Manual til porten - Produktkonfigurering i byggeriet.

konfigbyg.dk
  • No tags were found...

Manual til porten - Produktkonfigurering i byggeriet.

Indhold1 Anvendelse af ArchiCAD & VisualiseringInstallation af portmodellen i ArchiCAD ......................................... 6Indledning.................................................................................................................. 6Indlæse Portmodellfilen i en ArchiCAD fil.................................................................. 6Oprette en projektfil ................................................................................................... 6Gemme et portprojekt / Save............................................................ 7Indsætte 3D portmodellen i ArchiCAD ........................................... 8Indsætte 2D portmodellens tegningssæt i ArchiCAD ................... 9Visualiseringsmotorer..................................................................... 10Valg af 3D Engines og Modes / visningsformer....................................................... 103D Window Contents / visning....................................... 111) Udvælgelse af dele der skal vises........................................................................112) Elements to Show in 3D.......................................................................................113) Projektionsformer .................................................................................................114). Light Effects........................................................................................................ 125) Udføre en 3D Cut Away....................................................................................... 13Navigiation og editering i 3D vinduet ............................................ 14Fotorendering i ArchiCAD .............................................................. 151) Internal Rendering Engine .................................................................................. 162) LightWorks Rendering Engine............................................................................. 163) Sketch ................................................................................................................. 174) Z - Buffer Rendering Engine................................................................................ 17Fremstilling af snit og opstalter i ArchiCAD. ................................ 18Display systemet i ArchiCAD. ........................................................ 19Tegningsskala.................................................................................. 192. Konfigurering af portenBegreber - IM_port........................................................................... 22Brugerinterfacet - begreber............................................................ 22Portmodellens bestanddele ........................................................... 22Opbygningen ........................................................................................................... 22Konfigurering af 3D modellen - side 1 .......................................... 23Konfigurering_Portramme ....................................................................................... 23Konfigurering_Beklædning ...................................................................................... 23Konfigurering_Dør ................................................................................................... 23Konfigurering_Beslag .............................................................................................. 24Konfigurering_Skinner............................................................................................. 24Konfigurering_Karm ................................................................................................ 25Visualisering & Info_Visning 2D ............................................................................. 26Visualisering & Info_Visning 3D ............................................................................. 26Visualisering & Info_Detailler .................................................................................. 26Visualisering & Info_Info ......................................................................................... 26Visualisering & Info_Output .................................................................................... 27Konfigurering af 2D modellen - tegningssættet .......................... 28Visualisering & Info_Visning 2D .............................................................................. 28Visualisering & Info_Tegningshoved........................................................................ 28Visualisering & Info_Info.......................................................................................... 28Visualisering & Info_Input........................................................................................ 28Konfigurering af 2D modellen - ID varenumre ............................. 29Varenumre_Portblad ............................................................................................. 29Konfigurering af 2D modellen - Prisliste - side 4 ......................... 29Prisliste_Portblad .................................................................................................... 29Indtaste ID og Priser / Default - 2D modellen................................ 29Generering af pristilbud ................................................................. 30Generering af tegningssæt og stykliste........................................ 31Indsæt tegningssæt................................................................................................. 31Indsæt stykliste........................................................................................................ 31Print af tegninger og stykliste........................................................ 31Opdatering af 2D tegningssættet. ........................................................................... 31Gemme tegningerne i AutoCAD DWG format............................... 33Proceduren for et portprojekt......................................................... 34Input ........................................................................................................................ 34Output...................................................................................................................... 34Save ........................................................................................................................ 34Indeks ............................................................................................... 353


Anvendelse af ArchiCAD & Visualisering5


Gemme et portprojekt / SaveAnvendelse af ArchiCADEt projekt kan gemmes på to måder. Den ene måde er at gemme filen som ArchiCADSolo Project. Den anden måde er at gemme filen som ArchiCAD Archive Project.1. ArchiCAD Solo ProjectDenne måde at gemme på anvendes almindeligvis så længe man arbejder med sitprojekt. Så længe projektfilen forbliver på samme sted på harddisken vil projektet altidåbne korrekt. Flyttes filen skal man huske at flytte Portmodelobjektet (IM_Port) med.Portmodelobjektet er en biblioteksfil. Søger man derefter projektet på sin harddiskskal portmodelobjektet indlæses på ny via Library Manager.Det gemte solo projekt består af hovedfilen, en back up fil samt biblioteksobjektet herkaldet IM_Port2 ArchiCAD Archive ProjectDenne metode anvendes almindeligvis når et projekt er færdigt og skal gemmesvæk i længere tid. Fordelen ved denne metode er at hele filen samt dens biblioteksobjekterpakkes ned sammen med hele projektet og aldrig siden skal indlæses nårprojektet senere åbnes igen.Det gemte arkiv projekt består af kun een fil nemlig arkivfilen. Her er portmodellenpakket ind i filen.I et simpelt projekt hvor det kun er porten der har interesse kan man fint arbejde medarkivprojekter hele tiden. Dette når der ikke skal laves tilføjelser i ArchiCAD af nyebiblioteksobjekter og lignende.Vælg Filemenuen > Save eller Save As.I Save dialogen.angives et passende filnavn, det sted på harddisken hvor portprojektetskal placeres samt hvilken af de to filtyper ArchiCAD Solo Project eller ArchiCADArchive Project der ønskes.Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005 7


Anvendelse af ArchiCADIndsætte 3D portmodellen i ArchiCADI Toolpaletten vælges Door Tool for indsættelse af et 3D objekt.Klik på Door ikonet i info Box og Door Default Settings dialogen åbnes.I venstre side find Port_IM og klik denne.I højre side ses konfigurationsområde skydeport.I konfigurationsområde skydeport afmærkes portramme i afsnit konfigurering. Indtaståbningsbredde 4000 og åbningshøjde 3500.Klik OK og indsæt porten i tegningen ved at klikke på vægkanten. Første klik angiverat man ønsker porten indsat i den pågældende væg, andet klik angiver på hvilkenside af væggen porten ønskes indsat.Vælg en af 3D visningsmåderne ved at klikke på en af Display knapperne (Wireframe,Hidden Line, Shaded eller Photo Rendered) for at få modellen vist rumligt..8Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Visualisering i ArchiCADNavigiation og editering i 3D vinduetNår man har en 3D visning i 3D vinduet ses i nederste højre hjørne en navigator til atmanipulere med visningen. I navigatorens øverste venstre side ses Editing motion.Knappen til venstre anvendes når man vil editere i 3D vinduet. Ved klik på objektether porten og klik på lille grøn punkt kommer lille PopUp palette frem med mulighedfor at editere porten direkte i 3D vinduet fx ved træk at ændre portens højde.Knappen til højre anvendes når man vil dreje sit objekt direkte i vinduet. Nårdrejeknappen er anvendt ses et stort rektangel henover objektet. Ved at føre musenhen til rektanglets kant kan objektet drejes i den retning rektanglets kant er. Placeresmusen tæt ved rektanglets kant drejes objektet langsomt. Placeres musen længerevæk fra rektanglets kant drejes objektet hurtigere.I Motion Mode til højre i Navigations palettesned vælges mellem parallelprojektion og perspektivisk visning.kan ved tryk14Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Fotorendering i ArchiCADVisualisering i ArchiCADPhoto Rendering giver højkvalitets renderinger der nærmer sig det fotorealistiske.Ønskes dette vælges mellem forskellige Engines og Settings for disse..Vælg Imagemenuen > PhotoRendering SettingsØverst oppe i dialogen ses valg af Engine. Lige under ses størrelsen på det fotorenderedebillede der pr Default er langt mindre end 3D vinduet. Dette af hensyn tilrenderingshastigheden. Ønskes samme størrelse på det fotorenderede billede som3D vinduet klik knappen Size to 3D Window. Det fotorenderede billede kan gemmes imange forskellige formater.Til højre kan billedets opløsning stilles.Disse Rendering Engines har hver deres egene særlige indstillingsmuligheder derfremkommer når de er valgt. Der er fire forskellige foto Rendering Engines:er.Internal Rendering EngineLightWorks Rendering EngineSketchZ Buffer Rendering EngineAlle Engines kan vise med enten Internal 3D Engine eller OpenGL Det er muligt atkøbe andre Rendering Engines og installere disse som Plug In.Internal Rendering EngineDenne er anvendbar for at lave udkastagtige renderinger (Draft Quality) eller simplerenderinger med Shaded overflader eller simple skygge renderinger og benytte transparens.Lightworks Rendering Engine.Denne renderingsmetode giver allerhøjeste kvalitet af en rendering selv med anvendelseaf de pre satte indstillinger. LightWorks giver mulighed for at anvende Ray TracingSoft Shadows, forskellige former for reflektion og kompleks skyggesætning.SketchMed denne engine fremstilles skitseagtige ikke fotorealistiske renderinger der lignerblyantstegninger. Stregtykkelser og stregers møde om de skal krydse eller ike kanindstilles.Z-Buffer Rendering EngineDenne svarer til Internal Engine men virker hurtigere på store modeller hvor skyggeeffekterer slået til.Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200515


Visualisering i ArchiCAD1) Internal Rendering EngineVælg Imagemenuen PhotoRendering SettingsI dialogen PhotoRendering Settings indstilles parametrene for de forskellige fotorenderinger.Vælg først den ønskede Engine her Internal Rendering Engine. Den resterendedel af dialogen giver nu muligheder alene for denne Engine.Under Effects ses indstilling for Methods hvor renderingskvaliteten vælges, for Antialiazing,for Effects om bl.a transparens, om Light Sources dvs om der skal belysesmed sol og eller lamper, Shadow Casting med indstillinger om skygger.Under Background kan vælges om der skal udføres et baggrundsbillede (Picture somer et fotografisk billede man selv har taget) eller om der skal være en baggrudnsfarve.Endelig er der indstillinger for Brightness og Partial rendering som ikke skal omtalesher. Der henvises til ArchiCAD Reference Guide side 32 og 33.2) LightWorks Rendering EngineI dialogen for LightWorks Rendering Engine er der indstillingsmuligheder under Light-Works Effects, LightWorks Environment, Background og Brightness.Under LightWorks Effects indstilles parametre for Methods hvor renderingskvalitetenvælges, for Antialiazing, for Effects om bl.a refleksion transparens, om Light Sourcesdvs om der skal belyses med sol, ambiens, camera og lamper, Shadow Casting medindstillinger om skygger og skyggers kvalitet samt Shadow Resolutions.Under LightWorks Environment indstilles overflader i renderingen. LightWorks anvenderShaders til at definere overfladernes egenskaber. Shaders er opdelt i Sun, iForeground og i Background. For Sun defineres alle parametre omkring skyggekastningfra solen. I Foreground indeholder definition af parametre for hvordan elementerneviser sig i forgrunden. Tilsvarende for Background.Background indeholder indstillingsmuligheder der er identiske med mulighederne vedbrugen af Internal Rendering EngineBrightness er identisk med indstillinger for Internal Engine.16Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


3) SketchVisualisering i ArchiCADI dialogen for Sketch er der indstillingsmuligheder under Basic Settings, Enhancements,Sketch Line Settings, Hatch Line Settings, Shadow Line Settings, Backgroundog Partial Settings.Sketch anvendes til at skabe billeder der illuderer at objektet er tegnet analogt medblyant, penne blæk eller lignende.Under Basic Settings vælges mellem forskellige Sketch Styles, linie typer og farver.Under Sketch Enhancements stilles bl. a for antialiazing, Fog osvUnder Sketch Line Settings stilles stregtykkelser , forskellige effekter for stregerne ogom de skal krydse hinanden.Der henvises til ArchiCAD Reference Guide side 36 og 37 med detaileret informationom disse og de øvrige indstillinger for Sketch Rendering.4) Z - Buffer Rendering EngineDialogen er opdelt i Effects, Background, Brightness og Partial Rendering.Effects indeholder indstilling for Effects, Light Sources, Shadow Casting og Antialiazing.Indstillinger for Background, Brightness og Partial Rendering er de samme som forde øvrige Renndering Engines..Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200517


Visualisering i ArchiCADFremstilling af snit og opstalter i ArchiCAD.I arbejde med portmodellen anvendes normalt ikke snit og opstalter da disse er foruddefineredeog dermed dannes automatisk.Snit og opstalter er rene 2D tegninger.Men skulle der være brug for at udføre manuelle snit beskrives her ganske kort hvordandisse udføres.Man anvender Section / Elevation værktøjet der giver mulighed for at fremstille snitog opstalter. Vælg snitværktøjet og i plantegningen tegnes snitlinie i planen afmodellen. Snittet dannes straks automatisk i navigatoren under Sections/Elevationsmappen. Her har det automatisk fået navnet A1 (Autorebuild Model) Klik på plustegneti mappen og snittet ses. Dobbeltklik på dette og snittet vises i sit eget vindue.Ved klik på Sections/Elevations værktøjet åbnes Settingsdialogen hvor indstillinger forsnittet kan foretages eksempelvis snittets navn, ID, stregtykkelse og type osv.Snittet kan så gemmes i nærmere bestemt format via Save As. Det kan også føresover i en selvstændig tegning via PlotMaker som er ArchiCADs layoutprogram ogderefter printes i præcis skala fx 1 : 2.Hvordan dette gøres henvises til ArchiCAD Reference Guide.Opstalter fremstilles på samme måde, blot placeres snitlinien udenfor objektet fx forandette fra den side opstalten ønskes set. I dialogen for Settings for Section / Elevationsværktøjet finder nederst afsnit Model Effects der giver mulighed for at indstillefor sollys og skygge på en opstalt.Der henvises ligeledes for dette i ArchiCAD Reference Guide.18Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Display systemet i ArchiCAD.Visualisering i ArchiCADDet er godt lige at kende ArchiCADs Display System.Vælg Optionsmenuen > Display OptionsI Display Options dialogen der fremkommer ses at denne er opdelt i to sektioner nemligOptions for Display Only og Options for Display & Output.I forhold til print af tegningsmateriale i forbindelse med porten anvendes Options forDisplay & Output til at styre skraveringen på murværket omkring porten i 2D tegningssættet.For Drafting Fill vælges fx Vectorial Hatching.TegningsskalaVælg Optionsmenuen > Floor Plan ScaleNormalt skal tegningen under konfigureringen stå i Floor Plan Scale 1 : 100.Alt der modelleres i ArchiCAD modelleres i 1 : 1. Når man sætter en bestemt FloorPlan Scale har det at gøre med hvordan en tegning senere skal fremstå på Print.Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200519


Portkonfigureringen21


PortkonfigureringenBegreber - IM_portBrugerinterfacet - begreberInterfacet består af et parametervindue med et antal sider med tilhørende kategorier.SiderDer skiftes mellem disse via Tick bokse nederst. I 3D modeldelen findes 2 sider og i2D tegningsdelen findes 4 sider.PunkterDe forskellige underliggende værdiindstillinger findes i den øverste venstre kolonneder igen fremtvinger de relevante parametre og indstillingsmuligheder.TicksI parametervinduet anvendes Tick bokse for valg mellem ja eller nejpunktersiderparameterboksdropdownDropdownsDisse findes flere steder for valg mellem flere muglighedertickParameterbokseHer indtastes relevante værdier.Portmodellens bestanddeleOpbygningenPortmodellen består af to dele. Den ene del er 3D modellen og den anden del 2Dtegningssættet.3D modellen er tilgængelig på firmaets hjemmeside og kan downloades af projekterendefx et arkitektfirma, ingeniørfirma for konfiguration og indsættelse i dennes 3Dbygningsmodel.3D modellenFirma hjemmesideDownloadText info2D modellen/ tegningssætportfremstilling3D modellen passer ind i ArchiCAD miljøet men kan også indsættes i en ArchitecturalDesktop model via en GDL adapter installeret i ADT. Denne adapter kan hentes påwww. graphisoft.com/products/object_technology/downloads/Modellen udskriver automatisk en datafil i form af en tekstfil som en parameter ogværdiliste. Denne sendes dereftertil portproducenten hvor den indlæses i firmaets3D og 2D model. Herved genereres et tegningssæt for produktion samt pristilbud påfremstilling af porten.Bygningsmodellen22Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Konfigurering af 3D modellen - side 1PortkonfigureringenKonfigurering_PortrammeHer indtastes portens dimensioner målt fra udvendig side af karm, dvs selve porthulletsdimensioner. Indtast i parameterboksene åbningsbredde og dernæst åbningshøjde.Desuden vælges i PopUp menuen rammens materiale.Konfigurering_BeklædningHer vælges indstillinger for portens for og bagplade tykkelse og materiale. Det skervia DropDown menuer. For materialetykkelsens vedkommende kan vælges mellem 1,1,5 og 2 mm.Konfigurering_DørHer vælges om porten skal have dør eller ikke via Tickmærke. Fjernes Tickmærkekommer der ingen dør og indstillinger for dør forsvinder fra konfigureringsvinduet.Ligeledes kan i parameterbokse indtastes afstand til dør, dørbredde og dørhøjdeUdvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200523


PortkonfigureringenKonfigurering_BeslagPorthankHer vælges via PopUp menue udvendig porthank, type 1, typ1 2 eller skålgreb. Iparameterbokse indtastes afstand fra portkant til porthank, og højde til porthank. IPopUp menu vælges porthankens materiale.SkudrigelHer vælges via Tickmærke om porten skal have skudrigel eller ikke. I PopUp menubestemmes om skudrigel skal sidde indvendig eller udvendig, I PopUp om dør skalhængsles på venstre eller højre side og i PopUp om der skal være 2 eller 3 hængsleri døren.Konfigurering_SkinnerHer indstilles for køreskinne og afdækning af køreskinne. Der er mulighed for ikke atmedtage køreskinneafdækningen. Materialer for køreskinne og køreskinneafdækningstilles her via PopUp menuGreb type 1, type 2 og skålgreb24Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


PortkonfigureringenKonfigurering af 3D modellen - side 2Visualisering & Info_Visning 2DHer er der via PopUp menu mulighed for at vælge 2D visning mellem Wireframe ogHidden Line.Visualisering & Info_Visning 3DHer er mulighed for at vælge visning i 3D dvs hvilke af portens dele der ønskes visti forbindelse med 3D modellen. Ved Tick afmærkning vælges hvad der skal med ogikke med. Tick betyder at den pågældende portdel skal med.Visualisering & Info_DetaillerHer er parameterbokse for indstilling af hvor meget porten og døren skal stå åben i3D modellen. Dette angivet i procent.Visualisering & Info_InfoHer findes information om de vigtigste dele af porten. Det gælder anvendt hjultype,porthullets bredde og højde, Portbladets bredde og højde samt portbladets samledevægt målt i kg.26Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Visualisering & Info_OutputHer indtastes i parameterboks portens projektnavn. Navnet er det som den tekstfilsom sendes til Portmodellens 2D fil bærer og som findes på den priskalkulation derangiver portens samlede pris.PortkonfigureringenUdvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200527


PortkonfigureringenKonfigurering af 2D modellen - tegningssættet - side 2Visualisering & Info_Visning 2DPå side 2 vælges via PopUp menu om man vil have vist et tegningssæt eller enstykliste. Tegningssættet består her af 3 tegninger i A3 format der indeholder de informationerder er nødvendige for produktionen af portenStyklisten er en grafisk stykliste hvor portens dele er tegnet ud på A3 papir hver forsog og målsat sam angivet i forhold til antal.Ved afmærkning i Tickboks kan man vælge om man vil se den tegningsramme dersvarer til A3 papirets størrelse elle om den ikke skal kunne ses.Visualisering & Info_TegningshovedHer indtastes i parameterboks de oplysninger der skal indgå i tegningshovedet.Visualisering & Info_InfoHer findes information om de vigtigste dele af porten. Det gælder anvendt hjultype,porthullets bredde og højde, Portbladets bredde og højde samt portbladets samledevægt målt i kg. Inforoplysningerne svarer fuldt ud til samme i 3D portmodellen.Visualisering & Info_InputHer indtastes i parameterboks portfilens navn som svarer til samme fra 3D modellen.Derved kan 3D modellens konfiguration via tekstfilen korrespondere med 2D delen.Ved Tick mærke angives om man vil have den portfil fra 3D modellen indlæst ellerikke.Fjernes Tick mærket oprettes endnu en side som side 1 Konfigurering der indeholdermuligheden for at foretage en 2D konfiguration der er uafhængig af den tekstfil derblve genereret fra 3D modellen.Den nye sides informationer svarer til samme som indtastes i 3D modellens konfigureringsside.28Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Konfigurering af 2D modellen - ID varenumre - side 3PortkonfigureringenVarenumre_PortbladPå side 3 varenumre indtastes i parameterbokse samtlige portdelenes ID varenumre.Dette således at hver portdel kan genfindes i prislisten med sit unikke ID nr.Der er således varenumre for alle portens dele fra Dør, Beslag, Hjul, køreskinne,dækskinne og karme. Da det er det samme der der skal indtastes på samtlige siderfor ID er her kun vist varenumre_Portblad og varenumre_Karme.Konfigurering af 2D modellen - Prisliste - side 4Prisliste_PortbladPå side 4 indtastes priser for samtlige portens dele. Disse måles i pris pr m, pr kg ogpr stk. Eksempel på den nederste del af et pristilbud i Excel ses til højre.Defaultudgave - Indtaste ID og Priser - 2D modellenDet er ofte ønskeligt at priser og ID numre kan genbruges fra projekt til projekt.Metoden er at ID numre og priser indtastes en gang for alle hvorefter de genbrugesfra projekt til projekt. På den måde nøjes man med at taste justerede priser ind i detaktuelle projekt hvis man vil korrigere for enkelte portdeles pris. Næste gang portmodellenbruges er man tilbage til de priser der blev indtastet pr Default.Kopier GDL portmodellen til et sted på harddisken til en mappe ved navn “Defaultstålbrandport 080805” (datoen). Det er denne original /Default model hvor ID numreog priser indtasted der herefter bruges fra projekt til projekt.Vælg Filemenuen > GDL Objects > Open ObjectFra ArchiCAD find mappen “Default stålbrandport 080805” og klik åbn på Port_IM_Tegning og GDL objektets vindue åbnes. Klik knappen Interface Script og igen KnappenPreview.Find siden Varenumre og indtast de korrekte varenumre ID. Find siden Prisliste ogindtast de korrekte priser for hver enkelt af portens dele. Luk dialogen og vælg Save.Nu vil de nyindtastede priser følge tegningsfilen Port_IM_Tegning i mappen “Defaultstålbrandport 080805 sålænge den anvendes (Loades via Library Manager) vedoprettelsen af nye portprojekter.Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200529


PortkonfigureringenGenerering af pristilbudNår samtlige priser er indtastede genereres automatisk en tilbudsliste som bærer projektfilensnavn. Pristilbud er placeret i ArchiCAD Data Folder som ligger i ArchiCADsprogrammappe.Bemærk: Pristilbud kan kun genereres efter at portmodellen har været vist i 3D i 2Dtegningsfilens Object Default Settings dialog under Visualisering & Info.Filen ligger derefter placeret i ArchiCAD 9 `s Data Folder med efternavnet prislistesom en tekstfil der kan åbnes i ExcelPrislisten i ExcelÅbn ExcelVælg Filemenuen > Åbn > Programmer > Graphisoft > ArchiCAD 9 > ArchiCAD DataFolderUd for filtype vælg Tekstfiler og klik på tekstfilens navnDerefter åbnes den i Excel.Tilret derefter prislisten i Excel så den fremstår som det ønskes.30Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


PortkonfigureringenGenerering af tegningssæt og styklisteNår porten er konfigureret i 3D udgaven og konfigureringen via tekstfilen er indlæst i2D udgaven er tegningssæt og stykliste klar til brug.Indsæt tegningssæt.Klik Objektværktøjet i ArchiCAD . Klik objektværktøjet i Info Box og find IM_Port.Vælg side 2 Visualisering & Info og afmærk Visning 2D. I PopUp menuen til højre udfor tegningsvisning vælg Opsætning. Afmærk Tegningshoved og indtast data i dette.I det lille vindue i øverste højre side ses tegningssættet med indsættelsespunkter. Kliken af disse og klik OK og indsæt tegningssættet.Indsæt styklisteKlik Objektværktøjet i ArchiCAD . Klik objektværktøjet i Info Box og find IM_Port.Vælg side 2 Visualisering & Info og afmærk Visning 2D. I PopUp menuen til højre udfor tegningsvisning vælg Stykliste. Afmærk Tegningshoved og indtast data i dette.I det lille vindue i øverste højre side ses stklisten med indsættelsespunkter. Klik en afdisse og klik OK og indsæt styklisten.Print af tegninger og stykliste.Det er sådan at tegningssættets indhold er foruddefineret Det ændrer sig kun ud frakonfigureringen. Stregtykkelser er også foruddefinerede og kan ikke ændres.Opdatering af 2D tegningssættet.Det sker ved at man korrigerer 3D modellen og vælger Save. Dernæst vælges tegningssættetpå arket. Åbn ved at klikke på Info Boxens Objektværktøj. Klik igen OK ogtegningssættet er opdateret.Sørg for at ArchiCADs Floor Plan Scale er 1 : 100.Vælg Optionsmenuen > Floor Plan Scale.Ønskes skraveringen på murværket i tegningerne skraveret åbent vælg Optionsmenuen> Display Options.Under Drafting Fill vælg Vectoral Hatching.Ved at vælge Bit Map Pattern fåes en tæt skravering. Det er også muligt at vælgeSolid således at muren bliver vist helt sort eller slet ingen skravering ved at vælgeNo Fill.Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200531


PortkonfigureringenVælg Marquee værktøjet Og tegn præcist i den viste tegningsramme således at denførste tegning er markeret.Vælg Filemenuen > Page Setupindstil således at der er tale om et A3 ark liggende.Vælg Filemenuen > Print.I område Printarea vælg Marquee AreaI område Print Range vælg AllI område Scale vælg Custom og 1 : 25Klik knappen Print.32Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


Gemme tegningerne i AutoCAD DWG formatPortkonfigureringenVælg Save AsI filtype vælg DWG og under Translator vælg den ønskede translator.Ved klik på Settingsknappen kan foretages indstilling i translatorenBemærk at Default translatoren ikke kan editeres.En translator gør at en tegning når den ændres fra en ArchiCAD fil til en DWG filbliver oversat i det rette format, stregtykkelser os.Vælg Toolsmenuen > DXF-DWG Translator SetupTranslator dialogen åbnes.Klik knappen Create New Translator og navngiv denne.Foretag de nødvendige indstillinger. Translatoren kan indstilles for Drawing Unit,Open Options, Save options, Layers osv.Når tegningen er overført til AutoCAD så eksploderes den så man bliver istand til ateditere i den.Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200533


PortkonfigureringenProceduren for et portprojektInputÅbn ArchiCADIndlæs portmodellen i ArchiCAD - via Library ManagerTegn en væg i ArchiCAD med Wall ToolÅbn portmodellen via Door Tool (3D modellen)Konfigurer portenGiv den et navn på side 2 Visualisering & Info under Output portnavn fx “testport”Indsæt porten i den tegnede vægI ArchiCADS datamappe ses nu tektsfil ved navn “testport”Åbn tegningssættet via Object Tool (2D modellen)Giv samme navn som før på side 2 i Visualisering & Info under Input portnavnsamme navn som i 3D filen her “testport”Afmærk indlæs parametreKonfigurer tegningssættet med fx tegningshoved og juster priser om nødvendigtI Preview & Positioning klik 3D knappen og prislisten dannes. ( se billedet til højre)Indsæt 2D tegningssættet i tegningenI ArchiCADS datamappe ses nu Excelfil ved navn “testport_prisliste”OutputUdfør de ønskede visualiseringerGem disse som billeder i ønsket filformatUdfør print af tegningerÅbn pristilbud ved at åbne ArchiCAD Data Folder i Archicad 9s programmappe underGraphisoft. Dobbeltklik på Excel filen med navnet testport_prisliste..SaveGem projektet som ArchiCAD Archive fil34Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 2005


PortkonfigureringenIndeksSymboler3D Cut Away 133D vinduet i AC3D Window Contents 11AAntialiazing 16AutoCAD DWG format 33Axonometrisk afbildning 11BBeslag i porten 24Brugerinterfacet 22DDisplay systemet 19Door Tool 8Dør i porten 23FFotorendering 15Internal Rendering Engine 15Lightworks Rendering Engine. 15Z-Buffer Rendering Engine 15GGemme et portprojekt 7Gemme projektArchiCAD Archive Project 7ArchiCAD Solo Project 7Generering af prislisteprislisten 30IID og Priser / Default 29ID varenumre 29Indsætte 2D modellen 9Indsætte 3D modellen 8Indsæt porten 8Info om 3D portenInfo_Info 26Installation af portmodel 6Internal Rendering Engine 16KKarm til porten 25LLibrary Manager 6LightWorks Rendering Engine 16Local Lan. 6LysvirkningLight Effects 12MMed på 3D visningVisning i 3D 26NNavigation i 3D vinduet 14Navn for prislisteInfo_Input 28OOmkringliggende lysAmbient lys 12Oprette en projektfil 6PPerspektivisk afbildning 11Portens detailler 26Portens dimensioner 23Portens for og bagplade 23Print af tegninger 32Prisliste 29Info_Input 28Pristilbud 30Projektnavn i portenInfo_Output 27SSketch 17Skinner til porten 24Skitse renderingSketch 15SkyggerShadow Casting 16snit og opstalter 18SollysindstillingMore Sun 11TTegningshoved 28Tegningsskala 19Tegningssæt og stykliste 31VVisning i Wireframe og Hidden Line 26Visualisering 10ZZ - Buffer Rendering Engine 17Gemme portprojektLys på præcist geografisk stedArchiCAD Archive Project 7Set City 12Udvikling af stålskydeport udarbejdet af Jørn Skauge lektor Ph.D og David Kjøller stud arch - Institut for Arkitektonisk Design - Arkitektskolen Aarhus - 200535

More magazines by this user
Similar magazines