Læs som PDF - Folkeskolen

folkeskolen.dk
  • No tags were found...

Læs som PDF - Folkeskolen

Deltag i netdebatten.folkeskolen.dk holderåbent hele døgnet.Otto Krog:»Endelig. Det lyder fantastisk, atder er kommet en grundbog i alfabetetslyde. Det er længe tiltrængt.Jeg håber, at mange skolelærere vilbenytte sig af chancen til at lærebørnene det rigtigt fra 1. klasse«.}Kommentar til anmeldelsen af»Læsetrappen«Thora Hvidtfeldt Rasmussen:»Du kunne forklare ham, at hyggekrogener et Sanctuarium, hvoralle har krav på ro – samt at du eren Level 85 Elite Gardian, og athan hellere må lade være med atgrinde i klasselokalet, hvis han ikkevil opleve at respawne i et lokaletæt ved lærerværelset, hvor han i såfald kunne tilbringe de næste parfrikvarterer (AFK, naturligvis). Dukunne samtidig forklare ham, at derogså i Real World er måder at markere,om man ønsker at være delaf et slagsmål – og at det er hansopgave at bemærke, om hans kammeraterer flagget PVP eller ej«.}Klip fra kommentar til kronikken»Er der nogen, der vil overtagemin dommerrolle?«Ane Søegaard, formand for Frederiksberg KommunelærerforeningGør det, du er bedst til– det gør lærerneHvis det står til Stina Willumsen, rådmand forSocialistisk Folkeparti i Odense, kan det fagligeniveau i folkeskolen højnes ved at indsætteikke-læreruddannede til at varetage undervisningeni for eksempel musik og sløjd.Ifølge Stina Willumsen skal tømrersvendSørensen blot have et mindre pædagogisk kursus– og så er han klar til at sikre fælles mål idet fremtidige materiel design (folkeskolen.dk17. oktober).Andre røster taler om pædagogerne som deeneste, der kan varetage opgaven med at styrkeelevernes relationskompetencer.Efter min mening kunne man lige så velspørge sig selv, om murersvenden da ikke kunnefå job som ortopædkirurg? Begge faggrupperbruger jo hammer og mejsel!Eller om tandlægen ikke kunne arbejde påen olieplatform i Østersøen. Her bruges nemligogså bor.Folkeskolelovens paragraf 28 slår fast, at”man skal være læreruddannet for at varetageundervisningen i folkeskolen.Det er ingen tilfældighed.At være læreruddannet betyder, at vi har enfaglighed i forhold til undervisningsopgaven. Vier professionelle i forhold til opgaven med atsikre, at eleverne når Fælles Mål.Det er med den faglighed i baghånden, atlærerne – trods et årti med konstante krav forfærre resurser – stadig har kunnet sikre faglighedi folkeskolen.Hvis Socialistisk Folkeparti efterlyser øget faglighed,så kan jeg anbefale at afsætte resurser tilefteruddannelse, skabe bedre rammer og vilkårfor de studerende på læreruddannelsen, indføreet maksimum på 24 elever i klasserne, indføreflere tolærerordninger i klasserne, styrke modersmålsundervisningenog fastholde det vejledendetimetal som det minimale.Så skal vi – lærerne – nok fortsat tage os afudviklingen og fagligheden i folkeskolen.Det er med den faglighed i baghånden, atlærerne – trods et årti med konstante kravfor færre resurser – stadig har kunnet sikrefaglighed i folkeskolen.Nu.. Fire arbejdsrum på skoleintraFå sikkerhed og sjov på samme tidfacebook.com/spraengfarogsoenO P E N I N G . D K · 1 1 7 0 4Fyrværkerikampagne med fagligt fokusFyrværkerikampagnen 2011 inddrager fire arbejdsrum påSkoleintra. Vi håber, at både lærere og elever vil tage emnetop i enten dansk, historie, matematik eller natur/ teknik.Der er opgaver til alle klassetrin.f o l k e s k o l e n / 2 6 / 2 0 1 1 / 31

More magazines by this user
Similar magazines