NM 948 Binder.pdf - Rockidan

rockidan.dk
  • No tags were found...

NM 948 Binder.pdf - Rockidan

Datablad***Klar, lavviskos epoxy til imprægneringog forsegling af betonKonstruktions-epoxy for reparationsmørtelog spartelmasseKan efterglittes med stålglittebræt fugtet med vandNM 948BINDER07-2006PRODUKTBESKRIVELSEAnvendelsesområdeTil imprægnering og forsegling afbeton.Som epoxybinder tilsat forskelligt tilslagsmateriale.Se blandingsforholdunder afsnittet “Blanding”.****Hulkehl og reparationerPrimer, reparationsmørtel ogspartelmasseForsegling af overfladerReparationsmørtel, skridsikring ogbeskyttelse af beton inden forlandbrugetMaterialebasis2-komponent, opløsningsmiddelfriepoxybinder.MAL-kode (1993)00-5KvalitetskontrolISO 9003 certifikat nr.12.EmballagestørrelseHarz NM 948:Hærder H-957:FarvetoneTransparent.6 kg3 kgOpbevaringVed temperaturer over 0°C.Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.EGENSKABERFORARBEJDNINGNM 948 Binder er en opløsningsmiddelfriepoxybinder med lav viskositet.På grund af den specielle sammensætningbliver belægninger og overflader,som er udført med NM 948Binder, meget ridsefaste.Vandfast efter 12 timers afhærdning.NM 948 Binder har en god kemikalieresistens.* Let at forarbejde* Mange anvendelsesmuligheder* Økonomisk i brugProdukttypeTekniske dataEgnet underlagUnderlaget skal være bæredygtigt,rent og fri for slam, støv, smuds, olie,fedtrester og andre vedhæftningshæmmendesubstanser.Forbehandling af underlagBeskadigede områder repareres medRockidan mørtler og spartelmasser,evt. NM 948 Binder tilsat passendetilslagsmateriale. Se opstilling nedenfor.BlandingSørg for grundig mekanisk omrøringi mindst 4–5 minutter – husk sider ogbund i blandespanden.NM 948 Binder kan tilsættes forskelligttilslags materiale afhængig afanvendelse.2-komponent, opløsningsmiddelfriepoxybinder.Blandingsforhold, vægtdele Harz NM 948 100 vægtdeleHærder H-95750 vægtdeleVægtfylde 1093 kg/m 3Tørstofindhold ved 20°C 100%Viskositet ved 25°CTrækstyrkePotlife 100 gram ved 20°CGangtør ved 20°CFuldt afhærdet ved 20°COvermalingsinterval ved 20°C500 mPa·s40 MPa23 minutterCa. 24 timerCa. 7 døgnCa. 24 timerAlle værdier er målt ved 20° C og 60 % RF. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger hærdetiden.


NM 948 BINDERUdflydende masse:Harz NM 948:Hærder H-957:Kvarts 0 - 0.3Glitbar masse:Harz NM 948:Hærder H-957:Kvarts 0 - 0.3Kvarts 0.4 - 0.8Reparationsmasse:Harz NM 948:Hærder H-957:Kvarts 0 - 0.3Kvarts 0.4 - 0.8Kvarts 1.2 - 3100 vægtdele50 vægtdele200 vægtdele100 vægtdele50 vægtdele200 vægtdele640 vægtdele100 vægtdele50 vægtdele200 vægtdele640 vægtdele500 vægtdeleForbrugSom imprægnering og forsegling200-500 g/m 2 .Ved tilsætning af kvarts alt efter anvendelse.Det anbefales at udføre prøveareal,således at det nøjagtige forbrug ogudfaldskrav kan bestemmes.FremgangsmådeAlt efter anvendelse bruges glittespartel,gummiskraber m.v.Som primer anbefalesNM 50 BP-Grundering »S«.ForarbejdningstemperaturInden brug tempereres produktet tilca. +20°C.Arbejdet bør ikke udføres ved underlagstemperaturerpå under +10°C.RengøringVærktøj rengøres i acetone.BeskyttelsesanvisningerDer henvises til 16 pkts leverandørbrugsanvisning(sikkerhedsdatablad).ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines