Biologi C 1P 2008-2009.pdf

kts.dk
  • No tags were found...

Biologi C 1P 2008-2009.pdf

UndervisningsbeskrivelseStamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelserTermin maj-juni, 08/09Institution Sukkertoppen, KTSUddannelseFag og niveauLærer(e)HoldhtxBiologi CThomas HaackDen benyttede holdbetegnelse 1.P.Oversigt over gennemførte undervisningsforløbTitel 1Titel 2Titel 3Titel 4Titel 5Titel 6Introforløb - SuccesCellerKrop og sundhedForplantningØkologiBioteknologisk produktionSide 1 af 4


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)Retur til forsideTitel 1IndholdOmfangSærlige fokuspunkterIntroforløb - Success. 5-12 i biosArtikler ( Gensplejsede planter )Film: det røde guldFolkeskolens afgangsprøve6-9 timerHvad er biologifagetHvad ved jeg (burde vide)Succes i biologiHvad er naturvidenskabStørrelseshierakietVæsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/test/filmRetur til forsideTitel 2IndholdOmfangSærlige fokuspunkterVæsentligste arbejdsformerRetur til forsideCellerpowerpoints. 12-15 + 16-19 i biosKopi af s. 183-188 fra Biologibogen12 timerIntro til forskellige celletyper (plante dyre og bakterie celle).Cellens opbygning,Energiomsætning på celleniveau (fotosyntese, gæring og respiration)Cellens opbygning,Osmose og cellemembranerRapportskrivningArbejde med hypoteser.Blooms taksonomiKlasseundervisning/virtuelle arbejdsformer /opgaveløsning og elev præsentationaf løsning ved tavlen/eksperimentelt arbejde/ skriftligt arbejdeSide 2 af 4


Titel 3IndholdOmfangSærlige fokuspunkterKrop og sundheds. 20-23 + s. 45-63 i BiosFilm: fedt, vitaminer, piger på vægtenSupplerende materiale fra biologi C (Systime) + materiale om fysisk profil +materiale om osteproduktion.40 timer (25 biologitimer)ErnæringEnergiomsætning på individniveauMakro og mikronæringsstoffer. Fokus på fedt.KostrådNæringsstoffer i fødenSlankekureFordøjelsessystemetKonditionEnzymerHjerte-kar sygdomme.InsulinDiabetesDopingOsteproduktion med forskellig enzymkoncentrationFysisk profil (kondital og BMI)Dataopsamling og behandling i regneark.VæsentligstearbejdsformerRetur til forsidekostanalyseKlasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/eksperimentelt arbejde/fysiskeøvelser /logbøger/skriftligt arbejde/elektroniske præsentationer/ elevpræsentationerom udvalgte emner./ regneark til dataopsamling/ skriftlig rapport.Titel 4IndholdOmfangForplantnings. 93-123 i Bios. + s. 126-127 i Bios.18 timerSærlige fokuspunkterDNAKønnet/ukønnet formeringCelledeling – mitose og meioseKønsorganerMenstruationscyklysSide 3 af 4


Hormoner og forplantningForterdiagnostikKønsudviklingPræventationSeksuelt overførte sygdommeBarnløshedVæsentligste arbejdsformerRetur til forsideMikrobiologisk øvelseKlasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/ eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde.Titel 5IndholdOmfangSærlige fokuspunkterVæsentligste arbejdsformerRetur til forsideTitel 6IndholdOmfangSærlige fokuspunkterVæsentligste arbejdsformerRetur til forsideØkologis. 176-199 i Bios12 timerØkologiFotosynteseFødekæder og fødenetStof og energiNicheSø, å og havSkovLandbrugNaturforvaltningKredsløb (N og P)Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelseaf fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejdeBioteknologisk produktion6 timerKompetencer, læreplanens mål, progressionGruppearbejde, klasseundervisning, og eksperimentelt arbejde hvor eleverneselv planlægger eksperimenter ud fra et oplæg og afslutter med et skriftligtarbejde.Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines