Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

Street art i VanløseI starten af året forhørte nogle af Lønstrupgårdsunge sig om mulighedernefor at opstarte et street art forløb i fritiden.Denne forespørgsel blev virkeliggjortover flere forskellige omgange.Først fik de unge tilbudt et længereforløb med en af Københavns førendegraffitikunstnere, Brandon Lewis, somlærte dem, hvordan man sætter »enstreg«. De kom blandt andet rundt ibyen og så mange forskellige værkerfor at få inspiration. Det var en ugentligbegivenhed, som foregik i Beboerhuset.Nyheden om og begejstringenfor denne aktivitet nåede til VanløseLokaludvalg. I forbindelse med SikkerBy tilbød Vanløse Lokaludvalg ungepiger og drenge at deltage i et firedagesforløb. Brandon blev ansvarlig forat vejlede de unge i at udtrykke deresforståelse af, hvad sikker by er igennemgraffiti som kunstart. Og resultateter den 30 meter lange farverige vægover for Føtex ved Vanløse station – envæg, som Lønstrupgårds unge deltagere,Simon, Adam og Reham, kanvære meget stolte af.En smuk vision, som 3B hilser velkommen og glæder sig til atse resultaterne af.Finanslov og boligforligSom følge af finansloven og det tilhørende boligforlig, somregeringen indgik med oppositionen i november, er en del afLandsbyggefondens investeringer rykket frem. Samtidig er derkommet nye regler for at søge midler i fonden, som blandt andetbetyder, at der skal udarbejdes en helhedsplan, før manoverhovedet kan sende en ansøgning. Arbejdet er måske nokdet samme, men før kunne man vente med at udarbejde helhedsplanen,til man vidste, at der reelt var en chance for at fådel i midlerne.Aftalen fremrykkede yderligere 5,5 milliarder kroner fraLandsbyggefonden til renoveringer i almene boligområder, ogdermed var der 10,6 milliarder kroner til investeringer i 2011 og2,6 milliarder i 2012. I perioden fra 2013 til 2016 vil der årligtvære 1,9 milliarder kroner.Derudover er aftalen en forlængelse af den gældende boligaftalefra sidste år, som den daværende regering indgik med DeRadikale.Fremrykningen af investeringerne forventes at skabe 5.000nye job i løbet af 2012 og 2013. Ud over boligforliget indeholdtden samlede finanslovsaftale også andre punkter, der får betydningfor vores sektor og vores lejere.Fattigdomsydelser som fx starthjælp, introduktionsydelse,kontanthjælpsloftet og timereglen blev afskaffet med virkningfra den 1. januar 2012. Politiets indsats i de udsatte boligområdervil blive styrket, og der sættes ind med startboliger til unge18-24-årige, som har særligt behov for en ungdomsbolig medtilhørende voksenstøtte. I alt er der øremærket 131,2 millionerkroner til at etablere de særlige startboliger.Endelig blev der med finansloven aftalt fra 2013 at indføreen helt ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger.Ordningen vil også gælde vores boliger, men vi kender ikke pånuværende tidspunkt det nøjagtige indhold i ordningen.Beretning11 5

More magazines by this user
Similar magazines