VVM-tilladelsen byplanlab Vejle.PPT

byplanlab.dk
  • No tags were found...

VVM-tilladelsen byplanlab Vejle.PPT

VVM-tilladelsen skalVVM-tilladelsen skal:1. Meddeles før bygherre går i gang, hvis VVM-pligt2. Indeholde tilstrækkelige, nødvendige, rimelige ogproportionale vilkår3. Kunne håndhævesVVM-tilladelse kan påklages til fuld prøvelseHoldbarhed 3 år, men den kan fornyes