Læs som PDF - Folkeskolen

folkeskolen.dk
  • No tags were found...

Læs som PDF - Folkeskolen

Mange har etkoncentrationsniveaupå 20minutter. De harmange nederlagsoplevelser,så det gælderom at bryde dennegative spiral.Hans Handrup, UU-vejlederså det gælder om at bryde den negative spiral«,siger Hans Handrup.Til dansk i 9.aBåde Rasmus og Frederik er ved at læse»Sprængfarligt hjerte«. Fra en serie på fembøger. Om fem fælder, man kan falde i somung. Rasmus husker, at den ene handler omen, der tager steroider, og hvor svært det erat holde op igen. En anden handler om enfestival, hvor en blive meget fuld og bliverreddet af en ven fra at gøre noget dumt.Justin læser om hajer.Jette og Rasmus går ind ved siden af.Jette Winding kan fortælle, at det er gået iorden med, at Rasmus kan følge fire ugentligedansktimer ud af fem i 9.a.»Kan jeg ikke komme i 9.b?« spørger Rasmus,hvor han kender flere, men skemaetpasser ikke. Så er det okay med 9.a.Han skal opgive tre romaner til afgangsprøveni dansk. Men for eksempel må denene godt være en film, og E-klassen harlige set og analyseret ungdomsfilmen »BoraBora«, så den kan han opgive til prøven.Desuden skal han arbejde med folkeeventyri 9.a.»Rasmus har hånde-laget«»Rasmus var med ude at fugeallerede på dag to eller tre. Jegtror, han bliver en god murer.Han har håndelaget. Det kanman hurtigt se. Mange tabermørtlen i starten«, fortællermurermester Tommy Nedergaardfra Egå Murerforretning.»Det eneste murerarbejde,Rasmus ikke har prøvet endnu, erat lægge klinker«.Det var Rasmus selv, derfor halvandet år siden spurgteTommy, om han kunne kommei praktik to dage om ugen hosham. De kender hinanden.Så Rasmus har støbt, revetned, muret op, vandskuret ogfuget. Og ryddet op. Lige nu erdet især badeværelser, som murerforretningenarbejder med.Tommy Nedergaard blev selvfærdiguddannet murer i 2003og tager jævnligt elever ind.Nogle fra teknisk skole og nogle,der har rodet sig ud i noget skidt.Indimellem bliver han ringet opaf en skole, men det kommer joogså an på, om der er arbejde.De er tre ansatte i firmaet nu, ogdet er svært at se mere end ethalvt til et helt år frem.»Det handler om at få enchance. Jeg synes, de fortjeneren chance mere. Det er syndat se 18-årige knægte gå tabt.Men de får da at vide, hvis detræder ved siden af, og nogleforstår jo ikke, at de har fået enchance«, siger Tommy Nedergaard.Det har Rasmus forståetog fortæller, at matematik heldigvisikke er noget af det, hanhader allermest.»Så jeg kan godt få en lærepladsher, hvis du ikke er gåetkonkurs inden«, siger Rasmusgrinende.Det er en aftale.f o l k e s k o l e n / 2 6 / 2 0 1 1 / 17

More magazines by this user
Similar magazines