Karsten Fogh Ho-Lanng - Danske IT-Advokater

itadvokater.dk
  • No tags were found...

Karsten Fogh Ho-Lanng - Danske IT-Advokater

Visionær brug af ITkan forandre virksomhederForretningsværdi og hårdt arbejdeKarsten Fogh Ho-LanngNNIT A/SPUBLIC


Fra reaktiv rapporteringtil proaktiv automatisering.Data skal bruges i sekundet de opstår til at øge salget, køre denrigtige vej udenom trafikken og til at optimere produktionen.Om ikke særligt mange måneder er det utænkeligt, at enanalyse ikke er baseret på realtime data.Det kommer til at betyde store opgraderinger af regnekraften ide systemer, vi bruger til at samle, organisere og analyserepå alle typer data.


DatatyperInterndataEksterndataStruktureretdataUstruktureretdata


NNIT rapport om IM 2013Modenhed: NixUdfordringer: MangeTilfreds?: Ikke rigtigtVærdi: Absolut


BarriererKompetencerDataRedskaber oginfrastrukturPris


Håndværk


Database deep-diveWhat is BusinessIntelligence?Introduction toAnalysis withPivot TablesIntroduction toSelf-Service BIIntroduction toSharePointDashboardsIntroduction to MDXUnderstandingRequirementsAnalysis for BIIntroduction toPower PivotIntroduction toPower ViewChoosing the RightToolUsing MDX to Enhancea CubeIntroduction toIntegration ServicesIntroduction toDAXDevelopingDimensionsDesigningAggregationsManaging BI inProductionDesigning Packagesfor a DataWarehouseApplying Contextto DAX FunctionsDeveloping CubesManaging DatabaseProcessingImplementing BISecurity8Classification: xxxx Author: xxxx Approved by: xxxx Version: xx


IT budget vandrer mod forretning ..• Behov for at udnytte IT til påkort tid at sikre godekundeoplevelser• Marketingafdelingen har storkundekontakt og derfor etansvar for at sikre kundeloyalitet• IT-afdelingens rolle bliver istigende grad at sikrepålidelighed og ydelse af samletinfrastruktur


Strategi først- løsning bagefter10Classification: xxxx Author: xxxx Approved by: xxxx Version: xx


Intelligent shopping


In silico12Classification: xxxx Author: xxxx Approved by: xxxx Version: xx


Stil krav til din it-afdeling1. Vær broen mellem teknologi og strategi2. Rådgivning om og implementering af løsninger3. Vær eksperter i data og information – snarere endhardware og software4. Giv os governance der styrer og støtter – men ikke bremser5. Lav en IM strategi der både løser eksisterende behov ogbaner vejen for fremtidige løsninger13Classification: xxxx Author: xxxx Approved by: xxxx Version: xx


Magi?Science Fiction?Nej – bare gode it-løsninger

More magazines by this user
Similar magazines