6083 Poppelvænget beboelse

3b.dk
  • No tags were found...

6083 Poppelvænget beboelse

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTDe under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er som hovedregel tagetfra Håndbog for Energikonsulenter.Forud for igangsættelse af evt. isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser afforholdene, og det skal sikres, at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke skersvækkelse af konstruktioner eller opstår råd eller fugtskader.De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er generelt taget Håndbogfor Energikonsulenter. Visse U-værdier er beregnet efter DS 418.Energimærkningsnummer 310009198 10

More magazines by this user
Similar magazines