VVM-tilladelsen byplanlab Vejle.PPT

byplanlab.dk
  • No tags were found...

VVM-tilladelsen byplanlab Vejle.PPT

HåndhævelseTænk på håndhævelsesmulighederne ved fastlæggelseaf vilkår til at undgå, nedbringe og om muligtneutralisere de værste skadelige virkningerVilkår fastsat i resten af VVM-tilladelse håndhæves efterplanlovens reglerVilkår fastsat i miljøgodkendelsen håndhæves eftermiljøbeskyttelseslovens regler. Tilsvarende med andretilladelser eller godkendelser efter § 9Klar opdeling mellem vilkår i VVM-tilladelsen og øvrigetilladelser/godkendelser