Retorikskolen - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk
  • No tags were found...

Retorikskolen - Anne Katrine Lund

RetorikskolenIntensivt kursus påKøbenhavns Universitetden 21. - 24. januar ’08Teori, værktøjer og workshop hver dagfra 9 - 16 kun afbrudt af en inspirationscafemed besøg af en retorisk frontfigur• Virksomhedsretorik – klassisk viden og værktøjer,der virker• Få indblik i kunsten at overbevise med inputfra førende teoretikere og praktikere på fireintensive dage i retorikkens tegnKursusledere er Anne Katrine Lundog Pernille Steensbech Lemée, toerfarne retorikere med strategiskog praktisk erfaring fra en langrække virksomheder.• Gennem praktiske øvelser kommer du selv icentrum og bliver udfordret, så du får opdateretdin retoriske værktøjskasse med redskabertil alt fra strategisk analyse til optimal gennemslagskraft


RetorikskolenKøbenhavns UniversitetNjalsgade 120København SSådan tilmelder du digTilmeld dig på mail@annekatrinelund.dk eller pl@fokuskommunikation.dkPris ved tilmelding inden 1. november: 15.000 kr. ekskl. moms.Pris ved tilmelding efter 1. november: 16.000 kr. ekskl. moms.Prisen er inkl. forplejning og kursusmateriale.Tilmeldingsfrist: 3. december 2007Afmelding kan ske vederlagsfrit inden den 3. december 2007. Herefter opkræves et gebyrpå 50% af prisen indtil 1. januar 2008. Ved afmelding senere end 1. januar 2008 refunderespengene ikke. Afmelding kan kun foretages skriftligt på e-mailadresserne ovenfor. Er duforhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at give pladsen videre til en kollega.I tilfælde af overtegning forbeholder Retorikskolen sig ret til at udskyde de senest tilmeldtetil næste kursusafholdelse eller - omvendt - til at aflyse et kursus, hvis deltagerantallet blivermindre end forudsat.Pernille Steensbech LeméeTlf. 2163 0703pl@fokuskommunikation.dkwww.fokuskommunikation.dkHar du lyst til at høre nærmere,så ring eller mail til en af os.Vi glæder os til at høre fra dig– og måske ses vi på Retorikskolen?Mange retoriske hilsenerAnne Katrine LundTlf. 2726 6520mail@annekatrinelund.dkwww.annekatrinelund.dk

More magazines by this user
Similar magazines