Etablering, Salg og Ledelse - MBCE

mbce.dk
  • No tags were found...

Etablering, Salg og Ledelse - MBCE

TalereTom Jensen er tidligere generalkonsul i Guangzhou og harværet med til at etablere Distribution Council Denmark (DCD).Yderligere har han været direktør for Asien i Invest in Denmarkunder Udenrigsministeriet. Tom Jensen har en lang og indgåendeerfaring med det kinesiske marked og er i dag Generalsekretæri det nydannede Danish-Chinese Business Forum.Kjeld Erik Brødsgaard er respekteret Kina-ekspert og bliverofte spurgt til råds af både medier og virksomheder om forholdi Kina. Han er professor i International Business iAsien/Kina og leder af Asia Research Centre på CopenhagenBusiness School.Jakob Sonnenberg har et langt og passioneret forhold tilKina. Over en 17 årig periode har Jakob Sonnenberg studeretog arbejdet i Kina – han taler flydende Kinesisk og er ChefRepræsentant på HTH Køkkener’s kontor i Kina, samt ansvarligfor HTH’s salg i Syd-Øst Asien. Jakob Sonnenberg er tidligeredirektør for konsulentfirmaet EUAR. EUAR har hjulpeten lang række danske virksomheder, herunder IC Companys,Le Klint, Kirk Telecom m.fl. i forbindelse med etablering, salgog sourcing i Kina.Jacob Johansen er som dansker en ener. Han rådgiver storeinternationale brands og danske virksomheder i strategisksalg og markedsføring i Kina og har forlængst bosat sigpermanent i fjern-østen. Jacob Johansen sidder blandt andeti bestyrelsen hos DCCC (Danish Chamber of Commerce inChina). Jacob Johansen betegner sig selv som en håndværkerpå sit felt – med en klippefast tro på at potentialet for danskevirksomheder kan udnyttes langt bedre end det er tilfældet.Jacob Johansen giver – via Live transmission fraShanghai – gode råd og øser af sin viden om Kina.Henrik Dalsgård er ansvarlig direktør, for det nydannede selskabog erfaren i at drive projekter i udlandet. COWI harværet involveret i det kinesiske marked i mere end 20 år,blandt andet via et lokalt joint-venture. COWI satser på massivudvikling i selskabet i de kommende år. Hør hvilke overvejelserder ligger bag og hvordan COWI har håndteret runde1 i selskabsetableringen.Mogens Yde Knudsen, Advokat (H), LL.M. fra ZaccoAdvokater Danmark, har gennem mange år rådgivet danskeog udenlandske virksomheder om immaterielle rettigheder oghar undervist i international handel og konfliktløsning.Mogens Yde er bl.a. medlem af International TrademarkAssociation Panel of Neutrals. Zacco Advokater er en del afZacco Legal – en sammenslutning af advokatfirmaer iSkandinavien med speciale i aftaler om og håndhævelse afimmaterielle rettigheder.Henrik G. Jacobsen, Cand.jur., er partner i The IPR CompanyI/S og har indtil den 1. september 2005 været virksomhedsjuristi LEGO-koncernen, senest med ansvar for alle koncernensIPR-retssager uden for Nordamerika samt for alle juridiskeKina-relaterede opgaver. Henrik underviser i innovationsbeskyttelsepå DTU’s MBA-kursus. The IPR Company er enrådgivnings- og strategivirksomhed, som tilbyder bredspektretrådgivning på IPR-området på ethvert trin i værdikæden, herunderpræventive IPR beskyttelsesstrategier, håndhævelsesstrategiersamt en dybtgående indsigt i kinesiske kopiproblemstillingerog løsningsmodeller.Thommas Holt har mere end 20 års ledelseserfaring og er enaf hovedkræfterne bag Danfoss Academy. Han har gennemførten omfattende analyse af ledelse i Kina, med både overraskendeog utraditionelle problemstillinger og løsninger.Thommas har en meget praktisk og uakademisk tilgang tilledelse – og har blandt andet en klar holdning til at ”kungfutse”bør afløse alle andre gængse ledelsestilgange når manopererer på det kinesiske marked. Til dagligt er Thommas tilknyttetDanfoss i Tyskland hvor han leder en større turnaroundproces, kaldet “learn implementation”.Peter Ølbye har igennem de sidste 3 år været ansvarlig forNIP Skandinavien. Peter Ølbye rådgiver og informerer danskevirksomheder om etablering af produktionsvirksomhed ellerlokalkontor i Nordic Industrial Park. Peter Ølbye har væretbosiddende i Kina fra 2000 til 2002 og har tidligere arbejdet iØsteuropa med outsourcing og produktion. Ove Nodland, dagligleder af NIP China, har arbejdet de sidste 10 år i Kina oghar solid erfaring med etablering, drift og forretning i Kina.Kim Abildgaard er Mercer’s danske ekspert på HR området.Kim Abildgaard har igennem en årrække beskæftiget sig medpersonale og bemandingsmæssige problemområder i forbindelsemed etablering i Kina. Mercer rådgiver og hjælper tildagligt en lang række internationale virksomheder på HRområdet i Kina.Thorkild K. Nielsen har i over 10 år haft salgsansvaret forLINAK i Kina. Thorkild K. Nielsen, uddannet civilingeniør, erleder af LINAK International A/S og har blandt arbejdet medsalg og udvikling igennem mere end 10 år hos Danfoss. Desidste 4 år har Thorkild siddet i chefstolen for LINAK InternationalA/S og er hovedansvarlig for virksomhedens salg i Kina.Asger Mosegaard Kelstrup, er leder af PriceWaterhouse-Coopers, Tax Services. Han rådgiver primært internationalekoncerner om transfer pricing og er med til at drive et interntnetværk i PriceWaterhouseCoopers, der rådgiver om"Expansion into Asia".Thomas Harr er cand. polit. og ph.d i økonomi fra KøbenhavnsUniversitet med speciale i bank-sektoren og finansiellerisici i blandt andet Asien. Siden 2004 har Thomas Harrværet ansat som Danske Banks Asiens analytiker med særligfokus på Kina.ORDFORKLARING= xiaoshou = at sælge. Bruges også ved grosssales, net sales etc.= shangwu guanxi = forretnings guanxi= Zhongguo = Kina= Danmai = Danmark= guanli = at lede, administrere, management


”1 mia. mennesker…. Millioner af forbrugere…tusindvis af muligheder…”Kina Konferencen 2006Praktiske oplysningerDet kinesiske marked er stort – og mange danske virksomheder har fået øjneneop for de enorme muligheder, der ligger i landet og har etableret sig i Kina. Menpotentialet er langt større end du tror! Og det er udfordringerne og faldgruberneogså!Kina – det hurtigst voksende markedKina er i dag verdens 4. største økonomi, med årlige vækstrater omkring 10%.Landet gennemgår en økonomisk forvandling og udvikling uden historisk sidestykke.Derfor er Kina det vigtigste udviklingsmarked for danske virksomheder ide kommende år, og det internationale kapløb om at vinde den kinesiske forbrugerstillid er allerede i fuld gang. Det oprindelige fokus på Kina, som stedet, hvorvarer kan produceres billigere end noget andet sted på jordkloden, er ved at bliveskubbet i baggrunden til fordel for et mere salgsorienteret fokus.Konferencested:Radisson SAS Scandinavia Hotel,KøbenhavnOvernatning i forbindelse medarrangementet:Vi henviser til Radisson SASScandinavia Hotel på telefon33 96 56 00. For overnatning til specialprisoplys WHP nr. 22320.Pris for konferencenPris: kr. 8.990,- ekskl. moms pr.deltager. Prisen inkluderer konferencedokumentation,morgenmad, frokost ogforfriskninger.Indregistrering starter kl. 8.30.AfbestillingsbetingelserEventuel afbestilling skal foregå skriftligttil MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100København Ø eller fax 39 17 97 38.Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyrpå 10% af fuld konferenceafgiftpr. afbestilling. Fra 3-14 dageinden konferencen beregnes et gebyrpå 50% af fuld konferenceafgift pr.afbestilling. 2 dage inden konferencenog senere vil refundering af konferenceafgiftenikke være mulig. Hvis du bliverforhindret i at deltage, er du naturligvisvelkommen til at overdrage dinplads til en kollega.Tilmelding – 5 lette måder atreservere plads:Send en e-mail til: booking@mbce.dkVia vores hjemmeside: www.mbce.dkRing til MBCE på: 39 17 97 39Fax tilmeldingen på: 39 17 97 38Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3,2100 København ØUdviklingen går så stærkt at det er vanskeligt at læne sig op af gængsemarkedsanalyser og forældet historikDanske virksomheder får ofte skudt i skoene, at vi er langsomme til at prøve nyetiltag på et hastigt voksende markeder. Kom og hør de mest aktuelle cases fradanske virksomheder, som opererer i Kina, gør nytte at deres erfaringer – og fåvæsentlige input fra eksperter på områder indenfor etablering, salg og ledelse.Du kommer bl.a. til at høre om de praktiske erfaringer, virksomheder som f.eks.COWI, HTH og LINAK har gjort sig og deres forskellige tilgang til det kinesiskemarked. Debatten inddrager både praktikere og eksperter fra f.eks. Danish-Chinese Business Forum, Danfoss, CBS, IFU, Danske Bank, og Mercer, og har tilformål at kaste lys over specielle økonomiske og juridiske forhold, rekrutteringog ledelsesstil, der i praksis viser sig som større udfordringer end forventet. Hørindlæggene, få svar på dine spørgsmål og deltag i debatten.Guanxi på dansk – netværk med andre Kina interesseredeKonferencen sigter mod at gøre afstanden mellem Danmark og Kina mindre –konferencen giver dig helt praktiske og direkte brugbare informationer og fungerersom et naturligt mødested for danske virksomheder, der deler en fælles interessefor det enorme land. Knyt dine første kontakter til andre, der er i sammebåd – og ikke mindst til de folk, som har erfaringer med problemstillinger i Kina.På konferencen den 16. og 17. januar skaber vi rammerne for at kunne networkemed andre danskere, der har Kina som fokusområde. Det er op til dig at gribechancen og på 2 dage tage imod muligheden for at møde kolleger og virksomheder,der er indstillet på at få succes med en strategi, der inkluderer Kina.Etablering, salg og ledelseUanset om fokus er på salg eller outsourcing, får du inspiration til at løse enrække af de ofte vanskelige problemstillinger som de fleste i Kina kommer ud for.Du får råd og tips til, hvordan du finder de rette samarbejdspartnere og videnom, hvordan du bedst bemander et lokalt set-up, og hvad du kan forvente af denlokale arbejdskraft. Vi maler ikke et skønmaleri, men giver dig en række tankevækkendeindlæg, der handler om etablering, salg og ledelse i Kina – et landhvor meget lidt minder om den hverdag vi kender i Danmark.Vel mødt på kina konferencen 2006.Med venlig hilsenDer tages forbehold for trykfejl og evt.programændringer.Carsten EbsenDirektør, MBCE


MBCE ApSFruebjergvej 32100 København ØBTILMELD DIG HER!Navn 1Navn 2StillingAfdelingKINA KONFERENCEN 200616. & 17. januar 2006 – Radisson SAS Scandinavia Hotel, KøbenhavnFirmaAdressePostnr. & byEan.nr.E-mail Telefax Telefon❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage på ”KinaKonferencen 2006” d. 16.-17. januar 2006.Pris kr. 8.990,- ekskl. moms pr. deltager.❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage på "KinaKonferencen 2006" til pris kr. 8.990,- ekskl.moms per deltager. Pris inkluderer et personligtprøveabonnement i 6 måneder på BNY(værdi kr. 1.250,-), leveret på privatadressen.❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage på "KinaKonferencen 2006". Jeg er personlig abonnentpå BNY og deltager til pris kr. 7.490,-kr. ekskl. moms (Rabat kr. 1.500).Abon.nr. 330 ________________(6 cifre)5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KONFERENCEN:☞ Send en e-mail: booking@mbce.dk☞ Online via vores website: www.mbce.dk☞ Ring på 39 17 97 39☞ Fax denne side til: 39 17 97 38☞ Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København ØA503RADISSON SAS SCANDINAVIA HOTEL, COPENHAGEN – D. 16.-17. JANUAR 2006KINAKONFERENCEN 2006Etablering, Salg og LedelseBording A/S

More magazines by this user
Similar magazines