REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 11. april 2013

set.sonderborg.dk
  • No tags were found...

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 11. april 2013

11. april 2013REFERATBESTYRELSESMØDE DEN 11. april 2013Sted: SETTidspunkt: 08.00 – 11.00Tilstede: Jes Andersen, Aase Nygaard, Stephan Kleinschmidt, Charlotte Wejs, JanProkopekAfbud: Erling Duus, Hans Ørum, Bente E. Jensen1. Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat v/formandenReferat fra bestyrelsesmødet den 29. januar blev godkendt.2. Gennemgang af regnskabet v/ revisor Henrik HalgrenerSET har afsluttet 2012 med et flot resultat trods de udfordringer der har været.En mindre indtægt har gjort at SET skulle tilpasse driften og aktiviteterne.Regnskabet blev godkendt og underskrevet.3. Protokol v/revisor Henrik HalgrenerDer blev vedtaget at SET strammer op i nogle forretningsgange:- Øger indsatsen overfør debitorer. Indfører attestation af kørselsafregning ogtimesedlerÅrsregnskabet og protokollen blev rundsendt og underskrevet.


4. Orientering Best Brains v/Per Lachenmeier11. april 2013PL orienterede om projektets forløb, om aktiviteter der er i gang, samt de nyeaktiviteter.JPJ vil gerne se hvilke målinger der er planlagt i projektet.PL orienterede om et nyt projekt ”Transformer” som led i strategisk satsning i dengyldne iværksættertrekant, Vejle, Svendborg og Sønderborg.PL orienterede også om nye tiltage i SET: morgenmøder for medlemmerne, nytnetværk for ”unge” virksomheder, ny ansættelser.5. GeneralforsamlingGeneralforsamlingen holdes den 23. april 2013, kl. 15 i Broager Sparekasse Skansen.Formanden orienterede om at der er lavet forslag til vedtægtsændringer om udvidelseaf SET´s bestyrelse. Bestyrelsen vil fremover have 9 medlemmer:o 2 medlemmer udpeget af byrådeto 2 medlemmer udpeget blandt SET´s B medlemmero 5 medlemmer udpeget blandt SET´s A medlemmer6. EventueltInformeret omkring ansættelse af Lisbeth Bjerrum der overtager iværksætter service.Samt Lone Koch der skal køre projektet Transformers. Kasper Sørensen, portalfratræder 1 maj 2013.


11. april 2013FormandJes AndersenNæstformandJan Prokopek JensenBestyrelsesmedlemBente E. JensenBestyrelsesmedlemCharlotte WejsBestyrelsesmedlemErling DuusBestyrelsesmedlemHans ØrumBestyrelsesmedlemAase Nyegaard

More magazines by this user
Similar magazines