Find de nemme klimaråd, - DI Handel

handel.di.dk
  • No tags were found...

Find de nemme klimaråd, - DI Handel

viLkår for anvenDeLse afkLimakampaGne-materiaLePartnerskab for klimaansvar i detailhandlen har i sin rapport til RegeringensErhvervsklimapanel i marts 2009 forpligtet sig til at gennemføre en række initiativer,der har til formål at styrke klimahensynet i detailhandlen. Et af initiativerne er atafholde en klima uge i uge 41 (2009).Partnerskabet består af: Arla Foods, COOP Danmark, Dansk Detail, Dansk Erhverv,De Samvirkende Købmænd, DI – Organisation for erhvervslivet, Forbrugerrådet,Landbrugsrådet , Magasin A/S, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling og ØkonomiogErhvervsministeriet, herunder Forbrugerstyrelsen.Med afsæt i partnerskabsaftalen er der udviklet en række statslige klimaråd, som erlet anvendelige for forbrugerne i indkøbssituationen og som detailhandlen kan benyttei deres information og markedsføring overfor forbrugerne. Detailhandlen har forpligtetsig til at sætte fokus på klimavenlige produkter og de udviklede råd i markedsføringsmaterialeog i butikkerne i uge 41 2009.VilkårRettighederne til kampagnematerialet tilhører Forbrugerstyrelsen, men materialet kanfrit afvendes af alle, der forpligter sig til at overholde følgende vilkår:• Der må ikke ændres i kampagnematerialet• Ansvaret for kampagnematerialets anvendelse i konkret informations- og markedsføringsøjemedpåhviler alene den erhvervsdrivende• Anvendelse af kampagnemateriale skal være retvisende og ske i overensstemmelsemed gældende regler, fx markedsføringsloven.• Kampagnematerialet kan anvendes fra mandag i uge 38, 2009, men fokus skal liggei klimaugen (uge 41, 2009). Herefter kan materialet anvendes uden tidsbegrænsning.Dog kan kampagnesitet på ”forbrug.dk” lukkes, når det skønnes relevant, dogtidligs t 31. december 2009• Virksomheden vil levere logo og link samt kort beskrivelse af, hvordan klimarådenevil blive markedsført til ForbrugerstyrelsenMisligholdelse af disse vilkår vil automatisk medføre, at virksomhedens ret til at anvendekampagnematerialet bortfalder øjeblikkeligt, og at virksomhedens navn og logo i givetfald slettes fra www.forbrug.dk , i evt. pressemateriale mv.Forbrugerstyrelsen påtager sig intet ansvar for kampagnematerialets konkrete anvendelse.2


GenereL taLeBoBLeDenne taleboble fortæller, at der er en kampagne,forbrugerne skal holde øje med.Logo’et fortæller historien kort og godt, og kan stå aleneuden hverken illustrationer eller yderligere forklaringer.Find de nemme klimaråd,der hvor du handler.Find de nemme klimaråd,der hvor du handler.Find de nemme klimaråd,der hvor du handler.3


Find de nemme klimaråd,der hvor du handler.Gør noget godt for klimaetVælg sæsonens frugt og grønt, der er produceret lokaltBrug indkøbsnet i stedet for engangsbæreposer i plastAflevér dåser i pantautomaten i stedet for at smide dem i skraldespandenInstallér en sparebruserUdskift almindelige pærer med elsparepærerSluk helt for tv, stereoanlæg og DVD frem for at lade dem stå på standby– spar strøm og CO 2Vask ved 40 grader i stedet for 60 graderHæng vasketøjet op udenfor i stedet for at bruge tørretumblerUndgå at smide mad udTag korte brusebadeTag mobilopladeren ud af stikket, når den ikke bruges – spar strøm og CO 2Skift en gammel cirkulationspumpe ud med en ny A-mærketSpis mindre kødGå eller tag cyklen i stedet for at køre i bilVælg en bil, der kører langt på literenDrik postevand i stedet for flaskevand eller læskedrikke på flaskeKøb A-mærkede hårde hvidevarer, A+ og A++ for køleskabe og frysereVælg en bærbar computer i stedet for en stationær – og spar strømUdskift din gamle pc-skærm med en computerfladskærm – og spar strømBrug elspareskinner til din computer og dit tvVælg produkter med Elsparemærket – så er du sikker på, at det er energirigtigtFå monteret dagslysstyring og bevægelsesmeldere, der automatisk tilpasserlyset efter behovetBrug kun halogen til spotbelysning, og sluk på kontakten til transformerenKøb produkter med EU’s miljømærke BlomstenKøb produkter med det nordiske miljømærke Svanen


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, blå.Klimarådene kan f.eks. bruges pårelevante produkter i tilbudsavis6


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, blå – fortsat.7


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, grøn.Klimarådene kan f.eks. bruges pårelevante produkter i tilbudsavis9


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, grøn – fortsat.10


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, grøn – fortsat.Taleboble medElsparemærket .Må ikke anvendes imindre end 100%11


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, pink.Klimarådene kan f.eks. bruges pårelevante produkter i tilbudsavis12


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, pink – fortsat.13


kLimaråDs-taLeBoBLer25 klimaråd, pink – fortsat.Taleboble medElsparemærket .Må ikke anvendes imindre end 100%14


tiLBuDsavis-annoncerHalvside, høj, 3 versioner.Gør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet.Ved at tænke mere klimavenligt idin hverdag og gå efter klimavenligevarer , når du køber ind, kandu mindske din CO 2 -udledning.Forbruger styrelsen lancerer nuen række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenterog organisationer . Klimarådeneviser, hvordan du kan gøre nogetgodt for klimaet. Find de nemmeklima råd på forbrug.dk, eller derhvor du handler.Gør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet.Ved at tænke mere klimavenligt idin hverdag og gå efter klimavenligevarer , når du køber ind, kandu mindske din CO 2 -udledning.Forbruger styrelsen lancerer nuen række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenterog organisationer . Klimarådeneviser, hvordan du kan gøre nogetgodt for klimaet. Find de nemmeklima råd på forbrug.dk, eller derhvor du handler.Gør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet.Ved at tænke mere klimavenligt idin hverdag og gå efter klimavenligevarer , når du køber ind, kandu mindske din CO 2 -udledning.Forbruger styrelsen lancerer nuen række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenterog organisationer . Klimarådeneviser, hvordan du kan gøre nogetgodt for klimaet. Find de nemmeklima råd på forbrug.dk, eller derhvor du handler.Fremtiden vil takke digFremtiden vil takke digFremtiden vil takke digGør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet.Ved at tænke mere klimavenligt idin hverdag og gå efter klimavenligevarer , når du køber ind, kandu mindske din CO 2 -udledning.Forbruger styrelsen lancerer nuen række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenterog organisationer . Klimarådeneviser, hvordan du kan gøre nogetgodt for klimaet. Find de nemmeklima råd på forbrug.dk, eller derhvor du handler.Fremtiden vil takke digAnnoncerne kan f.eks.bruges i tilbudsavis15


tiLBuDsavis-annoncerHalvside, bred, 3 versioner.Gør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. Vedat tænke mere klimavenligt i din hverdagog gå efter klima venlige varer , nårdu køber ind, kan du mindske din CO 2-udledning. Forbrugerstyrelsen lancerernu en række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenter ogorganisationer . Klima rådene viser, hvordandu kan gøre noget godt for klimaet.Find de nemme klima råd på forbrug.dk,eller der hvor du handler.Fremtiden vil takke digGør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. Vedat tænke mere klimavenligt i din hverdagog gå efter klima venlige varer , nårdu køber ind, kan du mindske din CO 2-udledning. Forbrugerstyrelsen lancerernu en række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenter ogorganisationer . Klima rådene viser, hvordandu kan gøre noget godt for klimaet.Find de nemme klima råd på forbrug.dk,eller der hvor du handler.Fremtiden vil takke digGør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. Vedat tænke mere klimavenligt i din hverdagog gå efter klima venlige varer , nårdu køber ind, kan du mindske din CO 2-udledning. Forbrugerstyrelsen lancerernu en række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenter ogorganisationer . Klima rådene viser, hvordandu kan gøre noget godt for klimaet.Find de nemme klima råd på forbrug.dk,eller der hvor du handler.Gør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. Vedat tænke mere klimavenligt i din hverdagog gå efter klima venlige varer , nårdu køber ind, kan du mindske din CO 2 -udledning. Forbrugerstyrelsen lancerernu en række klimaråd i samarbejdemed detailhandlen, producenter ogorganisationer . Klima rådene viser, hvordandu kan gøre noget godt for klimaet.Find de nemme klima råd på forbrug.dk,eller der hvor du handler.Fremtiden vil takke digFremtiden vil takke digAnnoncerne kan f.eks.bruges i tilbudsavis16


tiLBuDsavis-annoncerKvartside, 3 versioner.Gør noget godt for klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. For eksempel ved at vælge klimavenligevarer, når du køber ind. På den måde kan du mindske din CO 2-udledning.Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.Fremtiden vil takke digGør noget godt for klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. For eksempel ved at vælge klimavenligevarer, når du køber ind. På den måde kan du mindske din CO 2-udledning.Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.Fremtiden vil takke digGør noget godt for klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. For eksempel ved at vælge klimavenligevarer, når du køber ind. På den måde kan du mindske din CO 2 -udledning.Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.Fremtiden vil takke digGør noget godt for klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet. For eksempel ved at vælge klimavenligevarer, når du køber ind. På den måde kan du mindske din CO 2-udledning.Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.Fremtiden vil takke digAnnoncerne kan f.eks.bruges i tilbudsavis17


ButiksskiLtninGMed foto, 70x100 cm, 3 versioner.Fremtiden vil takke dig Fremtiden vil takke digFremtiden vil takkedig19


ButiksskiLtninGMed foto 70x50 cm, 3 versioner.Fremtiden vil takkedigFremtiden vil takkedigFremtiden vil takkedig20


ButiksskiLtninGMed klimaråd 50x50 cm, flere versioner.21


ButiksBannereMed foto 50x120 cm, 3 versioner.Fremtiden vil takke dig Fremtiden vil takke dig Fremtiden vil takke dig22


HyLDesvirpereMed klimaråd, flere versioner.23


t-sHirtsMed klimaråd tilpasset medarbejderei den afdeling, de står i.24


LaBeLark tiL kunDerKombinér de råd, der passer til netop jeres butik.25


ZiGZaG-foLDerKan hænges op – f.eks. ved kassen.Kombinér de råd, der passer til netop jeres butik.Find de nemme klimaråd,der hvor du handler.Gør noget godtfor klimaetDu kan gøre en forskel for klimaet.For eksempel ved at vælge klimavenligevarer, når du køber ind.På den måde kan du mindske dinCO 2-udledning. Find de nemmeklimaråd, der hvor du handler.Fremtiden vil takke dig26


Do & Don’tBrug af taleboble i kombination med billedeFremtiden vil takkeRigtig brug af taleboblerdigFremtiden vil takke digUndlad at flytte taleboblenFremtiden vil takkedigFremtiden vil takkedigUndlad at forstørre taleboblenUndlad at sætte taleboblen på skrå27


Do & Don’tBrug af billederFremtiden vil takkedigFremtiden vil takkedigFremtiden vil takkedigRigtig brug af billederRigtig brug af billederRigtig brug af billederFremtiden vil takke dig Fremtiden vil takke dig Fremtiden vil takke digUndlad at brugeandre motiverUndlad at brugebilleder af produktersammen med den lille’Tak’-taleboble.Brug evt. i stedet etkonkret klimaråd sammenmed produktet.Undlad at bruge andreudgaver af motiverne30

More magazines by this user
Similar magazines