilmelde et hold fra hvert veteranhold til indendørsturneringenunder LFBU. Det vil betydedeltagelse i stævner i november/december2006 og januar/februar 2007 – i alt max. 4stævner. Det må nok kunne lykkedes at fåspillere nok til disse kampe. Interessen er der.Forud for disse stævner har alle mulighed forat træne indendørsformen, idet vi igen i år forventerat få tid i Ejegodhallen om søndagen fra10-12 med opstart efter uge 42. Det vil jeg endeligtudmelde pr. e-mail. Alle er velkomne.Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke allespillere for en god sæson med håb om, at allevil være i fin form i 2007. Tak til Øgaard, somjo udmeldte under afslutningen, at han stoppersom holdleder, for velvilligt (!) lån af spillere,og tak til min sparringspartner, Jørgen Frank.Vi ser herefter alle frem til en god sæson 2007.Med venlig hilsen Lars GottwaldAL-SIKRINGAL-SIKRINGAutoriseret af Rigspolitiet• Salg og installation af tyveri-alarmer til private og erhverv• Alarmpatrulje • Byggepladsvagt• Civil- og butikskontrol • Hundevagt• Servicevagt• Tilsyn- og ronderende vagt• Montering af sol- og sikkerhedsfilm til butikker og kontorerBøgevej 1 · 4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 86 36 36 DØGNVAGT 40 14 70 85 Mail: info@al-sikring.dk · www.al-sikring.dkG. Christensenv/ Henrik RønnebroGrønttorvet 5 · 4800 Nykøbing F.Telefon 54 85 03 39


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200615HerreseniorLF-serienSå nærmer afslutningen sig for fodboldåret2006. Efteråret er rent pointmæssigt på linjemed foråret, hvilket må betegnes som skuffende.Vi havde sat næsen op efter en højere placering,hvilket en 4. plads kunne have rådetbod på. Vi ligger på nuværende tidspunktnummer 5 og kan endnu nå 4.pladsen – menogså dumpe ned på 7.pladsen. Generelt haråret ikke levet op til mit personlige mål, hvilketvar en 2-4.plads, men beholder vi pladsensom nummer 5, må sæsonen betegnes som”accepteret”.Vi må konstatere, at vi ikke har været dygtige(og heldige) nok i mange kampe, som er endtuafgjort eller tabt på ”dumme” fejl. Vi har ikampene mod topholdene vist, at vi kan væremed helt fremme. Til gengæld har vi også vist,at kampene mod hold, som har ligget under osi rækken, har voldt os store problemer. Vi harsimpelthen ikke været klar nok i mange af dissekampe, og der er ingen tvivl om, at dette erårsagen til, at vi ikke ligger bedre end vi gør.Hvorfor, kan man så spørge??HVIS B.1901 igen skal helt med frem i forresterække, kræver det, at folk vil yde en 100%indsats, hver gang der trænes og spilles kamp.Det har jeg blandt spillerne efterlyst flere gange,men der er stadig for mange, som for oftemelder afbud (det er blevet meget bedre iSPORTSCHEF: PER MIKKELSENTELEFON: 54 43 09 00MOBIL: 26 80 60 06efteråret – ikke nær så mange afbud som i foråret),og som ikke yder det maximale tiltræning. Jeg ved, at spillerne er gode nok tilen højere placering end det sidste par år, mendet kræver lidt mere af alle (både træner ogspillere), før dette kan føres ud i livet.Jeg synes, vi har haft en god stemning i truppen,og det har været spændende og en storudfordring for mig i mit første år som træner.Jeg har lært meget af dette år, og håber, at ogsåtruppen har lært noget – vi har trods altbrugt mange timer sammen.Det er formentlig alle bekendt, at mit virkesom træner for LF-Serien stopper med udgangenaf 2006. Jeg ville gerne have haft et år meremed truppen, og med den tilgang, der erkommet i året og vil komme, er jeg overbevistom, vi kunne have forbedret de sidste års placeringer,men sådan skulle det ikke være.Tak for denne gang.Held og lykke til truppen og den nye trænerRene Rasmussen i tiden fremover – jeg vil følgejer med spænding på sidelinjen.En stor tak til Ole ”Skrald” for hans indsatssom holdleder i år. Jeg har været meget gladfor hans medvirken – både som holdleder ogsom en fornuftig person at snakke om tingenemed.Til sidst vil jeg ønske alle i og omkring voresklub B.1901 en rigtig glædelig jul og et godtnytår.Thomas BundgaardHos os finder du den rigtigeløsning til gulve og gardiner!NykøbingFBo Erik RasmussenEnergivej 5 · Tlf 54 8531 45


16 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006Nedrykningsspøgelset...… er en grimrian, som altid kommer snigendeved sæsonafslutning, og at vi ikke tidligere inævneværdig grad har haft besøg af dette“uvæsen”, gør ikke situationen sjovere.Men - som alle ved - gør modstand én stærkere– og vi er kommet styrket ud af de sidste parkampe med større selvtillid til brug inden de 3sidste kampe.I skrivende stund ligger vores Serie-1 lige“med den bagerste halvdel over vandskorpen”med 3 points ned til Holeby på nedrykningspladsenog a points med Nr. Alslev - denne stillingmed 3 kampe tilbage og muligheden foren knald-eller-fald kamp i sidste runde udemod den ene nedrykningsrival - Holeby.Dette indlæg er skrevet, efter at endnu 3 dejligepoints kom i hus med en 3-1 sejr ude modVæggerløse, og vi mangler i skrivende stundflg. modstandere: VB-Lolland ude, 21 hjemmesamt Holeby ude.De sidste 3 kampe skal minimum kaste 6 pointaf sig, såfremt vi ikke skal være afhængigeaf andre, hvilket vi ikke ønsker, da det jo altid eroptimalt at klare tingene selv.Der er sat for mange dumme points til både iforåret og igen i efteråret - bl.a. nederlag samtuafgjorte til modstandere vi skal besejre hvergang – hvorfor vi ikke kan sige os fri for detgrimme nedrykningsspøgelse, som, uansethvordan man vender og drejer situationen, ikkeer sjovt at have hængende i baghovedet.Steen Petersen og undertegnede “sprang til”trænermæssigt på Serie-1 i slutningen af augustefter omstændigheder, vi ikke skal kommeyderligere ind på, og som er gennemdiskuteretog begravet!Vi vasker vores tøj inden døre. :-)Holdet består forholdsvis af unge spillere, somher i det sidste par kampe er tilført mere rutineredekræfter, der kan give den ro, som kanDanske MasterCardSkovalléen4800 Nykøbing F.Telefon 54 85 93 93Telefax 54 82 21 99www.hotel-falster.dke-mail: info@hotel-falster.dkFrihed til at handle nu– og betale senereRing på telefon 33 44 41 00 efter etansøgningsskema tilDanske MasterCard.Så er du tæt på et dansk,internationalt kreditkort.


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200617blive udslagsgivende i de afgørende kampe ogsituationer.Det eneste, vi nu skal koncentrere os om, er atholde afstand til bunden, så vi igen i 2007 kanskrive serie-1 på holdkortet for klubbens 2-Senior hold - hvilket hverken Steen P eller undertegnedeer i tvivl om, at vi gør, da alle giversig 100% til træning og i kamp.Eneste malurt i bægeret er, at træningsindsatsen(med meget få undtagelser) ikke er optimal- tværtimod, hvilket også er grunden til,at holdet ligger i den kedelige ende af tabellen.Tabellen lyver aldrig, hvilket vi heller ikkekan fraskrive os og ej heller ønsker, men vi vilnaturligvis appellere til, at alle bakker 100%op om holdet i de sidste 3 kampe - så klarer vimed garanti skærene!Der er MASSER af fremtid i dette hold!!KOM SÅ GUTTER !!!!!Steen P & HergetSerie 2 Efterår 2006Vores målsætning for indeværende sæson om atvinde rækken er gået hen og blevet lidt af engyser. Vi ligger med 5 kampe tilbage a point påførstepladsen med Systofte, og vores indbyrdesopgør senere på året kan godt ligne noget,der minder om The Old Firm.Vi har – på nær vores parodi af en fodboldkampmod et af rækkens andre tophold, nemligFC Guldborgland vundet alle vores kampe iefteråret.Det kan godt være, man tror, at man har oplevetalt som fodboldspiller ved at spille lidthøjere op i rækkerne, men det har man ikke,før man har oplevet at spille Serie 2, hvordommernes standard i nogle kampe ikke barefalder, nej, den styrtdykker. Trods 6 gule og 2røde kort i kampen mod Guldborgland, der iøvrigt endte 2-2, må jeg dog rose mit hold forgod opførsel. Hvor er det dejligt, når vi harbrug for hjælp, at spille sammen med nogen,der i den grad lever og ånder for denne klub.John Rasmussen, Finn Petersen, Jan PerChristensen og ikke mindst Jørgen FrankHansen har bestemt ikke glemt, hvordan manspiller fodbold, selv om de alle besidder endåbsattest, der må vække minder, når Matadornu igen bliver vist i fjernsynet.Vi har også fået en kærkommen forstærkningbåde på og uden for banen i den hjemvendteeventyrer Michael Murer Eriksen, der bestemtikke har glemt, hvordan man sparkertil klatten. Eriksen styrer venstrekanten påholdet, og mureren har endda fået tilført en nydimension til sit i forvejen højt anlagte spil,nemlig hvordan man i en presset situationkan sparke hjørneflaget indover til hovedet.AC Milan har Maldini, Kaka, og Pirlo. FCBarcelona har Puyol, Eto, og Ronaldinho. Vihar Gert Trykker, Lasse Jensen og ThomasKarlson, samt ikke mindst klubbens bedsteStatsautoriserede revisorer:Ole OlsenPeter MüllerLars Strange HansenSlotsgade 11 · 4800 Nykøbing F.Telefon 5484 0500Telefax 5484 0505revisionsyd@revisionsyd.dkwww.revisionsyd.dk


18 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006spiller, nemlig Henrik Baltser, der alle somprofiler på vores hold har sørget for mange pointtil kontoen.Det er en fornøjelse at være træner på et hold,hvor der er så meget respekt for hinanden.Spillerne løber, kæmper, råber og fighter hverisær, alt hvad der hører sig til i moderne fodbold,og det hele ender efter kampen med etpar øller, samt masser af sjofle, nej sjove historierfra gamle dage.Vi tror alle, at vi er nogle fandens helte i dennelille stund … så lad os dog!Med Venlig HilsenRicky MidtgaardS.2 Afd.Redaktionenønsker alle sineannoncører oglæsere en god julog et godt nytår!Brug b lden ...Tlf. 54 888 111 • www.ceus.dkErhvervsgymnasierErhvervsuddannelserKursus og udviklingVideregående uddannelserSå er det ingen kunstat gøre det selv..!Nygade 14 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 14 85 · Telefax 54 82 21 77


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200619LilleputpigerVIGGOJENSENSFRAGTMANDSFORRETNING ApSDAG TIL DAG54 85 00 72Rute 5226 daglige afg. fra og til KøbenhavnDØR TIL DØRAFDELINGSLEDER: SUSANNE ANDERSENTELEFON: 54 86 11 58EMAIL: sa@dadelnet.dkLilleputpigerne har i forårs- og sommersæsonenspillet og trænet sammen med pigerne, ogpå trods af aldersforskellen er det gået fint.Vi har nogle gange følt os lidt ved siden af 11-pigeholdet,men har lært at tackle det.Vi har med stor succes deltaget i LFBU´s pigerække,hvor vi her ved sæsonens afslutningligger til en velfortjent 2. plads før sidstekamp.De 5 lilleputpiger har være grundstammen i7-pigeholdet, der til hver kamp er blevet suppleretmed 2-3 af 1. årspigespillerne fra årgang93, som de skal være piger sammen medfra efterårssæsonen.I sommerens løb kunne vi godt have ønsket oslidt bedre forældreopbakning, i form af tilskueretil kampene, hjælp med at få pigerne til atmøde til kamptider, checke sedler, vaskelisteosv.For at få fodbold og træning til forsat at værespændende for pigerne, har vi lavet en lillerundspørge med ris og ros, på alt fra træningtil socialt samvær, og vi håber på denne måde atkunne give pigerne flere positive oplevelsermed hjem i løbet af vintersæsonen.Vi vil arbejde på at lære pigerne godt kammeratskab,almindelig høflig opførsel, at kunnehuske beskeder og tage ansvar for pakning affodboldtaske med det rigtige indhold osv. Også selvfølgelig at blive gode fodboldspillere -for vi synes jo alle, at det er sjovest at vinde.Susanne AndersenTRÆLAST · BYGNINGSMATERIA-LER · PEJSE- OG BRÆNDOVNEA/S C. Aarslew-JensenGåbensevej 44 · 4800 Nykøbing F.Telefon 54 85 31 11 · Fax 54 82 20 23


20 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006PigerAFDELINGSLEDER: ALEX JØRGENSENTELEFON: 54 86 07 12EMAIL: alex@zmail.dkLilleputpiger og Piger.Efter at pigerne og lilleputpigerne er slåetsammen, er det en stor flok piger, vi har ståetmed til træning. Mange gange har der været24-25 piger, hvilket er meget flot. Det har bevirket,at vi har været nødt til at dele dem opefter fælles opvarmning og nogle fælles øvelser.Forårssæsonen endte rigtigt godt for beggehold. 11-mandsholdet vandt deres pulje iSBU’s pige1-række, hvilket betød, at de kvalificeredesig til efterårets pige elite øst, som erden bedste pigerække øst for Storebælt. Turneringener netop afsluttet, og vores pigersluttede på en flot 3. plads. – det er vist aldrigopnået af et hold fra Lolland-Falster før. Flotgået piger! De har haft to ærgerlige nederlagpå 2-1 til henholdsvis Brøndby og Himmelev-Veddelev. 7-pigesholdet sluttede foråret på enflot 2. plads i deres pulje. Efterårets turneringer delt i en øst- og en vestkreds. Det betyder, atdet er de bedste 7-pigeshold, vores piger spillerimod, men de klarer sig flot og kæmperbravt, selvom nogle af vores piger er 3-4 år yngreend de ældste modstandere. På nuværendeA/S P. HATTEN & CO, ENERGIVEJ 8, 4800 NYKØBING FALSTER - 54 85 27 00 – MANDAG-TORSDAG 07.00-16.00 FREDAG 07.00-14.30Nykøbing F.BILPLEJE CENTERv/ Karsten Mikkelsen• Polering/Lakforsegling• Rustbeskyttelse• Salg af dæk og fælge• BiltilbehørBØGEVEJ 1 · 4800 NYKØBING F. · TELEFON 54 86 36 37


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006217 pigeholdet med de fleste af de ”rigtige“ pigespillere for vintersæsonen. Trænere Mads og Steen.tidspunkt ligger vores piger på en flot 2. plads.Alt i alt kan vi se tilbage på et godt forår og etgodt efterår. Træningsfliden er for de fleste pigerstor, selvom der er nogen, vi ikke har set såmeget til. Det er bestemt to hold med megetpotentiale i.Vi har planlagt afslutning på sæsonen d.19.10., hvor vi bl.a. skal prøve kræfter mednogle go-carts, men vi havde også en rigtig godhalvvejs-afslutning i Lalandia med bowling ogbadning.Sluttelig skal lyde et stort Velkommen til Lineog Alena, som er kommet fra B 1990 og til Lisbeth,der er kommet fra DMI. Der er tale omtre dygtige piger, som har den rigtige indstillingtil træning og kamp.Mange B 1901-hilsner fraMads, Gitte og Kirsten-Vi kan hjælpe digmed alle former for tryksager!Tværgade 14 - 4800 Nykøbing F.Tlf. 54 88 02 34 - Fax 54 88 02 35mail@ugeavisen-nyk.dkReklameopgaverLogo’erBrochurerKlubbladeVisitkortBrevpapirKopiersort/hvid eller farveLamineringog meget mere


22 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006Farvel til 2 trænere2 af vore mangeårige trænere i pigeafdelingenhar valgt at gå på ”pension”. Gitte Pedersen ogKirsten Jensen, der gennem mange år harværet trofaste støtter på træningsbanen forførst lilleputpige og derefter pigeafdelingen,har begge valgt at lægge trænergerningen påhylden, i hvert fald for en periode. Der skal lydeen stor tak til jer begge for den store indsats,I har lagt i denne gerning i B.1901. BådeGitte og Kirsten fortsætter dog i klubben, ikkekun som spillere på kvindeholdet, men ogsåmed at give en hånd med i bl.a. forældreforeningenog til Scandlines Cup. Endnu engangtak for indsatsen!Hilsen AlexScandlines Cup!B.1901 afholder igen i 2007 stævnet ScandlinesCup – ”Stævnet kun for piger” i rækkerneminiputpiger, lilleputpiger og piger - i pinsedagene25. – 27.maj 2007. Inden længe vil indbydelserneblive sendt ud, og informationer lagtpå vor hjemmeside. Vi har i år ændret lidt på ledelsesgruppenomkring stævnet, og JørgenMøller Krog har overtaget ansvaret som stævneansvarligfra Alex Jørgensen, der nu fungerersom assistent. Administrations-gruppen bestårderudover af Janne P., Gitte P., Kirsten J.,Arne J. samt Steen P.Er du mellem18 og 28 år …… behøver du kun et dankort med Visa for at få en lang række fordele.Med Fordelsprogrammet er der penge at spare.Læs mere, og tilmeld dig på www.nordea.dk, eller kom ind til os.Slotsgade 1-3 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 30 99


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200623KONDI, DET ER NOGET VI DRIKKERFAXE·CERES·THOR · ALBANI · MARIBOLOLLAND-FALSTER DEPOT VED PREBEN KISZKA · TELEFON 54 70 01 47


24 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006Nogle argumenter for Totalkontovejer tungere end andreTotalkontoen samler din økonomi på ét stykke papir.Hver måned kan du se, hvor mange penge du har til rådighed.Hvor mange du har reserveret til faste udgifter. Hvor mange duhar sparet op. Og hvor mange du har lånt.På Totalkontoen modregnes opsparing og lån, så du typisk sparer2-4.000 kr. om året i rente. Kom ind og lad os regne ud, hvormeget du kan spare på kontoen, der er så fornuftig, at den måvære jysk.Jernbanegade 19 · DK-4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 84 17 00Nykøbing F. Boligselskab- dit lokale boligselskabB.1901 piger påudvalgte hold!Ved unionsstævnerne for henholdsvis U14 ogU15 piger i maj og juni var B.1901 flot repræsenteretmed hele 8 spillere på U14 holdet og 5spillere på U15 holdet. Stort tillykke med udtagelsentil alle pigerne, og ikke mindst MichellePedersen og Katja Jørgensen, som blevudtaget til begge hold.Se de næste sider:ODINHOLMVentilationVVS · Kloak · BlikSlotsgade 20Nykøbing F.Tlf. 54 84 19 70 · Fax 54 84 19 80Søvej 35 · 4800 Nykøbing F.Tlf. 54 85 06 66


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200625LFBU – U14-piger 2006:Bagerst fra venstre: Træner Louise Baltzer, Træner Karina Jørgensen, Iben Krog Rasmussen(Østofte), Stine Jensen (ØUB), Ditte Kelfast (B.1921), Lisbeth Christensen (DMI – Nu B.1901),Winni Jensen (B.1901), Katja Jørgensen (B.1901), Simone Rasmussen (B.1901), DianaMiroslaw (B.1901), Træner Kim Baltzer, Træner Nana Høireby.Forrest fra venstre: Laura Vest-Hansen (B.1901), Maria Lind Koch (B.1901), Michella Christensen(SB), Tine Christiansen (B.1901), Cecilie Jensen (VIF), Matilde Fry (NAB), Michelle Pedersen(B.1901), Line Jensen (NAB).RØDBY-PUTTGARDENGEDSER-ROSTOCKTLF. 33 15 15 15v/ Martin KochNygade 6 · 4800 Nykøbing F. · Tlf/fax 54 82 22 44


26 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006Th. Østergaards Eftf. A/SGrønsundsvej 115 - 4800 Nykøbing F.Tlf. 54 85 29 44 - Fax 54 82 03 02SPECIALVÆRKSTED FORFIAT - OPEL - SAAB - CITROËNReservedele til alle bilmærker.Reservedele:åbent lørdage 9–12SLOTSGADE 13 · 4800 NYKØBING F. · TEL 70 21 75 55 · FAX 70 21 75 51 · MOBIL 40 91 06 734800@DANA-AKASSE.DK


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200627LFBU – U15-piger 2006:Bagerst fra venstre: Træner Michael ”Smalle” Pedersen, Rikke Staffe Christensen(B.1901/Tingsted), Signe Kafusha B.1901/Tingsted), Stine Jensen (ØUB), Sissel Ødegård (TGB),Katja Jørgensen (B.1901), Natasja Rasmussen (ØUB), Michelle Kolath Pedersen (B.1901/Tingsted),Træner Ditte Christensen, Holdleder Nana Høireby.Forrest fra venstre: Emma Poulsen, (TGB), Stephanie Houldcroft (B.1901/Tingsted), StellaBlok (ØUB), Matilde Fry (NAB), Anne Mette Høgsted Olsen (B.1901/Tingsted), Michelle Latocha,(ØUB), Michelle Pedersen (B.1901), Kristina Bernat (TGB).Liggende: Rikke Szymula (NB).Allan C. Hansen ApSVendersgade 22 · 4800 Nykøbing F.54 85 23 11www.nikefootball.com


28 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006TEILMANNNykøbing FalsterHerningvej 244800 Nykøbing F.Telf. 54 82 21 00SPORTGOLFFRITIDSBEKLÆDNINGJernbanegade 6Nygade 74800 Nykøbing F.Tlf. 54 85 08 65


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200629B.1901-piger til McDonald’s stævneB.1901s miniputpiger har deltaget i DBU’sMcDonald’s Cup, som er blevet afholdt påNakskov Boldklubs baner. Ved stævnet blevder ikke spillet om point (i tråd med DBU’sbørnepolitik). Derimod handlede det om atspille nogle lige kampe og få nogle gode oplevelser.Inden pigerne tog hjem, stod de også over foren sand gaveregn, som bestod af: McDonald’s T-shirt, medalje, diplom, fodboldhæfte samt enpose fra McDonald’s, som bl.a. indeholdtMcDonald’s-spil, legetøj, vingummibamser,kupon til gratis is, fodbold VM-cd og megetmere.I McDonald’s teltet fik pigerne malet B.1901-logo i ansigtet.B1901s mikropiger har deltaget i et lignendestævne, DBUs Mini McDonald’s Cup, somblev afholdt på Maribo Boldklubs baner.Ved begge stævner var det LFBU’s aktivitetsudvalg,der stod som arrangør.Med venlig hilsen,Pigeafdelingen.Arne Jensenv/ MICHAEL PEDERSENAARHUSVEJ 6C · 4800 NYKØBING F. · TLF. 54 85 03 86 · MOBIL 24 21 12 30 · FAX 54 85 03 97TheaKaffe· The· DelikatesserBrugskunstMarius Mortensens Eftf. A/SVinhandlerne Martin Iversen og Jes JonigkFrisegade 2 · 4800 Nykøbing F.www.mariusmortensen.dkHåndlavede smykkerfra eget værksted· POULE · BOESEN·HAANDARBEJDEPOUL E. BOESENv/ SØREN BOESEN · GULD-OG SØLVSMEDST. KIRKESTRÆDE 3 · NYKØBING F.TELEFON 54 85 06 78


30 BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 2006Junior Pige afdelingen – sæsonen 2006Junior Pigerne har i 2006 haft holdfællesskabmed Tingsted Bk., således at pigerne fortsatkunne spille 11:11 kampe. Holdet har helesæsonen igennem trænet en dag i hver klub, ogkampene er spillet halvårsvis i begge klubber.Vi har både i foråret og efteråret spillet iSBU´s Junior Pige 1 række med placeringersom nr. 4 i foråret og nr. 3 i efteråret somsportslige resultater.Sæsonen startede midt i januar på kunststofbaneni meget koldt vejr, hvor 27 piger var inviterettil sæsonstart. Medio februar havde vitræningsweekend, hvor vi overnattede i TingstedHallens cafeteria, spillede 2 træningskampeog havde hallen for os selv hele natten.Spillertruppen har i sæsonens forløb samletværet på 27 piger, hvor forandringen varstørst i sommerpausen, da fem piger rejste tiludlandet/på efterskole, men hvor tre nye pigerfra andre klubber kom til i stedet for – hvilketreddede efterårssæsonen, da vi så havde entrup på 18 piger.Pigerne har i sæsonens løb vist udviklingsåvel spillemæssigt på banen som socialt udenfor banen, og truppen har i efteråret vist, at deved positivt sammenhold og sammenspil kunnespille lige op med de suveræne tophold irækken og vinde mod de øvrige hold i rækken.I pinsen deltog holdet i vores egen ScandlinesCup, og forårssæsonen blev afsluttet med entur i bowlingcentret, hvor der ikke skulle sparkestil ”bolden”, men hvor det gjaldt teknikmed armene!Sæsonens store oplevelse var turen til Hels-TH. RASMUSSENLANGGADE 6-84800 NYKØBING F.54 85 18 55Maler duselv dinbolig?Kystvej 2 · Nykøbing F. · Tlf. 54 85 01 37(lige overfor SuperBowling)HEINE THOREGAARDSKØRESKOLEBIL MED STOR/LILLE TRAILER · BUS · TRAKTORLASTBIL M/U PÅHÆNG · ERHVERVSKORTTAG DIT MOTORCYKELKØREKORT PÅ EN HARLEY DAVIDSONTelefon 54 82 10 21, 40 45 04 19www.thoregaard.dk


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200631ingborg i begyndelsen af august, hvor holdetdeltog i EskilsCupen 2006. En god turneringmed 24 Junior Pige hold, som blev afviklet undergode forhold, og hvor samtlige modstanderevar svenske hold. De svenske hold spilledemeget fysisk hårdt, men vi var svenskerneoverlegne såvel teknisk som taktisk. Vi sluttedepå en flot 3. plads i turneringen og fik en pokalmed hjem til pokalskabet.Holdfællesskabet er blevet evalueret af såvelspillere, forældre, træner/ledere og klubberne, ogmed positive tilkendegivelser fra alle sider. Deter derfor aftalt, at fællesholdet med TingstedBk. fortsætter i næste sæson, hvor holdet vilsøge optagelse i Junior Pige Elite Øst rækken,samtidig med at der forventes at blive yderligereet 11:11 hold i SBU´s Junior Pige 2 række.Tak for en god sæson til pigerne, forældre,klubberne og ikke mindst Henrik, Hans, Dennisog Mads for hjælp med træningspas – ogTrine, Anni, Hanne, Mette og Merete for hjælppå sidelinien og som sovetanter ved overnatningsarrangementer.Torben, Coach OneHoldet fra EskilsCupen august 2006: Bagerstfra venstre: Pernille Petersen, Katja Olsen, PernilleFaber Johannesen, Michelle Kolath Pedersen,Jeanne Hansen, Nanna Larsen, RikkeStaffe, Julie Wael, Torben Larsen. Forrest fravenstre: Kamilla Mørch, Laura Vest Hansen,Michelle Pedersen, Louise Rajczik, CamillaBring-Nielsen, Signe Kafusha, Lisbeth Friis.Liggende: Anne Mette Høgsted-OlsenGARDIN-NYTved LEIF JENSENBEGRAVELSES - FORRETNINGved Erik Fugl- RING OG FÅ ET GODT TILBUD!- VI KOMMER OVERALT!TVÆRGADE 8 · 4800NYKØBING F.TLF. 54 85 12 06Parkvej 56 · 4800 Nykøbing F.Telefon 54 86 16 12


BLÅT OG HVIDT · EFTERÅR 200631ingborg i begyndelsen af august, hvor holdetdeltog i EskilsCupen 2006. En god turneringmed 24 Junior Pige hold, som blev afviklet undergode forhold, og hvor samtlige modstanderevar svenske hold. De svenske hold spilledemeget fysisk hårdt, men vi var svenskerneoverlegne såvel teknisk som taktisk. Vi sluttedepå en flot 3. plads i turneringen og fik en pokalmed hjem til pokalskabet.Holdfællesskabet er blevet evalueret af såvelspillere, forældre, træner/ledere og klubberne, ogmed positive tilkendegivelser fra alle sider. Deter derfor aftalt, at fællesholdet med TingstedBk. fortsætter i næste sæson, hvor holdet vilsøge optagelse i Junior Pige Elite Øst rækken,samtidig med at der forventes at blive yderligereet 11:11 hold i SBU´s Junior Pige 2 række.Tak for en god sæson til pigerne, forældre,klubberne og ikke mindst Henrik, Hans, Dennisog Mads for hjælp med træningspas – ogTrine, Anni, Hanne, Mette og Merete for hjælppå sidelinien og som sovetanter ved overnatningsarrangementer.Torben, Coach OneHoldet fra EskilsCupen august 2006: Bagerstfra venstre: Pernille Petersen, Katja Olsen, PernilleFaber Johannesen, Michelle Kolath Pedersen,Jeanne Hansen, Nanna Larsen, RikkeStaffe, Julie Wael, Torben Larsen. Forrest fravenstre: Kamilla Mørch, Laura Vest Hansen,Michelle Pedersen, Louise Rajczik, CamillaBring-Nielsen, Signe Kafusha, Lisbeth Friis.Liggende: Anne Mette Høgsted-OlsenGARDIN-NYTved LEIF JENSENBEGRAVELSES - FORRETNINGved Erik Fugl- RING OG FÅ ET GODT TILBUD!- VI KOMMER OVERALT!TVÆRGADE 8 · 4800NYKØBING F.TLF. 54 85 12 06Parkvej 56 · 4800 Nykøbing F.Telefon 54 86 16 12

More magazines by this user
Similar magazines