REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 11. april 2013

set.sonderborg.dk
  • No tags were found...

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 11. april 2013

4. Orientering Best Brains v/Per Lachenmeier11. april 2013PL orienterede om projektets forløb, om aktiviteter der er i gang, samt de nyeaktiviteter.JPJ vil gerne se hvilke målinger der er planlagt i projektet.PL orienterede om et nyt projekt ”Transformer” som led i strategisk satsning i dengyldne iværksættertrekant, Vejle, Svendborg og Sønderborg.PL orienterede også om nye tiltage i SET: morgenmøder for medlemmerne, nytnetværk for ”unge” virksomheder, ny ansættelser.5. GeneralforsamlingGeneralforsamlingen holdes den 23. april 2013, kl. 15 i Broager Sparekasse Skansen.Formanden orienterede om at der er lavet forslag til vedtægtsændringer om udvidelseaf SET´s bestyrelse. Bestyrelsen vil fremover have 9 medlemmer:o 2 medlemmer udpeget af byrådeto 2 medlemmer udpeget blandt SET´s B medlemmero 5 medlemmer udpeget blandt SET´s A medlemmer6. EventueltInformeret omkring ansættelse af Lisbeth Bjerrum der overtager iværksætter service.Samt Lone Koch der skal køre projektet Transformers. Kasper Sørensen, portalfratræder 1 maj 2013.

More magazines by this user
Similar magazines