Læs som PDF - Folkeskolen

folkeskolen.dk
  • No tags were found...

Læs som PDF - Folkeskolen

Deltag i debattenSkriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusivemellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolennummer 28 skal være redaktionen i hænde senest den 23. november.Vagn Madsen, pensioneret viceinspektør, BrønderslevSalamanca forudsætteren delt folkeskoleSalamanca-erklæringen fra 1994fordrer tilslutning til, at alle børnhar ret til uddannelse. Dettebetyder, at alle skoler skal indrettes,så de tager hensyn til de storeforskelle i egenskaber og behov. Deelever, der har særlige behov, skalhave adgang til almindelige skoler,der skal kunne imødekomme deresbehov ved at bruge en pædagogik,der er centreret om det enkelteindivid. Der er almindelig enighedom, vedføjes det i erklæringen, atsådanne inklusive skoler skal indrettes,så de medvirker til højnelseaf læringsniveauet.Præcist indrettet til opfyldelseaf disse krav var vores nu nedlagteinklusive og niveaudelte skole, herunderrealskolen. Den niveaudelteinklusive skole kunne betydeligtbedre end den nuværende udelteskole imødekomme de forskelligeelevkategoriers behov. I denniveaudelte skole var det – og vildet igen være – praktisk muligt atbruge en pædagogik, der var – er– centreret omkring den enkelteelev. I erklæringens forstand varden niveaudelte skole (realskolen)den eftertragtede inklusiveskole, som erklæringen kræverskal højne læringsniveauet forsvage såvel som for dygtige elever.Den nuværende udelte skoleglimrer ved at sænke læringsniveauetfor begge elevkategorier,hvorfor denne skoleform ikke er ioverensstemmelse med Salamanca-erklæringen.Man skal nemligvære opmærksom på, at den påingen måde kræver, at alle elevkategorierskal dynges sammeninden for de samme fire vægge.Kort sagt: Salamanca forudsætterikke, at skolen indrettes udelt.Snarere tværtimod. Skolen skalindrettes delt, så den medvirkertil at hæve læringsniveauet foralle.”Det er bare sjovere atarbejde med ændringer,der har positiv effekt, endat forsøge at få noget tilfældigttil at fungere.Marina Norling, ArdenMedvind ikommunerne?Kommentar til artiklen »Overbygningsskoler stormer frem« i Folkeskolennummer 24.Hvor er Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) eller institutionenAnvendt KommunalForskning, når kommuner iværksætterstore strukturelle ændringer på folkeskoleområdet? Er det nogen,kommunerne kan henvende sig til for at få kortlagt, om sådanne ændringerhar positiv effekt på elevernes læring, deres uddannelsesvalgog senere uddannelsesforløb?Det er oplagt at koble forskning sammen med store kommunaletiltag. Vi kan alle sammen blive klogere, og i sidste ende kan detvære med til at skabe mere engagement hos skolens ansatte. Det erbare sjovere at arbejde med ændringer, der har positiv effekt, end atforsøge at få noget tilfældigt til at fungere.Man når længere, når cyklen er smurt, retningen kendt, og der ermedvind på ruten.håndlavet kvalitetDet profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......Forældrene har det største udvalg ved Gauss FotoPortrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappeFotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotograferingStore 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serierVi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores websideFotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert årVi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemerVi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefotoGauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57f o l k e s k o l e n / 2 6 / 2 0 1 1 / 29

More magazines by this user
Similar magazines