ENERGIBRUK I BYGG HVA KAN SOLA BIDRA MED? - Zero

zero.no
  • No tags were found...

ENERGIBRUK I BYGG HVA KAN SOLA BIDRA MED? - Zero

ENERGIBRUK I BYGGHVA KAN SOLA BIDRA MED?John Rekstad


Tre metoder for direkte utnyttelse av solenergiProduksjon av elektrisitet medsolceller (PV) Effektivitet = 15%)Produksjon av elektrisitet vedsoldrevne varmekraftverk(CSP)(Effektivitet = 15%)Produksjon av nyttbar varme medsolfangere. (Effektivitet = 50 – 70%)


”Solkraftverk” som dekker verdens energibehovEffektivitet 10%Effektivitet 10%740 x 740 km 2


Solinnstråling mot horisontal flate i kWh/år1000 kWh/m 2 year1200 kWh/m 2 year1500 kWh/m 2 year2000 kWh/m 2 yearKilde: European Solar Radiation Atlas


New Renewable Energy Resources 2008Peak Power Capacity (GW)20015010050014789941905810 9,4100,6 1,5 0,4 1,6200150100500Annual Energy Production (TWh)Solar thermal Wind Geothermal PV CSP Tide/WaveIn fact the contribution of Solar Thermal Energy was worldwide9 times larger in 2008 than from PV (photovoltaic).Source: Solar Heat Worldwide 2009, http://www.iea‐shc.org/


TeknologiPlane solfangereVakuumrør solfangereMarkedsandel i Europa: 94.6% Markedsandel i Kina: 90%


Andelen av primærenergien som brukes til elektrisitetsproduksjonAndelen av sluttbrukers energi somleveres i form av elektrisitet:2004: 17% el2030: 22% elNorge 2008: 50% elAndelen av total CO 2emisjonsom skyldes elektrisitetsproduksjonener over 40%


ENERGIBRUK I BOLIGERForbedring avbyggestandardgjennom åreneFORSKRIFTERBygningsskalletVinduerÅr U‐verdi År U‐verdi(W/m 2 K) (W/m 2 K)1949 0.931969 0.58 1962 3.601981 0.45 1981 2.701987 0.30 1987 2.401997 0.22 1997 1.60Byggeår Energiforbruk i 2006 Avvik(kWh/m 2 ) fra gjennomsnittFør 1931 189 ‐0.5 %1931 – 54 207 +9.0 %1955 –70 190 0 %1971 –80 189 ‐0.5 %1981 –90 178 ‐6.3 %Etter 1990 181 ‐4.7 %Gj.snittsverdi 190NIndividuel variasjoni energiforbruk2σENERGY DEMANDKilde: Statistisk Sentralbyrå


Energiforbruk (kjøpt energi) i boligermed og uten varmepumpeMiddelverdier i [kWh/år]Gulvareal 100 - 150 m 2 Over 150 m 2År 2004 2006 2004 2006Boliger utenvarmepumpeBoliger medvarmepumpe23 992 24 590 30 771 32 35619 951 26 021 30 762 29 476Forskjell +4 041 - 1 431 +9 +2 880Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2008


CO 2 utslipp fra produksjon av 20 000 kWh varme (pr. år)1. Elektrisitet fra kullfyrt kraftverk2. Varmepumpe med elektrisitet fra kullfyrt kraftverk3. Direkte oppvarming med kull4. Direkte oppvarming med olje5. Direkte oppvarming med gass6. 60 % gass og 40 % solvarme


Over 200 millionerkvadratmeter solfangereredusererCO 2 utslippet tilatmosfæren med30 mill. tonn pr. år


Solenergi – anlegg i alle størrelser


Dette huset har spart 240 000 kWh elsiden det ble bygget i 1977Samlede driftsutgifter har vært 1000 kr.


Totalt areal av installerte solfangere i 2006(Ref. IEA-SHC, Solar Heat Wordwide 2008)


20. august 2008:Olje- og energiministerenannonserer statlig tilskuddtil solvarme


Årsproduksjonen av kobber i verden er ikke stor nok til å dekkebehovet til solfangere når etterspørselen øker


IEA – SHC* Task 39:Polymeric Materials in Solar Thermal Applications17 Research institutes & universities from Europe and USAFraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE (Germany)AEE INTEC (Austria)Austrian Institute of Technology GmbH (Austria)CEA INES (France)École Polytechn. Fédérale de Lausanne (Switzerland)FH Ingolstadt (Germany)FH OsnabrückITW (Germany)INETI (Portugal)Kassel University (Germany)National Institute of Chemistry (Slovenia)National Renewable Energy Laboratory (USA)Polymer Competence Center Leoben (Austria)SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sweden)SPF (Switzerland)University of Leoben (Austria)University of Oslo (Norway)13 Industry partnersA‐P‐C (Austria)Aventa AS (Norway)BASF (Germany)Bosch Thermotechnik (Germany)BlueTec GmbH & Co (Germany)Chevron Phillips Chemical (USA, Belgium)EDF‐Électricité de France (France)EMS‐Chemie (Switzerland)Pirev Surface Engineering (Portugal)REHAU AG (Germany)Roth Werke GmbH (Germany)Söhner Kunststofftechnik GmbHSolar Twin Ltd (UK)Ref: www.iea‐shc.org/task39/participants.html* IEA‐SHC: International Energy Agency’s Solar Heating and Cooling Programme: www.iea‐shc.org


Polymersolfangere gir nye muligheter for bygningsintegrasjon40 – 50kg/enhet6 –18 kg/enhet


Solenergi – også om vinteren


Solenergi –enklere enn du trorKan dekke 30 - 50 % av varmebehovetKan dekke 55 - 65% av varmebehovet


Solar collectors in different colorsMulti-functional coatings for polymeric solar collectors: Coloured, spectrally selective coatings on polymers Self-cleaning properties (glazing) Anti-abrasive coatings for glazingColoured absolberswith glazingConsortium partners:- National Institute of Chemistry, Slovenia- COLOR, Slovenia- AVENTA Solar, NorwayColoured absorbers without glazingColoured glazing (simulation)


Solvarmesystemer i store byggBygg med store varmtvannsforbruk:Eksempler ersykehussykehjemhotellerbadeanleggskolerEksemplet på bilde er et rehabiliteringsprosjektder fasader etterisoleres ogdekkes med solfangere i stedet for annenFasadekledning.


Tenk deg en energikilde somog dertilhører oss alleproduksjonen er gratis,distribusjonen er gratis,ressursene er utømmelige,det er ingen forurensning.


SOLENERGIHvem skal gjøre forretning på den ?Hvordan skal utnyttelsen av den styres ?Hvordan skal den beskattes ?

More magazines by this user
Similar magazines