Retorikskolen - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk
  • No tags were found...

Retorikskolen - Anne Katrine Lund

RetorikskolenIntensivt kursus der øger dingennemslagskraft og gør digtil en sikrere formidlerden 25. -28. august 2008i inspirerende omgivelser på Aldershvile SlotspavillonTeori, værktøjer og workshop hver dagfra 9-16 – inklusiv en inspirationscafémed besøg af en retorisk frontfigur• Virksomhedsretorik – klassisk viden og værktøjer,der virker• Få indblik i kunsten at overbevise med inputfra førende teoretikere og praktikere på fireintensive dage i retorikkens tegn• Gennem praktiske øvelser kommer du selv icentrum og bliver udfordretKursusledere er Anne Katrine Lundog Pernille Steensbech Lemée, toerfarne retorikere med strategiskog praktisk erfaring fra en langrække virksomheder.• Få opdateret din retoriske værktøjskasse medredskaber til alt fra strategisk analyse til optimalgennemslagskraft• Bliv sikrere som formidler


Program for RetorikskolenM A N d a g 2 5 . A U G U S T 2 0 0 8 T I R S d a g 2 6 . A U G U S T 2 0 0 8o n s d a g 2 7 . A U G U S T 2 0 0 8T O R S d a g 2 8 . A U G U S T 2 0 0 8Strategisk sans, kreative krøller og knivskarpeargumenter - inventioKunsten at kommunikere effektivt kræverikke alene strategisk analyse, men ogsåmobilisering af din kreative sans. Denførste dag zoomer vi ind på fundamentetfor al formidling: evnen til at opfange ogreagere optimalt på situationens krav.• Hvad er retorik? Og hvordan bruger dubedst den klassiske viden til at optimeredin kommunikation?• Bliv retorisk kompetent. Opøv din evnetil at opfange og reagere retorisk klogtpå situationens krav• Hvordan finder du det rette stof? Fåinspiration til både analytisk systematikog spontan kreativitet uden pedantiskselvcensurE ektiv planlægning og bevidst brug afretorikkens byggeklodser – dispositioHører de efter? Læser de videre? Bliverde vrede, irriterede eller overbeviste?Rækkefølgen af dine ord er afgørende foral overbevisning. Derfor stiller vi skarpt påpsykologien bag effektiv kommunikation.Lær at sætte talen eller teksten rigtigtsammen, så kommunikationen overbeviser.• Langtidsholdbare løsninger. Inspirationfra klassiske dispositionsmetoder og destore mestre• Modtageren som medskaber: Fokus påmodtagerens oplevelse• Værktøjer til effektive dispositioner: Blivplanlægger, og kom hurtigere til godkommunikationSprogets magt og muligheder - elocutioDistance eller nærvær? Let at huske,eller glemt før det er sagt til ende? Denklassiske retorik rummer visdom om ogværktøjer til den bedst mulige sprogligeiklædning af tankerne.• Få inspiration til arbejdet med at findedet rette udtryk – hver gang• Kreativitet i sproget er ikke kun etspørgsmål om at finde nyt; retoriskerecepter kan med succes følges og gøresproget mere levende og overbevisende• Lær af de store mestre, og få ny inspirationtil det overbevisende og kraftfuldesprog• Få nærmere indblik i effektive arbejdsprocesser,når tanker skal blive til godtekstGennemslagskraft, når du er på– memoria og actioDu rejser dig. Det er nu. Du er klar. Få rådog vejledning til den vigtige forberedelseog det afgørende øjeblik. Professionelstemmebrugsekspert giver dig personligeråd med på vejen til at bruge netop dinstemme endnu bedre.• Ny inspiration til effektiv forberedelse• Undgå Powerpoints forbandelser• Troværdig formidling – hvad skal der til,når du er på?• Kropssprog, stemme og ord: Skab sammenhængi udtrykket, og overbevis• Undgå faldgruberne – find din gode stilWorkshopEffektiv argumentation baseret på personligtroværdighed, fornuft og følelse - ethos,logos og pathos.WorkshopDispositionens kraft – faktorernes ordener afgørende.WorkshopDen sproglige værktøjskasseWorkshopBrug stemmen klogt!InspirationscafeenInspirationscafeenInspirationscafeenInspirationscafeenGæstetaler i Inspirationscafeen:JanLindhardt, tidl. biskopover Roskilde Stiftog forfatter til bogenRetorik: ”Inspiration fraden klassisk retorik:Hvad kan vi bruge dettil i dag?”Gæstetaler i Inspirationscafeen:Katrine Dahl, ph.d. iretorik: ”Kvalitet i arbejdetmed teksten.Fra idé til struktur- til nye ideer.” ?Gæstetaler i Inspirationscafeen:Professor Jørn Lund:”Det gode sprog- set i spændingsfeltetmellem normog kreativitet.”Gæstetaler i Inspirationscafeen:Cand. mag. i retorikog stemmebrugsekspertHanne SmithPedersen: ”Brændigennem, og bliv hørt!”


RetorikskolenAldershvile SlotspavillonSlotsparken 302880 BagsværdSådan tilmelder du digTilmeld dig på mail@annekatrinelund.dk eller pl@fokuskommunikation.dkPris ved tilmelding inden 1. maj: 15.000 kr. ekskl. moms.Pris ved tilmelding efter 1. maj: 16.000 kr. ekskl. moms.Prisen er inkl. forplejning og kursusmateriale.Tilmeldingsfrist: 1. juli 2008Afmelding kan ske vederlagsfrit inden den 1. juli 2008. Herefter opkræves et gebyr på50% af prisen indtil 1. august 2008. Ved afmelding senere end 1. august 2008 refunderespengene ikke. Afmelding kan kun foretages skriftligt på e-mailadresserne ovenfor. Er duforhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at give pladsen videre til en kollega.I tilfælde af overtegning forbeholder Retorikskolen sig ret til at udskyde de senest tilmeldtetil næste kursusafholdelse eller - omvendt - til at aflyse et kursus, hvis deltagerantalletbliver mindre end forudsat.Pernille Steensbech LeméeTlf. 2163 0703pl@fokuskommunikation.dkwww.fokuskommunikation.dkHar du lyst til at høre nærmere,så ring eller mail til en af os.Vi glæder os til at høre fra dig– og måske ses vi på Retorikskolen?Mange retoriske hilsenerAnne Katrine LundTlf. 2726 6520mail@annekatrinelund.dkwww.annekatrinelund.dk

More magazines by this user
Similar magazines