Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

Studietur til Malmø og StockholmI Malmø og Stockholm fik organisationsbestyrelsen gode idéer tilfremtidigt bæredygtigt byggeri. Malmøs store bebyggelse Augustenborgfra 1952 er et godt eksempel på, hvordan svenskernesparer på energien: facaderne er fx blevet fornyet med efterisolering,og der er mange grønne tage, der opfanger meget af regnvandet,så vandet ledes ad kanaler og søer til et rodzoneanlæg. IVästre Hamnen er bæredygtigheden tænkt ind helt fra starten afdenne nye by. Mange solceller på offentlige bygninger og mangenye vindmøller i Øresund sørger for, at byen er selvforsynendemed lokalt produceret energi.I Stockholm har man meget ambitiøse miljømål for arealanvendelse,trafik, byggematerialer, energi, vandforbrug og afløbsamt affald. De anvender de nyeste teknikker til at spare påvandet og til at rense spildevandet, de sorterer affaldet og genbrugermeget, og de bruger vedvarende energi og biogas.Studie- og inspirationsturen gav også organisationsbestyrelsenmange gode idéer om genanvendelse af tidligere industriområder.Beretning11 10

More magazines by this user
Similar magazines