M O N T A G E V E J L E D N IN G - DS Stålprofil

ds.staalprofil.dk
  • No tags were found...

M O N T A G E V E J L E D N IN G - DS Stålprofil

6Transport og opbevaringTilbehørTil DS Trapez stålplader leveres et omfattende sortimentaf standardinddækninger til tagdækning og til facadebeklædning.Inddækningerne leveres i materiale tykkelsepå 0,60 mm, i længder på 2500 mm og i alle standard -farver. Derudover leveres plane plader, tætningsmaterialer,inddækninger, hætter, lys plader, tagtrin og komplettagrendeprogram.Til fastgørelse leveres skruer og alu-popnitter.DS stålplader monteres med specielle selvborende DSskruer med EPDM tætningsskiver. DS Skruerne leveressom galvaniserede og lakeret i farve som pladerne ellersom rustfrie uden lakering.DS Skruerne leveres i typer til underlag af stål og træsamt som overlapskruer. Til underlag af stål anvendesnormalt 25 mm skruer, til træ normalt 35 mm skruer ogtil overlap 20 mm skruer. Andre skruelængder kanleveres.DS Skruerne leveres med 6-kantet hoved eller rundthoved med TORX-kærv.Transport og opbevaring af DS TrapezTransportDS Trapez stålplader leveres i forsvarlig emballage,der yder støtte i pladernes fulde længde. Ved andentransport, f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsattransporteres fuldt understøttede og overdækket.Lagring og emballeringFor at sikre stabil oplagring, skal DS Trapez stål pladerplaceres på et plant underlag, understøttet i tilstrækkeliggrad af strøer – evt. med lægter oven på strøerne.DS Trapez stålplader skal lagres på strøer, så derbliver fald i længderetningen, således evt. vand ellerkondens kan løbe af pladerne. Dvs. at der skal værestrøer under alle emballagebrædder. Hvis der stablesflere bunter oven på de hinanden, skal de mellemliggendeafstandsstrøer ligeledes placeres ud foremballagebrædderne.Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet modregn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnesi enderne. Ved udendørs opbevaring skal pladernetildækkes med regnsikker, ikke farve afgivende afdækning,der er stormsikker og udlagt således, at luftenkan cirkulere frit rundt om pladerne.Ved længere tids lagring bør pladerne opstrøes, forikke at danne hvidrust imellem pladerne. Plader udenoverflademaling, som f.eks. galvani seret, Aluzink ogblank aluminium, skal opbevares indendørs for atundgå hvidrust.Eventuel mellemlagring anbefales kun i lukkede, tørrerum.Produkter pålagt beskyttelsesfolie, som f.eks. lysplader,må ikke lagres for længe og aldrig i direkte sollys.Beskyttelsesfolien skal fjernes umiddelbart efter montagen.Kontroller pladerne med jævne mellemrum.HåndteringBrug altid egnet løftegrej, når pladebunter skal håndteres.Ved pladelængder på mindre end 4,00 m kan derf.eks. anvendes truck eller pallegaffel.Vær meget opmærksom på, at truck- eller palle gaffelikke beskadiger pladerne, når disse føres ind imellempladebunterne.Ved pladelængder over 4,00 m er f.eks. bredelærredsstropper og løfteåg bedst egnet som løftegrej.DS Trapez stålplader skal altid løftes fra stakken –ikke trækkes. Pladerne skal altid løftes lodret i denprofilerede kant for at undgå deformering af pladen.DS Trapez stålplader må ikke løftes i vandret liggendestilling. Er det nødvendigt, skal der være etfast underlag for at undgå deformering af pladen, somf.eks. en stige eller lægter på langs af pladen.Pladerne løftes op på taget og må aldrig trækkesover kanter og lignende.NB! Hvis pladerne løftes i vandret liggende stilling ogder kommer en bue, vil der være stor risiko for deformeringaf pladerne.

More magazines by this user
Similar magazines