12.07.2015 Views

for at være adopteret - Adoption og Samfund

for at være adopteret - Adoption og Samfund

for at være adopteret - Adoption og Samfund

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INDHOLDLeder: Hvad ved familien Danmark egentligt om adoption?. ...................... 3Mia Dyrvig: Jeg er glad, men ikke taknemmelig for at være adopteret. ............. 4Mia Dyrvig: Det har gjort mig stærkere som menneske. .......................... 6Mirjam Nielsen: En lille solstrålehistorie fra det virkelige liv. ....................... 8Invitation til Adoption & Samfunds landsmøde 2012. ........................... 10Nyt fra lokalforeningerne. .................................................... 12Lokalforeninger. ............................................................ 18Landegrupper. ............................................................. 18Rådgivningsguide. .......................................................... 19Kalender. .................................................................. 20KOLOFONRedaktion:Hovgårdsparken 532670 Grevebladet@adoption.dkRedaktionsmedlemmer:Heidi Senderovitz 60 72 90 05Hovgårdsparken 53 (kontakt efter 19)2670 GreveAnne-LouiseLinnemann Bech 39 61 03 61Enighedsvej 49B2920 CharlottenlundAnne Marie Andresen 38 79 97 35Raunstrupvej 6 (kontakt 17 -19)2720 VanløseLykke L. Pedersen 45 85 12 79Brede 652800 Kgs. LyngbyKarina Ahm 31 33 28 38Hobrogade 13, 4. tv. (kontakt efter 18)2100 København ØAnsvarshavende for dette nummer:Anne-Louise Linnemann BechMedlæser:Heidi SenderovitzAdoption & SamfundForeningstelefon: 65 92 00 18Hjemmeside:www.adoption.dkHOVEDBESTYRELSEFormand:Jens DamkjærVestre Fasanvej 538410 Røndejens.damkjaer@adoption.dk40 83 41 93Næstformand:Michael PaaskeKlanghøj 478670 Låsbymichael.paaske@adoption.dk65 96 05 21 (priv.) / 29 48 53 06 (mob.)2. næstformand:Jørn K. PedersenPrangerager 387120 Vejle Østjoern.k.pedersen@adoption.dk60 82 04 35Sekretær (valgt uden for HB):Carl Erik AgerholmTeglvej 4, Frifelt6780 Skærbækcarlerik@fam-agerholm.com74 75 73 65Bestyrelsesmedlemmer:Marianne ØstergaardVesterbrogade 191, 4.1800 Frederiksberg Cmarianne.oestergaard@adoption.dk33 22 95 53Lisbet MogensenParadisvej 4, Ulborggård6990 Ulfborglisbet.mogensen@adoption.dk97 48 19 29 / 24 46 16 99 (mob.)Lene BorgTveje-Merløse 2B4300 Holbæklene.borg@adoption.dk59 43 92 01Sidsel Babette JohansenEnglodden 88320 Mårsletsidsel.babette.johansen@adoption.dk86 78 27 22Lilian BitschNørregade 326670 Holstedlilian.bitsch@adoption.dk75 39 38 09Charlotte ChristensenGl. Ringkøbingvej 1A7400 Herningcharlotte.christensen@adoption.dk97 21 18 78Rie ØstergaardHolbækvej 167400 Herningrie.oestergaard@adoption.dk97 22 12 87Bente Pedersen (pt. sygemeldt)Assensvej 52, st. th.5750 RingeSuppleanter:Sofie BayFalkenbergvænget 303134 Ålsgårdesofie.bay@adoption.dk49 13 49 37Malene Fenger-GrøndahlNy Munkegade 32, 3. th.8000 Århus Cmalene.fenger-grondahl@adoption.dk26 74 25 76Søren HansenHjortevænget 225800 Nyborgsoren.hansen@adoption.dk22 54 11 51Kasserer (valgt uden for HB):Ellen LarsenGlenstrup Søvej 158990 Fårupkasserer@adoption.dk86 45 26 32Medlemsadministration:Adoption & SamfundMedlemsadministrationenSkibbroen 6,2. – Postboks 136200 Aabenraamedlemsadm@adoption.dk35 29 42 52Grafisk produktion:Eks-Skolens Trykkeri ApS 35 35 72 76Oplag: 4.300 stk.Adresseændring, udmeldelse m.v. bedesmeddelt medlemsadministrator på e-mailmedlemsadm@adoption.dk.Abonnement kr. 400,-Medlemskab inkl. blad kr. 400,-Annoncepris Kr. 10,- pr. spaltemilimeter.Bladet modtager altid gerne billeder.Hvis man ønsker fotografens navn nævnt,skal det anføres. Husk at oplyse om navn,adresse, motiv, afgiverland og tidspunkt.Bladet (inklusive billederne) lægges altidefterfølgende på www.adoption.dk.Artikler i bladet udtrykker forfatternessynspunkter og ikke redaktionens ellerforeningens. Redaktionen forbeholdersig ret til almindelig korrekturlæsning afindkomne artikler.Bladet udkommer i februar, april, juni,september, oktober og december.Forsiden: Marta er 10 mdr. og født i Etiopien.DEADLINE NÆSTE NUMMER:10.03.12Du kan melde dig ind i Adoption & Samfundpå www.adoption.dk, eller brug koden her:2 Adoption & Samfund


Jeg er glad,men ikke taknemmeligfor at være adopteretHelene Hindberg på 39 år er adopteret fra Korea og har altid haft det godt med at se anderledes udog være adopteret. Men hun gider ikke være taknemlig over, at hun fik lov at komme til DanmarkAf Mia Dyvig„Når vi vælger at adoptere børn fra andrelande, har vi også nogle særlige forpligtelser– vi har et ansvar, vi skal leve op til,“siger Helene Hindberg. Hun er 39 år ogadopteret fra Korea. Hendes mørke, livligeøjne er sat ekstra i fokus med sorte streger iøjenkrogen og i forlængelse af øjet. Hun erikke særlig høj, men fylder alligevel godt ilejligheden på 5. sal på Nørrebro.„Selv i Korea er jeg lille,“ griner hun ogviser rundt i lejligheden, der ligner enhveranden dansk lejlighed med kat, TV ogmahognispisebord.„Jeg er jo nok mest dansk. Men det harværet skønt, at jeg med Korea har et land,som jeg har et specielt forhold til.“ sigerHelene og sætter sig ved mahognibordetunder en filmplakat med asiatiske tegn ogmotiver.Kung-Fu og animéKorea fyldte meget i Helenes barndomshjem,som hun delte med moderen og inogle år også med mormoderen.„Vi talte meget om Korea, min mor købtebøger om landet og kulturen, og vi vidstealtid, at vi en dag ville besøge Korea.“ fortællerhun og afslører en stor samling dvd’ermed asiatiske film.„Det startede med Kung-Fu film. Ogkampsport. Det kom jo samme stedfra som jeg selv.“I dag fylder asiatiske film fortsatpå hylderne i Helenes lejlighed.„Ja, jeg føler da en større tilknytningtil Korea, end hvisjeg havde været hvid ogikke asiatisk.“Men Helene tror ikke,hun ville kunne føle sighjemme i Korea.„Det vil altid være etfremmed sted, som jegmåske nok har en størretilknytning til, men detHelene Hindberg blev adopteretfra Korea af en enligkvinde i 1974. „Jeg har aldrigfundet ud af, hvordanhun fik lov til at adopteremig som enlig. Måske fikhun dispensation ellerdet var en prøveordning.Men jeg ved det ikke.“vil ikke være mit sted,“ siger hun uden atafvise, at hun kunne finde på at flytte tilKorea i nogle år – på samme måde somhun har lyst til at bo andre steder i verdeni en periode bare for oplevelsens skyld.Om at besøge Korea:„Det var underligt. Rigtigt mærkeligt.Også fordi jeg prøvede at se, om jegkunne genkende noget eller føle eneller anden form for samhørighedeller opleve en eller anden diffusfølelse af at være hjemme, men detvar der ikke jo. Det var bare et dybtunderligt sted.“Har selv søgt om at adoptereMen Helene har også set adoption fra en andenvinkel – som adoptionsansøger. Sammenmed sin nu tidligere mand ansøgtehun for nogle år siden om godkendelse somadoptant . Men de gik fra hinanden efter atvære blevet godkendt, og derfor blev adoptionenikke til noget. I første omgang.Helene prøver nu at blive gravid sammenmed sin nye partner. Mest fordi det er nemmereog hurtigere at få børn på den mådeend ved adoption. Men foreløbig er det ikkelykkedes, så adoptionstanken er begyndt atdukke op igen.„Jeg har selv altid haft en positiv holdningtil det at være adopteret – det har altid væreten integreret del af min personlighed ogidentitet. Det var jo det jeg var. Måske er detderfor, jeg synes det måske er mere naturligtfor mig at adoptere end at føde et barn.“Stærkt bånd til moderenHelene blev selv adopteret til Danmark somtoårig af en enlig mor i 1974. I starten boedede sammen med mormoderen, men4 Adoption & Samfund


„Som 18-årig begyndte jeg at interesseremig for punk. Jeg tænkte, at nu skulle jeggive den hele armen. Ikke nok med, at jegvar skævøjet, jeg ville også være en punkskævøje,så jeg rigtig kunne få folk op afstolene.“De sorte streger om øjnene bevæger sigop og ned og signalerer, at der måske stadiger en provo gemt i Helene – en sødog drillende én. Men også én, der ikke erbange for at sige sin mening om store emner.Det har gjort mig„Jeg føler mig ikke anderledes, men man kan godt føle sig fremmedgjort somadoptivbarn,“ siger Jens Ullerup, der i dag er 28. Han blev adopteret fra Koreasom treårig sammen med sin to år ældre søster.Egoistiske motiver bag adoptionHelene er for eksempel ikke i tvivl om, at ligesomandre forældre får børn af egoistiskegrunde, er det også tilfældet med adoptivforældre.„Adoption er for forældrenes skyld.“ Sådanså hendes mor også på det:„Min mor mente ikke nødvendigvis, atjeg ville få et bedre liv af at blive adopterettil Danmark. Hun var helt klar på, at hunadopterede mig for sin egen skyld.“TaknemlighedDerfor kan det også provokere Helene, nårhun møder holdningen om, at hun skalvære taknemlig for at være blevet adopterettil Danmark.„Nogle synes også, at jeg bør føle migendnu mere dansk, fordi jeg har været såheldig at få muligheden for at være dansk.Hvorfor skal jeg det? Og hvorfor skal jegtage stilling til, om jeg er dansk eller koreansk?“spørger Helene med en smule irritationi stemmen.Det varer dog ikke længe, før hun igensmiler. Og heldigvis er det ikke så tit, hunoplever at skulle stå til regnskab for, hvemog hvad hun nu egentlig er.Helene er derfor heller ikke i tvivl om, atdet for hende samlet har været positivt atvære adopteret.„Det har blandt gjort, at jeg har haftøje for, at der skal være plads til alle. Vi erforskellige, men vi skal alle sammen væreher og behandle hinanden ordentligt. Detkunne jeg selvfølgelig godt være kommetfrem til uden at være adopteret, men dethar nok givet mig nogle genveje.“Og så var der jo også muligheden for somhittebarn at lade fantasien få frit løb om,hvem hun i virkeligheden var – fattig fiskerdattereller uægte kongebarn?„Det skal man heller ikke glemme,“ sigerHelene med endnu et grin, mens kattensmyger sig om benene og signalerer, at detnu er dens tur til at få hendes fulde opmærksomhedigen. •Red: Efter interviewet er Helene blevet gravidog glæder sig nu til at blive mor – på dennemme og hurtige måde.Af Mia Dyvig„Uanset hvor jeg er i verden, så har jeg ikkehjemme nogen steder. I dag har jeg vænnetmig til følelsen. Det vigtigste er at forholdesig til, at man har den følelse.“Det gik op for Jens, da han var et år iEngland på skole og også dér blev spurgt,hvor han kom fra.„Jeg følte ikke, at jeg kunne sige, at jegkom fra Danmark – for det var ikke heltrigtigt. Det var ikke ligesom de andre danskere,at det var der, jeg kom fra – punktum.Så jeg mistede lidt mit fundament.“Han beskriver, hvordan det er lidt, som dahan som barn flyttede fra Fyn til Jylland, ogfolk i Jylland sagde, at han var fynbo, menpå Fyn mente de, at han nu var jyde:„Der er ikke noget sted, hvor du føler digforkert, men der er heller ikke noget sted,du føler dig hjemme.“Søger ind i sig selvFor nogle adopterede giver samværetmed andre i samme situation og måskefra samme oprindelsesland en følelse af atkomme lidt tættere på at føle sig hjemme.Men det appellerer ikke til Jens.„Fremmedgjortheden får nogle til atsøge sammen med andre, der har sammebaggrund og ser ud på samme måde. Mendet har jeg aldrig gjort. Det har aldrig interesseretmig. Jeg har i stedet søgt ind i migselv og søgt min egen selverkendelse og påden måde fået fred med mig selv.“Selvom det ind imellem har været hårdt,ser Jens det som en fordel, at han – som hanselv udtrykker det – tidligt i livet er blevetkonfronteret med sin egen identitet.„Det, jeg har gjort i forhold til at læremig selv at kende, har samtidig gjort migstærkere som menneske. Mange af minevenner har ikke været igennem den selverkendelse,og jeg kan mærke, at mangeaf dem har en grundlæggende usikkerhedi sig selv.“Moderen har været en vigtig støtteFor Jens har det været en stor hjælp, at moderenaltid har lyttet, når han har haft brugfor det.„Når jeg siger til min mor, at jeg har detdårligt, så tager hun mig alvorligt og lyttertil mig og prøver at hjælpe.“Da han var 20 år, begyndte Jens for førstegang at reflektere nærmere over sine følelserog især, hvad det var, der fik ham til indimellem at isolere sig og trække sig væk frade venner, som han har mange af.„Jeg talte meget med min mor om detog valgte ogat gå i terapi – jeg er ikke typen,der undertrykker tingene. Jeg tager fati problemerne, så jeg kan komme videre.“Og videre kom han og fandt også ud af, atder er mange, der har det på samme måde– uden at være adopteret.Har ikke dyrket KoreaKorea og kulturen har ikke fyldt særligt megeti hans liv:„Min søster og jeg er ikke opdraget til,at vi stadig skulle blive ved med at værekoreanske. Og det skal vi heller ikke. Viskal opdrages ligesom alle andre børn iDanmark med højskolesange osv. Jeg ved,at der er nogen, der holder meget fast i detkoreanske, men det tror jeg bare ikke på.Det er sådan noget med, at det er sjovt,at vi har et asiatisk barn, så skal vi legeasiater!“Jens kan på den ene side godt forstå, atadoptivforældre gerne vil fastholde nogetaf den baggrund, barnet kommer med,men han mener ikke, det kan lade sig gørei det lange løb.„Du kan ikke erstatte noget. Du kan ikkebygge noget op, der ikke er der,“ siger han,men fortæller samtidig, at Korea alligevel erkommet mere ind i hans bevidsthed.Brev fra søskende i KoreaHan og søsteren er nemlig blevet kontaktetaf deres tre ældre søskende, som blev hosmoderen i Korea, mens Jens og søsterensom de to yngste blev bortadopteret, dader kom en ny mand ind i moderens liv.„De har det godt, den nye mand er død,og de skriver, at de gerne vil høre fra os,“fortæller Jens og forklarer, hvorfor han planlæggerat tage ud og møde familien:„Jeg vil godt have et bevis på, at jeg ikkeblev forladt, fordi de ikke kunne lide os.“6 Adoption & Samfund


stærkere som menneskeJens Ullerup er glad for at være kommet til Danmark og for at være blevet adopteret. „Det er med til at gøre mig til den, jeg er.“I fritiden synger Jens i bandet The Fewd, der spiller rock/metal-musik. Foto: Jens Ullerup.Jens indrømmer, at det er ren egoisme,der gør, at han vil se sin familie.„Det er ikke for at få en relation til dem,men for at få en stor brik i mit liv til at faldepå plads.“En del af brikken er det, som Jens kaldersin biologiske arv:„Hvorfor har jeg de fysiske træk, jeghar, hvorfor klør jeg mig i nakken, somjeg gør, hvorfor blinker jeg, som jeg gør.Det er der, jeg virkelig føler forskellen vedat være adopteret – ikke at kunne spejlemig i mine forældre. Det generer mig rigtigmeget.“Forberedt på stærke følelserHan forventer ikke, at han vil føle sighjemme i Korea – tværtimod:„Jeg tror, jeg også vil føle mig anderedesder.“Han er ogforberedt på, at det godt kanblive en voldsom oplevelse, men den risikoer han klar til at løbe.„Det, man hører fra andre adopterede,der er rejst tilbage til deres fødeland, er, atdet er noget, man godt kan gå ned på. Mendet er jeg parat til, også selvom det måskekoster mig et år af mit liv. Hellere opleve detnu, end når jeg bliver 60 år.“Hvornår rejsen kommer til at foregå, vedJens ikke endnu. Men han er ikke i tvivl om,at det kommer til at ske.Sådan er Jens’ tilgang til de problematikker,livet som adopteret ind imellem byderpå – for at få det bedste ud af livet, måman tage fat også der, hvor det kan gøreondt. •Nr. 1 | 20127


FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKELFOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKELSe min seje tatovering. Mathias Guerra Atzen, født i Bolivia, 4 år.Robel knap 2 år prøver mors sko. Han er født i Etiopien.FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKELFOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKELVi er klar til fastelavn! Mikkel David 5 år, født i Nigeria, med sine søskendeLærke 8 og Lasse 11.Ronja er 5 år og født i Kina.Nr. 1 | 20129


Tag dit barns sundhedsplejerske, pædagogeller lærer med til en spændende dagi „Den åbne del“ af Landsmødet 2012, der afholdes lørdag, den 10. martspå Dalum Landbrugsskole ved Odense fra kl. 10.00 – 15.00For at give vores medlemmer chancen for at få en masse viden omde særlige behov, adoptivbørn har, har vi valgt at opdele landsmødet2012 i to dele:1) En åben del, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage,og hvor man desuden kan tage sit barns sundhedsplejerske, pædagogeller lærer med.2) En lukket del, hvor kun de aktive bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerog interessegrupper samt foreningens rådgivere kandeltage.Desværre tillader vores økonomi ikke, at vi kan afholde den åbne delaf landsmødet gratis, men vi har bestræbt os på at finde en rimeligpris, der dækker en del af udgiften til fortæring.- 200 kr. for almindelige medlemmer, der ikke er aktive i foreningen(inkl. kaffe, frokost m.m.)- 375 kr. for sundhedsplejersker, pædagoger eller lærere (inkl. kaffe,frokost m.m.)Vi håber, at dit barns sundhedsplejerske, pædagog eller lærer kanfå dækket „kursusudgiften“ på sin arbejdsplads, da det er en megetrimelig pris for at få en bedre og større viden om, hvad det er forsærlige behov, adoptivbørn har. Da tilmeldingen er bindende, tilbagebetalesdeltagergebyret ikke ved evt. afbud.Den lukkede del af landsmødet er forbeholdt de aktive medlemmeri A & S.De aktive medlemmer skal betale et depositum på 200 kr., der tilbagebetalesi løbet af landsmødet, og da tilmeldingen er bindende,tilbagebetales deltagergebyret ikke ved evt. afbud.På landsmødets første dag vil der efter „den åbne del“ om lørdagenvære seks workshops:1. Hvilken rådgivning kan vi tilbyde i A & S?v/ Mie Olesen, sagsrådgivningskoordinator.Her kan du høre om den rådgivning, man som medlem af A & Skan trække på.4. Få styr på økonomi, drift og tilskud i lokalforeninger oginteressegrupper, v/Jørn K. Pedersen, HB m.fl.I denne workshop kan man få en indføring i og en dialog om,hvordan lokalforeninger og interessegrupper får det praktisketil at fungere i den daglige ledelse. Her vil der være en indføringi, hvordan drift og økonomi nemmest administreres, og ikkemindst hvordan man opnår tilskud til eventuelle aktiviteter.5. Kommunikation & samarbejde mellem lokalforeningerne & HB,v/Kurt Nielsen, LF Kbh. og Lone Lindberg, LF Fyn.Denne workshop retter sig mod de aktive i LF og HB i forhold tilat fremme kommunikationen i foreningen.6. A & S’ hjemmeside og sociale medier – webgruppen.Har du lyst til at være med i arbejdet om vores hjemmeside, ellerhar din lokalforening eller interessegruppe brug for en ny hjemmeside,så kan du på denne workshop få nogle tips til, hvordandu laver en hjemmeside i WordPress.Vi opfordrer til, at I hjemme i lokalforeningerne og interessegrupperneallerede nu taler om, hvordan I prioriterer at fordele jer til deforskellige workshops, således at der som minimum er en person,der deltager i pkt. 4, så I får så mange erfaringer som muligt medhjem. Vi tror på, at rigtigt mange af jer har gode erfaringer, somfortjener at blive delt, således at andre også kan få glæde af dem– erfaringer, der i den sidste ende kommer både medlemmer ogsamfundet til glæde. Vi tror også på, at det styrker arbejdsglæden ibestyrelserne, når I på det første møde efter landsmødet deles omoplevelserne i de forskellige workshops.Husk: Tilmelding foregår via vores hjemmeside.Vi glæder os til at se jer til landsmødet 2012og i de nævnte workshops.2. Hvordan skabes en velfungerende lokalforening i A & S?v/Sanne Haagen Pedersen, LF Fyn.Kom og del dine erfaringer med andre lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer.3. Hvordan skabes en velfungerende interessegruppe?v/Jens Damkjær, Etiopienforeningen.Kom og del dine erfaringer med andre lande- eller interessegruppersbestyrelsesmedlemmer. Landsmødeudvalget 2012:Lene Borg og Jens Damkjær, HB.10 Adoption & Samfund


LANDSMØDEI ADOPTION & SAMFUNDden 10. og 11. marts 2012 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense SLandsmødets tema: Adoption – en god måde at stifte familie påLørdag 10. marts 2012Søndag 11. marts 2012Den åbne del af landsmødetkl. 10.00 Velkomst v/formand Jens Damkjær, herunder skalvores A & S sang synges!kl. 10.20 „Regeringens syn på adoptionsom en god måde atstifte familie på“ v/folketingsmedlemÖzlem Cekic, SF.kl. 11.00 „Sådan kan sundhedsplejersken hjælpe adoptivbørnog deres forældre til at leve det gode liv“ v/sundhedsplejerskerneRie Hedegaard og Lene Mathilde HavePetersen, Odense kommune.kl. 8.00kl. 9.00kl. 9.10kl. 9.45Morgenmad.Introduktion til dagen og A & S sang.„Adoption er en god måde at stifte familie på“.– Hvordan får vi resten af det danske samfund til at forstådet? Oplæg ved formandskabet i A & S.„Højlunds Forsamlingshus“ med politikere, DA, AC m.fl.„Sådan vil vi støtte adoption som en god måde at stiftefamilie på.“ Under denne paneldebat vil også A & S Ungdomvære repræsenteret.kl. 12.30 Frokost i spisesalen.kl. 13.00 „Sådan kan pædagoger hjælpe adoptivbørn og deresforældre til at leve det gode liv“ v/pædagogerne RieØstergaard og Charlotte Christensen.kl. 14.00 „Sådan kan skolen hjælpe adoptivbørn og deres forældretil at leve det gode liv“ v/lærer Janet Majlund.kl. 15.00 Afslutning af det åbne møde og herefter eftermiddagskaffe.Den lukkede del af landsmødetkl. 15.30 Workshops· Hvilken rådgivning kan vi tilbyde i A & S?· Hvordan skabes en velfungerende lokalforening i A & S?· Hvordan skabes en velfungerende Interessegruppe?· Få styr på økonomi, drift, tilskud samt proceduren omkringafholdelse af generalforsamling i lokalforeningerog interessegrupper.· Kommunikation og samarbejde mellem lokalforeningerneog HB.· A & S’ hjemmeside og sociale medier – webgruppen.kl. 16.45 Pause og tid til evt. networking eller afslapning.kl. 18.00 Middag.kl. 19.30 Underholdning, og herefter er der ost og rødvinkl. 11.30 Cafedialoger, hvor A & S’ medlemmer diskuterer, hvordanA & S bedst understøtter „adoption som en god måde atstifte familie på.“kl. 12.15 Fælles afslutning med deltagernes gode råd til HB.kl. 12.45 Afslutning af landsmødet 2012.Herefter er der sandwich i festsalen, inden vi siger farvel ogtak for denne gang.Bindende tilmelding skal ske via linket „Tilmelding til landsmødet“på hjemmesiden senest den 25. februar 2012, hvorefter du indbetalerdeltagergebyret til foreningens konto, og når beløbet er os ihænde, er du tilmeldt.Tilmeldingerne bliver registreret efter „først-til-mølle“-princippet,og skulle der imod forventning blive „udsolgt“ af pladser, vil detfremgå af hjemmesiden.Har du som aktiv ikke mulighed for at deltage begge dage, er duvelkommen til kun at deltage den ene af dagene.Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til atkontakte én af nedenstående.Der kan forekomme småændringer i programmet, så hold øje medhjemmesiden. Landsmødeudvalget 2012:Lene Borg og Jens Damkjær, HB.Nr. 1 | 201211


ADOPTION & SAMFUNDLokalforeningen VestjyllandForedrag om tilknytning og tilknytningsforstyrrelserTorsdag den 19. april 2012 i Vildbjerg Fritidscenter fra kl. 19.00 – 21.30Maibritt Olesen er psykolog. Hun er uddannet Cand. Psyk i 1995. Harhovedsagligt arbejdet med børne- og familierelationer, specielt de tidligerelationer. Maibritt har arbejdet på Toften i Herning og børneafdelingenpå Herning sygehus. Nu arbejder hun på en familieinstitution i Vildbjerg,hvor hun laver udredning og behandling af plejebørn og adoptivbørn.Tilknytning og tilknytningsforstyrrelserGrundidéen i tilknytningsteorien er, at man som barn danner nogleforskellige tilknytningsmønstre alt efter, hvordan forholdet til omsorgspersonernehar været. Disse mønstre bærer man med sig senere i livet,og de påvirker hele den psykiske udvikling hos det enkelte menneske,herunder udvikling af nære relationer, mestringsstrategier og forsvarsmekanismer.Vi skal sammen kigge på tilknytning som begreb og især på, hvordanvi kan arbejde med barnet i hverdagen for at arbejde hen moden sikker tilknytning, som giver barnet mulighed for udforskning afomverdenen og normal identitetsudvikling.Der vil være mulighed for spørgsmål og svar ud fra de ting, somdeltagerne er optaget af.1. del:Det sikre tilknytningsmønster• Hvordan ses det hos barnet?Tilknytningsforstyrrelser• Hvordan ses disse i praksis?• Hvad betyder det for barnets adfærd?• Forholdet mellem barn og forældre2. del:Indsats – hvordan kan vi hjælpe vores børn?• Afdækning af problemområder hos barnet.• Hvor kan vi få hjælp til vores børn?• Hvad kan vi selv gøre i hverdagen for at støtte barnets udvikling?Tilmeldingen til Charlotte Arestin senest 25. marts 2012 på mail:arestin@sol.dk eller mobil 30 51 92 21.Prisen for foredraget er 75 kr. pr. person. Skriv navn og antal vedindbetalingen på konto nr. 7600 0001176767.Adoption & Samfund VestjyllandADOPTION & SAMFUNDLokalforeningen VestjyllandEt adoptivbarn i familienAdoption & Samfund Vestjylland inviterer til en eftermiddag for nye og kommendebedsteforældre/pårørende til adoptivfamilier og selvfølgelig også andre interesserede.Lørdag den 25. februar 2011, kl. 13.00 – ca. 16.30 på Sognegården i Sunds, Nørrevang 45, 7451 SundsVi får besøg af en bedstemor og hendes datter samt en adopteretkvinde fra Colombia og en psykolog/PAS-konsulent. Her kan pårørendeblive klogere på, hvad der er i spil, når et adoptivbarn kommerind i familien og ikke mindst, hvilke udfordringer der er for dennybagte adoptivfamilie.En bedstemor, Ragna Knudsen, fortæller og viser billeder. Hunberetter om sine erfaringer med at få et adopteret barnebarn. Hvordande første måneder var på godt og ondt, og hvordan det „betaler sig“at være ekstra opmærksom. Ragna har også et biologisk barnebarn ogvil sætte lidt ord på både forskelle og ligheder i rollen som bedstemor.Karina Stampe, hendes datter, vil komme ind på ventetiden inden barni forslag, samt hvordan man som pårørende støtter bedst.Psykolog og PAS-konsulent Rikke Yde holder også oplæg og svarerpå spørgsmål. Der kan være meget information at hente for kommendeog nybagte adoptivfamilier og deres pårørende. Rikke Yde vil bl.a. taleom, hvordan man som nærmeste pårørende kan hjælpe den nybagteadoptivfamilie, og hvad man som pårørende skal være opmærksom på.Til slut vil Diana Berg, som er adopteret fra Colombia, fortælle om,hvordan det er at være adopteret. Hun vil bl.a. komme ind på det at seanderledes ud, samt det at søge oplysninger om tiden i sit fødeland ogikke mindst mødet med hendes biologiske mor, som voksen.Vi får indblik og indsigt i, hvilken opgave de nybagte adoptivforældrestår med. Bedsteforældre har jo alle været forældre og ved, hvadbørn har brug for, men hvad betyder det så, når det nye barn i familieikke har fået det fra livets start? Hvad kan man som bedsteforældregøre, og hvordan bevarer man de varme hænder og hjerte – også hvisden nybagte familie har brug for at isolere sig?Bedsteforældre og andre pårørende skal lytte til deres børn ogspørge ind, og så skal de have respekt for det, som deres børn gernevil have dem til. Hvordan man griber det an, vil Rikke Yde give noglebud på.Pris pr. voksen: 75,00 kr. inkl. kaffe og brød.Sæt X i kalenderen og inviter bedsteforældre og/eller andre pårørendeallerede nu. Børn er velkommen – der vil være lidt aktiviteter til dem.Tilmelding til Kenneth Aaen på mobil nr. 29 62 26 16 eller på mail:aaen@youmail.dk.Vel mødt til en spændende eftermiddag! Alle er velkomne.12 Adoption & Samfund


TEENAGEARRANGEMENT i Holbæk den 9. oktober 2011af Mie OlesenI foråret 2011 besluttede de fem sjællandske lokalforeningerat gå sammen i A&S Øst. Et fælles forum, der bl.a. skulle givemulighed for at lave nogle større og dyrere arrangementer, endhvad man traditionelt kan håndtere i de små lokalforeninger.Første arrangement blev målrettet unge teenagere og deresforældre, og det blev en bragende succes. Allerede en måned indenarrangementet løb af stablen, måtte vi lukke tilmeldingen,så det er tydeligt, at der er et uopfyldt behov for arrangementer,der retter sig mod denne målgruppe.Den 9. oktober kl. 9.30 mødtes så 30 familier på værestedetConcura ved Holbæk. Efter fælles morgenkaffe skiltes familierne,og de unge blev sendt udenfor sammen med en gruppe klatreinstruktører.Her tilbragte de et par sjove og nervepirrende timermed at bestige nogle meget høje træer. De modigste fik ogsåmulighed for at kaste sig bagud fra et reb i 8 meters højde. Heldigvisvar sikkerhedsudstyret i orden, så alle unge menneskerkom helskindet igennem formiddagens mange udfordringer.Mens de unge mennesker klatrede, samledes de voksne i mødelokaletmed dagens to dygtige facilitatorer, Lars Røgilds ogAnna Wejdemann. Formiddagens program var en blanding afoplæg og erfaringsudveksling, og man nåede rundt om mangevigtige emner såsom det autonome nervesystem, sanseintegration,skoleproblematikker, den unges historie, biologisk familie,forladthedstemaer og meget meget mere. Alle deltog aktivt, ogspørgelysten var stor.Efter fælles frokost var det de unge menneskers tur til at tilbringeet par timer sammen med Lars og Anna. Her så de blandtandet filmen „Solen skinnede skarpt“, der handler om tre megetforskellige adopterede unge mennesker, der fortæller om derestanker og følelser omkring deres historier og det at være adopteret.Efter filmen talte Lars og Anna med de unge omkringnogle af filmens temaer. Imens fik også voksengruppen mulighedfor at se filmen. Den gjorde et stort indtryk på alle, og dervar mange blanke øjne i salen under filmforevisningen.Kl. 15.00 samledes børn og voksne til kaffe, kage og en fællesafrunding af dagen. Deltagerne gav udtryk for, at det havdeværet en god dag, hvor der var meget at tage med hjem. En delfamilier havde brugt dagen til at danne netværk omkring fællesproblemstillinger, så der blev lavet forskellige aftaler på kryds ogtværs om at mødes igen.Alt i alt en virkelig dejlig dag. Vi planlægger at gentage succeseninden for et år eller to, og vi kan kun anbefale de øvrige landsdeleat lave lignende arrangementer, da der tilsyneladende eret stort behov blandt vores medlemmer for at kunne mødesomkring de udfordringer, der dukker op, når vores kære smålige pludselig ikke er så små længere …Nr. 1 | 201213


ADOPTION & SAMFUNDLokalforeningen SydsjællandTEMAAFTEN„Al adfærd er kommunikation“Det adopterede barn i skolen og SFOTag dit barns lærer med til en temaaften med psykoterapeut og supervisor Michel GorjuTorsdag den 29. marts 2012, kl. 18.30 – 21.30, Næstved Bibliotek, Salen, Kvægtorvet 4-6, NæstvedAftenens program:18.30 – 18.45 Præsentation.18.45 – 19.30 Film fra et børnehjem.19.30 – 20.20 Den nyere teori og viden om betydningen af forstyrrelseri den tidlige relationsdannelse hos børn.20.20 – 20.30 Pause.20.30 – 21.15 Hvilke signaler skal man være opmærksomme på ikontakten med adopterede børn• En bio-psyko-social forståelse.• Om at se invitationerne i barnets (problem) adfærd.• Om det fælles (forældre – lærere – pædagoger) ansvar,der ligger i at skabe gode udviklingsbetingelserfor barnet.21.15 – 21.25 Spørgsmål.21.25 – 21.30 Afslutning på temaaften.Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig påsydsjaelland@adoption.dk, med angivelse af navne, antalog telefonnummer senest 22. marts 2012.Der vil være gratis sandwich + vand i pausen.Yderligere oplysninger: Pia Thomsen, tlf. 31 72 01 02.Læs mere om Michel Gorju på www.michelgorju.dk.Med venlig hilsenAdoption og Samfund Sydsjællandhttp://sydsjaelland.adoption.dkNoah Wu nyder vinteren i haven. Noah er født i Sydkorea.14 Adoption & Samfund


ADOPTION & SAMFUNDLokalforeningen Fyn og lokalforeningen SydvestjyllandForedragsaften med familievejleder Lola JensenTirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00 – 21.00 i Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØVi har inviteret familievejleder Lola Jensen til at holde et foredrag medfokus på førskolebarnet. Lola er kendt fra forskellige programmer i TV ogi radio, har skrevet flere bøger og benyttes flittigt som foredragsholder.Desuden har Lola været familievejleder for familier med adoptivbørn.Lolas foredrag indeholder de specifikke vinkler i forhold til det atvære adoptivforældre, men lægger også vægt på, at adoptivfamilierogså bare er helt almindelige familier som alle andre.Lolas foredrag omhandler emner som:• Tilknytning og relationAt tage imod et barn fra en anden kultur med en ukendt start pålivet, lære at forstå barnets personlighed og handle på dette, såbarn og forældre oplever, at tilknytning og relation ligeså stillearbejder sig i positiv retning.• Det gode barneliv hjemme og i daginstitutionHvem bestemmer hjemme i familien? Kunsten at sige nej, såbarnet får lysten til at følge det. Modet til at tage en efterfølgendekonflikt, hvis barnet ikke fandt det nej okay.• Parforhold og forældreskabParforholdets positive muligheder i en hektisk hverdag med børnog job. Hvilke forventninger har vi / kan vi have til hinanden i detfælles samarbejde omkring barnet.Har du spørgsmål til foredraget, er du velkommen til atkontakte Karin Anette Kristoffersen tlf. 30 59 51 52 ellerpå mail karinanette.k@hotmail.com.Prisen for deltagelse inkl. kaffe/te og kage er 75 kr. for medlemmerog 100 kr. for ikke-medlemmer.Beløbet bedes indbetalt på konto 3600 3600141899(husk navn i tekstfeltet), efter accept på tilmelding.Tilmelding senest den 1. marts 2012 til Ulla Gehlertpå mail usgehlert@yahoo.dk eller på tlf. 66 15 10 98.Medlemsnummer og lokalafdeling oplyses ved tilmelding.GEA (Gruppen af Eneadoptanter)– en forening under Adoption & SamfundVil I med i børneteater? Søndag den 4. marts 2012,kl. 10.30 – ca. 11.05 opfører Teater Månegøgl gæstespillet„Rod i kUnsteN“for de 2 - 6 årigeStykket handler om en lille piges besøg på et museum, hvor hun inspireret af den modernekunst slipper fantasien løs og kommer på en rejse ind i en verden fuld af former, farver, figurer,lyde og musik. Om bedstemor, der hele tiden får nye ideer fra fantasien og derfor ikke kanikke blive færdig med sit kunstværk, så udstillingen kan åbne. Om museets kustode Ulf RodAndersen, der elsker regler og hellere vil se på billeder af hjorte ved skovsøer end modernekunst. Og om, at Ulf Rod Andersen en dag bliver så træt af bedstemors fantasi, at han besluttersig for at fange den – én gang for alle. En poetisk og humoristisk forestilling for børn ogderes voksne inspireret af moderne kunst.Teatercaféen åbner 1 time før forestillingens start.GEA betaler billetterne for barn/børn og voksen.Evt. besøg i cafeteriet er for egen regning.Yderligere information kan findes på www.anemoneteatret.dkIsabella med sin bløde tiger. Hun er næsten toår, født i Etiopien.Tilmelding skal ske senest den 26.2.2012 til Taina (tainaberg@live.dk)Nr. 1 | 201215


ANNONCEBEDSTEFORÆLDREKURSUSden 24.4.2012 i Skælskør ogden 15.9.2012 i KoldingFor bedsteforældreog andre nære relationerSe nærmere: www.adoptionsraad.dkFamilieterapeut Michel Gorju tlf. 30 24 47 64.Psykoterapeut MPF, Karen Fabricius Hansen tlf. 26 28 42 13ANNONCEKulturrejse til KoreaGrupperejse d. 6. - 20. oktober 2012ADOPTIVBARN IEN STORFAMILIEMED DELEBØRN?Korea Klubben tilbyder i samarbejde med Meari Travelkulturrejser henvendt til adopterede og adoptivfamilier.Unikt og familievenligt rejseprogram skræddersyet til en gruppepå 15-20 deltagere med koreansk guide, dansk rejseleder,egen bus og kvalitetsindkvartering.Jeg har som eneadoptant adopteret en pigepå to år fra Etiopien i 2011. Jeg er dog ikkelængere enlig, men lever sammen med minkæreste og hans to biologiske børn på 5 og8 år, der på skift bor hos os og deres mor(50/50). Min datter er derfor blevet del af enfamilie, der omfatter to børn, der flytter udog ind – ofte flere gange om ugen.Umiddelbart fungerer dette arrangementfint, men jeg vil alligevel rigtig gerne deleerfaringer med andre i samme situation.Hvis der altså findes andre?KOREA KLUBBENREJSE INFOMØDERVi afholder jævnligt infomøder om rejsen.For yderligere information og tilmelding kontakt:kulturrejse@koreaklubben.dkLæs mere om kulturrejsen på: www.koreaklubben.dkRing eller send en sms tilAnne Munch Terkelsen på 26 36 43 37BILLEDERTIL BLADETVi vil meget gerne have billeder afjeres børn til at bringe i vores blad.Send venligst max. 3 billeder ad gangen.Husk at oplyse navn, land, alder,adresse og lignende. Billederne skalvære i høj opløsning (min. 1 MB).Bladet (inklusive billederne) læggesaltid efterfølgende på Adoption &Samfunds hjemmeside.Billederne skal sendes til:bladet@adoption.dkMATERIALE FRA FORENINGENAdoption & Samfund udgiver en række pjecer om adoption og adopterede. For eksempel:Når adoptivbørn skal passes, Adoptivbarn i klassen, Adopteret og voksen og Adoptionsrådgivning– før, under og efter adoptionen.På www.adoption.dk under „Fåråd og hjælp“ kan du se alle udgivelserfra foreningen og finderådgivning og information omadoption generelt. Her kan duhente pjecerne som pdf, ellerdu kan bestille dem hossekretaer@adoption.dk.På www.adoption.dk kan duogså læse foreningens blade,som rummer artikler og temanumreom alt fra henterejserog skolestart til sent adopteredebørn.På http://litteratur.adoption.dkfinder du en liste med litteraturom emner med relation tiladoption.Venlig hilsen Redaktionen16 Adoption & Samfund


ORIENTERING FRA KASSERERENGebyr på kontingentindbetaling,når du bruger indbetalingskortAdoption & Samfund betaler gebyr hos NETS, hver gang derudsendes og bruges et indbetalingskort til kontingentindbetaling.Ligeledes bruger vi tid på at håndtere hver enkeltindbetaling. Derfor er det blevet besluttet, at kontingentindbetalingmed indbetalingskort pålægges et gebyr på 25 kr.Hvordan undgår du at betale gebyr?Dette gebyr kan du undgå ved at tilmelde betalingen tilNETS (det tidligere PBS).Har du indtil nu betalt med et indbetalingskort, vil vi i januar,februar eller marts kontakte dig pr. brev eller e-mail.Heri skriver vi, hvad du skal gøre for at tilmelde betalingentil automatisk træk fra din konto med NETS og dermed sparegebyret på 25 kr.Du kan også allerede nu ringe til medlemsadministrationenpå 35 29 42 54 (kl. 10-15, fredag kl. 10-14) og tilmelde digautomatisk træk.Tak for hjælpen!Det vil lette os meget og spare foreningen for en del omkostninger,hvis du tilmelder dig til automatisk træk.Ellen Larsen (kasserer)Klaus Leonhardt (medlemsadministrator)Kommende temanumreBIDRAGEFTERLYSES!Redaktionenarbejder på enrække temanumretil detkommende år,og derfor vil vimeget gernehave bidrag fralæserne. Vi modtagerogså megetgerne ideer til, hvadI kunne tænke jer atlæse om.Del dine erfaringer og skriv om:RACISME – om frygten for racisme, racisme i hverdagen, direkte/indirekteracisme, racebevidsthed, forskelsbehandling,diskrimination, social afvisning, utryghed/fremmedgørelse, erracisme blevet „tilladt“ i samfundet, osv. (deadline 10.03.2012).Desuden efterlyses bidrag og ønsker til kommende temaer om:TIDLIG PUBERTET – (hyppighed, årsager, forskning, erfaringerfra adoptivfamilier) deadline 10.05.2012.NETVÆRK – (landegrupper, hentegrupper, lokalforeninger, internetfora,betydningen af netværk for forældre og børn m.v.)deadline 10.08.2012.ALDER – (godkendelsesproblematikker, livsfaser med adoption,adoptanters/adopteredes alder, voksne adopterede, lovgivningf.eks. forslag om hævelse af aldersgrænser for adoptanter)deadline 10.09.2012.BEDSTEFORÆLDRE – (bedsteforældrerollen, kurser for bedsteforældrem.v.) deadline 10.11.2012.Alle bidrag sendes til bladet@adoption.dk.Venlig hilsen RedaktionenBilleder til temanumreVi modtager også meget gerne billeder til temanumrene.Send venligst maks. tre billeder pr. e-mail. Husk at oplysenavn, børns alder, adresse og lignende. Billederne skalvære i høj opløsning (min. 1 MB). Bladet (inklusive billederne)lægges altid efterfølgende på Adoption & Samfundshjemmeside.Sypigen Alberte Yi-Xiao 5 år, født i Kina.Nr. 1 | 201217


LOKALFORENINGERHer finder du din lokalforening. Ikke alle harhjemmesider.Er du i tvivl om dit tilhørsforhold, så se underadresser og links på wvw.adoption.dkLokalforeninger i Region NordjyllandNordjyllandElse Jungersen Overbye, Parallelvej 12, Nørhalne,9430 VadumWeb: http://nordjylland.adoption.dkMail: nordjylland@adoption.dkTlf.: 98 17 17 11Lokalforeninger i Region MidtjyllandGudenåenMona Østergård, Sanglærkevej 12, Mønsted,8800 ViborgWeb: http://gudenaaen.adoption.dkMail: gudenaaen@adoption.dkTlf.: 86 64 61 72VestjyllandCharlotte Christensen, Ringkøbingvej 1,7400 HerningWeb: http://vestjylland.adoption.dkMail: vestjylland@adoption.dkTlf.: 97 21 18 78ØstjyllandJeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 MårsletMail: oestjylland@adoption.dk, tlf.: 86 29 76 63Lokalforeninger i Region SyddanmarkSydvestjyllandJørn K. Pedersen, Prangeager 38, 7120 Vejle ØstWeb: http://sydvestjylland.adoption.dkMail: sydvestjylland@adoption.dkTlf.: 60 82 04 35SydøstjyllandUlla Grau, Hydevadvej 28, 6270 RødekroMail: sydoestjylland@adoption.dkTlf.: 74 69 38 13FynSanne Pedersen, Lundsbjergvej 38, 5863 FerritslevWeb: http://fyn adoption.dkMail: fyn@adoption.dkTlf.: 65 97 22 97Lokalforeninger i Region SjællandSydsjællandPia Thomsen, Faunedalen 12, 4700 NæstvedMail: sydsjaelland@adoption.dkTlf.: 31 72 01 02Midt- og VestsjællandLene Borg, Tveje-Merløse 28, 4300 HolbækWeb: http://midtogvestsjaelland-adoption.dkMail: midtogvestsjaelland@adoption.dkTlf.: 59 43 92 01Lokalforeninger i Region HovedstadenKøbenhavnKurt Nielsen, Dæmningen 55, 2500 ValbyWeb: http://koebenhavn.adoption.dkMail: koebenhavn@adoption.dkTlf.: 36 16 87 25Københavns OmegnElisabeth Rolffes Becker, Trongårdsvej 13A, 2800 LyngbyWeb: http://koebenhavnsomegn.adoption.dkMail: koebenhavnsomegn@adoption.dkTlf.: 45 88 06 01NordsjællandSofie Bay, Falkenbergvænget 30, 3140 ÅlsgårdeMail: nordsjaelland@adoption.dkTlf.: 25 62 46 25BornholmHanne Nielsen, Anhøjvej 6, 3700 RønneMail: bornholm@adoption.dkTlf.: 56 47 08 12LANDEGRUPPERBoliviaAnette Buch-Illing, buch-illing@privat.dkAase Wodstrup Jensen, aase.wodstrup@mail.dkKatinka Hoydal, hoylysdal@mail.dkwww.landegruppe-bolivia.dkBulgarienBo Perssonfam.persson@gmail.comhttp://bulgarien.adoption.dkBurkinagruppenBenedikte LohseKollundvej 38 Kastrup, tlf. 60 17 13 16bmlohse@hotmail.comColombiaAnn GeertsenFaksingevej 7, 2700 Brønshøj, tlf. 29 76 71 62www.hola.dkDanmarkLau Rasmussentlf. 64 82 55 56 / 29 86 55 56www.danskadoption.dkEcuadorJens ReiermamEnglystvej 46, 3600 Frederikssund, tlf. 31 64 11 13jens@reiermann.dk, www.ecuadorkluben.dkEtiopienJens L. Tranholm Damkjærtlf. 86 29 20 28jensld@mail.dk, www.etiopien-foreningen.dkGuatemalaAnni Bech Nielsentlf. 47 52 77 76Hvideruslandwww.hvideruslandklubben.dkIndienSvend Erik Holmtlf. 64 47 38 35sve@holm.mail.dkwww.123hjemmeside.dk/indiengruppenKaliningrad/MoskvaHelle Pedersentlf. 97 17 31 01KinaMichael JohansenTandervej 45, 8320 Mårslet, tlf. 86 78 27 22kontakt@kinaforeningen.dk, www.kinaforeningen.dkKoreatrolde (Landegruppe for Sydkorea)Sisse Jacobsen, Engdraget 25, 3450 Allerødtlf. 30 23 34 08koreatrolde@koreatrolde.dk, www.koreatrolde.dkNepalHanne og Hans Doktortlf. 75 65 48 36hanne.veis@adr.dkNigeriaFormand: Maija-Liisa Kylmäluoma PedersenMail: kippis@mail.dk, tlf. 25 18 83 71Medlemskontakt: Yvonne Hegaard HansenMail: yvonnehegaard@hotmail.com, tlf. 29 64 17 04nigeriaadoption.dkPeruBjørn Rude VoldborgÆblehaven 1, 3400 Hillerød, tlf. 48 25 05 95bgv@pharmexa.comRumænienLars Birk Sørensentlf. 86 41 51 13larsbirk@skylinemail.dk, www.rumania.adoption.dkSri Lanka (Dansk Sri Lanka Forening)Flemming BratvedGårdager 10, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 30 18flemming@bratved.dk, sri-lanka.adoption.dkSydafrikaLaila BrobergRebekkavej 12, 1. sal, 2900 Hellerup, tlf. 61 79 48 08landegruppesydafrika@gmail.comwww.landegruppesydafrika.dkThailandEbbe Møllertlf. 45 79 24 46 / 40 64 55 84ebbemoeller@yahoo.dkTjekkietAnne-Lise Balletlf. 66 14 31 95www.tjekkiet@adoption.dkVietnamJeanett StefansenTeglværksbakken 31, 2900 Hellerup, tlf. 35 55 78 74jeanett.jeppe@gmail.comwww.vietnamadoption.dkInteressegrupperBal Vikas Venner, IndienAnnette Havemann Linnet, tlf. 49 19 09 13Hanne Juhl Holm, tlf. 26 36 27 23www.balvikas.dk, info@balvikas.dkColombia – Fanas vennerUlla Gehlert, Julagervænget 22, 5260 Odense S,tlf. 66 15 10 98, sugehlert@yahoo.dkEneadoptanter (GEA)Gitta Wörtwein, tlf. 40 93 11 03geagitta@gmail.comBørnehjemmet Palna, IndienMetteThomsen, tlf. 38 28 50 2518 Adoption & Samfund


R Å D G I V N I N G S G U I D EAdoption & Samfund tilbyder rådgivning i allefaser af en adoption. Rådgiverne er enten fagligerådgivere med en specifik relevant uddannelseog særlig viden om adoption eller adopterede ogadoptanter, som gerne lægger øre til din historieog kan komme med råd baseret på deres personligeerfaringer og foreningens viden i øvrigt.Rådgiverne arbejder på frivillig basis. Dehar tavshedspligt. De fleste rådgivere besvarerrådgivningsopkald i deres hjem.Bemærk faglige- og sær lige rådgivere harlukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes helesommeren. Generelt vil det være mest belejligt,hvis I ringer efter kl. 20.SAGSRÅDGIVERESagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmålom adoption og rådgiver i alle faser af adoptionsprocedurenfra de første overvejelser omadoption til adoptionsbevillingen er givet.Simple spørgsmål kan fremsendes på mail tiladressen: raadgivning@adoption.dk.For egentlig rådgivning i adoptionssager erdet bedre at henvende sig telefonisk til en afrådgiverne nedenfor, især hvis det drejer sig omlidt mere komplicerede sager, f.eks.:■ Sager, hvor ansøgerne fornemmer risiko forhelt eller delvist afslag på godkendelse.■ Anke- og klagesager.■ Problemer i matchningssager.■ Problemer i forhold til de formidlendeorganisationer.Claus Stenmose 59 44 14 32Mie Olesen 36 45 02 08Josie Køhlert 43 64 70 10Annike Kjær Hansen 35 82 35 43Bente Romanoff 33 22 88 68Janet Majlund 40 58 66 66FAGLIGE RÅDGIVERERådgiverne er fagfolk, der frivilligt rådgiverinden for deres professionelle fagområde.LægeBesvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- oghandicapforhold hos såvel adoptionsansøgeresom barn i forslag og adopterede.Jens Bertelsen, 23 45 49 97E-mail:musaeus@dadlnet.dkIda Bjerrum Bach 25 78 41 24E-mail:ibb@dadlnet.dkSundhedsplejerskeRådgiver om den gensidige tilknytningsprocesmellem barn og forældre, almindelige reaktionsmønstrehos barnet f.eks. i forbindelse medsøvn, måltider og andre dagligdags ting sompusling og bad. Hvordan kan man som forældrehjælpe sit barn gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til adoptivfamilie.Gitte Korsholm Jørgensen 60 12 22 57PædagogRådgivning i forbindelse med barnets/børnenesstart i institution og dagpleje samt eventuellevanskeligheder i institutionen/dagplejen.Rie Østergaard 97 22 12 87 / 22 43 91 52Charlotte Christensen 91 21 18 78E-mail:charlotte@sircus.dkTelefontid kl. 20.00 - 21.00Pædagogisk konsulentRådgivning i forbindelse med institutionsstart,indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler.Gitte Stæhr Larsen 48 24 51 55 / 31 16 69 51SpeciallærerRådgiver hvis der er behov for eller overvejelserom en særlig undervisningsindsats i skolen, særligti forbindelse med omsorgssvigtede børn.Pia Robinson 21 66 76 18E-mail:pia-robinson@hotmail.comTalepædagog og speciallærerRådgiver om tale- og sprogvanskeligheder føreller efter barnets ankomst. Sparrer evt. medden lokale talepædagog.Irene Bjerregaard 27 12 93 07Lise Jensen 20 96 39 00E-mail:stinne_odder@hotmail.comPsykologRådgiver unge og voksne adopterede og adoptivfamilier.Herudover kan psykologen medvirketil at videreformidle eventuelle behov forlængerevarende indsats til relevante behandlereog/eller instanser.Birgit Cederholm 44 44 33 82SocialrådgiverTilbyder råd og vejledning om det at samarbejdemed sociale myndigheder, dvs. at findevej i systemerne, rådgivning om lov og ret,herunder at forstå bevillinger og afslag. Rådgiverenkan ikke afgøre eller omstøde kommunensafgørelse, men bistå med vejledning ommuligheder for at anke en afgørelse.Lise Rytter Krogh 51 22 07 68Socialpædagog og lektor i pædagogikTilbyder råd og vejledning til adoptivforældrei forbindelse med spørgsmål, der omhandlermindre, dagligdags udfordringer eller størrevanskeligheder om opdragelse og familieliv.Bedst efter kl. 20.30 eller skriv gerne en mail,hvor vi aftaler dag og tidspunkt for samtale.Jette Eriksen 36 49 84 40 / 22 54 60 53E-mail:jee@ucsj.dkFORÆLDRERÅDGIVERERådgiverne er medlemmer med særlig interesse iet bestemt emne inden for adoptionsområdet.Adoption af præmature børnRådgivning om det at få et præmaturt barn iforslag eller at have et præmaturt barn.Trine Boardman 46 37 07 08VentelistefrustrationerRådgivning, når man er i adoptionsforløbet og opleverfrustrationer, fordi forløbet ikke går som forventet,eller når det er vanskeligt at klare ventetiden.Jan og Anette Mark 98 43 19 23E-mail:anettemark@webspeed.dkTab af barn i forslagRådgivning som hjælp og støtte til dem, derhar mistet et barn, som de har haft i forslag ogværet godkendt til.Janne Skov 66 13 63 02Adoption af danske børnRådgivning om anonym adoption af danskebørn. Rådgivningen vejleder ikke i forbindelsemed familie- eller stedbarnsadoption.Fam. Behmer 64 82 62 20Adoption af danske børn uden samtykke,åbne eller lukkede adoptionerRådgivningen er baseret på erfaringer medadoption af danske børn uden samtykke, hvadend det drejer sig om åben eller lukket adoptionud fra den danske lovgivning fra 2009 omtvangsbortadoption. Rådgivningen omhandlerogså erfaringer om plejeanbringelse med henblikpå senere adoption.Henvendelse sker via psykologrådgiveren ellerrådgivningskoordinatorerne (se andetsteds).Adoption af større børnRådgivningssamtaler samt mulighed for kontakttil andre familier, der har modtaget større børn,som tilbyder telefonisk støtte og hjælp omkring deproblemer, der kan være forbundet hermed.Anne Marie Poulsen 28 29 26 18E-mail:amfp@pbhome.dkSkoleproblemerRådgivning i forbindelse med vanskelighederknyttet til den adopteredes skolegang.Janet Majlund 40 58 66 66E-mail:janetmajlund@ofir.dkNetværk for „fravalgte“ adoptivforældreForældre, som ikke længere kan få kontakt medderes børn eller kun har en meget anstrengtkontakt.Kirsten og Flemming Andersen 86 28 16 07Eneadoptanter/GEAGruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder eneansøgererådgivning før, under og efter godkendelsesamt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEAfaglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption.GEA tilbyder desuden hjælp til opstart afsamtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt iadoptionsprocessen.Marianne Bonne 23 60 34 82E-mail:mariannebonne@webspeed.dkSigne Hindsberger 23 31 01 20E-mail:signhind@post7.tele.dkNr. 1 | 201219


ID-nr: 46528Afs: Adoption & Samfund, Medlemsadministrationen, Skibbroen 6, 2., Postboks 13, 6200 AabenraaADOPTIONSKALENDERHusk, du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egenDato Tid og sted Arrangement Arrangør og tilmelding25.2.2012 Kl. 13.00 - 16.00Sognegården i SundsNørrevang 457451 Sunds28.2.2012 Kl. 19.00 - 22.00i Valby KulturhusValgårdsvej 4-8, 5. sal2500 ValbyEt adoptivbarn i familienEn aften for bedsteforældre og andre pårørende.Kom og hør bl.a. PAS-psykolog MarieOlsen-Kludt og nogle bedsteforældre fortælleom deres erfaringer.LF VestjyllandKenneth Aaen tlf. 29 62 26 16LF KøbenhavnTilmelding til Janet Majlund på mail:janetmajlund@ofir.dkTilmelding senest 21. februar.4.3.2012 Kl. 10.30 - 11.15 ca.„Anemone Teatret“Suhmsgade 41125 Kbh. K.Børneteater for 2 - 6-årige, gæstespillet„Rod i kUnsteN“ med TeaterMånegøgl.GEATilmelding senest 26. februar 2012 tilTaina på mail: tainaberg@live.dk10.-11.3.2012 Kl. 10.00på Dalum LandbrugsskoleLandbrugsvej 655260 Odense SLandsmøde 2012 Landsmødeudvalget 201213.3.2012 Kl. 19.00 - 21.00i Tornbjerg KirkeSkærmhatten 15220 Odense SØ24.3.2012 Kl. 11.00 - 14.00i lokalerne hos Neuro - TeamStore Torv 10, 3. sal8000 Århus C19.4.2012 Kl. 19.00 - 21.30Vildbjerg FritidscenterSports Allé 67480 VildbjergKom til foredrag med familievejleder LolaJensen om førskolebarnet.Make-up-arrangement for unge adopteredepiger fra ca. 13 år.Om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser vedpsykolog Maibritt Olesen.LF Fyn og LF SydvestjyllandKontakt Karin Anette Kristoffersentlf. 30 59 51 52 eller på mail:karinanette.k@hotmail.comLF ØstjyllandTilmelding til Jonna Borg Kallehave påmail: jbk@llehave.dk senest 15. marts.LF VestjyllandCharlotte ArestinTilmelding senest 25. marts på mail:arestin@sol.dk eller mobil 30 51 92 21.24.4.2012 Kl. 9.00 - 16.00i VandresalenSe flere detaljer om arrangementerne på http://kal.adoption.dkOptagelse til kalenderen: kalender@adoption.dkTemadag om forståelse, rådgivning og behandlingaf adopterede børn og unge med psykologerneAnne Jensen & Anna Wejdemann.Psykologerne Anne Jensen& Anna WejdemannKontakt Anna Wejdemann på tlf.28 77 96 50, aw@annawejdemann.dkeller kursussekretær Ingeborg Schallert,på tlf. 78 41 09 34 på mail:ingeborg.schallert@stab.rm.dkForkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = LokalforeningFrida Ju og hendes veninde Alberte. Frida Ju er 8 år og født i Kina.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!