Forprogram (384 KB) - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk
  • No tags were found...

Forprogram (384 KB) - Dansk Facilities Management

Effektiv kvalitet i Facilities Managementer nøglen til resultater på bundlinjenJesper Rasmussentidl. adm. direktør i BanedanmarkLars Liebstadm. direktørAllan AgerholmGeneral ManagerLars Liebst fortæller, hvordan man i kraft af effektiv kvalitetskaber en sund forretning og samtidig skaber oplevelser, deri sidste ende tilfører brugerne og gæsterne merværdi.


Effektiv kvalitet i Facilities Managementer nøglen til resultater på bundlinjenDansk Facilities Management netværk beskæftiger sigmed at udbrede viden om, hvordan virksomheder kanoptimere den del af den daglige drift, der ligger ud overkerneforretningen. Det gælder bl.a. vedligehold ogtilpasning af bygninger, rengøring, postservice, reception,viceværtfunktion, kantinedrift m.m.Strukturerede og gennemtænkte løsninger på FacilitiesManagement kan aflæses direkte på bundlinjen. Mangeopnår effektivitetsbesparelser på omkring 10-12 procent,og samtidig skaber det bedre arbejdsbetingelser formedarbejderne.Konferencen Effektiv kvalitet i Facilities Managementer nøglen til resultater på bundlinjen afholdestorsdag og fredag den 26. og 27. januar 2006.Her kan du få indsigt i, hvordan virksomheder bedstskaber kvalitet gennem Facilities Management. Du kanopleve foredrag fra bl.a. Tivoli, Post Danmark, Hilton,Tetra Pack, Louisiana, Københavns Kommune,MT Højgaard og Institute of Real Estate Studies, HelsinkiUniversity of Technology (HUT).Konferencen sætter fokus på begreberne effektivitet ogkvalitet som pejlemærker for virksomhedens arbejde medFacilities Management.Det er effektiv kvalitet, der skal styre de strategiske ogtaktiske beslutninger for virksomhedens drift. Hervedskaber man de bedste rammer for både virksomhedenog medarbejdernes trivsel og arbejdsindsats.Mange undersøgelser viser, at det er virksomheder medstørst styring af og fokus på● Anlægsinsvestering i de fysiske rammer,● investeringer i driften,der opnår de mest optimale betingelser forvirksomhedens økonomi.ProgramIgen i år har vi inviteret enrække fremtrædende danskeerhvervsfolk til at kommeog fortælle om FacilitiesManagement. Du kan høre omsynspunkter og erfaringer hosTivoli, Post Danmark, Hilton, TetraPack, Louisiana, KøbenhavnsKommune, MT Højgaard ogInstitute of Real Estate Studies,Helsinki University of Technology(HUT).Konferenceprogrammet er stadigunder udvikling og kan løbendefølges på www.dfm-net.dk.

More magazines by this user
Similar magazines