Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

Hvad er Landsbyggefonden?Landsbyggefonden er en selvejende institution oprettetved lov. Fonden har til formål at fremme det almene byggerisselvfinansiering, og baggrunden er et boligforlig fra1966, hvor det blandt andet blev aftalt, at det ældre almenebyggeri skulle betale bidrag til en landsbyggefond for detalmene byggeri, og at fondens midler skulle anvendes til låntil nyt alment boligbyggeri.Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapitaltil offentligt støttet boligbyggeri samt administration for denalmene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævningaf indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desudenforestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte,støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v.Beretning11 7

More magazines by this user
Similar magazines