Samsø Kommune - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Samsø Kommune - Region Midtjylland

Midt i statistikken forSamsø Kommune 2013Maj 2013Region MidtjyllandFotos: Niels Aage SkovboKontakt:Jan.Christensen@ru.rm.dkPer.Christensen@ru.rm.dk


Samsø IndholdBefolkning og indkomst ................................. 4Klimatilpasning ................................................ 10Miljø og energi .................................................. 12Uddannelse ........................................................ 14Byer og landskab ............................................. 23Mobilitet ............................................................. 28Erhverv ............................................................... 30Sundhed ............................................................. 40Solfangeranlæg ved Brædstrup Fjernvarme3


Befolkning og indkomst SamsøBefolkningspyramide, 20124Alder95+81590-94333885-89726080-84898775-7911111370-7412218065-6916618860-64183Samsø17715215955-5950-5445-4913617417310340-441108535-39896430-34805025-29345920-243910115-198610110-14121945-983740-476Mænd Kvinder DifferenceAlder1.72195+6.7438.47990-9422.89225.28485-8947.92248.15380-8469.16975.13875-7992.128109.33870-74121.252167.09065-69172.775173.74560-64177.108Hele landet175.856185.72155-5950-54176.387183.556213.89245-49208.699198.28340-44193.901191.38835-39191.027167.03830-34166.583159.42725-29156.763176.82120-24170.654184.26515-19174.860173.26810-14165.439168.2295-9160.319163.6400-4155.563Mænd Kvinder DifferenceKilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenBefolkningsfremskrivning efter aldersgruppe 2012-2020Vækst i antal2012-2020Vækst i procent 2012-2020Samsø Samsø RegionMidtjyllandHele landet0-5 år -30 -16% -5% -6%6-16 år -83 -19% -4% -4%17-24 år -61 -30% 4% 2%25-66 år -221 -10% 1% -1%67+ år 161 17% 29% 25%I alt -242 -6% 4% 3%Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken4


Samsø Befolkning og indkomstHvor kommer tilflytterne typisk fra?(gennemsnit for 2009-2011)Gennemsnitligt antal tilflyttere pr. årAarhus 37København 18Odder 9Silkeborg 7Randers 7Vejle 6Frederiksberg 5Horsens 5Aalborg 5Skanderborg 5Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvor flytter de typisk hen?(gennemsnit for 2009-2011)I gennemsnitflyttede der 199personer årligt tilSamsø Kommunei årene 2009-2011fra det øvrigeDanmark. Samtidigfraflyttede der 222personer.Gennemsnitligt antal fraflyttere pr. årAarhus 56København 17Horsens 13Odder 11Skanderborg 11Vejle 8Randers 5Silkeborg 5Viborg 5Kalundborg 5Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken5


Befolkning og indkomst SamsøUdviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier320.000300.000280.000260.000240.000220.000200.0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Samsø Region Midtjylland Hele landetKilde: SAM-KUdviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation290.000280.000270.000260.000250.000240.000230.000220.0002006 2007 2008 2009 2010Samsø Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken6


Samsø Befolkning og indkomstPersonlig indkomst fordelt efter interval, 201016,0%14,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%Under25.000 kr.25.000 -49.999 kr.50.000 -74.999 kr.75.000 -99.999 kr.100.000 -124.999 kr.125.000 -149.999 kr.150.000 -174.999 kr.175.000 -199.999 kr.200.000 -224.999 kr.225.000 -249.999 kr.250.000-299.999 kr.300.000-349.999 kr.350.000-399.999 kr.400.000-449.999 kr.450.000-499.999 kr.500.000 kr.og deroverSamsø Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken7


Befolkning og indkomst SamsøHvor bor de forskellige indkomstgrupper – Tranebjerg by?TorupTranebjergGennemsnitlighusstandsindkomstUnder 217.750 krFra 217.751 til 342.499 kr342.500 til 525.313 kr525.314 til 792.231 krOver 792.232 krIndeholder data fra Geodatastyrelsen, Danmark 1:200.000, januar 2013Datakilde: Danmarks Statistik. Kortproduktion: GISGroup.8


Samsø Befolkning og indkomst9


Klimatilpasning SamsøEksempel fra den centrale del af Samsø på udsatteområder i forbindelse med kraftige regnskylSkybrudskort®, COWI and SCALGO10SkybrudskortOversvømmelsesudbredelseved følgende nedbørshændelser:50 mm100 mm150 mm


Samsø KlimatilpasningUdsatte arealer i forbindelse med skybrudKommuneKommune-Areal ramtProcentvisBy-arealAreal ramtProcentvisareal km 2af 100 mmareal ramtkm 2af 100 mmareal ramtskybrud iaf 100 mmskybrudaf 100 mmkommunenskybrud iinden forskybrud ikm 2kommunenbygrænsekommu-km 2nens byerFavrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2Odder 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8Ringkøbing-Skjern1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO11


Miljø og energi SamsøSå meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi60,0%50,0%40,0%30,0%20,0%SamsøRegion MidtjyllandHele landet10,0%0,0%2007 2009 2011Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011Så mange tons CO 2udleder hver indbygger12,010,08,06,04,0SamsøRegion MidtjyllandHele landet2,00,02007 2009 2011Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 201112


Samsø Miljø og energiDet samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi32 %Skive35 %Lemvig41 %Struer29 %Viborg28 %Randers51 %Norddjurs30 %Holstebro38 %Herning49 %Ringkøbing-Skjern21 %Silkeborg38 %Ikast-Brande39 %Favrskov6 %26 % AarhusSkanderborg50 %19 % OdderHorsens44 %Syddjurs47 %SamsøKilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen32 %HedenstedAndel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft vedfuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner94 %Skive282 %Lemvig190 %Struer61 %Viborg91 %Randers113 %Norddjurs53 %Holstebro72 %Herning135 %Ringkøbing-Skjern7 %Silkeborg118 %Ikast-Brande39 %Favrskov4 %8 % AarhusSkanderborg26 %17 % OdderHorsens19 %Syddjurs450 %SamsøKilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen44 %HedenstedHvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i Region Midtjyllandog de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarendeenergi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk.13


Uddannelse SamsøArbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, 201150%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregåendeuddannelseMellemlang videregåendeuddannelseLang videregåendeuddannelseSamsø Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011?80%70%60%50%40%30%20%10%0%Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedendeuddannelser mv.Gymnasiale uddannelserErhvervsfagligeuddannelserSamsø Region Midtjylland Hele landetKilde: UNI-C14


Samsø Uddannelse15


Uddannelse SamsøDe følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen– december 2012.Beregningsforudsætninger:Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted iRegion MidtjyllandMorgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00)Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitligcykelhastighed på 16 km/tBor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes viavej og sti en rejsetid, som om man cyklerDa der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindreprocentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter.Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil værebedre.Rejsetid til HF-uddannelserneUngdomsuddannelse:Højere forberedelseseksamen(HF)Rejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.16


Samsø UddannelseRejsetid til de almene gymnasier (STX)Ungdomsuddannelse:StudentereksamenRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX)Ungdomsuddannelse:Højere handelseksamenRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.17


Uddannelse SamsøRejsetid til de tekniske gymnasier (HTX)Ungdomsuddannelse:Højere teknisk eksamenRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD)Ungdomsuddannelse:ErhvervsuddannelseRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.18


Samsø UddannelseAndel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minuttertil de forskellige ungdomsuddannelserAntal15-19 årigeAndel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter til:HF STX HHX HTX EUDFavrskov 3.612 98,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3%Hedensted 3.402 93,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3%Herning 5.956 99,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8%Holstebro 3.785 98,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8%Horsens 5.192 98,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2%Ikast-Brande 2.896 97,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7%Lemvig 1.630 91,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8%Norddjurs 2.666 91,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7%Odder 1.520 92,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2%Randers 6.212 99,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7%Ringkøbing-Skjern4.252 81,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9%Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Silkeborg 6.298 99,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2%Skanderborg 4.350 99,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0%Skive 3.270 95,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1%Struer 1.591 98,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0%Syddjurs 2.996 94,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8%Viborg 6.479 95,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6%Aarhus 17.305 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen – december 2012.19


Uddannelse SamsøProfilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klassei 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemetog uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2010.Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010Hele landet89,6%Region Midtjylland90,8%Samsø88,8%88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%Kilde: UNI-C, ProfilmodellenDet er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have enungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i 2020.Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010Hele landet53,6%Region Midtjylland54,4%Samsø47,5%45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%Kilde: UNI-C, Profilmodellen20


Byer og landskab SamsøRåstofpotentiale – råstofinteresse- og graveområderKilde: Region Midtjylland, Råstofplan 201224


Samsø Byer og landskabOversigt over råstofgraveområderKommune Graveområder (Ha) InteresseområderAndel af regionens(Ha)graveområder i %Ringkøbing-Skjern 2.529 764 17%Ikast-Brande 1.841 53 12%Viborg 1.600 516 11%Holstebro 1.412 210 10%Randers 1.351 62 9%Silkeborg 975 1.098 7%Syddjurs 755 126 5%Norddjurs 884 0 6%Horsens 688 0 5%Herning 594 216 4%Favrskov 471 26 3%Hedensted 461 86 3%Skive 446 56 3%Struer 299 0 2%Lemvig 276 0 2%Skanderborg 173 19 1%Aarhus 19 0 0%Odder 18 0 0%Samsø 17 0 0%I alt 14.809 3.223 100%Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012Råstofreserver – inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømtOpgjort i 2011Kommune Sand og grus m 3 Sand og grus m 3Antal årIndvundet 2010 Reserve 2011Favrskov 347.000 850.000 2-3Hedensted 415.000 6.500.000 15Herning 172.000 3.500.000 22Holstebro 206.000 8.750.000 42Horsens 452.000 4.000.000 9Ikast-Brande 268.000 3.300.000 12Lemvig 209.000 3.000.000 14Norddjurs 568.000 5.750.000 10Odder 0 0 0Randers 546.000 3.325.000 6Ringkøbing-Skjern 429.000 4.300.000 10Samsø 18.000 350.000 20Silkeborg 857.000 5.550.000 6Skanderborg 502.000 1.000.000 2Skive 58.000 1.300.000 22Struer 95.000 2.100.000 22Syddjurs 380.000 4.650.000 12Viborg 610.000 6.650.000 12Aarhus 0 0 0Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 201225


Byer og landskab SamsøEn råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet enråstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu.En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikkeforeligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis bliveudnyttet.Råstofressourcer – inkl. anslået antal år, ressourcenvurderes at kunne række. Opgjort i 2011Kommune Sand og grus m 3Antal årReserve 2011Favrskov 4.000.000 11Hedensted 4.000.000 10Herning 13.200.000 84Holstebro 19.000.000 92Horsens 8.500.000 19Ikast-Brande 35.000.000 130Lemvig 4.000.000 19Norddjurs 11.500.000 20Odder 0 0Randers 12.000.000 22Ringkøbing-Skjern 28.500.000 66Samsø 10.000 ½Silkeborg 16.250.000 19Skanderborg 6.500.000 13Skive 2.215.000 38Struer 3.000.000 32Syddjurs 12.600.000 33Viborg 15.750.000 26Aarhus 0 0Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012Hvis du vil vide mere om råstoffer i Region Midtjylland, så se Råstofplan 2012 påraastofplan-midt.dk26


Samsø Byer og landskabOmråder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstateredeog mulige forureninger i Samsø KommuneKilde: Region Midtjylland, Jordforurening januar 2013.Se mere om jordforurening i Region Midtjylland på www.gis.rm.dk(klik på WebGIS)27


Mobilitet SamsøPendlingen til og fra kommunen, 20118070686057585048494041302010799130-10-10-2 -1-4-20-16-30Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående uddannelse Mellemlang videregåendeuddannelseLang videregående uddannelseIndpendling Udpendling NettoindpendlingKilde: SAM-KHvilke kommuner kommer pendlernetypisk fra (Top fem, 2011)?2011Aarhus 35Odder 15Horsens 10Nettoindpendlingen tilSamsø Kommune var -33i 2011.Skanderborg 10København 7Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvilke kommuner pendler borgernetypisk til (Top fem, 2011)?2011Aarhus 68Odder 18Randers 11Herning 7Vejle 6Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken28


Samsø MobilitetDen gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, 20112011Syddjurs 26,3Skanderborg 23,1Favrskov 22,6Randers 22,6Silkeborg 22,3Norddjurs 21,6Hedensted 21,1Odder 21,0Viborg 21,0Region Midtjylland 20,4Skive 20,0Holstebro 19,9Lemvig 19,8Hele landet 19,7Horsens 19,6Ikast-Brande 19,4Ringkøbing-Skjern 19,3Struer 19,1Herning 19,0Aarhus 18,6Samsø 16,5Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken29


Erhverv SamsøHandelsbalancen i Samsø Kommune, 2011, mia. kr.2,01,71,51,00,8 0,81,10,50,50,6EksportImportHandelsbalance0,0-0,5-0,4-0,3-0,6-1,0ØvrigekommunerUdlandetI altKilde: SAM-KErhvervsstruktur (arbejdspladser) , størrelse, specialisering, 2011og vækst 2006-2011 i forhold til hele landet300250Fødevarer200Specialiseringsgraden150100500Energi/MiljøTurismeTransportIT/KommunikationMedico/SundhedØvrige erhvervBygge/BoligMøbler/Beklædning-50-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%Kilde: Sam-KÅrlig genemsnitlig vækst30


Samsø ErhvervErhvervsstruktur 2011 – specialisering (antal arbejdspladser)SamsøFødevarer Primære erhverv 188Fremstillingserhverv 39Støtteerhverv 0Serviceerhverv 146Møbler Fremstillingserhverv 0Serviceerhverv 13Beklædning Fremstillingserhverv 0Serviceerhverv 20Turisme Serviceerhverv 70Bygge/bolig Primære erhverv 0Fremstillingserhverv 4Støtteerhverv 0Serviceerhverv 196It/kommunikation Fremstillingserhverv 16Støtteerhverv 0Serviceerhverv 24Transport Fremstillingserhverv 0Serviceerhverv 153Energi/miljø Primære erhverv 0Fremstillingserhverv 0Serviceerhverv 12Medico/sundhed Fremstillingserhverv 0Serviceerhverv 237Øvrige erhverv 503Uoplyste erhverv 20Total 1.645Specialisering over 100Specialisering over 200Kilde: SAM-K, RAS31


Erhverv SamsøÅrlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvæksti 2005-priser pr. arbejdstime) 2000-2011, pct.0,6%0,5%0,5%0,4%0,4%0,3%0,3% 0,2%0,1%0,2%0,0%0,1%-0,1%-0,2% 0,0%Silkeborg Samsø Region Midtjylland Hele landetKilde: SAM-K32


Samsø ErhvervTurismens økonomiske betydning, 2010Estimeret antalovernatninger og endagsturister(1.000)Turismeforbrug(mio. kr.)Turismens andel afdet samlede udbud(%)*Favrskov 350 124 0,5Hedensted 910 375 1,1Herning 866 737 1,1Holstebro 1.313 591 1,3Horsens 1.038 732 1,2Ikast-Brande 413 217 0,5Lemvig 1.193 466 2,6Norddjurs 1.577 608 2,7Odder 693 274 2,5Randers 812 475 0,8Ringkøbing-Skjern 4.926 2.051 3,3Samsø 394 148 3,4Silkeborg 1.382 846 1,5Skanderborg 761 494 1,4Skive 1.046 414 1,2Struer 623 213 1,1Syddjurs 2.503 1.012 4,3Viborg 803 444 0,6Aarhus 3.347 2.814 1,3Region Midtjylland 24.951 13.035 1,4Hele landet 138.405 74.634 1,6* Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + importKilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning 2010.Samsø Kommune tegnede sig i 2010 for 1,6% af det samlede antal overnatningerog endagsturister i Region Midtjylland, og for 1,1% af det samledeturismeforbrug i regionen.33


Erhverv SamsøAndel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedetsstørrelse (Private byerhverv, 2009. Ansatte i årsværk)45,0%40,0%35,0%30,0%25,0%20,0%15,0%10,0%5,0%0,0%0 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+Andel arbejdsstederAndel ansatteKilde: SAM-K/LINE, RegnskabsstatistikSamsø Kommune har 338 arbejdssteder– heraf er ca. 69% inden for de private byerhverv.Udvikling i antal arbejdssteder, 2006-2010 – indeks1021009896Hele landet94Region Midtjylland92Samsø90882006 2007 2008 2009 201034Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken


Samsø ErhvervAntal arbejdspladser, 2011Antal arbejds-Antal privateAntal arbejds-Antal privatepladser i altarbejdsplad-pladser pr. 100arbejdsplad-ser16-64 årigeser pr. 10016-64 årigeFavrskov 17.803 12.262 62 42Hedensted 19.255 13.973 68 50Herning 43.456 29.924 80 55Holstebro 29.666 18.786 82 52Horsens 40.200 27.140 75 51Ikast-Brande 21.499 16.923 85 67Lemvig 9.923 6.944 76 53Norddjurs 15.868 10.144 67 43Odder 7.393 4.609 55 34Randers 40.057 25.006 66 41Ringkøbing-Skjern 29.766 22.237 84 62Samsø 1.645 1.051 73 47Silkeborg 38.067 26.161 68 47Skanderborg 23.275 15.809 65 44Skive 21.880 14.550 74 49Struer 9.538 6.623 70 49Syddjurs 14.375 9.823 57 39Viborg 48.633 29.895 83 51Aarhus 176.359 110.652 82 51Region Midtjylland 608.658 402.512 75 50Hele landet 2.667.424 1.724.387 75 48Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K35


Erhverv SamsøUdvikling i arbejdsstyrken – historisk (2000-2011)og fremskrivning frem mod 20202.500Fremskrivning2.0001.5001.0005000200020012002Kilde: SAM-K/LINEUdviklingen i antal beskæftigede(ud fra arbejdssted), 2006-2011 – indeks110105200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020100Hele landet95Region MidtjyllandSamsø90852006 2007 2008 2009 2010 2011Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken36


Samsø ErhvervAntal beskæftigede (ud fra arbejdssted), 2006-20112006 2007 2008 2009 2010 2011Hele landet 2.754.646 2.821.641 2.857.565 2.801.519 2.684.992 2.667.424Region Midtjylland 624.390 644.253 656.820 642.497 611.441 608.658Samsø 1.872 1.903 1.924 1.695 1.699 1.645Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvad laver de 15-64 årige? (2011)Samsø KommuneFaktisk antalProcentUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrkenUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrken15-19 år 174 8 1 19 86,1% 4,0% 0,5% 9,4%20-29 år 24 107 6 38 13,7% 61,1% 3,4% 21,7%30-59 år 17 1.166 69 273 1,1% 76,5% 4,5% 17,9%60-64 år 0 161 9 212 0,0% 42,1% 2,4% 55,5%Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenRegion MidtjyllandProcentHele landetProcentUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrkenUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrken15-19 år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7%20-29 år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7%30-59 år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6%60-64 år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0%Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken37


Erhverv SamsøUdvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige iprocent af arbejdsstyrken), januar 2007-november 2012987%654Hele landetSamsøRegion Midtjylland32102007 2008 2009 2010 2011 2012Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken38


Samsø ErhvervIværksætteri – etableringsrate og overlevelsesgrad, 2010.Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, derfortsat eksisterer i 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittetOverlevelsesgrad76%74%72%70%68%66%64%62%60%58%Etableringsrate under ogoverlevelsesgrad overlandsgennemsnitSkiveFavrskovLemvigViborgRingkøbing-SkjernIkast-BrandeHolstebroHorsens HedenstedRanders HerningSilkeborgStruerSyddjursNorddjursEtableringsrateEtableringsrate ogoverlevelsesgrad overlandsgennemsnitOdderSkanderborgAarhus56%54%Etableringsrate under ogEtableringsrate over ogSamsøoverlevelsesgrad underoverlevelsesgrad underlandsgennemsnitlandsgennemsnit52%4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0Kilde: Danmarks StatistikIværksætteri – andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsviseksport, 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittetAndel nye virksomheder med eksport13%12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%Andel med ansatte underog eksport overlandsgennemsnittetLemvigOdderFavrskovSkiveSilkeborgRandersNorddjursAarhusRingkøbing-SkjernHolstebroIkast-BrandeSyddjursAndel nye virksomheder med ansatteHerningHedenstedAndel med ansatteog eksport overlandsgennemsnittetStruer SkanderborgViborgHorsens2%Andel med ansatte ogAndel med ansatte over1% eksport underog eksport underlandsgennemsnittetlandsgennemsnittetSamsø0%10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%Kilde: Danmarks Statistik39


Sundhed SamsøNettodriftsudgifter til sundhedsfremme ogforebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger)180160140120100806040200Kilde: Danmarks StatistikSamsøStruerHele landetHolstebroHedenstedHorsensSkanderborgSkiveNorddjursRandersSyddjursFavrskovLemvigRegion MidtjyllandOdderAarhusIkast-BrandeSilkeborgHerningRingkøbing-SkjernViborgNettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger)1.4001.2001.0008006004002000SamsøLemvigHedenstedKilde: Danmarks Statistik40ViborgNorddjursSkiveFavrskovRandersIkast-BrandeHolstebroRingkøbing-SkjernHele landetRegion MidtjyllandSyddjursHorsensStruerSilkeborgHerningSkanderborgAarhusOdder


Samsø SundhedFolkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende,vældig godt eller godt selvvurderet helbred, 201090%88%SamsøRegion MidtjyllandHele landet86%84%82%80%78%KRAM-Faktorer:Kost, rygning,alkohol og motion76%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010Folkesundhed – Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, 201025%20%SamsøRegion MidtjyllandHele landet15%10%5%0%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010Der er anvendt enkostscore inden forkostkomponenterne:frugt, grønt, fisk ogfedt. Usundt kostmønster– lavt indtagaf frugt, grønt,fisk og et højt indtagaf mættet fedt.41


nmcbmhhh Sundhed Samsø Ringkøbing - SkjernFolkesundhed – Andel af borgerne, der ryger dagligt, 201030%SamsøRegion Midtjylland25%Hele landet20%15%10%5%0%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010Folkesundhed – Andel af borgerne, der viser tegnpå et problematisk alkoholforbrug, 201032%30%28%26%24%22%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%Mænd Kvinder Begge kønSamsøRegion MidtjyllandHele landetKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 201042


Samsø SundhedFolkesundhed – Andel af borgerne, der vurderer sinfysiske form som mindre god eller dårlig, 201030%25%SamsøRegion MidtjyllandHele landet20%15%10%5%0%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 201043


Grafisk Service 766_samsø

More magazines by this user
Similar magazines