Overgang uden gener - gynækolog christine felding

felding.dk
  • No tags were found...

Overgang uden gener - gynækolog christine felding

Hvad med at prøve ...•Zoneterapibehandlingen kan give en balanceringaf det hormonelle system, og mangeoplever en afslappende virkning, dergiver en bedre nattesøvn. mange kommertil zoneterapeuterne, fordi de harhedeture, og her kan behandlingenogså tit lindre. ud over behandlingenunder fødderne vil zoneterapeutentypisk også rådgive om kostændringerog kosttilskud, der kan være med til atforstærke virkningen af zoneterapien.typisk vil du blive tilbudt et forløb på firetil seks behandlinger inden for kort tid,hvorefter du sammen med behandlerenafdækker, om behandlingen virker. hereftervil de fleste kunne klare sig medvedligeholdende behandling f.eks. engang om måneden.•aKupunKturKineserne ser overgangsalderen somen ubalance mellem yin og yang, derofte kan afbalanceres ved hjælp afakupunktur. med de små nåle kanakupunktøren påvirke alle kroppensfunktioner og genoprette balancen ihormonsystemet og energibanerne. Detkan i de fleste tilfælde både dæmpegenerne ved overgangsalderen og gøreprocessen kortere. behandlingen erindividuel, men mange får fra fire til ottebehandlinger over en kortere periode.herefter er der nogle, der kan stoppebehandlingsforløbet, andre har brug forvedligeholdende behandlinger, f.eks.hver eller hver anden/tredje måned.•Kranio-saKral terapiKranio-sakral terapeuterne har godeerfaringer med at balancere ubalanceri det hormonelle system, f.eks. hormoneltbetinget migræne. med lettetryk og stræk forløses spændinger, ogforskubbede knogler hjælpes på plads.på denne måde kan Kranio-sakral terapeutenpåvirke centralnervesystemetdirekte og dermed stimulere transportenaf hormoner i blodbanen og ud tilkroppens organer. Dette vil i mangetilfælde gøre, at hormonbalancen normaliseres,og at en del af symptomernepå overgangsalderen mindskes.•phytoterapibehandlingen begynder med en grundigsamtale, hvor phytoterapeuten dannersig et indtryk af de problemer, som duhenvender dig med. symptomer, kostvaner,medicinforbrug, fordøjelse, psykiskvelbefindende og livsstil vendes i løbetaf samtalen. herefter undersøger phytoterapeutendit generelle energiniveaufor at afdække eventuelle ubalancer.til sidst udarbejder terapeuten et forslagtil en behandling, der passer til ditbehov. i behandlingen kan indgå naturmedicinskepræparater. Der kan ogsåindgå rådgivning om ernæring, herunderkosttilskud, vitaminer og mineraler.•ernæringsterapien helhedsorienteret terapi, hvor ernæringsterapeutenspørger ind til dinekostvaner, motionsvaner, livsstil, søvn,etc., hvilket leder frem til et billede afdin fordøjelse, din hormonbalance ogdit blodsukker – og hvor belastet dinkrop er. hvis en del af din krops funktionerer ude af balance, eller organerneer overbelastede, kan de nemlig ikkeklare at omstille hormonbalancen iovergangsalderen. ernæringsterapeutenudarbejder herefter rammerne for, hvaddu kan spise for at komme nemmereigennem overgangsalderen – eller for atlette helt konkrete gener. nogle kvinderkan have rigtig godt af at rense kroppenog særligt leveren ud og få blodsukkerbalancenreguleret; begge delehar betydning i forhold til at regulerehormonbalancen. ofte skal der skruesned for alkohol, sukker, kaffe og frugt –mens der skal skrues op for grønsager,proteiner, sunde fedtsyrer fra fed laks,fed avocado, nødder, mandler samt formotion. mange kan klare sig med tretil fire besøg hos ernæringsterapeuten,men der er også en del, der har brugfor flere besøg, fordi problemerne bliverafdækket ’i lag’, efterhånden somvanerne ændres.goDe føDeVarerloKale hormonerMange kvinder kommer tilat lide af tørhed ’i bunden’ iovergangsalderen, både i slimhindeni skeden og i en del af blæren. Detgiver problemer ved samleje og giverogså tit problemer med inkontinensog blærebetændelse. Her hjælper enlokal hormonbehandling, der givessom stikpiller eller en lille ring,der sættes op og afgiverhormoner over længere tid.Hormonerne virker lokalt påslimhinden og spredesikke i kroppen.Der findes mange fødevarer med østrogenlignendevirkning, der i deres naturligeform er uden den risiko, som lægemidlermed østrogen har. stofferne kaldes fytoøstrogener,og de findes blandt andet isoja, hvidløg, selleri, hørfrø, ingefær samt imange grønsager og i frugt.husK KalKeni løbet af de første fem år efter overgangsalderengår tre til fem pct. af knoglemassentabt om året, herefter er knogletabetén til to pct. Derfor er det supervigtigt at fåkalk og D-vitaminer nok. tag et kalktilskud,og spis masser af fede fisk. D-vitamintilskudkan være aktuelt i den mørke tid.Min anden ungdomPå hjemmesidenwww.minandenungdom.dk kandu læse mere om overgangsalderen.Siden er et frit forum,hvor kvinder kan inspirere hinanden,udveksle idéer til at forbedrelivskvaliteten, skrive deres egnehistorier og åbent fortælle omerfaringer, frustrationer eller glæderforbundet med livet før, underog efter overgangsalderen.Bag sitet står Nordisk Film\ Play, TBWA\WorldHealthog Novo Nordisk.Afhjælper gener i forbindelsemed overgangsalderenmelbrosia® woman Classic- brugt af kvinder i mere end 40 årmP03510 _02RM5_VE49_S34SundMbr.indd Melbrosia_bundANN. 208x21mm.indd 36 3 10-11-2009 20/10/09 10:25:29 09:48:52U14620.pdfP03510

More magazines by this user
Similar magazines